Home
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ

 

Έκδοση 3.1

Ημερομηνίας 02.10.2023

MERIDIAN GAMING (CY) LTD

Αρ. Άδειας Β009


Εναρκτήριες Παρατηρήσεις

Οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους κανόνες αθλητικών στοιχημάτων μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (εφεξής "οι κανόνες") κατά τη διάρκεια του στοιχήματος σε αθλητικά και άλλα γεγονότα, έχουν τις ακόλουθες έννοιες, με βάση τον περί Στοιχημάτων Νόμο του 2019 (37(I)/2019), ή όπως αυτός τροποποιηθεί – εφεξής “Ο Νόμος”:

Αποδέκτης άδειας Κλάσης Α ή Β:

Αναφορικά με το άρθρο 33 του Νόμου, Πρόσωπο είναι ικανό και κατάλληλο για απόκτηση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, εφόσον η Αρχή κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό -

(α) Έχει ή δύναται να εξασφαλίσει ικανοποιητικούς πόρους και να διατηρεί ελάχιστα απαιτούμενα αποθέματα, τα οποία αποφασίζονται από την Αρχή, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρωμή κερδών στους παίκτες·

(β) διατηρεί κατάλληλο σύστημα ελέγχου και λογιστικού ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών στοιχήματος∙

(γ) εφαρμόζει όρους και κανονισμούς κατά την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, οι οποίοι, κατά την κρίση της Αρχής, διασφαλίζουν ικανοποιητική προστασία στον παίκτη και

(δ) εξασφαλίζει την καταλληλότητα της λειτουργίας οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού θα χρησιμοποιηθεί.

Γεγονός:

Οποιοδήποτε μελλοντικό γεγονός με αβέβαιη εξέλιξη, με αποτέλεσμα που έχει αξία.

Στοίχημα:
Σύμφωνα με τον Νόμο, «στοίχημα» σημαίνει οποιοδήποτε είδος στοιχήματος διενεργείται επί αθλητικών γεγονότων στα οποία οι διαγωνιζόμενοι είναι φυσικά πρόσωπα ή και επί άλλων γεγονότων στα οποία συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα και τα οποία διεξάγονται στην πραγματικότητα, υπό τον όρο ότι τα κέρδη κάθε παίκτη καθορίζονται από το πρόσωπο που διοργανώνει το στοίχημα, πριν ή κατά τον χρόνο διενέργειάς του, με αναφορά τόσο στο ποσό που ο κάθε παίκτης κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο στοίχημα όσο και στην καθορισμένη τιμή απόδοσης του συγκεκριμένου στοιχήματος και το οποίο διεξάγεται κατόπιν άδειας στοιχήματος Κλάσης Α ή Β, ως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, ο παρών ορισμός δεν ερμηνεύεται ότι απαγορεύει την πρόωρη εκταμίευση∙

Προσφορά:

Μια λίστα από γεγονότα και τα πιθανά αποτελέσματα με αποδόσεις, όπως προτείνετε από την εταιρεία, και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

Παίκτης:

Άτομο που αποδέχεται αυτούς τους κανόνες, πληροί τις απαιτήσεις του νόμου για συμμετοχή σε στοιχήματα και συμμετέχει στο στοίχημα τοποθετώντας ένα ποσό πονταρίσματος

Ποσό πονταρίσματος:

Χρηματικό ποσό εγχώριου νομίσματος, που χρησιμοποιείτε από τον παίκτη για τοποθέτηση στοιχήματος, σχετικά με την πρόβλεψη ενός αποτελέσματος για ένα στοιχηματικό γεγονός.

Αποτέλεσμα:

Η επίσημη κατάληξη ενός αθλητικού γεγονότος, στο οποίο είναι δυνατή η οργάνωση στοιχημάτων.

Μικτό Κέρδος:
Συνολικό κέρδος του παίκτη ως αποτέλεσμα του στοιχήματος, συμπεριλαμβανομένου του πόσου πονταρίσματος.

Καθαρά κέρδη:

Χρηματικό ποσό που κερδίζει ο παίκτης στο στοίχημα: Μικτό κέρδος μείον το ποσό πονταρίσματος

Προφανές σφάλμα:

Οποιοδήποτε σφάλμα  σε σχέση με τα στοιχήματα όπου συμπεριλαμβάνονται :

 i) λανθασμένες τιμές των σχετικών αποδόσεων/χάντικαπ/συνολικού, ii) λανθασμένες τιμές κατά τη διάρκεια του ζωντανού στοιχήματος ή μετά την λήξη του αγώνα, iii) όταν έχει εντοπιστεί λάθος πριν ή μετά την έναρξη του αγώνα. (βλέπε στοιχηματικούς κανόνες, σημείο 4 πιο κάτω).

N:
Μεταβλητή.

Καθημερινά Κέρδη:
Κέρδη σε στοιχήματα που τοποθετούνται / γίνονται αποδεκτά εντός ημερολογιακής ημέρας.

Επιστροφές:

Επιστροφή ποσού πονταρίσματος στον παίκτη που έχει χρησιμοποιήσει χρηματικό ποσό στην τοποθέτηση στοιχήματος, σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, είναι άκυρο.


Μη-έγκυρο στοίχημα:
Περίπτωση στην οποία λαμβάνεται υπόψη η απόδοση 1,00 αντί της αρχικής μονής (π.χ. αναβολή αγώνα, ακύρωση αγώνα, λανθασμένο ζεύγος κ.λπ.).

Αλυσιδωτά στοιχήματα:

Σειρά των ίδιων ή παρόμοιων στοιχημάτων που τοποθετήθηκαν την ίδια ημερολογιακή ημέρα, μέσω της ιστοσελίδας, από πολλούς Πελάτες, και η εταιρεία υποπτεύεται ότι συμμετείχε σε συνωμοσία για την αποφυγή περιορισμών, που ορίζονται σε αυτούς τους κανόνες

Απόδοση:

Αναλογία μεταξύ της κάθε χρηματικής μονάδας που καταβάλλεται από το κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στο στοίχημα και του αντίστοιχου κέρδους που αναλογεί σε αυτή.

Φαβορί :

Ομάδα ή ανταγωνιστές που, κατά τη γνώμη της Εταιρείας, έχουν περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν

Αουτσάιντερ:

Ομάδα ή ανταγωνιστής που, κατά τη γνώμη της Εταιρείας, έχουν λιγότερες πιθανότητες νίκης.

Γηπεδούχος / Γηπεδούχος ομάδα:

Η πρώτη αναφερόμενη ομάδα στη λίστα προσφοράς. Δεν πρέπει απαραίτητα να είναι και η διοργανώτρια ομάδα.

Φιλοξενούμενος / Φιλοξενούμενη Ομάδα:

Η δεύτερη αναφερόμενη ομάδα στη λίστα προσφοράς. Δεν πρέπει απαραίτητα να είναι η εκτός έδρας ομάδα

Διοργάνωση:

Πρωτάθλημα  όπου πολλοί διαγωνιζόμενοι αγωνίζονται για την καλύτερη δυνατή θέση.

Λογαριασμός Μπόνους:

Λογαριασμός που έχει κάθε διαδικτυακός παίκτης και όπου τα χρήματα μπόνους, που αποκτήθηκαν μέσω δραστηριοτήτων μάρκετινγκ ή στοιχηματισμού, μαζεύονται. Ο λογαριασμός μπόνους παρέχει χρήματα μπόνους για την δημιουργία δελτίων μπόνους. Το πιθανό κέρδος μεταφέρεται στον τρεχούμενο λογαριασμό του παίκτη.

Κατάταξη:
Η τελική κατάταξη/θέση στο βαθμολογικό πίνακα κατά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

Φανταστικό Προβάδισμα (Χάντικαπ):

Πλεονέκτημα που δόθηκε στο αουτσάιντερ, προκειμένου να υπάρξει ισοζύγιο στην τελική κατάληξη του πιθανού αποτελέσματος του γεγονότος και να αυξηθεί η αξία του στοιχήματος. Το Χάντικαπ προστίθεται πάντα ή αφαιρείται από την πρώτη αναφερόμενη ομάδα/ανταγωνιστή.

Επίσημες πηγές πληροφοριών:

1) επίσημος ιστότοπος των διοργανωτών του διαγωνισμού · 2) επίσημος ιστότοπος του οικοδεσπότη του διαγωνισμού · 3) επίσημος ιστότοπος της γηπεδούχου ομάδας 4) επίσημος ιστότοπος της φιλοξενούμενης ομάδας. Οι διαδικτυακοί ιστότοποι με ζωντανά σκορ και αποτελέσματα δεν είναι επίσημοι φορείς και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διευθέτηση των αποτελεσμάτων. Εάν οι επίσημες πληροφορίες διαφέρουν από ιστότοπο σε ιστότοπο, η ιεραρχία εφαρμόζεται όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Διευθετημένο στοίχημα:

Θεωρείται ως ένα στοίχημα του οποίου το τελικό αποτέλεσμα είναι κερδισμένο ή χαμένο.

Μακροχρόνιο στοίχημα:

Κατάληξη με την ολοκλήρωση μιας διοργάνωσης.

ΑΡΘΡΑ

Άρθρο 1

Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, η Εταιρεία διοργανώνει το στοίχημα σε γεγονότα στα οποία, σύμφωνα με το νόμο, είναι δυνατή η οργάνωση στοιχημάτων.

 

 

Ἀρθρο 2

Ο στοιχηματισμός είναι μια δραστηριότητα κατά την οποία προβλέπεται η κατάληξη και δημιουργείται ένα στοίχημα.

Άρθρο 3

Κάθε άτομο άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το φύλο, την ιθαγένεια ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή κοινωνικό χαρακτηριστικό, που αποδέχεται αυτούς τους κανόνες, μπορεί να συμμετάσχει στο στοίχημα.

Τα ανήλικα άτομα, που δεν έχουν ολοκληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους δεν επιτρέπεται να ανοίξουν λογαριασμό και να λάβουν μέρος σε στοίχημα.

Οι υπάλληλοι της εταιρείας και άλλες οντότητες που απαγορεύεται να στοιχηματίζουν βάση νομοθεσίας, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο στοίχημα Οι υπάλληλοι της εταιρείας και άλλες οντότητες απαγορεύεται να λάβουν μέρος στο στοίχημα βάση της πολιτικής της εταιρείας μας.

Άρθρο 4

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία στους παίκτες βασίζονται σε υγιείς σχέσεις, καθώς και σε δίκαιες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στοιχήματος σε γεγονότα μέσω διαδικτυακού στοιχήματος.

Όταν στοιχηματίζουν, οι παίκτες υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της συνειδητότητας και της τιμιότητας.

Άρθρο 5

Συμμετέχοντας στο στοίχημα στα γεγονότα, ο πελάτης / παίκτης αποδέχεται πλήρως αυτούς τους Κανόνες, καθώς και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο.

 

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του παίκτη και της Εταιρείας που δεν μπορεί να επιλυθεί με ειρηνικό τρόπο, ο παίκτης μπορεί να θέσει το παράπονο του στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, η οποία Αρχή υπό την οδηγία 20/2017 και σχετικά με τις αρμοδιότητες της, ορίζει διαδικασία υποβολής και εξέτασης παραπόνων.

Άρθρο 6

Το στοίχημα πραγματοποιείται σύμφωνα με την προσφορά που αποτελείται από γεγονότα, αγορές και αποδόσεις. Η εταιρεία μπορεί να ακυρώσει (να διαγράψει) το στοίχημά σας, εάν αυτό ήταν προφανές σφάλμα. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχει γίνει ένα προφανές σφάλμα(βλ. στοιχηματικό κανόνα 4, «Προφανές Σφάλμα» όπως αναφέρεται πιο κάτω),όπως οι αντίστροφες αποδόσεις ενός αγώνα ή κάποιο άλλο τυχαίο λάθος που έγινε κατά την παράθεση των αποδόσεων.

Άρθρο 7

Η τοποθέτηση ενός στοιχήματος γίνεται μέσω Διαδικτύου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί το στοίχημα, δίνοντας αιτιολογημένη απάντηση στον παίκτη.

Άρθρο 8

Η Εταιρεία μπορεί να περιορίσει το ποντάρισμα ανά δελτίο και το περιθώριο κέρδους.

Τα ελάχιστα και μέγιστα όρια πονταρίσματος και τα περιθώρια κέρδους δημοσιεύονται στους γενικούς κανόνες.

Η Εταιρεία μπορεί να αλλάξει οποιοδήποτε όριο και περιθώριο κέρδους, ενημερώνοντας προηγουμένως τους παίκτες της.

Άρθρο 9

Ο παίκτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες.

Σε περίπτωση παραβίασης, το στοίχημα που έχει τοποθετηθεί παραβιάζοντας τους κανόνες θα θεωρείται άκυρο και το ποσό πονταρίσματος θα επιστρέφεται.

Άρθρο 10

Πανομοιότυπα στοιχήματα δεν γίνονται δεκτά.

Πολλαπλά όμοια στοιχήματα δεν γίνονται δεκτά.

Πολλαπλά στοιχήματα θεωρούνται επαναλαμβανόμενα στοιχήματα, όπου τουλάχιστον 3 ίδια γεγονότα τοποθετούνται στο κάθε δελτίο.

Άρθρο 11

Σε περίπτωση αλυσιδωτών δελτίων, αυτά θα ακυρωθούν και το ποσό πονταρίσματος θα επιστραφεί.

Άρθρο 11 α

Τα ποσά πονταρίσματος θα επιστρέφονται κάθε φορά που ο παίκτης δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες και νόμους και σε περίπτωση σφάλματος.

Άρθρο 12

Το στοίχημα μπορεί να τοποθετηθεί μέχρι την έναρξη του πρώτου γεγονότος στο δελτίο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Όποτε δεν τηρείται αυτός ο κανόνας, το στοίχημα ακυρώνεται και το ποσό πονταρίσματος επιστρέφεται.

Αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για το στοίχημα  σε εξέλιξη και το Empty Bet.

Τα επίσημα δεδομένα παρέχουν το πρόγραμμα των γεγονότων.

Άρθρο 13

Ο συνδυασμός νίκης αποτελείται αποκλειστικά από κερδισμένα στοιχήματα.

Άρθρο 14

Το χρηματικό ποσό μεταφέρεται στο λογαριασμό του παίκτη.

Άρθρο 15

Η εταιρεία εξασφαλίζει την πιθανή πληρωμή, σύμφωνα με τους κανόνες.

Άρθρο 16

Βάση του άρθρου 63 (2) του Νόμου, η Εταιρεία, κατά παράκληση του παίκτη στο όνομα του οποίου έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός, εμβάζει οφειλόμενα στον παίκτη ποσά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψης της παράκλησης, αφού προηγουμένως εξακριβώσει την εγγραφή του παίκτη, διεξάγει διαδικασίες ασφάλειας σε σχέση με τον λογαριασμό του παίκτη και εξασφαλίσει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους όρους και κανονισμούς αναφορικά με την καταβολή κερδών στους παίκτες.

Άρθρο 17

Επίσημο αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε στο γήπεδο. Τυχόν αποκλεισμοί, μεταγενέστερες προσαρμογές αποτελεσμάτων κ.λπ., δεν λαμβάνονται υπόψη.

Στοιχηματικοί Κανόνες

 

1. Κανόνες Στοιχήματος

1.1 Η Meridian Gaming (CY) Ltd (εφεξής «Meridianbet» / Εταιρεία) διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να προσθέσει σε αυτούς τους κανόνες, όπως κρίνει σκόπιμο μετά την προηγούμενη έγκρισή τους από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου.

1.2 Ο παίκτης μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αποδεχτεί τους νέους κανόνες τοποθετώντας ένα στοίχημα στη Meridian Gaming (CY) Ltd μόνο εάν έχει ενημερωθεί για τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις ή προσθήκες..

2. Περιορισμοί ηλικίας

2.1 Η Meridianbet δέχεται στοιχήματα μόνο από πελάτες άνω των 18 (δεκαοκτώ) ετών. Διατηρείται το δικαίωμα να ακυρώσει όλες τις συναλλαγές με ανηλίκους ή παραβάτες.

2.2 Σε περίπτωση που ο αποδέκτης διαπιστώσει ότι ο κάτοχος λογαριασμού είναι κάτω των 18 (δεκαοκτώ) ετών, τότε πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο λογαριασμός να αποκλειστεί μόνιμα, όλα τα κέρδη, τα μπόνους και τα δωρεάν στοιχήματα καθώς και τα κέρδη που προκύπτουν από τα μπόνους και τα δωρεάν στοιχήματα θα είναι άκυρα. Επιπλέον βάση του Άρθρου 31 των Κανονισμών Προστασίας Παικτών, εάν κατά την συμπλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης στοιχείων παίκτη, διαπιστωθεί ότι ο παίκτης είναι ανήλικος, τότε ο αποδέκτης προβαίνει στο κλείσιμο του σχετικού λογαριασμού και ακολούθως ειδοποιεί την Αρχή και εμβάζει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό κατατέθηκε στο λογαριασμό παίκτη, πίσω στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο προήλθαν τα ποσά.

 

3. Τοποθέτηση Δελτίων

3.1 Ένα δελτίο θα είναι άκυρο εάν δεν έχει καταχωρηθεί στο λογαριασμό του παίκτη

3.2 Μια σειρά στοιχημάτων μπορεί να θεωρηθεί ως ένα όταν ο παίκτης  τοποθετεί πολλαπλά αντίγραφα του ίδιου στοιχήματος. Η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα στοιχήματα όπου ενδέχεται να υπάρχουν στοιχεία συμπαιγνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων πελατών.

3.3 Η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιοδήποτε στοίχημα ή μέρος ενός στοιχήματος.

3.4 Το ελάχιστο ποσό πονταρίσματος είναι 0.10 ευρώ

3.5 Όταν ένας παίκτης αποτύχει να δώσει μια ακριβή περιγραφή του στοιχήματος (Δείτε το στοίχημα με το Empty Bet Online), η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει το στοίχημα.

3.6 Πολλαπλά στοιχήματα γίνονται αποδεκτά, αλλά κανένα τέτοιο στοίχημα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό όταν το αποτέλεσμα ενός μέρους επηρεάζει το αποτέλεσμα του άλλου (βλ. Κανόνα 6 Σχετικά στοιχήματα).

3.7 Όλες οι τιμές υπόκεινται σε διακυμάνσεις και καθορίζονται από τη στιγμή που το στοίχημα τοποθετείται από τον πελάτη.

3.8 Τα στοιχήματα θα γίνονται αποδεκτά μέχρι την ώρα έναρξης όπως αυτή αναγράφεται. Εάν ένα στοίχημα γίνει αποδεκτό κατά λάθος το οποίο περιλαμβάνει ένα γεγονός μετά την ώρα έναρξής του, η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα στοιχήματα που λαμβάνονται.

