ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ON-LINE ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ;


Ο κανόνας είναι ότι η κατάθεση και την ανάληψη ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Ο τρόπος που μπορείτε να συλλέξετε τα κέρδη σας εξαρτάται από τον τρόπο που έχετε κάνει την κατάθεση.

Σε περίπτωση ανάληψης ολόκληρου του ποσού της κατάθεσης αμέσως μετά την πληρωμή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει διοικητικά έξοδα στο ποσό του 10% του ποσού κατάθεσης