3.9 Η αξία του Χάντικαπ προστίθεται πάντα στις ομάδες / παίκτες.

3.10 Η μέγιστη πληρωμή ανά πρωτάθλημα/γεγονός καθορίζεται ως εξής:

Πρωτάθλημα-Γεγονός

Μέγιστο ποσό πληρωμής

 

Football (Top Leagues)

UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Nations League English Premier League, Italian Seria A, German Bundesliga, Spanish Primera Division, France Ligue 1

€100000

Spanish La Liga 2

Portuguese Primeira Liga

English League One

CONCACAF Champions League

CONCACAF Nations League

€20000

Serbian Superliga

Romanian Liga 1

German 3. Liga

English National League

Belgian First Division B

€15000

Ukrainian Premier League

Spanish Segunda B

English National League

Copa do Brasil

EURO U21 Qualifications

Bosnian Premier League

Bulgarian First League

Serbian First League

German U19 Bundesliga

Moldovan National Division

€5000

American Football (Top Leagues)

USA NFL Pre Season

USA NFL

 

 

€8000

American Football

USA NCAA College Football

Canadian CFL

Serbian 1. Liga

USA AFL

€5000

Handball (Top Leagues) French Division 1

German  Bundesliga

Spanish Liga Asobal

EHF Champions League

IHF World Championship

€5000

Handball

Danish Handball League

Swedish Handbollsligan

EHF Champions League Women

French Coupe de France

€3000

Handball

Swiss Nationalliga A

Serbian SRL

SEHA League

Bahrain League

Club Friendlies

€2000

Moto Sports- Cycling-Waterpolo-Athletics-Winter sports- -Other Sports

€5000

Mixed Martial Arts

International Boxing Matches

K 1

Bellator MMA Matches

€5000

Mixed Martial Arts

UFC / MM

€3000

E-sport

 

€3000

Futsal

€3000

Table Tennis (Top Leagues)

TT-Cup Men's Singles

Russian Premier League Men's Singles

Setka Cup

Win Cup

€5000

Table Tennis

World Team Championship Men's Singles

Ochsenhausen Challenger Men's Singles

European Champions League Men's Singles

World Championship Men's Singles

€3000

Basketball (Top Leagues)

USA NBA

Spanish ACB

Euroleague

Euro Cup

USA WNBA

EuroBasket Matches

€10000

Basketball

Aba League

Greek GBL A1

FIBA Europe Cup

VTB League

NCAA

€5000

Basketball

Russia PBL

Euroleague Women

Balkan League

Israeli Super League

Greek Cup Women

Germany Pro B

€3000

Tennis (Top Leagues)

Wimbledon

Australian Open

US Open

Roland Garros

Davis Cup

FED Cup

ATP World Tour Finals

Indian Wells Open

 

€10000

Tennis

Barcelona Open  Men's Singles

Madrid Open Women's Singles Qualification

FED Cup Group II

Dubai Tennis Championships Men's Doubles

 

€8000

Tennis

Bucharest Open Women's Singles

Atlanta Open Men's Singles

Washington Open Men's Singles Qualification

Valencia Open Men's Singles

€5000

Tennis

Bastad Challenger Men's Singles

Taipei Challenger Women's Singles

Czech  Extraliga

ITF Austria F4

ITF Portugal F12

€3000

Baseball (Top Leagues)

USA MLB Outrights

USA MLB

€10000

Baseball

World Cup

Japanese NPB

Mexican LMP

USA MLB Preseason

€5000

Rugby (Top Leagues)

European Six Nations Championship

English Premiership

Rugby World Cup

 

€5000

Rugby

Friendly  International

Australian VFL

Australian WAFL

€4000

Volleyball (Top Leagues)

European Championships Men

European League Women

FIVB  World Championship

European League

FIVB Volleyball Nations League

€5000

Volleyball

Serbian WS Liga

Italian SuperLega

Greek A1 League

Serbian League Women

Brazilian Super League

€3000

Hockey (Top Leagues)

USA NHL

Russian KHL League

Czech Extraliga

Olympic Games

€8000

Hockey

German DEL

Swedish SHL

Austrian EBEL League

Finnish Liiga

USA AHL

€5000

Football Championship of Greece (Super League)

€15000

Football Championship of Cyprus (Cypriot First Division)

€50000

 

Σχετικά με το ποσό της μέγιστης πληρωμής κερδών, σε περίπτωση στοιχήματος που εμπεριέχει γεγονότα με διαφορετικά μέγιστα όρια πληρωμής κερδών, τότε θα ισχύει το χαμηλότερο όριο πληρωμής κερδών.

Για παράδειγμα, σε ένα δελτίο υπάρχουν επιλογές από χόκεϊ, μπέιζμπολ και ποδόσφαιρο. Το μέγιστο ποσό πληρωμής κερδών για χόκεϊ είναι €8,000, για μπέιζμπολ €10,000, και για ποδόσφαιρο €100,000.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση το μέγιστο ποσό πληρωμής κερδών  θα είναι €8,000 λόγω του χόκει

3.11 Στην περίπτωση στοιχημάτων ποδοσφαίρου, ένα στοίχημα στα αποτελέσματα αγώνων με κυπριακές ομάδες είτε στην επικράτεια της Κύπρου είτε στο εξωτερικό επιτρέπεται μόνο όταν συνδυάζεται με τα αποτελέσματα τουλάχιστον τριών ομάδων από το εξωτερικό. Το ίδιο ισχύει και για τα στοιχήματα στα αποτελέσματα των αγώνων που πραγματοποιήθηκαν με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Κύπρου. (Ο νόμος περί συλλογικών στοιχημάτων (κανονισμός και φόρος) του 1997), κανονισμοί βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 22). Σε περίπτωση κατάργησης του υφιστάμενου κανονισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, αυτός ο Κανονισμός θα καταργηθεί.

 

3.12 Σε περίπτωση εύλογης αμφιβολίας ή / και αποδεικτικών στοιχείων που προκαλούν χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων ή / και νοθείας αγώνα, η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα να αποτρέψει / να αναστείλει τα στοιχήματα για τον συγκεκριμένο αγώνα και να αναφέρει τα ευρήματα στις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε υπεύθυνους διεθνείς, ηπειρωτικούς και εθνικούς φορείς διοίκησης αθλητικών δραστηριοτήτων και διεθνείς επαγγελματικές ενώσεις ακεραιότητας στοιχημάτων.

 

Για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση αμφισβητούμενης ακεραιότητας του αγώνα ή και χειραγώγησης αυτού, η Meridianbet δικαιούται να παρακρατήσει την πληρωμή προκειμένου να επιθεωρήσει όλα τα σχετικά γεγονότα και ευρήματα, μέχρι την τελική απόφαση των αρμόδιων φορέων.

Τα αποδεικτικά στοιχεία για την καταλληλότητα οποιουδήποτε συμβάντος ως ένα από τα σενάρια που περιγράφονται παραπάνω θα βασίζονται σε ορισμένα / όλα τα στοιχεία των ακόλουθων: μοτίβα στοιχήματος, συχνότητα, όγκος και ύπαρξη συνδικάτου (συναφών) στοιχημάτων και / ή παράτυπων στοιχημάτων, παραβίαση των ισχυόντων / ή διεθνών κανόνων που ρυθμίζουν την ακεραιότητα του αγώνα.

Επιπλέον, σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις όπου τα ευρήματα της Meridianbet σχετικά με την ακεραιότητα των αγώνων επιβεβαιώνονται από τις αποφάσεις / εκδικάσεις των σχετικών αθλητικών οργάνων / δικαστηρίων που εκδόθηκαν σχετικά με αυτό το ζήτημα, η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα, να αναστείλει τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε τέτοια γεγονότα , είτε από οποιοδήποτε άτομο που προσδιορίζεται από αυτά τα όργανα / δικαστήρια ή από οποιοδήποτε άλλο άτομο το οποίο, κατά την εύλογη γνώμη της Meridianbet, συνδέεται, ενεργώντας σε συνδυασμό με ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκεται με αυτό το άτομο.

4. Προφανές Σφάλμα

4.1 H εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε σφάλματα σχετικά με στοιχήματα ή πονταρίσματα συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου: (i) η εταιρεία έχει εσφαλμένα ορίσει τις αντίστοιχες αποδόσεις/χάντικαπ/σύνολα, (ii) η εταιρεία συνεχίζει να δέχεται στοιχήματα ή πονταρίσματα σε αγορές που έχουν κλείσει ή φραγή, (iii) η εταιρεία εσφαλμένα υπολογίζει ή πληρώνει ένα ποσό διευθέτησης

Ένα προφανές σφάλμα υπάρχει όταν οι τιμές είναι (α) ουσιαστικά διαφορετικές από εκείνες που διατίθενται στη γενική αγορά κατά τον χρόνο τοποθέτησης του στοιχήματος ή (β) σαφώς λανθασμένες δεδομένης της πιθανότητας του γεγονότος να συμβεί όταν το στοίχημα έγινε αποδεκτό.

5. Διευθέτηση Δελτίων

5.1 Όλα τα κερδισμένα δελτία θα διευθετηθούν στις τιμές που αναφέρονται στη Meridianbet τη στιγμή που το στοίχημα έγινε αποδεκτό. Αυτά δεν περιλαμβάνουν τα προφανή σφάλματα * ή οποιαδήποτε διαφωνία μετά τη λήξη του αγώνα από οποιαδήποτε ομάδα, που μεταβάλλει το τελικό αποτέλεσμα ενός αγώνα σε μεταγενέστερο σημείο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση προφανούς σφάλματος, τα δελτία που κερδίζουν θα διευθετούνται με τις σωστές τιμές.

5.2 Συγκεκριμένες περιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν όταν ένα στοίχημα γίνεται αποδεκτό, ή πραγματοποιείται μια πληρωμή από τη Meridianbet κατά λάθος. Μια σύντομη λίστα τέτοιων περιπτώσεων περιλαμβάνει:

5.2.1 Όπου υπάρχουν εσφαλμένες αποδόσεις ή όροι ενός στοιχήματος ή για ένα παίκτη ως αποτέλεσμα ενός προφανούς σφάλματος στην καταχώρηση πληροφοριών ή στη ρύθμιση της αγοράς ή ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίας του υπολογιστή.

* Κάθε απόδοση που αποκλίνει από τις μέσες αποδόσεις της αγοράς κατά την διεξαγωγή του αγώνα, θα πληρώνεται στις μέγιστες αποδόσεις της αγοράς, αντί για τις λανθασμένες στο δελτίο. Οι παίκτες θα ενημερωθούν για τους λόγους και τις αλλαγές.

Εμφανίζεται ένα προφανές σφάλμα όταν οι τιμές είναι (i) ουσιαστικά διαφορετικές από αυτές που διατίθενται στην καθημερινή προσφορά κατά την χρονική διάρκεια που τοποθετήθηκε το στοίχημα ή (ii) σαφώς λανθασμένη δεδομένης της πιθανότητας του γεγονότος να λαμβάνει χώρα τη στιγμή που τοποθετήθηκε το στοίχημα **.

 

5.2.2 Σε σχέση με τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν από την έναρξη ενός γεγονότος, οι αποδόσεις / οι όροι που προσφέρονται διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνες που τοποθετούνται στη γενική αγορά ή,

5.2.3 Σε σχέση με οποιοδήποτε γεγονός, οι αποδόσεις / όροι που προσφέρονται κατά τη στιγμή του στοιχήματος είναι εντελώς λανθασμένοι με την δυνατότητα το γεγονός να συνέβη τη στιγμή που έγινε το στοίχημα.

** Ένα προφανές σφάλμα θα μπορούσε να είναι μια λανθασμένη πληροφορία που δημοσιεύτηκε σε σχέση με ένα γεγονός. Για παράδειγμα, ένα χάντικαπ έχει ρυθμιστεί λανθασμένα (αντιστραφεί), λάθος ομάδα / ομάδες / συμμετέχοντες, λανθασμένες προθεσμίες ή τεχνικά σφάλματα κ.λπ

6. Παρόμοια Δελτία

6.1 Πολλαπλά δελτία που συνδυάζουν διαφορετικές στοιχηματικές επιλογές για το ίδιο γεγονός δεν γίνονται δεκτά όταν το αποτέλεσμα του ενός επηρεάζει ή επηρεάζεται από το άλλο.

Για παράδειγμα, σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, συμμετέχει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και οι δύο επιλογές μπορεί να είναι: η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κερδίσει με σκορ 2-0 και ένας συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής να είναι ο σκόρερ του πρώτου τέρματος του αγώνα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τα στοιχήματα σχετίζονται καθώς η απόδοση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή στον αγώνα θα επηρεάσει τη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-0. Δεν είναι δυνατός ο διπλός συνδυασμός των παραπάνω επιλογών χρησιμοποιώντας τις τιμές αγοράς τους.

Ειδικές αποδόσεις μπορεί να προσφερθούν για συνδυασμένη πιθανότητα. Όταν μια ειδική απόδοση δεν είναι διαθέσιμη και ένα τέτοιο στοίχημα γίνεται αποδεκτό κατά λάθος, θα πληρωθεί ως δύο μονά στοιχήματα με το στοιχηματικό ποσό διαιρεμένο εξίσου

6.2 Πολλαπλά στοιχήματα που συνδυάζουν επιλογές που επιλύονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται στο ίδιο τουρνουά/διοργάνωση. Αυτά τα στοιχήματα θα πληρώνονται όπως υποδεικνύεται από την απόδοση της δεύτερης ή της επόμενης επιλογής που ορίζεται σε ξεχωριστό επίπεδο

Για παράδειγμα, σε ένα τουρνουά τένις, δύο επιλογές μπορεί να είναι: ο Roger Federer να κερδίσει τον ημιτελικό του Wimbledon και αμέσως ο Roger Federer να γίνει νικητής του τουρνουά Wimbledon.

Καθώς οι αποδόσεις της δεύτερης επιλογής εξαρτώνται από το αποτέλεσμα της πρώτης, οι αποδόσεις του Ρότζερ Φέντερερ στο τουρνουά τη στιγμή που έγινε αποδεκτό το στοίχημα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του διπλού. Αντ’ αυτού, θα αποδίδονται οι σωστές αποδόσεις μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επιλογής.

6.3 Πολλαπλά στοιχήματα που συνδυάζουν επιλογές σε διαφορετικά γεγονότα όπου το αποτέλεσμα του ενός επηρεάζει ή επηρεάζεται από το άλλο.

6.4 Στην περίπτωση όλων των πολλαπλών, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών με σχετικά αποτελέσματα, εάν ένα στοίχημα έχει τοποθετηθεί ακούσια, η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το στοίχημα.

7. Στοιχήματα Ante Post (μακροχρόνια)

7.1 Τα μακροχρόνια στοιχήματα είναι αυτά που τοποθετούνται με αποδόσεις συγκεκριμένων επιλογών για ένα γεγονός πριν ξεκινήσει. Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά με κάθε τρόπο, είτε τρέχουν είτε όχι, είτε είναι εγγεγραμμένα είτε όχι, πράγμα που σημαίνει ότι εάν η επιλογή του παίκτη δεν συμμετέχει στο γεγονός, το στοίχημα χάνεται εκτός εάν οι κανόνες της Meridianbet για ένα ξεχωριστό άθλημα ορίζουν διαφορετικά.

8. Διακυμάνσεις αποδόσεων

8.1 Όλες οι αποδόσεις υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

9. Χρόνος αποδοχής

9.1 Όλα τα στοιχήματα που έχουν επιλεγεί με αποδόσεις πριν από την έναρξη του αγώνα που ορίζονται από τη Meridianbet, θα γίνονται αποδεκτά μέχρι την ώρα έναρξης του αγώνα που εμφανίζεται στη λίστα προσφορών. Εάν ένα στοίχημα που περιλαμβάνει έναν αγώνα που έχει ήδη ξεκινήσει και δεν προσφέρονται γεγονότα σε εξέλιξη (In-Play) και γίνονται αποδεκτά, αυτή η επιλογή θα ακυρωθεί.

 Εάν υπάρχουν προσφορές για τον αγώνα  σε εξέλιξη , η επιλογή θα γίνει αποδεκτή με την τρέχουσα προτεινόμενη απόδοση.

10. Αγώνες που έχουν διακοπεί/αναβληθεί/μετατεθεί    - Ισχύει για όλα τα ομαδικά αθλήματα.

Αναβολή:

 Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα (μονάδα) στους αγώνες που έχουν αναβληθεί / επαναπρογραμματιστεί, εκτός εάν ο αγώνας έχει προγραμματιστεί εκ νέου για να πραγματοποιηθεί πριν το τέλος της επόμενης ημερολογιακής ημέρας, βάση της τοπικής ώρας της χώρας που πραγματοποιείται  ο αγώνας.

Διακοπή:

Σε περίπτωση διακοπής ενός αγώνα, εάν δεν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης ημερολογιακής μέρας βάση της τοπικής ώρας της χώρας που πραγματοποιείται ο αγώνας,  όλα τα στοιχήματα σε αγορές των οποίων το αποτέλεσμα δεν έχει κριθεί θα είναι άκυρα (μονάδα).  

Σε περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα του γεγονότος έχει ήδη κριθεί τότε το στοίχημα δεν μπορεί να ακυρωθεί (κερδισμένα ή χαμένα).

Μια στοιχηματική επιλογή θεωρείται ότι έχει ήδη κριθεί εάν το αποτέλεσμα αυτής δεν θα μπορούσε να αλλάξει σε περίπτωση που ο αγώνας θα είχε ολοκληρωθεί κανονικά.

Τένις:

Εάν ένας παίκτης αποσυρθεί πριν την έναρξη του αγώνα, τότε το στοίχημα θα ακυρωθεί (μονάδα).

Εάν ένας παίκτης αποσυρθεί κατά την διάρκεια του αγώνα, ισχύουν οι γενικοί κανόνες στοιχήματος – δηλαδή ο γενικός κανόνας διακοπής αγώνα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην έναρξη του αγώνα, το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να κριθεί σε περίπτωση που ο αγώνας δεν εγκαταλειφθεί ή ακυρωθεί. 

Σε περίπτωση μη συμμετοχής ενός παίκτη, η τελική κατάληξη του τουρνουά θεωρείται έγκυρη, και όλα τα στοιχήματα θεωρούνται επίσης έγκυρα ανεξαρτήτως της συμμετοχής ή όχι του παίκτη στο τουρνουά.

 Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επίσημα αποτελέσματα εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση του αγώνα, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν (μονάδα) και το ποντάρισμα του πελάτη θα επιστραφεί.

Η απόφαση των διοργανωτών κατά πόσο το 3ο σετ του αγώνα θα παιχτεί κανονικά ή σαν σούπερ tie-break είναι έγκυρη.

11. Σε εξέλιξη (In Play)

11.1 Α) Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινά αλλά ακυρώνεται λόγω σφάλματος που προκύπτει από το σύστημα του παραλήπτη ή που προκύπτει από σφάλμα δικτύου ή την πιθανότητα σφάλματος του συστήματος της Meridianbet, η Meridianbet θα πρέπει να επιστρέψει το ποσό στοιχήματος στο συγκεκριμένο παιχνίδι στον παίκτη.

B) Σημειώνεται ότι ένας παίκτης που έχει στοιχηματίσει σε ένα δελτίο, το οποίο έχει επικυρωθεί πριν από οποιοδήποτε σφάλμα στο σύστημα του παραλήπτη, τότε αυτό το δελτίο θα πρέπει να διευθετηθεί ανάλογα. Εάν δεν υπάρχει περαιτέρω δραστηριότητα σε ένα γεγονός στο οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη και έγινε αποδεκτό, αυτά τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες του συγκεκριμένου αθλήματος

Γ) Εάν η συμμετοχή του παίκτη σε ένα αγώνα διακόπτεται αφού στοιχηματίσει, λόγω σφάλματος των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων ή λόγω αποτυχίας του προσωπικού του συστήματος, ο παίκτης μετά την αποκατάσταση του συστήματος μπορεί να ενημερωθεί για την εξέλιξη και το αποτέλεσμα του αγώνα / γεγονότος, στις σελίδες του λογαριασμού του, και, σε περίπτωση που κερδίσει, το ποσό πρέπει να πιστωθεί απευθείας στον δικό του λογαριασμό.

Άρθρο 18) Γενικοί Κανόνες

Τελικό αποτέλεσμα - Ο παίκτης ποντάρει στην ομάδα για να πετύχει περισσότερα τέρματα στο τέλος της κανονικής ώρας

1 – Νίκη Γηπεδούχου

– Νίκη Φιλοξενούμενου

– Ισοπαλία

Διπλή ευκαιρία - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα στο τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.

1X – Νίκη Γηπεδούχου ή Ισοπαλία

X2 – Νίκη Φιλοξενούμενου ή Ισοπαλία

12 – Νίκη Γηπεδούχου ή Νίκη Φιλοξενούμενου

Draw no bet (ισοπαλία δεν υπάρχει στοίχημα) – Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα πάνω στο τελικό σκορ. Το αποτέλεσμα της Ισοπαλίας επιστρέφει το ποντάρισμα πίσω.

DNB1 – Νίκη Γηπεδούχου, το αποτέλεσμα της Ισοπαλίας επιστρέφει το ποντάρισμα πίσω.

DNB2 – Νίκη Φιλοξενούμενου, το αποτέλεσμα της Ισοπαλίας επιστρέφει το ποντάρισμα πίσω.

Ημίχρονο ή Τελικό – Ο παίκτης ποντάρει στο αποτέλεσμα στο τέλος του ημιχρόνου ή στο αποτέλεσμα στο τέλος του αγώνα

I1*1 – Νίκη γηπεδούχου στο πρώτο ημίχρονο ή η γηπεδούχος κερδίζει τον αγώνα.

IX*X – Ισοπαλία στο ημίχρονο ή ισοπαλία στο τέλος του αγώνα.

I2*2 – Νίκη Φιλοξενούμενου στο πρώτο ημίχρονο ή ο φιλοξενούμενος κερδίζει τον αγώνα.

Ημίχρονο - Τελικό – Ο παίκτης ποντάρει στο αποτέλεσμα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο αποτέλεσμα στο τέλος του αγώνα.

1–1 – Νίκη γηπεδούχου στο πρώτο ημίχρονο και νίκη γηπεδούχου στο τέλος του αγώνα.

X–1 – Πρώτο ημίχρονο ισοπαλία και νίκη γηπεδούχου στον αγώνα.

2–1 – Νίκη φιλοξενούμενου στο πρώτο ημίχρονο και νίκη γηπεδούχου στον αγώνα.

1–X – Νίκη Φιλοξενούμενου στο πρώτο ημίχρονο και ισοπαλία στο τέλος του αγώνα.

X–X – Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και ισοπαλία στο τέλος του αγώνα.

2–X – Νίκη φιλοξενούμενου στο πρώτο ημίχρονο και ισοπαλία στο τέλος του αγώνα.

1–2 – Νίκη γηπεδούχου στο πρώτο ημίχρονο και νίκη φιλοξενούμενου στο τέλος του αγώνα

X–2 – Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και νίκη φιλοξενούμενου στο τέλος του αγώνα.

2–2 – Νίκη φιλοξενούμενου στο πρώτο ημίχρονο και νίκη φιλοξενούμενου στο αγώνα.

Αποτέλεσμα ημιχρόνου – Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα στο αποτέλεσμα του ημίχρονου.
I1 – Νίκη γηπεδούχου στο πρώτο ημίχρονο.

IX – Πρώτο ημίχρονο ισοπαλία.

I2 – Νίκη φιλοξενούμενου στο πρώτο ημίχρονο.

II1 – Νίκη γηπεδούχου στο δεύτερο ημίχρονο.

IIX – Δεύτερο ημίχρονο ισοπαλία

II2 – Νίκη φιλοξενούμενου στο δεύτερο ημίχρονο.

Αποτέλεσμα δεκαλέπτου (I, II , III, IV) - Ο παίκτης ποντάρει στο αποτέλεσμα συγκεκριμένου τριμήνου.

I, II , III, IV 1 - Νίκη γηπεδούχου.

I, II , III, IV X - Ισοπαλία.

I, II , III, IV 2 - Νίκη φιλοξενούμενου.

 

Χάντικαπ (φανταστικό προβάδισμα) – Ο παίκτης ποντάρει στον νικητή του αγώνα, αφού το τελικό σκορ έχει προσαρμοστεί από το χάντικαπ (πλεονέκτημα που δίνεται σε μια ομάδα). Το παιχνίδι υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:  

Το χάντικαπ προστίθεται ή αφαιρείται από τον ολοκληρωμένο αριθμό των συνολικών τερμάτων  / πόντων της γηπεδούχου ομάδας (αφαιρείται εάν υπάρχει στίγμα "-" (μείον) στο στοίχημα).

Three-way Χάντικαπ

H– Νίκη γηπεδούχου εφόσον έχει συμπεριληφθεί το χάντικαπ.

HX – Ισοπαλία εφόσον έχει συμπεριληφθεί το χάντικαπ.

H– Νίκη φιλοξενούμενου εφόσον έχει συμπεριληφθεί το χάντικαπ.

Two-way Χάντικαπ

H1 – Νίκη γηπεδούχου εφόσον έχει συμπεριληφθεί το χάντικαπ.

H2 – Νίκη φιλοξενούμενου εφόσον έχει συμπεριληφθεί το χάντικαπ.

Σε περίπτωση ισοπαλίας το ποσό πονταρίσματος επιστρέφεται.

Συνολικά - Ο παίκτης ποντάρει εάν ο συνολικός αριθμός των τερμάτων / Πόντοι / Σετ / Παιχνίδια / Touchdowns / Yards / Tries / Innings / Runouts / Cards / Κόρνερ / Πέναλτι / Κάρτες / Kills ... θα είναι πάνω ή κάτω από συγκεκριμένο προκαθορισμένο περιθώριο.

- λιγότερα

- περισσότερα

Μονά/Ζυγά – Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα για το αν ο συνολικός αριθμός γκολ / πόντων στον αγώνα θα είναι ζυγός ή μονός (το τελικό αποτέλεσμα 0:0 θεωρείται ισότιμος αριθμός γκολ / πόντων).

Ημίχρονο με περισσότερα τέρματα/πόντους – Ο παίκτης ποντάρει στο μισό ημίχρονο με περισσότερα τέρματα.

I> – Περισσότερα τέρματα/πόντοι σημειώνονται στο πρώτο ημίχρονο από ότι στο δεύτερο ημίχρονο.

II> – Περισσότερα τέρματα/πόντοι σημειώνονται στο δεύτερο ημίχρονο από ότι στο πρώτο ημίχρονο.

I=II – Ο ίδιος αριθμός τερμάτων/πόντων σημειώνεται και στα δύο ημίχρονα ή το ακριβές σκορ του αγώνα είναι 0:0.

Διπλό/πολλαπλό στοίχημα - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε δύο ή περισσότερα στοιχήματα ταυτόχρονα.

Παράδειγμα: 1&-P - Ο παίκτης ποντάρει στην νίκη γηπεδούχου & < πόντους.

 

Πρώτη ομάδα να σκοράρει – Ο παίκτης ποντάρει στην ομάδα που θα σκοράρει το πρώτο γκολ / πόντο στον αγώνα.

Scores 1st goal – Η Γηπεδούχος ομάδα σκοράρει το πρώτο γκολ / πόντο

Scores 2nd goal – Η φιλοξενούμενη ομάδα σκοράρει το πρώτο γκολ / πόντο

Εάν το παιχνίδι τελειώσει 0:0 όλα τα στοιχήματα δεν κερδίζουν.

 

Ακριβές σκορ – Ο παίκτης ποντάρει στο ακριβές τελικό σκορ στο τέλος του αγώνα.

Κερδισμένα Ημίχρονα - Ο παίκτης ποντάρει σε πόσα ημίχρονα θα κερδίσει συγκεκριμένη ομάδα / ανταγωνιστής.

H0 – Η γηπεδούχος ομάδα δεν κερδίζει κανένα ημίχρονο.

H1+ – Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει τουλάχιστον ένα ημίχρονο.

H1 – Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει ακριβώς ένα ημίχρονο.

H2 – Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει και τα δύο ημίχρονα.

A– Η φιλοξενούμενη ομάδα δεν κερδίζει κανένα ημίχρονο.

A1+ – Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει τουλάχιστον ένα ημίχρονο.

A1 – Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει ακριβώς ένα ημίχρονο. Το στοίχημα χάνει εάν η γηπεδούχος ομάδα κερδίσει και τα δύο ημίχρονα.

A1 – Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει και τα δύο ημίχρονα.

Νικητής (Winner) – Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα στο τελικό αποτέλεσμα του αγώνα συμπεριλαμβανομένου του επιπλέον χρόνου (παράταση – πέναλτι).

W1 – Νίκη γηπεδούχου.

W2 – Νίκη φιλοξενούμενου.

Παράταση - Ο παίκτης στοιχηματίζει εάν θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει επιπλέον χρόνος

Dead Heat - Το Dead Heat είναι ισοπαλία μεταξύ δύο ή περισσότερων ανταγωνιστών. (Το Dead Heat υπολογίζεται διαιρώντας το ποντάρισμα αναλογικά μεταξύ του αριθμού των νικητών στην διοργάνωση).

Κατάταξη/Κατάταξη ομίλου- Ο παίκτης ποντάρει στην τοποθέτηση της ομάδας / ανταγωνιστή σε συγκεκριμένο διαγωνισμό.

1 - Νικητής

2 - Φιναλίστ

1-2 – Τελικό τουλάχιστον

3 - Τρίτη Θέση

1-4 Ημι-τελικά τουλάχιστον

3-4 Αποκλείστηκε στον ημιτελικό (½)

1-8 Προημιτελικά τουλάχιστον

5-8 Αποκλείστηκε στον προ-ημιτελικό (¼)

9-16 Αποκλείστηκε στην οκτάδα (⅛)

Να προκριθεί - Ομάδα για να προκριθεί στον επόμενο γύρο

12 - Ευθεία πρόβλεψη

21 - Ευθεία πρόβλεψη

Oba - Πρόβλεψη Combo

123 - Ευθεία τριάδα

Third Place teamΟ παίκτης τοποθετεί στοίχημα στην ομάδα της τρίτης θέσης για να προκριθεί στον επόμενο γύρο.

Highest scoring match - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα στον αγώνα με τα περισσότερα γκολ.

Highest scoring match in group/competition - Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα στον αγώνα με το υψηλότερο σκορ σε ομάδα / διαγωνισμό.

Highest scoring team in group/competition - Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα στην ομάδα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε ομάδα / διαγωνισμό.

Lowest scoring team in group - Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα στην ομάδα με τη μικρότερη βαθμολογία σε ομάδα / διαγωνισμό.

Highest scoring GroupΟ παίκτης τοποθετεί το στοίχημα στην ομάδα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο γκρούπ.

Lowest scoring GroupΟ παίκτης τοποθετεί το στοίχημα στην ομάδα με τη μικρότερη βαθμολογία στο γκρούπ.

Team with most yellow/red cards - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα στην ομάδα που θα εμφανιστεί ο υψηλότερος αριθμός κίτρινων / κόκκινων καρτών.

Total Points in group - Ο παίκτης ποντάρει στον αριθμό του συνολικού αριθμού πόντων που θα κερδίσει η ομάδα στην φάση των ομίλων.

Total goals in group/competition - Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα σε συνολικό αριθμό τερμάτων σε φάση / διαγωνισμό ομίλων.

Group Combination - Ο παίκτης ποντάρει στον αριθμό των συνολικών τερμάτων σε συνδυασμούς ομάδων. Τα πέναλτι δεν μετράνε.

Total group goals - Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα για τον συνολικό αριθμό τερμάτων στην ομάδα.

Total team goals in group/competition - Ο παίκτης ποντάρει σε συνολικό αριθμό τερμάτων που θα σημειώσει η ομάδα σε φάση / διαγωνισμό ομίλων.

Player to score Hat-Trick - Ο παίκτης ποντάρει στο κατά πόσον ένας συγκεκριμένος παίκτης θα σκοράρει Hat-Trick (τρία γκολ).

Earliest goal - Ο παίκτης ποντάρει στην ομάδα που θα σκοράρει πρώτη στον λιγότερο δυνατό χρόνο.

Draw in group - Ο παίκτης ποντάρει σε συνολικό αριθμό αγώνων που θα έρθουν ισοπαλία.

Total team penalties - Ο παίκτης ποντάρει στο σύνολο των πέναλτι που θα κερδίσει μία ομάδα. Πέναλτι  shoot - out δεν μετράνε.

Total team yellow/red cards - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε συνολικές κίτρινες / κόκκινες κάρτες ομάδας. Οι κάρτες που εμφανίζονται μετά από κανονικό χρόνο και οι κάρτες που εμφανίζονται στους υπαλλήλους δεν μετράνε.

Total competition yellow/red cards - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε συνολικές κίτρινες / κόκκινες κάρτες που εμφανίζονται σε ολόκληρο τον διαγωνισμό. Οι κάρτες που εμφανίζονται μετά από κανονικό χρόνο και οι κάρτες που εμφανίζονται στους υπαλλήλους δεν μετράνε.

Total group yellow/red cardsΟ παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε συνολικές κίτρινες / κόκκινες κάρτες σε ένα γκρουπ. Οι κάρτες που εμφανίζονται μετά από κανονικό χρόνο και οι κάρτες που εμφανίζονται στους υπαλλήλους δεν μετράνε.

Total yellow/red cards in phaseΟ παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε συνολικές κίτρινες / κόκκινες κάρτες σε μια φάση (φάση ομίλων / Οκτάδα / προημιτελικός / ημιτελικός / τελικός) ενός διαγωνισμού. Οι κάρτες που εμφανίζονται μετά από κανονικό χρόνο και οι κάρτες που εμφανίζονται στους υπαλλήλους δεν μετράνε.

Penalty saves -Ο παίκτης ποντάρει στον τερματοφύλακα που θα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό αποκρούσεων πέναλτι.

MVP - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα στον πιο πολύτιμο παίκτη που θα ανακοινωθεί σε διαγωνισμό

Final Pair - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα για το ζευγάρι τελικού σε διαγωνισμό.

Top Goalscorer - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα στον παίκτη που θα σκοράρει τα περισσότερα τέρματα κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες σκοράρουν τον ίδιο αριθμό τέρματα, ισχύει ο κανόνας Dead Heat.

Top Assistant - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα στον παίκτη που θα κάνει τις περισσότερες ασίστ κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες κάνουν τον ίδιο αριθμό ασίστ, ισχύει ο κανόνας Dead Heat.

Top Team Goalscorer - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα στον παίκτη που θα σκοράρει τα περισσότερα τέρματα στην ομάδα κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες σκοράρουν τον ίδιο αριθμό τερμάτων, ισχύει ο κανόνας Dead Heat

Total 0:0 matches - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα για τον συνολικό αριθμό αγώνων που θα τελειώσουν χωρίς τέρματα.

Total 3+ matches - - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα για τον συνολικό αριθμό αγώνων που θα τελειώσουν με 3 ή περισσότερα γκόλ.

Total 0-2 matches - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα για τον συνολικό αριθμό αγώνων που θα τελειώσουν με λιγότερα απο 3 γκόλ.

Total 4+ matches - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα για τον συνολικό αριθμό αγώνων που θα τελειώσουν με 4 ή περισσότερα γκόλ.

Total 5+ matches - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα για τον συνολικό αριθμό αγώνων που θα τελειώσουν με 5 ή περισσότερα γκόλ.

Total 6+ matches - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα για τον συνολικό αριθμό αγώνων που θα τελειώσουν με 6 ή περισσότερα γκόλ.

Total Penalty kicks in phase (Φάση Ομίλων / Οκτάδα / προημιτελικός / ημιτελικός / τελικός) Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα για τον συνολικό αριθμό των πέναλτι στη φάση. Τα shoot - out πέναλτι δεν μετράνε.

Total scored group penalties - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα στον συνολικό αριθμό των πέναλτι που θα σημειωθούν σε γκρούπ. Τα shoot - out πέναλτι δεν μετράνε.

Total missed group penalties - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα στον συνολικό αριθμό των χαμένων πέναλτι που θα σημειωθούν σε γκρούπ. Τα shoot - out πέναλτι δεν μετράνε.

Duel - Ο παίκτης ποντάρει στη μονομαχία (ομάδες / ανταγωνιστές / οδηγός / δρομέας / κόρνερ / πέναλτι / κόκκινες κάρτες / κίτρινες κάρτες / σκόρερ). Η μονομαχία είναι σύγκριση επιτευγμάτων δύο δεδομένων θεμάτων. Νικητής είναι αυτός με την καλύτερη βαθμολογία / επίτευγμα.
Εάν και οι δύο ομάδες αποκλειστούν στην ίδια φάση, λαμβάνεται υπόψη η ακόλουθη σειρά:

 1. Ομάδα που θα κερδίσει τους περισσότερους πόντους
 2. Ομάδα με καλύτερη διαφορά τερμάτων
 3. Ομάδα με τα περισσότερα γκολ

Εάν η επίτευξη και των δύο είναι ίση, ισχύει ο κανόνας Dead Heat.

Οι κυρώσεις πέναλτι δεν θεωρούν πιθανή παράταση.

Elimination after penalty kicksΟ παίκτης ποντάρει στο κατά πόσον η ομάδα θα αποκλειστεί μετά από πέναλτι (Shoot - Out).

First Corner in final match - Ο παίκτης ποντάρει στην ομάδα που θα κάνει το πρώτο λάκτισμα του πρώτου κόρνερ στον τελικό αγώνα

Kick-off - Ο παίκτης ποντάρει στην ομάδα που θα κάνει το εναρκτήριο λάκτισμα.

First time winner - Ο παίκτης ποντάρει στην ομάδα που θα είναι για πρώτη φορά νικητής ενός διαγωνισμού.

Goalkeeper to score Ο παίκτης ποντάρει σε οποιονδήποτε τερματοφύλακα για να σκοράρει. Τα shoot - out πέναλτι δεν μετράνε.

Football player to score from own half of the pitch - Ο παίκτης ποντάρει στον Ποδοσφαιριστή για να σκοράρει από το δικό του μισό του γηπέδου.

Final match referee - Ο παίκτης ποντάρει στο όνομα του διαιτητή του Τελικού αγώνα.

Άρθρο 18α) Ποδόσφαιρο

Τελικό αποτέλεσμα – Ισχύει ο γενικός κανόνας τελικού αποτελέσματος.

Διπλή ευκαιρία – Ισχύει γενικός κανόνας διπλής ευκαιρίας.

Αποτέλεσμα στο δεκάλεπτο - Ο παίκτης ποντάρει στο αποτέλεσμα στο παιχνίδι μετά από 10:00 λεπτά παιχνιδιού, που σημαίνει, από το 00:01 (έναρξη) έως τις 09:59 (εννέα λεπτά, πενήντα εννέα δευτερόλεπτα).

10 min 1 – Η γηπεδούχος ομάδα θα προηγείται στο 10λεπτό

10 min 2 – Η φιλοξενούμενη ομάδα θα προηγείται στο 10λεπτό

10 min X – Ισοπαλία στο 10λεπτό

Συνολικά τέρματα ομάδας (Γηπεδούχου, Φιλοξενούμενης) – Ισχύει ο γενικός κανόνας συνόλων.

I – Πρώτο ημίχρονο

II – Δεύτερο ημίχρονο

0 – Ομάδα που δεν θα σκοράρει

0–1 – Η ομάδα θα πετύχει λιγότερα από δύο τέρματα

1, 2, 3 – Η ομάδα θα σκοράρει ακριβώς ένα, δύο, τρία τέρματα

1+ – Ομάδα που θα σκοράρει τουλάχιστον ένα τέρμα

2+ – Ομάδα που θα σκοράρει τουλάχιστον δύο τέρματα

3+ – Ομάδα που θα σκοράρει τουλάχιστον τρία τέρματα

4+ – Ομάδα που θα σκοράρει τουλάχιστον τέσσερα τέρματα

I+II – Ομάδα να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα

Example: II2+ - Ομάδα να σκοράρει δύο ή περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο

GG/NG – goal goal/no goal – Ο παίκτης ποντάρει και στις δύο ομάδες να σκοράρουν στον κανονικό χρόνο.

GG – Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν

NG – Τουλάχιστον ία ομάδα να μη σκοράρει

IGG – Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο

IIGG – Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο

GG GG – Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν και στα δύο ημίχρονα

NG NG – Τουλάχιστον μία ομάδα να μη σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο και τουλάχιστον μία ομάδα να μη σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο.


Οι ομάδες να σκοράρουν και στα δύο ημίχρονα – Ο παίκτης στοιχηματίζει στο εάν θα σημειωθεί τουλάχιστον ένα τέρμα και στα δύο ημίχρονα ή όχι.

1+1 – Τουλάχιστον ένα τέρμα και στα δύο ημίχρονα

0+0 – Κανένα τέρμα σε κανένα ημίχρονο


Draw no bet – Ισχύει ο γενικός κανόνας DNB.

Ημίχρονο ή τελικό – Ισχύει ο γενικός κανόνας ημιχρόνου ή τελικού αποτελέσματος

Ημίχρονο - τελικό – Ισχύει γενικό αποτέλεσμα ημιχρόνου / τελικού αποτελέσματος

Ημίχρονο - τελικό + – Ο παίκτης ποντάρει στο αποτέλεσμα του τέλους του πρώτου ημιχρόνου και στο αποτέλεσμα του τέλους του αγώνα.

1X-1 – Διπλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο και νίκη γηπεδούχου στο τέλος του αγώνα

1X-X – Διπλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο και ισοπαλία στο τέλος του αγώνα

1X-2 – Διπλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο και νίκη φιλοξενούμενου στο τέλος του αγώνα

X2-1 – Διπλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο και νίκη γηπεδούχου στο τέλος του αγώνα

X2-X – Διπλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο και ισοπαλία στο τέλος του αγώνα

X2-2 – Διπλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο και νίκη φιλοξενούμενου στο τέλος του αγώνα

X-1X – Ισοπαλία στο τέλος του ημιχρόνου και διπλή ευκαιρία τελικό

X-2X – Ισοπαλία στο τέλος του ημιχρόνου και διπλή ευκαιρία τελικό

12-1 – Διπλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο και νίκη γηπεδούχου στο τέλος του αγώνα

12-2 - Διπλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο και νίκη φιλοξενούμενου στο τέλος του αγώνα

Χρόνος επίτευξης πρώτου τέρματος – Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θα σημειωθεί το πρώτο τέρματα στον αγώνα (0 - 10 λεπτά, εάν κάποια ομάδα σκοράρει σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, το στοίχημα είναι κερδισμένο). Εάν δεν υπάρχει τέρμα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα

Για όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται σε γεγονότα ή αποτελέσματα σε σχέση με χρονικές περιόδους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα ακριβή δεδομένα βάσει χρόνου που παρέχονται από επίσημα στατιστικά.

Αποτέλεσμα ημιχρόνου  - Ισχύει το στοίχημα σκορ ημιχρόνων.

Συνολικά τέρματα (Τελικό – 1ο ημίχρονο – 2ο ημίχρονο) – Ο παίκτης ποντάρει σε πόσα τέρματα θα σημειωθούν σε συγκεκριμένη περίοδο του αγώνα.

0G – Κανένα τέρμα

1G, 2G, 3G... – Ακριβής αριθμός τερμάτων που έχουν σημειωθεί

Διαστήματα τερμάτων – Τέρματα που σημειώνονται εντός του εύρους, συμπεριλαμβανομένου του κατώτερου και του ανώτερου περιορισμού (παράδειγμα: 4–6 - το στοίχημα είναι κερδισμένο εάν σημειωθούν τέσσερα, πέντε ή έξι τέρματα).

1+, 2+, 3+... - Θα σημειωθούν τουλάχιστον ένα, δύο ή τρία τέρματα (παράδειγμα: 3+ το στοίχημα είναι κερδισμένο εάν σημειωθούν 3 ή περισσότερα τέρματα)

I – Αναφέρεται στο πρώτο ημίχρονο       

II – Αναφέρεται στο δεύτερο ημίχρονο

Πρώτη ομάδα να σκοράρει – Ισχύει γενικός κανόνας πρώτης ομάδας που σκοράρει.

Ακριβές σκορ – Ισχύει ο γενικός κανόνας σωστού σκορ.

Χάντικαπ – Ισχύει ο γενικός κανόνας για τα χάντικαπ.

Ημίχρονο με περισσότερα τέρματα – Ισχύει γενικός κανόνας ημιχρόνου με περισσότερα τέρματα / πόντους.

Μονά/ζυγά – Ισχύει γενικός κανόνας ζυγός / μονός.

Κερδισμένα ημίχρονα - Ισχύει γενικός κανόνας νίκης ημιχρόνων

1 NB GG - Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει τον αγώνα. Εάν η γηπεδούχος ομάδα δεν κερδίσει και και οι δύο ομάδες σκοράρουν τουλάχιστον ένα τέρμα, το ποσό πονταρίσματος θα επιστραφεί

X NB GG – Ο αγώνας είναι ισοπαλία. Εάν το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι ισοπαλία και και οι δύο ομάδες σκοράρουν τουλάχιστον ένα τέρμα, το ποσό πονταρίσματος θα επιστραφεί

2 NB GG - Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει τον αγώνα. Εάν η φιλοξενούμενη ομάδα δεν κερδίσει και οι δύο ομάδες σκοράρουν τουλάχιστον ένα τέρμα, το ποσό πονταρίσματος θα επιστραφεί

1 NB 3+ – Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει τον αγώνα. Εάν η γηπεδούχος ομάδα δεν κερδίσει και ο συνολικός αριθμός των τερμάτων που σημειώθηκαν στον αγώνα είναι 3 ή περισσότερα, το ποσό πονταρίσματος θα επιστραφεί

X NB 3+ – Ο αγώνας είναι ισοπαλία. Εάν το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι ισοπαλία, και ο συνολικός αριθμός των τερμάτων που σημειώθηκαν στον αγώνα είναι 3 ή περισσότερα, το ποσό πονταρίσματος θα επιστραφεί

2 NB 3+ – Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει τον αγώνα. Εάν η φιλοξενούμενη ομάδα δεν κερδίσει και ο συνολικός αριθμός των τερμάτων που σημειώθηκαν στον αγώνα είναι 3 ή περισσότερα, το ποσό πονταρίσματος θα επιστραφεί

1 NB 0G – Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει τον αγώνα. Εάν η γηπεδούχος ομάδα δεν κερδίσει και δεν σημειωθούν τέρματα στον αγώνα, το ποσό πονταρίσματος θα επιστραφεί

2 NB 0G – Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει τον αγώνα. Εάν η φιλοξενούμενη ομάδα δεν κερδίσει και δεν σημειωθούν τέρματα στον αγώνα, το ποσό πονταρίσματος θα επιστραφεί

GG NB 0G – Και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν τουλάχιστον ένα τέρμα στον αγώνα. Εάν τουλάχιστον μία ομάδα δεν σημειώσει τέρμα στον αγώνα και δεν σημειωθεί τέρμα στον αγώνα, το ποσό πονταρίσματος θα επιστραφεί

Διπλό/πολλαπλό στοίχημα– Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε δύο ή περισσότερες επιλογές που όλες πρέπει να είναι κερδισμένες.

I1+&II2 – 1 ή περισσότερα τέρματα να σημειωθούν στο πρώτο ημίχρονο και 2 ή περισσότερα τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο

1&3+ – Νίκη γηπεδούχου και 3 ή περισσότερα τέρματα στον αγώνα

2&3+ – Νίκη φιλοξενούμενου και 3 ή περισσότερα τέρματα στον αγώνα

GG&3+ – Και οι δύο ομάδες σκοράρουν και 3 ή περισσότερα τέρματα στο σύνολο του αγώνα

1-1&3+ – Η γηπεδούχος κερδίζει το πρώτο ημίχρονο και η γηπεδούχος κερδίζει τον αγώνα και 3 ή περισσότερα τέρματα στον αγώνα

2-2&3+ – – Η φιλοξενούμενη κερδίζει το πρώτο ημίχρονο και η φιλοξενούμενη κερδίζει τον αγώνα και 3 ή περισσότερα τέρματα στον αγώνα

1&Η2+ – Νίκη γηπεδούχου και η γηπεδούχος για να σκοράρει δύο ή περισσότερα τέρματα

2&Α2+ – Νίκη φιλοξενούμενου και ο φιλοξενούμενος για να σκοράρει δύο ή περισσότερα τέρματα

1&4+ - Νίκη γηπεδούχου και 4 ή περισσότερα τέρματα στον αγώνα

2&4+ – - Νίκη φιλοξενούμενου και 4 ή περισσότερα τέρματα στον αγώνα

1&GG – Νίκη γηπεδούχου και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες

X&GG – Ισοπαλία και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες

2&GG – Νίκη φιλοξενούμενου και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες

1&NG – Νίκη γηπεδούχου με μηδέν

2&NG – Νίκη φιλοξενούμενου με μηδέν

1&2-3 – Νίκη γηπεδούχου και 2 ή 3 τέρματα

2&2-3 – Νίκη φιλοξενούμενου και 2 ή 3 τέρματα

1&0-2 – Νίκη γηπεδούχου και λιγότερα από 3 τέρματα

2&0-2 – Νίκη φιλοξενούμενου και λιγότερα από 3 τέρματα

1X&2+ – Διπλή ευκαιρία και 2 ή περισσότερα τέρματα

X2&2+ - Διπλή ευκαιρία και 2 ή περισσότερα τέρματα

1X&0-3 - Διπλή ευκαιρία και λιγότερα από 4 τέρματα

X2&0-3 – - Διπλή ευκαιρία και λιγότερα από 4 τέρματα

1X&GG –  Διπλή ευκαιρία και οι δύο ομάδες να σκοράρουν

X2&GG – Διπλή ευκαιρία και οι δύο ομάδες να σκοράρουν

ΙGG&IIGG –  Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν και στα δύο ημίχρονα

I1&I2+ –Η γηπεδούχος να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και να σημειωθούν δύο ή περισσότερα τέρματα στο πρώτο ημίχρονο

I2&I2+ – Η φιλοξενούμενη να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και να σημειωθούν δύο ή περισσότερα τέρματα στο πρώτο ημίχρονο

1-1&4+ – Ημίχρονο / Τελικό και τέσσερα ή περισσότερα τέρματα

2-2&4+ – Ημίχρονο / Τελικό και τέσσερα ή περισσότερα τέρματα

I2+&II2+ – Δύο ή περισσότερα τέρματα στο πρώτο ημίχρονο και δύο ή περισσότερα τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο

I2+&4+ – Δύο ή περισσότερα τέρματα στο πρώτο ημίχρονο και τέσσερα ή περισσότερα τέρματα στον αγώνα

H2+&A2+ – Η γηπεδούχος να σκοράρει δύο ή περισσότερα τέρματα και η φιλοξενούμενη να σκοράρει δύο ή περισσότερα τέρματα

GG&4+ - Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σημειωθούν τέσσερα ή περισσότερα τέρματα

1-1&GG - Ημίχρονο / Τελικό και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες

2-2&GG – - Ημίχρονο / Τελικό και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες

1X&3+ – Διπλή ευκαιρία και να σκοράρουν τρία ή περισσότερα τέρματα

X2&3+ – Διπλή ευκαιρία και να σκοράρουν τρία ή περισσότερα τέρματα

Η ομάδα σημειώνει το πρώτο / τελευταίο τέρμα και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα

FG1&1 – Γηπεδούχος για να σκοράρει το πρώτο τέρμα και νίκη γηπεδούχου
FG2&1 – Φιλοξενούμενη για να σκοράρει το πρώτο τέρμα και νίκη γηπεδούχου
FG1&X – Γηπεδούχος να σκοράρει το πρώτο τέρμα και ισοπαλία τελικό

FG2&X – Φιλοξενούμενη για να σκοράρει το πρώτο τέρμα και ισοπαλία τελικό

LG1&1 – Γηπεδούχος να σκοράρει το τελευταίο τέρμα και νίκη γηπεδούχου

LG2&1 – Φιλοξενούμενη να σκοράρει το τελευταίο τέρμα και νίκη γηπεδούχου

LG1&2 – Γηπεδούχος να σκοράρει το τελευταίο τέρμα και ισοπαλία

LG2&X – Φιλοξενούμενη να σκοράρει το τελευταίο τέρμα και ισοπαλία τελικό

Συνολικά κόρνερ – Ο παίκτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό των κόρνερ

Για όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται σε γεγονότα ή αποτελέσματα σε σχέση με τον αριθμό των κόρνερ, τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τα ακριβή δεδομένα που παρέχονται από επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Συνολικές κάρτες - ο παίκτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό καρτών που εμφανίζονται στη κανονική διάρκεια του αγώνα, ο οποίος μπορεί να είναι μικρότερος από, ίσος ή μεγαλύτερος από το καθορισμένο όριο. Ο συνολικός αριθμός καρτών υπολογίζεται ως το άθροισμα των καρτών που απονέμονται στον αγώνα ως εξής:

• Μια κίτρινη κάρτα που δίνεται σε έναν παίκτη μετράει ως μία κάρτα

• Μια δεύτερη κίτρινη κάρτα που δίνεται σε έναν παίκτη που έχει ήδη μία κίτρινη κάρτα, στον ίδιο αγώνα, δεν μετράει στο σύνολο των καρτών

• Μια κόκκινη κάρτα, η οποία έχει δοθεί απευθείας ή είναι αποτέλεσμα 2ης κίτρινης κάρτας, μετράει στο σύνολο των καρτών ως διπλή.

• για αυτό το στοίχημα, μετράνε μόνο οι κάρτες των παικτών στον αγώνα, και όχι κάρτες που δίνονται σε παίκτες ή προσωπικό της ομάδας στον πάγκο ή εκτός του αγωνιστικού χώρου.

• για αυτό το στοίχημα, μετράνε μόνο οι κάρτες που δίνονται από τον διαιτητή στη κανονική διάρκεια του αγώνα. Κάρτες που δίνονται κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ή μετά την λήξη του αγώνα, δεν υπολογίζονται στο σύνολο καρτών.

Πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα – Ο παίκτης στοιχηματίζει ποια ομάδα θα δεχτεί την πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα. Σε περίπτωση που κίτρινη κάρτα δοθεί και στις δύο ομάδες ταυτόχρονα, τα στοιχήματα ακυρώνονται (μονάδα).

Κόκκινη κάρτα – Ο παίκτης στοιχηματίζει στον αριθμό των κόκκινων καρτών (παράδειγμα: ναι, μία ή περισσότερες κόκκινες κάρτες).

Πέναλτι – Ο παίκτης στοιχηματίζει στον αριθμό των πέναλτι (παράδειγμα: ναι, ένα ή περισσότερα πέναλτι).

Ομάδα να προκριθεί – Ο παίκτης στοιχηματίζει σε μια ομάδα για να προκριθεί στον επόμενο γύρο.

Συνολικός αριθμός τερμάτων σε ένα πρωτάθλημα – Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα για τον συνολικό αριθμό τερμάτων σε έναν συγκεκριμένο αριθμό αγώνων στη χρονική περίοδο. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης του αγώνα, θεωρείται ότι σημειώθηκαν δύο τέρματα στον αγώνα (ένα για την γηπεδούχο και ένα για την φιλοξενούμενη). Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης δύο ή περισσότερων αγώνων, το στοίχημα κρίνεται άκυρο και το ποσό πονταρίσματος επιστρέφεται.

Ποδοσφαιριστής να σκοράρει τέρμα - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον αριθμό των τερμάτων που θα σημειώσει ένας ποδοσφαιριστής στον αγώνα.

1+ - Ποδοσφαιριστής που θα σκοράρει ένα ή περισσότερα τέρματα

2+ - Ποδοσφαιριστής που θα σκοράρει δύο ή περισσότερα τέρματα

3+ - Ποδοσφαιριστής που θα σκοράρει τρία ή περισσότερα τέρματα

FG - Ποδοσφαιριστής που θα σκοράρει το πρώτο τέρμα στον αγώνα.

LG - Ποδοσφαιριστής που θα σκοράρει το τελευταίο τέρμα στον αγώνα.

Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται.

Θεωρείται ότι ο ποδοσφαιριστής συμμετέχει στον αγώνα, εάν δώσει το παρόν του εντός του αγωνιστικού χώρου τουλάχιστον για ένα δευτερόλεπτο.

Τα στοιχήματα σε ποδοσφαιριστές που δεν συμμετέχουν στον αγώνα θα είναι άκυρα, όπως και τα στοιχήματα για τον πρώτο ποδοσφαιριστή που θα σκοράρει, όταν η επιλογή γίνεται μετά τη δημιουργία του πρώτου τέρματος. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν σε έναν αγώνα θα θεωρούνται πιθανές επιλογές για τα στοιχήματα για σκόρερ τελευταίου τέρματος.

Ποδοσφαιριστές / ειδική προσφορά

Goalscorers DuelΙσχύει ο γενικός κανόνας μονομαχίας.

Εάν και οι δύο ποδοσφαιριστές σκοράρουν τον ίδιο αριθμό τερμάτων, ισχύει ο κανόνας Dead Heat. Εάν κανείς από τους δύο δεν σκοράρει, τα στοιχήματα ακυρώνονται και τα ποσά πονταρίσματος επιστρέφονται.

Ο ποδοσφαιριστής σκοράρει ένα τέρμα και το ακριβές αποτέλεσμα

Ο ποδοσφαιριστής σκοράρει ένα τέρμα και το τελικό σκορ

Ισχύει κανόνας Διπλό/Πολλαπλό στοίχημα.

Player special - Ο παίκτης ποντάρει σε έναν ποδοσφαιριστή να σκοράρει το πρώτο τέρμα στον αγώνα στο χρονικό πλαίσιο:

F1-20 – ο ποδοσφαιριστής θα σκοράρει το πρώτο τέρμα από 1ο έως 20ο λεπτό

F21-45 – ο ποδοσφαιριστής θα σκοράρει το πρώτο τέρμα από 21ο έως 45ο λεπτό

F46+ – ο ποδοσφαιριστής θα σκοράρει το πρώτο τέρμα στο δεύτερο ημίχρονο

G1-20 – ο ποδοσφαιριστής θα σκοράρει οποιοδήποτε τέρμα από 1ο έως 20ο λεπτό

G21-45 – ο ποδοσφαιριστής θα σκοράρει οποιοδήποτε τέρμα από 21ο έως 45ο λεπτό

G46+ – ο ποδοσφαιριστής θα σκοράρει οποιοδήποτε τέρμα στο δεύτερο ημίχρονο

Για όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται σε γεγονότα ή αποτελέσματα σε σχέση με χρονικές περιόδους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα ακριβή δεδομένα βάσει χρόνου που παρέχονται από επίσημα στατιστικά.

Πρώτη κάρτα στον αγώνα – Σε ποιο ποδοσφαιριστή θα δοθεί η πρώτη κάρτα στον αγώνα (κίτρινη ή κόκκινη). Σε περίπτωση που η κάρτα δοθεί σε περισσότερους από έναν ποδοσφαιριστές ταυτόχρονα, το ποσό πονταρίσματος επιστρέφεται.

Κίτρινη κάρτα– Ο ποδοσφαιριστής θα πάρει κίτρινη κάρτα στον αγώνα.

Κόκκινη κάρτα – Ο ποδοσφαιριστής θα πάρει κόκκινη κάρτα στον αγώνα.

Assist – Ο ποδοσφαιριστής βοηθά τον συμπαίκτη του στο να σκοράρει ένα τέρμα στον αγώνα.

Best player of the match – Ο ποδοσφαιριστής ανακοινώνεται ως ο «καλύτερος παίκτης του αγώνα» σύμφωνα με τα δεδομένα από τον επίσημο ιστότοπο του διοργανωτή του αγώνα.

Zerobet – Το στοίχημα μπορεί να τοποθετηθεί, αποκλειστικά, σε ζωντανά στοιχήματα. Τη στιγμή του στοιχήματος, ανεξάρτητα από το πραγματικό αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα θεωρείται 0 - 0 και ο παίκτης στοιχηματίζει στο αποτέλεσμα του αγώνα από τη στιγμή του στοιχήματος και έπειτα:

Zerobet1 – Νίκη Γηπεδούχου

ZerobetX – Ισοπαλία

Zerobet– Νίκη Φιλοξενούμενου

Μέθοδος επίτευξης 1ου τέρματος (ο κανόνας ισχύει για οποιονδήποτε επόμενο στόχο)

Ελεύθερο λάκτισμα- Απευθείας από το ελεύθερο λάκτισμα

Κεφαλιά - Αυτογκόλ που σημειώνεται από το κεφάλι δεν μετράτε

Σουτ  - Αυτογκόλ - Πέναλτι

Για όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται σε γεγονότα ή αποτελέσματα σε σχέση με τη μέθοδο του πρώτου τέρματος, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα ακριβή δεδομένα που παρέχονται από επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Εάν δεν σημειωθεί τέρμα, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται χαμένα.

Αποτέλεσμα

Όλες οι αγορές των αναμετρήσεων βασίζονται στο αποτέλεσμα των 90 λεπτών παιχνιδιού (αναφέρεται επίσης ως πλήρης ή κανονική διάρκεια), εκτός αν οριστεί διαφορετικά. Περιλαμβάνεται ο χρόνος που προστίθεται από τον διαιτητή της αναμέτρησης για καθυστερήσεις ή άλλος έξτρα χρόνος. Δεν συμπεριλαμβάνεται η παράταση ή ο χρόνος που διατίθεται για τη διαδικασία των πέναλτι.

Η μοναδική εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα αφορά τις φιλικές αναμετρήσεις ή αναμετρήσεις νέων, οι οποίες δεν υπόκεινται σε καμία διοργανώτρια Αρχή, στις οποίες όλες οι αγορές θα διευθετούνται βάσει του πραγματικού τελικού αποτελέσματος με το πέρας του παιχνιδιού ανεξάρτητα αν παίζονται και τα 90 λεπτά αγώνα.

Εάν οι συμμετέχουσες ομάδες ή και ο διαιτητής αποφασίσουν να ορίσουν, πριν την έναρξη του αγώνα, ότι ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί με διαφορετική διάρκεια από την συνήθη των αγώνων ποδοσφαίρου (90 λεπτά), τότε η απόφαση αυτή θα έχει τον ρόλο των επίσημων κανόνων του αγώνα (για παράδειγμα, φιλικό μεταξύ συλλόγων που διεξάγεται με 2 x40,2x 60,2x 35 κ.τ.λ.π.).

Στην περίπτωση που ένας ποδοσφαιρικός αγώνας δεν συμπεριλαμβάνει (2 ) ημίχρονα, τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Κανόνες Ασιατικού Χάντικαπ, Επεξήγηση παιχνιδιού.

Ασιατικό Χάντικαπ 0: 0 Εάν μια ομάδα κερδίσει, το στοίχημα κερδίζει. Εάν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία, το στοίχημα επιστρέφεται στον παίκτη.

Ασιατικό Χάντικαπ 1/2: (-0.5; +0.5)

Με 1/2 χάντικαπ, η επιλογή για νίκη μιας ομάδας είτε κερδίζει ή χάνει. Δεν υπάρχει περιθώριο ισοπαλίας.

χάντικαπ -0.5

Η φιλοξενούμενη ομάδα αποκτάει φανταστικό προβάδισμα μισού τέρματος (0.5)

χάντικαπ +0.5

Η γηπεδούχος ομάδα αποκτάει φανταστικό προβάδισμα μισού τέρματος (0.5)

Ασιατικό Χάντικαπ 0: 1 (-1.0; +1.0)

Εάν η ομάδα στην οποία στοιχηματίζετε κερδίσει με 2 ή περισσότερα τέρματα διαφορά, τότε το στοίχημα είναι κερδισμένο. Εάν η ομάδα κερδίσει με 1 τέρμα  διαφορά, τότε το στοίχημα ακυρώνεται (μονάδα). Σε περίπτωση ισοπαλίας ή ήττας το στοίχημα είναι χαμένο.

χάντικαπ -1.0

Η φιλοξενούμενη ομάδα αποκτάει φανταστικό προβάδισμα ενός τέρματος (1.0)

χάντικαπ +1.0

Η γηπεδούχος ομάδα αποκτάει φανταστικό προβάδισμα ενός τέρματος (1.0)

Ασιατικό Χάντικαπ : 1 1/2 (-1.5; +1.5)

Εάν η ομάδα στην οποία στοιχηματίζετε κερδίσει με 2 ή περισσότερα τέρματα διαφορά, τότε το στοίχημα είναι κερδισμένο. Εάν η ομάδα κερδίσει με 1 τέρμα διαφορά, ή σε περίπτωση ισοπαλίας ή ήττας, το στοίχημα είναι χαμένο. Δεν υπάρχει περιθώριο ισοπαλίας.

χάντικαπ -1.5

Η φιλοξενούμενη ομάδα αποκτάει φανταστικό προβάδισμα ενάμιση τέρματος (1.5)

χάντικαπ +1.5

Η γηπεδούχος ομάδα αποκτάει φανταστικό προβάδισμα ενάμιση τέρματος (1.5)

Ασιατικό Χάντικαπ: 2 (-2.0; +2.0)

Εάν η ομάδα στην οποία στοιχηματίζετε κερδίσει με 3 ή περισσότερα τέρματα διαφορά, τότε το στοίχημα είναι κερδισμένο. Εάν η ομάδα κερδίσει με 2 τέρματα  διαφορά, τότε το στοίχημα ακυρώνεται (μονάδα). Σε περίπτωση νίκης με 1 τέρμα διαφορά, ισοπαλίας ή ήττας το στοίχημα είναι χαμένο.

χάντικαπ -2.00

Η φιλοξενούμενη ομάδα αποκτάει φανταστικό προβάδισμα δύο τερμάτων (2.0)

χάντικαπ +2.00

Η γηπεδούχος ομάδα αποκτάει φανταστικό προβάδισμα δύο τερμάτων (2.0)

Anytime Score

Ο παίκτης προβλέπει ένα ακριβές σκορ σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα.

Άρθρο 18β) Μπάσκετ

Νικητής - Ισχύει ο γενικός κανόνας νικητή.

Εάν ο αγώνας λήξει με ισόπαλο σκορ στην κανονική του διάρκεια και δεν παίζεται επιπλέον χρόνος (παράταση), το στοίχημα που τοποθετείται σε επιλογές που σχετίζονται με τον νικητή του αγώνα, ακυρώνεται (μονάδα).

Εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί σε επιπλέον χρόνο (παράταση), το στοίχημα ισχύει σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες στοιχήματος νικητή.

Πόντοι ομάδας (εντός έδρας, εκτός έδρας) - Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα για τον συνολικό αριθμό πόντων που έχει σημειώσει μια ομάδα στον αγώνα, συμπεριλαμβανομένου του επιπλέον χρόνου ή μιας περιόδου του αγώνα (δεκάλεπτα και ημίχρονα).

<Λιγότεροι – Λιγότεροι πόντοι από το καθορισμένο όριο

> Περισσότεροι - Περισσότεροι πόντοι από το καθορισμένο όριο

Εάν η ομάδα σκοράρει τον ακριβή αριθμό πόντων που έχουν οριστεί ισχύει ο κανόνας Dead Heat.

Συνολικοί πόντοι (αγώνα, ημιχρόνου, δεκάλεπτου) - Ο παίκτης ποντάρει στον συνολικό αριθμό πόντων που έχουν σημειωθεί και από τις δύο ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης.

Εάν οι ομάδες σκοράρουν τον ακριβή αριθμό των πόντων, όπως ορίζεται, ισχύει ο κανόνας dead heat.

Ζυγός / μονός αριθμός πόντων - ισχύει γενικός κανόνας των ζυγών / μονών πόντων.

Χάντικαπ (αγώνα, ημιχρόνου , δεκαλέπτου) - Ισχύει ο γενικός κανόνας χάντικαπ.

Σε περίπτωση που η επιλογή Χάντικαπ ισοπαλία δεν προσφέρεται και το αποτέλεσμα του αγώνα, αφού συμπεριληφθεί το χάντικαπ, είναι ισοπαλία, ισχύει ο κανόνας του dead heat.

Παράταση - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα για το εάν θα υπάρξει παράταση.

Περισσότεροι πόντοι - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα στο ημίχρονο με περισσότερους πόντους:

I> - Περισσότεροι πόντοι στο πρώτο ημίχρονο από ό,τι στο δεύτερο ημίχρονο

II> - Περισσότεροι πόντοι στο δεύτερο ημίχρονο από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο

I = II - Ίσος αριθμός πόντων και στα δύο ημίχρονα

Αποτέλεσμα ημιχρόνου (1ο ημίχρονο, 2ο ημίχρονο) - Ισχύει ο γενικός κανόνας του ημιχρόνου.

Αποτέλεσμα δεκαλέπτου (I, II, III, IV) - Ισχύει κανόνας γενικού αποτελέσματος δεκάλεπτου.

Διπλό στοίχημα - Ισχύει γενικός κανόνας διπλού στοιχήματος / πολλαπλού στοιχήματος.

1 & -P - Νίκη γηπεδούχου και συνολικοί πόντοι λιγότεροι από το όριο.

1 & + P - Νίκη γηπεδούχου και συνολικοί πόντοι περισσότεροι από το όριο.

2 & -P – Νίκη Φιλοξενούμενης και συνολικοί πόντοι λιγότεροι από το όριο.

2 & + P – Νίκη Φιλοξενούμενης και συνολικοί πόντοι περισσότεροι από το όριο.

Περιθώρια νίκης - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε συγκεκριμένο περιθώριο πόντων.

1-3 - 3 ή λιγότεροι πόντοι διαφοράς για οποιαδήποτε ομάδα.

1-5 - 5 ή λιγότεροι πόντοι διαφοράς για οποιαδήποτε ομάδα.

1-9 - 9 ή λιγότεροι πόντοι διαφοράς για οποιαδήποτε ομάδα.

1-12 - 12 ή λιγότεροι πόντοι διαφοράς για οποιαδήποτε ομάδα.

3-7 - διαφορά μεταξύ 3 εώς 7 πόντων για οποιαδήποτε ομάδα.

6-11 - διαφορά μεταξύ 6 εώς 11 πόντων για οποιαδήποτε ομάδα.

10+ - 10 ή περισσότεροι πόντοι διαφοράς για οποιαδήποτε ομάδα.

12+ - 12 ή περισσότεροι πόντοι διαφοράς για οποιαδήποτε ομάδα.

13+ - 13 ή περισσότεροι πόντοι διαφοράς για οποιαδήποτε ομάδα.

15+ - 15 ή περισσότεροι πόντοι για οποιαδήποτε ομάδα.

20+ - 20 ή περισσότεροι πόντοι διαφοράς για οποιαδήποτε ομάδα.

 

Νίκη με διαφορά 10+ πόντων - Ο παίκτης ποντάρει στο περιθώριο πόντων νίκης.

Ατομική απόδοση παίκτη μπάσκετ:

Πόντοι παίκτη μπάσκετ - Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα για τον συνολικό αριθμό πόντων παίκτη.

Ασιστ παίκτη μπάσκετ - Ο παίκτης ποντάρει στο συνολικό αριθμό ασίστ του παίκτη.

Ριμπάουντ παίκτη μπάσκετ - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα στο συνολικό αριθμό ριμπάουντ παίκτη.

Πόντοι και ασίστ παίκτη μπάσκετ - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα στο συνολικό αριθμό πόντων και ασίστ παικτών.

Πόντοι παίκτη μπάσκετ και ριμπάουντ - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα στο συνολικό αριθμό πόντων και ριμπάουντ.

Για όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται στην ατομική απόδοση των παικτών μπάσκετ (αριθμός πόντων, ριμπάουντ, ασίστ, κ.λπ.) τα στοιχήματα ακυρώνονται εάν ο παίκτης δεν εισέλθει στο παιχνίδι κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Όλα τα στοιχήματα περιλαμβάνουν παράταση εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Μονομαχίες παίκτη μπάσκετ - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε ατομική απόδοση παίκτη μπάσκετ συμπεριλαμβανομένου της παράτασης. Ισχύει ο γενικός κανόνας της μονομαχίας.

1 – Ο πρώτος παίκτης στη λίστα

2 – Ο δεύτερος παίκτης στη λίστα

Περιθώριο Πόντων

Στοίχημα στο συνολικό περιθώριο πόντων του αγώνα. Παράταση δεν ισχύει.

Άρθρο 18γ) Τένις

Τελικό αποτέλεσμα - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε:

1 – Νίκη πρώτου παίκτη στη λίστα

2 – Νίκη δεύτερου παίκτη στη λίστα

Εάν ο αγώνας τελειώσει με την αποχώρηση ενός από τους παίκτες, όλα τα στοιχήματα με αυτό το παιχνίδι θα ακυρωθούν.

Σύνολο games- Ισχύει ο γενικός κανόνας των games

Σύνολο games στο σετ – Ισχύει o γενικός κανόνας των game.

Σετ νικητή - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε συγκεκριμένο σετ.

1 – Νίκη πρώτου παίκτη στη λίστα

2 – Νίκη δεύτερου παίκτη στη λίστα

 

Χάντικαπ παιχνιδιού (αγώνα, σετ) - Ισχύει ο γενικός κανόνας χάντικαπ.

Σύνολο σετ - Ο παίκτης ποντάρει στον ακριβή αριθμό των σετ.

2 - Ακριβώς 2 σετ να παιχτούν στον αγώνα

3 - Ακριβώς 3 σετ να παιχτούν στον αγώνα

4 - Ακριβώς 4 σετ να παιχτούν στον αγώνα

5 - Ακριβώς 5 σετ να παιχτούν στον αγώνα

 

Στοίχημα για σετ - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε:

1s – Ο πρώτος παίκτης στη λίστα κερδίζει σε τουλάχιστον ένα σετ

2s - Ο δεύτερος παίκτης στη λίστα κερδίζει σε τουλάχιστον ένα σετ

 

Στοίχημα πρώτου σετ / τελικού αποτελέσματος - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε:

I1–1 - Ο πρώτος παίκτης στη λίστα κερδίζει το 1ο σετ και τον αγώνα

I1–2 - Ο πρώτος παίκτης στη λίστα κερδίζει το 1ο σετ και χάνει τον αγώνα

I2–1 - Ο δεύτερος παίκτης στη λίστα κερδίζει το 1ο σετ και χάνει τον αγώνα

I2–2 - Ο δεύτερος παίκτης στη λίστα κερδίζει το 1ο σετ και τον αγώνα

Ακριβές σκορ - Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα στο ακριβές σκορ για τα σετ.

Tiebreak - Ο παίκτης ποντάρει στο εάν θα υπάρξει Tiebreak κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Διπλό στοίχημα - Ισχύει κανόνας διπλού στοιχήματος / Πολλαπλού στοιχήματος

1 & -G – Νίκη πρώτου παίκτη και συνολικά παιχνίδια στον αγώνα λιγότερα από το όριο

1 & + G - Νίκη πρώτου παίκτη και συνολικά παιχνίδια στον αγώνα περισσότερα από το όριο

2 & -G - Νίκη δεύτερου παίκτη και συνολικά παιχνίδια στον αγώνα λιγότερα από το όριο

2 & + G - Νίκη δεύτερου παίκτη και συνολικά παιχνίδια στον αγώνα περισσότερα από το όριο

Κερδισμένο game - Ο παίκτης στοιχηματίζει:

1 – Ο πρώτος παίκτης να κερδίσει συγκεκριμένο game

2 - Ο δεύτερος παίκτης να κερδίσει συγκεκριμένο game

Δύο κερδισμένα game στη σειρά - Ο παίκτης στοιχηματίζει:

1 - Ο πρώτος παίκτης κερδίζει δύο συνεχόμενα games

X - Κανένας παίκτης δεν κερδίζει δύο games στη σειρά

2 - Ο δεύτερος παίκτης κερδίζει δύο συνεχόμενα games

Εάν ένας παίκτης αποσυρθεί πριν ξεκινήσει ο αγώνας, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

Εάν ένας παίκτης αποσυρθεί μετά την έναρξη του αγώνα, ισχύει ο γενικός κανόνας στοιχημάτων.

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης αγώνα, αναμένεται το τελικό αποτέλεσμα για όσο διάστημα ο αγώνας δεν εγκαταλείπεται ή ακυρώνεται.

Σε περίπτωση αποκλεισμού του παίκτη, το αποτέλεσμα στο τουρνουά θεωρείται έγκυρο και όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του παίκτη του τένις στο τουρνουά.

Εάν τα επίσημα δεδομένα για συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν είναι διαθέσιμα 48 ώρες μετά τη λήξη του αγώνα, τα στοιχήματα είναι άκυρα (μονάδα) και τα ποσά πονταρίσματος επιστρέφονται.

Η απόφαση των διοργανωτών κατά πόσο το 3ο σετ του αγώνα θα παικτεί κανονικά ή σαν σούπερ tie-break είναι έγκυρη.

Άρθρο 18δ) Χόκεϊ

Τελικό αποτέλεσμα - Γενικός κανόνας τελικού αποτελέσματος.

Νικητής - Ισχύει ο γενικός κανόνας νικητή.

Διπλή ευκαιρία - Ισχύει ο γενικός κανόνας διπλής ευκαιρίας.

Συνολικά τέρματα (αγώνα, περιόδου) - Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα για τον συνολικό αριθμό τερμάτων για συγκεκριμένη περίοδο.

0G – Κανένα τέρμα στη συγκεκριμένη περίοδο

1G, 2G, 3G ... – Ακριβής αριθμός τερμάτων σε συγκεκριμένη περίοδο

0-1, 2-3, 4-6, 2-5 – Διαστήματα τερμάτων σε συγκεκριμένη περίοδο

1+, 2+, 3 + ... – Αριθμός τερμάτων ή περισσότερα για συγκεκριμένη περίοδο

I - Σύνολο τερμάτων στην 1η περίοδο

II - Σύνολο τερμάτων στη 2η περίοδο

III - Σύνολο τερμάτων στην 3η περίοδο

Αποτελέσματα περιόδου (I, II, III) - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον νικητή της συγκεκριμένης περιόδου.

1 - Νίκη γηπεδούχου

X - Ισοπαλία

2 - Νίκη φιλοξενούμενης

Μονά / ζυγά - Ισχύει ο γενικός κανόνας για μονά / ζυγά συνολικά τέρματα. Τα τέρματα που σημειώθηκαν σε επιπλέον χρόνο (παράταση) δεν μετράνε.

Πρώτο ή οποιοδήποτε τέρμα - Ισχύει γενικός κανόνας.

Επόμενο power play- Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα στην ομάδα για να έχει το επόμενο παιχνίδι ισχύος

DNB - Ισχύει ο γενικός κανόνας DNB.

Χάντικαπ - Ισχύει ο γενικός κανόνας χάντικαπ.

Συνολικά τέρματα ομάδας - Ισχύει ο γενικός κανόνας τερμάτων.

Διπλό στοίχημα - Ισχύει γενικός κανόνας διπλού / πολλαπλού στοιχήματος.

1 & -G Νίκη γηπεδούχου και συνολικά τέρματα λιγότερα από το όριο

1 & + G - Νίκη γηπεδούχου και συνολικά τέρματα περισσότερα από το όριο

2 & -G – Νίκη φιλοξενούμενης και συνολικά τέρματα λιγότερα από το όριο

2 & + G - Νίκη φιλοξενούμενη και συνολικά τέρματα περισσότερα από το όριο

 Άρθρο 18ε) Χάντμπολ

Τελικό αποτέλεσμα - Ισχύει γενικός κανόνας τελικού αποτελέσματος.

Σύνολο τερμάτων (αγώνα - ημιχρόνου) - γενικός κανόνας συνολικών τερμάτων.

Μονά / ζυγά - Ισχύει ο γενικός κανόνας για μονά / ζυγά.

Χάντικαπ - Ισχύει ο γενικός κανόνας χάντικαπ.

Διπλή ευκαιρία - Ισχύει  ο γενικός κανόνας διπλής ευκαιρίας.

Αποτέλεσμα ημιχρόνου (1ο ημίχρονο, 2ο ημίχρονο) - Ισχύει ο γενικός κανόνας του ημιχρόνου.

Περισσότερα τέρματα στο ημίχρονο - Ισχύει ο γενικός κανόνας.

Πρώτο και οποιοδήποτε τέρμα - Ισχύει ο γενικός κανόνας.

Διπλό στοίχημα - Ισχύει ο γενικός κανόνας διπλού / πολλαπλού στοιχήματος.

1 & -G - Νίκη γηπεδούχου και συνολικά τέρματα λιγότερα από το όριο

1 & + G - Νίκη γηπεδούχου και συνολικά τέρματα περισσότερα από το όριο

2 & -G - Νίκη φιλοξενούμενης και συνολικά τέρματα λιγότερα από το όριο

2 & + G - Νίκη φιλοξενούμενη και συνολικά τέρματα περισσότερα από το όριο

Άρθρο 18στ) Βόλεϊ

Νικητής - Ισχύει ο γενικός κανόνας νικητή.

Νικητής του σετ (I, II, III ...) - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα σετ.

1 – Γηπεδούχος ομάδα συγκεκριμένο κερδίζει σετ

2 – Φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει συγκεκριμένο σετ

Κερδίζει τουλάχιστον ένα σετ - Ο παίκτης στοιχηματίζει σε μια ομάδα να κερδίσει τουλάχιστον ένα σετ κατά τη διάρκεια του αγώνα.

1S – Γηπεδούχος κερδίζει τουλάχιστον ένα σετ

2S - Φιλοξενούμενη κερδίζει τουλάχιστον ένα σετ

Συνολικός αριθμός σετ - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο συνολικό αριθμό των σετ που θα παιχτούν στον αγώνα.

Ακριβές σκορ σετ - Ο παίκτης στοιχηματίζει στην επιλογή ακριβές σκορ για  σετ του αγώνα

Χάντικαπ πόντων (αγώνα, σετ) - Ισχύει ο γενικός κανόνας χάντικαπ.

Σύνολο πόντων (αγώνα, σετ) - Ισχύει ο γενικός κανόνας συνολικών πόντων.

Μονά / ζυγά - Ισχύει ο γενικός κανόνας για μονά / ζυγά.

Πρώτο σετ / τελικό αποτέλεσμα - Ο παίκτης στοιχηματίζει  στην ομάδα για να κερδίσει τόσο το πρώτο σετ όσο και τον αγώνα.

I1–1 – Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει το πρώτο σετ και τον αγώνα

II1–2 – Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει το πρώτο σετ αλλά χάνει τον αγώνα

I2–1 - Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει το πρώτο σετ αλλά χάνει τον αγώνα

I2–2 - Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει το πρώτο σετ και τον αγώνα

Νίκη με συγκεκριμένη διαφορά πόντων - Ο παίκτης στοιχηματίζει σε νίκη με συγκεκριμένο περιθώριο πόντων.

1 - Νίκη γηπεδούχου

2 – Νίκη φιλοξενούμενης

Άρθρο 18 ζ) Αμερικάνικο ποδόσφαιρο

Τελικό αποτέλεσμα - Ισχύει ο γενικός κανόνας τελικού αποτελέσματος.

Διπλή ευκαιρία - Ισχύει ο γενικός κανόνας διπλής ευκαιρίας.

Σύνολο πόντων ομάδας (εντός, εκτός) - Ισχύει ο γενικός κανόνας συνολικών πόντων ομάδας.

Σύνολο πόντων (αγώνας, ημίχρονο, τέταρτα) - Ισχύει ο γενικός κανόνας συνολικών πόντων.

Μονά/ Ζυγά - Ισχύει ο γενικός κανόνας μονά / ζυγά.

Χάντικαπ (αγώνας, ημίχρονο, τέταρτα) - Ισχύει ο γενικός κανόνας χάντικαπ.

Νικητής - Ισχύει ο γενικός κανόνας νικητή στη κανονική διάρκεια του αγώνα, ή στην παράταση.

Επιλογή W1 – Γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει

Επιλογή W2 – Φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει

Ημίχρονο με περισσότερους πόντους- Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα στο ημίχρονο με περισσότερους πόντους.

I> - Περισσότεροι πόντοι στο πρώτο ημίχρονο από ό,τι στο δεύτερο ημίχρονο

II> - Περισσότεροι πόντοι στο δεύτερο ημίχρονο από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο

I = II – Ίδιος αριθμός πόντων και στα δύο ημίχρονα

Ημίχρονο / Τελικό- Ο παίκτης στοιχηματίζει στο αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου και τελικό αποτέλεσμα.

1–1 – Η γηπεδούχος κερδίζει το πρώτο ημίχρονο και τον αγώνα

X – 1 - Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και νίκη της γηπεδούχου

2–1 – Η φιλοξενούμενη κερδίζει το πρώτο ημίχρονο και η γηπεδούχος κερδίζει τον αγώνα

1 – X – Η γηπεδούχος κερδίζει το πρώτο ημίχρονο και ισοπαλία στο τέλος του αγώνα

X – X - Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και ισοπαλία στο τέλος του αγώνα

2 – X – Η φιλοξενούμενη κερδίζει στο πρώτο ημίχρονο και ισοπαλία στο τέλος του αγώνα

1–2 - Η γηπεδούχος κερδίζει το πρώτο ημίχρονο και η φιλοξενούμενη κερδίζει τον αγώνα

X – 2 - Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και νίκη της φιλοξενούμενης

2–2 - Η φιλοξενούμενη κερδίζει το πρώτο ημίχρονο και τον αγώνα

Αποτελέσματα ημιχρόνων

I1 - Νίκη γηπεδούχου στο πρώτο ημίχρονο

IX - Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο

I2 – Νίκη φιλοξενούμενης στο πρώτο ημίχρονο

II1 - Νίκη γηπεδούχου στο δεύτερο ημίχρονο

IIX - ισοπαλία στο δεύτερο ημίχρονο

II2 - Νίκη φιλοξενούμενης στο δεύτερο ημίχρονο

 

Αποτέλεσμα τετάρτου (I, II, III, IV) - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου τετάρτου.

I, II, III, IV 1 - Νίκη γηπεδούχου

I, II, III, IV X - Ισοπαλία

I, II, III, IV 2 – Νίκη φιλοξενούμενης

Επιπλέον χρόνος (Παράταση) - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα για το εάν θα υπάρξει παράταση.

Διπλό στοίχημα - Ισχύει κανόνας διπλού / πολλαπλού στοιχήματος.

Άρθρο 18 η) Ράγκμπι

Τελικό αποτέλεσμα – Ο παίκτης στοιχηματίζει στο ποια ομάδα θα σκοράρει τους περισσότερους πόντους μέχρι την λήξη του αγώνα.

Επιλογή 1 – Γηπεδούχος ομάδα κερδίζει

 

Επιλογή 2 – Φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει

 

Επιλογή X – Ισοπαλία (0:0) ή ο ίδιος αριθμός πόντων

 

Διπλή ευκαιρία – Ο παίκτης στοιχηματίζει σε διπλή ευκαιρία στο τελικό αποτέλεσμα.

Επιλογή 1X – νίκη γηπεδούχου ή ισοπαλία

Επιλογή X2 – νίκη φιλοξενούμενης ή ισοπαλία

Επιλογή 12 – νίκη γηπεδούχου ή φιλοξενούμενης

Χάντικαπ - Ισχύει ο γενικός κανόνας χάντικαπ.

Σύνολο πόντων (αγώνας, ημίχρονο, τέταρτα) - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο σύνολο πόντων εάν θα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το προκαθορισμένο όριο στη κανονική διάρκεια του αγώνα ή άλλη περίοδο.

<λιγότεροι – το στοίχημα κερδίζει εάν οι πόντοι είναι λιγότεροι από το όριο που έχει δοθεί

Εάν οι ομάδες σκοράρουν τον ίδιο αριθμό πόντων τότε το στοίχημα θα είναι άκυρο (μονάδα)

> περισσότεροι - το στοίχημα κερδίζει εάν οι πόντοι είναι περισσότεροι από το όριο που έχει δοθεί.

Εάν οι ομάδες σκοράρουν τον ίδιο αριθμό πόντων τότε το στοίχημα θα είναι άκυρο (μονάδα)

Μονά / ζυγά- Ισχύει ο γενικός κανόνας για μονά / ζυγά.

Αποτέλεσμα ημιχρόνου (1ο ημίχρονο, 2ο ημίχρονο) – Ισχύει ο γενικός κανόνας αποτελέσματος ημιχρόνου.

Ημίχρονο / τελικό- Ισχύει ο γενικός κανόνας ημιχρόνου / τελικού αποτελέσματος.

Άρθρο 18 θ) Μπέιζμπολ

Το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα μπέιζμπολ μπορεί να επιτευχθεί:

- Κανονική διάρκεια, συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον περιόδου (παράταση)

- Πριν από το τέλος της 9ης περιόδου (inning), εάν οι διαιτητές αποφασίσουν να συντομεύσουν τον αγώνα

Εάν ο αγώνας μπέιζμπολ λήξει ισόπαλος, τα στοιχήματα που σχετίζονται με τον νικητή ακυρώνονται (μονάδα) και το ποσό πονταρίσματος επιστρέφεται.

Τελικό αποτέλεσμα – Ισχύει ο γενικός κανόνας για νικητή

Συνολικοί πόντοι (ολόκληρος αγώνας, ινινγκς) – Ισχύει ο γενικός κανόνας)

Μονά / ζυγά- Ο παίκτης στοιχηματίζει στο σύνολο των πόντων κατά πόσο θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός στο τέλος του αγώνα (0:0 θεωρείται ζυγός).

First Inning - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο αποτέλεσμα του πρώτου ίνινγκ.

I1 - Νίκη γηπεδούχου

IX - Ισοπαλία

I– Νίκη φιλοξενούμενης

First 5 Innings - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο αποτέλεσμα αφού παιχτούν τα πρώτα 5 innings.

V– Προβάδισμα γηπεδούχου

VX - Ισοπαλία

V2 – Προβάδισμα φιλοξενούμενης

Τελευταίος πόντος  - Ο παίκτης στοιχηματίζει:

1 – Η γηπεδούχος σκοράρει τελευταία

– Η φιλοξενούμενη σκοράρει τελευταία

Σκορ πρώτου ινινγκ - Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα σε συνολικούς πόντους που σημειώθηκαν στο πρώτη ινινγκ

Επιπλέον ινινγκ- Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα για το αν θα υπάρξει επιπλέον inning στον αγώνα.

Ομάδα που σκοράρει πρώτη και κερδίζει τον αγώνα - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο κατά πόσον οποιαδήποτε ομάδα θα κερδίσει τον πρώτο πόντο και θα κερδίσει τον αγώνα.

Νικητής και σύνολο - Ισχύει γενικός κανόνας διπλού / πολλαπλού στοιχήματος.

Χάντικαπ - Ισχύει ο γενικός κανόνας χάντικαπ.

Σε περίπτωση που δύο αγώνες των ίδιων αντιπάλων πραγματοποιούνται εντό της ίδιας ημερολογιακής ημέρας, το στοίχημα θα αναφέρεται πάντοτε στον πρώτο χρονικά αγώνα.

Άρθρο 18ι)   Μηχανοκίνητοι αγώνες  

(Formula 1, Moto GP, Moto 2, Moto 3, Nascar, Speedway, Superbikes)
Τελική θέση - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε:

1 - Νικητής του αγώνα

12 – Πρώτη δυάδα

123 – Πρώτη τριάδα

1-6 – Πρώτη εξάδα

Ισχύει γενικός κανόνας για μη συμμετέχοντες

Κατατακτήρια θέση - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε:

1 – Νίκη στα κατατακτήρια προκριματικά

12 - Έναρξη από την πρώτη γραμμή (πρώτη ή δεύτερη θέση εκκίνησης)

Ισχύει γενικός κανόνας για μη συμμετέχοντες

Duels (μονομαχίες) - Ο παίκτης στοιχηματίζει μεταξύ δύο οδηγών ποιος θα πάρει την καλύτερη τελική θέση στη κατάταξη. Τα στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με επίσημα στοιχεία

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι οδηγοί τερματίσουν στην ίδια θέση, τα στοιχήματα ακυρώνονται και τα στοιχήματα επιστρέφονται

Ισχύει γενικός κανόνας για μη συμμετέχοντες.

Καλύτερος γύρος - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα στον οδηγό που θα πετύχει τον ταχύτερο γύρο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Άρθρο 18ια) Ποδηλασία

Τελική κατάταξη - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε:

1 - Νικητής του αγώνα

12 – Πρώτη δυάδα

123 – Πρώτη τριάδα

1-6 – Πρώτη εξάδα

Ισχύει ο γενικός κανόνας για μη-συμμετοχή αθλητή


Άρθρο 18κ) Πυγμαχία και πολεμικές τέχνες

Winner Boxing / MMA - Ισχύει ο γενικός κανόνας νικητή.

Πυγμαχία Τελικό αποτέλεσμα - Ισχύει ο γενικός κανόνας τελικού αποτελέσματος.

MMA Fight Outcome - Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα σε:

KO1 – Νίκη πρώτου αθλητή με νοκ-άουτ, τεχνικό νοκ-άουτ ή αποκλεισμό

KO2 – Νίκη δεύτερου αθλητή με νοκ-άουτ, τεχνικό νοκ-άουτ ή αποκλεισμό

1 με Υποβολή - Νίκη πρώτου αθλητή με Υποβολή

2 με Υποβολή - Νίκη δεύτερου αθλητή με Υποβολή

1 Πόντοι - Νίκη πρώτου αθλητή σε πόντους

2 Πόντοι - Νίκη δεύτερου αθλητή σε πόντους

Draw – Ισόπαλο αποτέλεσμα

Μέθοδος νίκης της πυγμαχίας

KO- Νίκη πρώτου αθλητή με νοκ-άουτ, τεχνικό νοκ-άουτ ή αποκλεισμό

KO2 - Νίκη δεύτερου αθλητή με νοκ-άουτ, τεχνικό νοκ-άουτ ή αποκλεισμό

1 πόντοι - Νίκη πρώτου αθλητή σε πόντους

2 Πόντοι - Νίκη δεύτερου αθλητή σε πόντους

Draw - Ισόπαλο αποτέλεσμα

Ακριβής μέθοδος νίκης Πυγμαχίας:

KO νοκ-άουτ

Τεχνικό νοκ-άουτ TKO

Αποκλεισμός

Ομόφωνη απόφαση

Διαμοιρασμένη απόφαση

Απόφαση πλειοψηφίας

Τεχνική απόφαση

Σύνολο Knockdowns Ισχύει ο κανόνας των γενικών συνόλων.

Νόκ άουτ και νίκη

Στοιχήματα γύρου - Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα στον ακριβές γύρο που θα επιτευχθεί νίκη.

Στοιχήματα αγώνα - Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα εάν θα παιχτούν όλοι οι διαθέσιμοι γύροι στον αγώνα.

Γύρος που θα ολοκληρωθεί ο αγώνας – Ο παίκτης στοιχηματίζει σε ποιο ακριβώς γύρο θα τελειώσει ο αγώνας. Εάν πάει μέχρι τέλους, το στοίχημα είναι χαμένο.

Σύνολο γύρων - Ισχύει ο γενικός κανόνας συνόλων. Υπολογίζονται μόνο οι ολοκληρωμένοι γύροι

Στοιχήματα γύρου - Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα στο νικητή του αγώνα σε συγκεκριμένο γύρο.

Χρονικό όριο στον αγώνα - Ο παίκτης ποντάρει για το αν θα υπάρξει χρονικό όριο στον αγώνα.

Τι γύρο θα τελειώσει ο αγώνας - Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα σε ποιο γύρο θα τελειώσει ο αγώνας.

Μέθοδος νίκης και γύρος διπλό στοίχημα – Ισχύει ο γενικός κανόνας διπλών/πολλαπλών στοιχημάτων.


Άρθρο 18λ) Σκι

Τελική κατάταξη - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε:

1 - Νικητής του αγώνα

12 – Πρώτη δυάδα

123 – Πρώτη τριάδα

1-6 – Πρώτη εξάδα

Duels - Ο παίκτης ποντάρει στον δρομέα που θα πάρει την καλύτερη τελική θέση. Τα στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι δρομείς τερματίσουν στην ίδια θέση, τα στοιχήματα ακυρώνονται και τα στοιχήματα επιστρέφονται.

Ισχύει γενικός κανόνας για μη συμμετέχοντες

Άρθρο 18μ) Στίβος

Τελική κατάταξη - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα σε:

1 - Νικητής του αγώνα

12 – Πρώτη δυάδα

123 – Πρώτη τριάδα

1-6 – Πρώτη εξάδα

Ισχύει γενικός κανόνας για μη συμμετέχοντες

Άρθρο 18ν) Υδατοσφαίριση

Τελικό αποτέλεσμα - Ισχύει ο γενικός κανόνας τελικού αποτελέσματος.

Διπλή ευκαιρία - Ισχύει ο γενικός κανόνας διπλής ευκαιρίας.

Συνολικοί τέρματα ομάδας (εντός έδρας, εκτός έδρας) - Ισχύει κανόνας γενικών συνόλων.

Σύνολο τερμάτων (αγώνα – ημιχρόνου - περιόδου) - Ισχύει κανόνας γενικών συνόλων.

Ζυγά / μονά - Ισχύει ο γενικός κανόνας για ζυγά - μονά.

Χάντικαπ (αγώνα – ημιχρόνου - περιόδου) - Ισχύει ο γενικός κανόνας χάντικαπ.

Αποτέλεσμα περιόδου (I, II, III, IV) - Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα στο αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης περιόδου.

1 - Νίκη γηπεδούχου

X - Ισοπαλία

2 – Νίκη φιλοξενούμενης


Άρθρο 18 ξ) eSport


Να κερδίσει αγώνα / να κερδίσει χάρτη (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος και του επόμενου) / Διπλή ευκαιρία - Εάν ένας αγώνας ή ένας χάρτης επαναλαμβάνεται λόγω ισοπαλίας, ο επαναλαμβανόμενος αγώνας ή ο χάρτης θα αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ή ένας χάρτης ξεκινά αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται (μονάδα) εκτός εάν μετά την έναρξη του αγώνα ένας παίκτης αποκλείεται, οπότε ο παίκτης / ομάδα προχωρά στον επόμενο γύρο ή απονέμεται η νίκη από το διοικητικό όργανο του καθορισμένου API διαγωνισμού, εκπομπής ή παιχνιδιού θα θεωρείται νικητής για σκοπούς διευθέτησης.

Εάν σε έναν παίκτη / ομάδα δοθεί η νίκη στα χαρτιά σε τουλάχιστον έναν χάρτη πριν από την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα (μονάδα).

Εάν ένας αγώνας ή ένας χάρτης επαναλαμβάνεται λόγω αποσύνδεσης ή τεχνικού προβλήματος που δεν σχετίζεται με τους παίκτες, τα στοιχήματα πριν από το παιχνίδι θα ισχύουν στον αγώνα ή τον χάρτη που έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα. Όλα τα στοιχήματα στο παιχνίδι στον επηρεαζόμενο αγώνα ή χάρτη θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί και ο αγώνας ή ο χάρτης που θα επαναληφθεί θα αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα.

Στοιχήματα Χάντικαπ / Σύνολο χαρτών / Στοιχήματα ακριβές σκορ / Χάρτες «Race To» - Τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν ο νόμιμος αριθμός χαρτών αλλάξει ή διαφέρει από αυτούς που προσφέρονται για σκοπούς στοιχήματος. Σε περίπτωση έναρξης αγώνα αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

Να κερδίσει τουλάχιστον έναν χάρτη - Σε περίπτωση έναρξης αγώνα που δεν ολοκληρώνεται, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα (μονάδα) εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

StarCraft II

Στοιχήματα χαρτών: Σε περίπτωση ισοπαλίας, η αγορά (να κερδίσει) θα ακυρωθεί..

Winning Race / Winning Player Nation: Σε περίπτωση ενός αγώνα που ξεκινά αλλά δεν ολοκληρώνεται, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

CS: GO

Όπου μπορεί να παιχτεί παράταση, αυτή θα συμπεριληφθεί στον διακανονισμό των αγορών, εκτός εάν ο συμμετέχων στην κλήρωση αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη αγορά, οπότε ο διακανονισμός θα βασίζεται μόνο σε χρόνο ρύθμισης.

Στοιχήματα χαρτών / γύρων - Τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν ο νόμιμος αριθμός χαρτών / γύρων αλλάξει ή διαφέρει από αυτούς που προσφέρονται για σκοπούς στοιχήματος.

Στοιχήματα γύρου - Εάν ένας γύρος επαναλαμβάνεται λόγω αποσύνδεσης ή τεχνικού ζητήματος που δεν σχετίζεται με παίκτες, τα στοιχήματα πριν από το παιχνίδι θα ισχύουν στον γύρο που έχει επαναληφθεί σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα. Όλα τα στοιχήματα στο παιχνίδι στον επηρεαζόμενο γύρο θα είναι άκυρα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί και ο επαναλαμβανόμενος γύρος θα αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα.

Συνδυασμός παικτών (player match-ups) - Σε περίπτωση που ένας συγκεκριμένος παίκτης δεν παίζει ολόκληρο το χάρτη, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί

Kill markets: Θα διευθετηθεί με βάση τον επίσημο πίνακα αποτελεσμάτων, το πρόγραμμα μετάδοσης ή το παιχνίδι.

Bomb markets: Θα διευθετηθεί με βάση τον επίσημο πίνακα αποτελεσμάτων, το πρόγραμμα μετάδοσης ή το παιχνίδι.

LOL

Map Betting: Σε περίπτωση ισοπαλίας, το στοίχημα ‘Να κερδίσει το χάρτη’ θα ακυρωθεί (μονάδα).

First Blood markets: Θα μετρηθούν μόνο οι νίκες από την αντίπαλη ομάδα / παίκτη

Kill markets: Θα διευθετηθεί με βάση τον επίσημο πίνακα αποτελεσμάτων, το πρόγραμμα μετάδοσης ή το παιχνίδι.

Monster markets: Θα διευθετηθεί με βάση τον επίσημο πίνακα αποτελεσμάτων, το πρόγραμμα μετάδοσης ή το παιχνίδι.

Building markets: Για σκοπούς διακανονισμού, όλα τα κτίρια που καταστράφηκαν θεωρούνται ότι καταστράφηκαν από την αντίπαλη ομάδα, ανεξάρτητα από το αν το τελευταίο χτύπημα ήταν από πρωταθλητή ή όχι.

Σε περίπτωση που παραδοθεί, ο τελικός αριθμός των Πύργων και των Αναστολέων που καταστράφηκαν θα διευθετηθεί στον ελάχιστο αριθμό Πύργων και Αναστολέων που είναι απαραίτητοι για να κερδίσει το παιχνίδι στο σημείο της παράδοσης. Αυτά τα επιπλέον κτίρια θα αντιμετωπίζονται σαν να καταστρέφονται από τη νικήτρια ομάδα και περιορίζονται σε πέντε πύργους και έναν αναστολέα.

Σε περίπτωση παράδοσης, τα στοιχήματα σε αγορές Next Building Destroyed markets  θα είναι άκυρα.

Όλα τα στοιχήματα με βάση το χρόνο διευθετούνται στο ρολόι εντός του παιχνιδιού και δεν περιλαμβάνουν την περίοδο πριν από την εκκίνηση των minions. Σε περίπτωση έναρξης αγώνα αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

DOTA2

Map Betting: Σε περίπτωση ισοπαλίας, η αγορά (να κερδίσει) θα ακυρωθεί.

First Blood markets: Θα μετρήσουν μόνο οι νίκες από την αντίπαλη ομάδα / παίκτη.

Kill markets: Θα διευθετηθεί με βάση τον επίσημο πίνακα αποτελεσμάτων, το πρόγραμμα μετάδοσης ή το παιχνίδι.

Creep markets: Θα διευθετηθεί με βάση τον επίσημο πίνακα αποτελεσμάτων, το πρόγραμμα μετάδοσης ή το παιχνίδι. Ο διακανονισμός καθορίζεται από την ομάδα για να σκοτώσει τον Roshan και όχι ποιος παίρνει το Aegis of the Immortal

Building markets: Για σκοπούς διακανονισμού, όλα τα κτίρια που καταστράφηκαν θεωρούνται ότι καταστράφηκαν από την αντίπαλη ομάδα, ανεξάρτητα από το αν το τελευταίο χτύπημα ήταν από έναν ήρωα ή ένα ερπυσμό. Ο αριθμός των στρατώνων θα καθοριστεί από μεμονωμένες αποστάσεις και θα καταστραφούν.

Σε περίπτωση παράδοσης, ο τελικός αριθμός των Πύργων και των Αναστολέων που καταστράφηκαν θα διευθετηθεί με τον ελάχιστο αριθμό Πύργων και Αναστολέων που απαιτούνται για να κερδίσει το παιχνίδι στο σημείο της παράδοσης. Αυτά τα επιπλέον κτίρια θα αντιμετωπίζονται σαν να καταστρέφονται από τη νικήτρια ομάδα και περιορίζονται σε πέντε πύργους και έναν αναστολέα.

Σε περίπτωση παράδοσης, τα στοιχήματα σε αγορές Next Building Destroyed markets θα είναι άκυρα.

Όλα τα στοιχήματα με βάση το χρόνο διευθετούνται στο ρολόι εντός του παιχνιδιού και δεν περιλαμβάνουν την περίοδο πριν από την αναπαραγωγή. Σε περίπτωση έναρξης αγώνα αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

WOT

First Blood markets: Θα μετρήσουν μόνο οι νίκες από την αντίπαλη ομάδα / παίκτη.

Kill markets: Θα διευθετηθεί με βάση τον επίσημο πίνακα αποτελεσμάτων, το πρόγραμμα μετάδοσης ή το παιχνίδι.

Όλοι οι χρόνοι έναρξης που εμφανίζονται είναι μόνο μια ένδειξη και δεν είναι εγγυημένη ότι είναι σωστές. Εάν ένας αγώνας ανασταλεί ή αναβληθεί, και δεν συνεχιστεί ή επαναπρογραμματιστεί για να ξεκινήσει μέχρι το τέλος της ημέρας (τοπική ώρα), τότε τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.


Εάν ένας αγώνας ξεκινήσει πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης, τότε όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά την πραγματική ώρα έναρξης θα είναι άκυρα. Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν από την πραγματική ώρα έναρξης ισχύουν. Τυχόν αγώνες που δεν παίζονται, έχουν αναβληθεί ή χαθεί θα αντιμετωπίζονται ως μη συμμετέχοντες για σκοπούς διευθέτησης.


Όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν χρησιμοποιώντας το επίσημο αποτέλεσμα όπως δηλώνεται από το αρμόδιο διοικητικό όργανο του σχετικού διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ή ένας χάρτης ξεκινά αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

Αν κάποιο όνομα ομάδας ή παίκτη είναι λανθασμένο, όλα τα στοιχήματα θα παραμείνουν αν δεν είναι προφανές ότι είναι λάθος επιλογή.


Εάν σε έναν επίσημο αγώνα ένας παίκτης παίζει με λάθος ψευδώνυμο / ετικέτα παίκτη ή σε μη-έγκυρο λογαριασμό, το αποτέλεσμα εξακολουθεί να ισχύει εκτός εάν είναι προφανές ότι δεν είναι ο παίκτης που αναμένεται να λάβει μέρος στον αγώνα.


Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος της ομάδας ως αποτέλεσμα της αποχώρησης από μια ομάδα, της ένταξης σε άλλο οργανισμό ή της επίσημης αλλαγής του ονόματός τους, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν.


Τύποι στοιχημάτων:

DuelΙσχύει ο γενικός κανόνας μονομαχίας

First BloodΟ παίκτης τοποθετεί το στοίχημα στην ομάδα για να είναι ο πρώτος που θα πραγματοποιήσει το λεγόμενο «First Blood» στον αγώνα.

First TowerΟ παίκτης τοποθετεί το στοίχημα στην ομάδα για να είναι ο πρώτος που θα καταστρέψει τον αντίπαλο «Tower» σε έναν αγώνα.

Most KillΟ παίκτης τοποθετεί στοίχημα στην ομάδα για να κερδίσει περισσότερα "Kills"

Τελικό σκορ - Ισχύει ο γενικός κανόνας τελικού σκορ

Κατάταξη - Ισχύει ο γενικός κανόνας κατάταξης

Άρθρο 18ο Κρίκετ

Τελικό αποτέλεσμα

- Νίκη γηπεδούχου

2 - Νίκη φιλοξενούμενου

Κερδίζει το νόμισμα

 1. Γηπεδούχος ξεκινάει τον αγώνα
 2. Φιλοξενούμενη ξεκινάει τον αγώνα

Τα περισσότερα εξάρια

1 - Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει περισσότερα έξι

X – Ίδιος αριθμός έξι

2 - Η φιλοξενούμενη ομάδα  κερδίζει περισσότερα έξι

Πρώτα έξι over

1. Η γηπεδούχος ομάδα παίρνει το προβάδισμα μετά από 6 over

2. Η ομάδα φιλοξενούμενων παίρνει το προβάδισμα μετά από 6 over


Highest Opening Partnership

1. Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει το υψηλότερο O.P

2. Η ομάδα φιλοξενούμενων κερδίζει το υψηλότερο O.P

Άρθρο 19)

Στοιχήματα σε Εξέλιξη

Ο παίκτης τοποθετεί το στοίχημα σε ένα γεγονός ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχει δυνατότητα στοιχηματισμού σε όλα τα αθλήματα και γεγονότα.

Ο προγραμματισμός  για στοιχήματα σε εξέλιξη ενδέχεται να αλλάξει λόγω πιθανών αλλαγών στο πρόγραμμα μετάδοσης.

Τα στοιχήματα σε εξέλιξη ενδέχεται να διακοπούν ή να τερματιστούν κατά τη διάρκεια του αγώνα λόγω οποιουδήποτε είδους σφάλματος στην μετάδοσης ή για οποιονδήποτε άλλο τεχνικό λόγο.

Όλα τα στοιχήματα που γίνονται αποδεκτά μέχρι τη στιγμή της διακοπής είναι έγκυρα.

Ισχύουν γενικοί κανόνες και ειδικοί αθλητικοί κανόνες.

Σε περίπτωση αναβολής αγώνα ο οποίος δεν ολοκληρώνεται εντός της ίδιας ημερολογιακής ημέρας βάση της ημερομηνίας που ήταν προγραμματισμένος, τοπική ώρα που λαμβάνει χώρα, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και θα γίνονται μονάδα, εκτός από Τένις όπου ο αγώνας μπορεί να συνεχιστεί εκτός εάν η διοργανώτρια αρχή αποφασίσει να τον ακυρώσει εντελώς (δεν θα γίνουν μονάδα τα στοιχήματα στο τέλος της ημερολογιακής ημέρας).

Σε περίπτωση διακοπής αγώνα ο οποίος δεν ολοκληρώνεται εντός της ίδιας ημερολογιακής ημέρας βάση της ημερομηνίας που ήταν προγραμματισμένος, τοπική ώρα που λαμβάνει χώρα, όλα τα στοιχήματα τα οποία δεν έχουν διευθετηθεί θα ακυρωθούν (μονάδα). Διευθετημένα στοιχήματα θεωρούνται αυτά τα οποία το αποτέλεσμα τους δεν θα μπορούσε να αλλάξει σε περίπτωση που ο αγώνας ολοκληρωνόταν κανονικά, εκτός στην περίπτωση του Τένις, όπου ο αγώνας μπορεί να συνεχιστεί εκτός εάν η διοργανώτρια αρχή αποφασίσει να τον ακυρώσει εντελώς (δεν θα γίνουν μονάδα τα στοιχήματα στο τέλος της ημερολογιακής ημέρας).

Άρθρο 20)

Κενό στοίχημα (Empty Bet)

Το κενό στοίχημα είναι στοίχημα σε πραγματικό χρόνο κατ’ απαίτηση του παίκτη. Ισχύουν γενικοί και ειδικοί αθλητικοί κανόνες.

Κενό στοίχημα στο Διαδίκτυο

Το Empty Bet είναι μια λειτουργία στον ιστότοπο της Meridianbet, η οποία επιτρέπει στους παίκτες να τοποθετούν στοιχήματα κατά προαίρεση: Ο παίκτης μπορεί να δημιουργήσει στοίχημα σε οποιοδήποτε μετρήσιμο γεγονός και να λάβει σχετική απόδοση από την εταιρεία, εάν αυτή προσφέρεται.


Σημείωση:

Εάν το στοίχημα υπάρχει ήδη στην προσφορά μας, το Empty Bet θα απορριφθεί.

Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο παίκτης είναι συνδεδεμένος.

Αφού πατήσετε το κουμπί Empty Bet, ο παίκτης θα λάβει τα δύο (2) πεδία εισαγωγής:

1. Πεδίο εκδηλώσεων - σύντομη περιγραφή που σχετίζεται με αγώνα ή γενικό γεγονός

2. Πεδίο παιχνιδιού - ακριβής περιγραφή του στοιχήματος με όλες τις λεπτομέρειες

Σημείωση:

Και τα δύο πεδία έχουν όριο 42 χαρακτήρων.

Όταν ολοκληρωθεί η περιγραφή, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗΣ για να προστεθεί το στοίχημα στη λίστα.

Το επόμενο βήμα είναι να υποβάλετε το δελτίο.

Το δελτίο θα σταλεί στο αρμόδιο τμήμα της εταιρίας μας και θα μπορεί να δει την περιγραφή.

Εάν το στοίχημα ορίζεται σωστά, η απόδοση θα προστεθεί.

Εάν ο παίκτης πιστεύει ότι η απόδοση είναι δίκαιη, θα αποδεχτεί το στοίχημα.

Διαφορετικά, μπορεί να αποκλείσει την προσφερόμενη τιμή.

Σημείωση:

Ο παραλήπτης θα επιστρέψει το στοίχημα στον παίκτη σε  χρονικό διάστημα δύο (2) λεπτών. Ο παίκτης έχει 30 δευτερόλεπτα για να αποδεχτεί το στοίχημα. Εάν υπερβεί αυτό το χρονικό διάστημα, το στοίχημα θα απορριφθεί αυτόματα.

Εάν ο παίκτης δεν εισήγαγε την ακριβή περιγραφή του στοιχήματος, το αρμόδιο τμήμα μπορεί απορρίψει το στοίχημα. Εάν το στοίχημα έχει οριστεί σωστά, ο παραλήπτης θα παρέχει την απόδοση για το στοίχημα.

Το στοίχημα αποτελεί αντικείμενο διακανονισμού μεταξύ του παραλήπτη και των πελατών. Δεν περιλαμβάνεται τρίτο μέρος. Όλοι οι γενικοί κανόνες της Meridianbet εφαρμόζονται βάσει αυτής της διάταξης.

Άρθρο 21)

Άλλα αθλήματα


Η εταιρεία στοιχημάτων μπορεί να προσφέρει αποδόσεις για αθλήματα όπως;

Άρθρο 21 α) Aussie Rules

Τελικό Αποτέλεσμα – Ισχύει ο γενικός κανόνας τελικού αποτελέσματος.

Διπλή ευκαιρία – Ισχύει ο γενικός κανόνας διπλής ευκαιρίας .

Handicap – Ισχύει ο γενικός κανόνας για χάντικαπ.

Συνολικοί Πόντοι (τελικό, ημίχρονα) – Ισχύει ο γενικός κανόνας.

Μονά/Ζυγά – Ισχύει ο γενικός κανόνα για μονά/ζυγά.

Αποτέλεσμα ημιχρόνου (1ο/2ο ημίχρονο) – Ισχύει ο γενικός κανόνας για αποτέλεσμα ημιχρόνου.

Ημίχρονο - Τελικό – Ισχύει ο γενικός κανόνας.

 

Άρθρο 21β)  Κολύμβηση

Νικητής του αγώνα -  Ποιος θα κερδίσει τον αγώνα.

 

Άρθρο 21γ) Curling

Τελικό αποτέλεσμα – Ισχύει ο γενικός κανόνας τελικού αποτελέσματος

 

Άρθρο 21δ) Γκολφ

Νικητής – Νικητής του συγκεκριμένου τουρνουά

 

Άρθρο 21ε)  Φουτσαλ

Τελικό Αποτέλεσμα – Ισχύει ο γενικός κανόνας τελικού αποτελέσματος

Διπλή ευκαιρία – Ισχύει ο γενικός κανόνας διπλής ευκαιρίας.

Draw no bet – Ισχύει ο γενικός κανόνας.

Μονά/Ζυγά – Ισχύει ο γενικός κανόνα για μονά/ζυγά.

Συνολικά Τέρματα (Αγώνα, ημιχρόνου) – Ο παίκτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό για συγκεκριμένη περίοδο.

Άρθρο 21στ) Δίαθλο

Νικητής – Νικητής συγκεκριμένου αγώνα.

Άρθρο 21ζ) Snooker

Νικητής – Νικητής του συγκεκριμένου τουρνουά

Συνολικά frames – Πόσα Frames θα υπάρξουν στον αγώνα

Άρθρο 21η) Darts

Νικητής – Νικητής του συγκεκριμένου τουρνουά

Άρθρο 22)

Ειδικά στοιχήματα

Άρθρο 22α

Εκλογές

Κανόνες για στοιχήματα από τις ειδικές προσφορές «Προεδρικές Εκλογές».

Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μόνο μία επιλογή από την κατηγορία αυτή

Όλα τα στοιχήματα αναφέρονται αποκλειστικά στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, εάν δεν ορίζεται ότι αναφέρονται στο τελικό αποτέλεσμα των εκλογών.

Στην μονομαχία υποψηφίων τοποθετείται το στοίχημα στον υποψήφιο που πιστεύετε ότι θα έχει το υψηλότερο ποσοστό ψήφων στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Οι αποδόσεις, τα ποσοστά και τα πλεονεκτήματα που δημοσιεύονται είναι αρχικά και υπόκεινται σε τροποποίηση.

Τα έγκυρα αποτελέσματα είναι μόνο τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται από την Εκλογική Επιτροπή της Δημοκρατίας.

Εάν το δελτίο περιλαμβάνει έναν υποψήφιο, και ο υποψήφιος δεν συμμετέχει στις εκλογές για οποιονδήποτε λόγο, το δελτίο θεωρείται χαμένο

Άρθρο 22β

Eurovision

Top Country by region – Χώρα που θα λάβει την υψηλότερη κατάταξη για γεωγραφικό γκρουπ (καλύτερη χώρα στα Βαλκάνια / Σκανδιναβία /Ευρώπη κ.τ.λ.π.).

Eurovision Song Contest – Winner – Χώρα που θα κερδίσει την διοργάνωση της Eurovision.

Eurovision Song Contest – Semi Final 1 - Χώρα που θα κερδίσει τον πρώτο χρονικά ημιτελικό.

 Eurovision Song Contest – Semi Final 2 – Χώρα που θα κερδίσει τον δεύτερο χρονικά ημιτελικό.

TOP 10 Finish – Χώρα που θα τερματίσει εντός της τελικής 10άδας στην τελική κατάταξη της Eurovision.

Άρθρο 22γ

Ειδικά ποδοσφαίρου

Επεξήγηση ειδικών αγορών

Το Var δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον αγώνα: Κατά τη διάρκεια του αγώνα η τεχνολογία VAR δεν θα χρησιμοποιηθεί. Το στοίχημα ισχύει μόνο για κανονικό περίοδο.

Μονομαχία σκόρερ: Ποιος από τους δύο παίκτες θα σκοράρει περισσότερα τέρματα στο ματς.

Διπλή ασίστ: Και οι δύο παίκτες θα έχουν ασίστ στον αγώνα

Total quarter finalsΟ παίκτης ποντάρει στον αριθμό των κίτρινων καρτών, των κόκκινων καρτών, των κόρνερ ή των τερμάτων και στους τέσσερις αγώνες μαζί μετρώντας και την παράταση. Τα πέναλτι δεν μετράνε. Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί μόνο μεμονωμένα. Αναφέρεται σε όλα τα δελτία που πληρώθηκαν μέχρι την έναρξη του πρώτου αγώνα.

Κατάταξη: Το στοίχημα περιλαμβάνει την τελική κατάταξη της ομάδας

 

1

Νικητής

2

Δευτεραθλήτής (έχασε στον τελικό)

1-2

Φιναλίστ

3

Τρίτη θέση

1-4

Είναι στα ημιτελικά

3-4

Αποκλίστεικε στα ημιτελικά

1-8

Είναι στα προ ημιτελικά

5-8

Αποκλείστηκε στα προ ημιτελικά

9-16

Αποκλείστηκε πριν τα προ ημιτελικά (νοκ-αουτ φάση)

 

Κερδίζει μετάλλιο:  Το στοίχημα περιλαμβάνει μια ομάδα η οποία θα κερδίσει μετάλλιο.
 

Καλύτερη ομάδα συγκεκριμένης Ηπείρου: το στοίχημα περιλαμβάνει την ομάδα που θα έχει την υψηλότερη θέση στο τουρνουά από συγκεκριμένη ήπειρο, στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εάν δύο ή περισσότερες ομάδες εγκαταλείψουν τον ίδιο γύρο του τουρνουά, η ομάδα με την καλύτερη κατάταξη θα είναι, κατά σειρά προτεραιότητας:

 

1. Ομάδα που κέρδισε τους περισσότερους πόντους

 2. Ομάδα με καλύτερη διαφορά τερμάτων

 3. Ομάδα που σημείωσε περισσότερα τέρματα

 

 

Καλύτερη ομάδα κατάταξης της Γεωγραφικής Περιοχής: είναι απαραίτητο να στοιχηματίσετε σε ποια από τις ακόλουθες ομάδες μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής θα έχει την καλύτερη κατάταξη στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εάν δύο ή περισσότερες ομάδες εγκαταλείψουν στον ίδιο γύρο της  διοργάνωσης, η ομάδα με την καλύτερη κατάταξη θα είναι, κατά σειρά προτεραιότητας:

1. Ομάδα που κέρδισε τους περισσότερους πόντους

 2. Ομάδα με καλύτερη διαφορά τέρματα

 3. Ομάδα που σημείωσε περισσότερα τέρματα

Ήπειρος του νικητή: είναι απαραίτητο να στοιχηματίσετε στην ήπειρο του νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Μονομαχία ομάδας: είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε στοίχημα σε ποια από τις προσφερόμενες ομάδες στη μονομαχία θα έχει την καλύτερη κατάταξη στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εάν δύο ή περισσότερες ομάδες εγκαταλείψουν τον ίδιο γύρο του διαγωνισμού, η ομάδα με την καλύτερη κατάταξη θα είναι, κατά σειρά προτεραιότητας:

1. Ομάδα που κέρδισε τους περισσότερους πόντους

 2. Ομάδα με καλύτερη διαφορά τέρματα

 3. Ομάδα που σημείωσε περισσότερα τέρματα

Εάν οι ομάδες είναι ίσες σε όλα τα κριτήρια, εφαρμόζεται ο κανόνας Dead Heat.

Μονομαχία κόρνερ: στοίχημα μεταξύ δύο ομάδων για το ποια θα εκτελέσει τα περισσότερα κόρνερ σε κανονικό χρόνο και πιθανή παράταση σε αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μονομαχία γκολ: στοίχημα μεταξύ δύο ομάδων για το ποια θα α σκοράρει περισσότερα τέρματα σε κανονικό χρόνο και πιθανή παράταση σε αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μονομαχία πέναλτι: είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε στοίχημα για το ποια από τις προσφερόμενες ομάδες θα εκτελέσει περισσότερα πέναλτι σε κανονικό χρόνο και πιθανή παράταση σε αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο (Η διαδικασία των πέναλτι  δεν μετράει).

Μονομαχία για κόκκινες κάρτες: στοίχημα για το ποια από τις προσφερόμενες ομάδες θα πάρει περισσότερες κόκκινες κάρτες σε κανονικό χρόνο και πιθανή παράταση σε αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι κόκκινες κάρτες που δίνονται μετά το τέλος του αγώνα, καθώς και οι κάρτες που δίνονται στους προπονητές δεν υπολογίζονται.

Μονομαχία για κίτρινες κάρτες: στοίχημα για το ποια από τις προσφερόμενες ομάδες θα πάρει περισσότερες κίτρινες κάρτες σε κανονικό χρόνο και πιθανή παράταση σε αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι κίτρινες κάρτες που δίνονται μετά το τέλος του αγώνα, καθώς και οι κάρτες που δίνονται στους προπονητές δεν μετράνε.

Μονομαχία σκόρερ: στοίχημα για το ποιος από τους ακόλουθους παίκτες θα σκοράρει περισσότερα τέρματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα τέρματα που σημειώθηκαν σε πιθανή διαδικασία πέναλτι δεν μετράνε.

Μονομαχία γκρουπ: στοίχημα σε ποιο από τα προσφερόμενα γκρουπ θα σημειωθούν περισσότερα τέρματα, περισσότερα κόρνερ, ή περισσότερες κίτρινες κάρτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Αποκλεισμός μετά από πέναλτι: στοίχημα για το αν η προσφερόμενη ομάδα  αποκλειστεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την ήττα στην διαδικασία των πέναλτι.

Πρώτο κόρνερ στον τελικό: στοίχημα για το ποια ομάδα θα εκτελέσει το πρώτο κόρνερ στον τελικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Kick-off (εναρκτήριο λάκτισμα): στοίχημα σε ποια από τις προσφερόμενες ομάδες θα εκτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα στον τελικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πρώτη φορά νικητής: είναι απαραίτητο να στοιχηματίσετε για το αν μια ομάδα θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής για πρώτη φορά στην ιστορία

Ειδικά στοιχήματα σκοραρίσματος

• Τερματοφύλακας σκοράρει ένα τέρμα: στοίχημα για το αν ένας τερματοφύλακας από οποιαδήποτε ομάδα θα σκοράρει ένα τέρμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο (τέρματα που σημειώθηκαν στην διαδικασία των πέναλτι δεν μετράνε)

 • Στοίχημα για το αν κάποιος παίκτης θα σκοράρει ένα τέρμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο με σουτ από το δικό του μισό του γηπέδου (αμυντική πλευρά του γηπέδου)

Πρώτος σκόρερ στον τελικό αγώνα: στοίχημα για το ποιος θα σκοράρει το πρώτο τέρμα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Διαιτητής τελικού: στοίχημα για το ποιος από τους εξουσιοδοτημένους διαιτητές θα είναι ο κύριος διαιτητής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κατάταξη ομίλου: στοίχημα στην τελική κατάταξη μιας συγκεκριμένης ομάδας στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

1

Νικιτής ομίλου

2

Δεύτερη θέση στον όμιλο

3

Τρίτη θέση στον όμιλο

4

Τέταρτη θέση στο όμιλο

1-2

Πρώτη ή δεύτερη θέση στον όμιλο

3-4

Τρίτη ή τέταρτη θέση στον όμιλο

Προκρίνεται

Η ομάδα συνεχίζει στο διαγωνισμό στην φάση των 16

 

Σειρά ομάδας: στοίχημα με την ακριβή σειρά των δύο κορυφαίων ομάδων κατάταξης στον όμιλο δηλαδή, ποιες δύο ομάδες θα πάρουν τις δύο πρώτες θέσεις στον όμιλο.

 

Οι τρεις πρώτες στον όμιλο: στοίχημα στην ακριβή σειρά των τριών κορυφαίων ομάδων κατάταξης στον όμιλο.

 

Τρίτη ομάδα: στοίχημα για το αν μια τρίτη ομάδα από ένα συγκεκριμένο όμιλο θα προκριθεί στα προημιτελικά.

 

Τα περισσότερα τέρματα σε έναν αγώνα ομίλου: στοίχημα για ποιο παιχνίδι ομίλου θα σημειωθούν τα περισσότερα τέρματα.

 

Κορυφαία ομάδα σε σκοράρισμα στον όμιλο: στοίχημα για το ποια ομάδα σε ένα συγκεκριμένο όμιλο θα σκοράρει τα περισσότερα τέρματα στην φάση των ομίλων  σε σύγκριση με άλλες ομάδες από τον ίδιο όμιλο.

 

Χειρότερη ομάδα σε σκοράρισμα στον όμιλο: στοίχημα για το ποια ομάδα σε ένα συγκεκριμένο όμιλο θα σκοράρει τα λιγότερα τέρματα στην φάση των ομίλων  σε σύγκριση με άλλες ομάδες από τον ίδιο όμιλο.

 

Κορυφαία ομάδα σε σκοράρισμα: στοίχημα για το ποια ομάδα θα σκοράρει τα περισσότερα τέρματα σε ολόκληρο το Παγκόσμιο Κύπελλο (τέρματα από τη διαδικασία των πέναλτι δεν μετράνε).

 

Χειρότερη ομάδα σε σκοράρισμα: στοίχημα για το ποια ομάδα θα σκοράρει τα λιγότερα τέρματα σε ολόκληρο το Παγκόσμιο Κύπελλο (τέρματα από τη διαδικασία των πέναλτι δεν μετράνε).

 

Ομάδα που έχει δεχθεί τα περισσότερα τέρματα : στοίχημα για το ποια ομάδα θα δεχθεί τα περισσότερα τέρματα σε ολόκληρο το Παγκόσμιο Κύπελλο (τέρματα από τη διαδικασία των πέναλτι δεν μετράνε).

 

Κορυφαίος όμιλος σε σκοράρισμα στο Κύπελλο: στοίχημα σε ποιο όμιλο θα μπουν τα περισσότερα τέρματα στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

 

Χειρότερος όμιλος σε σκοράρισμα: στοίχημα σε ποιο όμιλο θα μπουν τα λιγότερα τέρματα στη φάση των ομίλων.

 

Πόντοι στον όμιλο: στοίχημα για το πόσους πόντους στη φάση των ομίλων του τουρνουά θα κερδίσει μια συγκεκριμένη ομάδα.

 

Σύνολο τερμάτων: στοίχημα για το πόσα τέρματα θα σημειωθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα γκολ σε πιθανή διαδικασία πέναλτι δεν μετράνε.

 

Σύνολο τέρματα ομίλου: στοίχημα για το πόσα τέρματα θα σημειωθούν σε συγκεκριμένο όμιλο στο Παγκόσμιο κύπελλο.

 

Σύνολο τέρματα ομίλων: είναι απαραίτητο να στοιχηματίσετε για το πόσα τέρματα θα σημειωθούν σε όλους τους ομίλους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

 

Τέρματα της ομάδας στον όμιλο: στοίχημα για το πόσα τέρματα στη φάση των ομίλων θα σκοράρει μια συγκεκριμένη ομάδα

 

Τέρματα ομάδας: στοίχημα για το πόσα τέρματα θα σκοράρει μια συγκεκριμένη ομάδα σε όλη τη διοργάνωση. Τέρματα από πιθανή διαδικασία πέναλτι δεν μετράνε.

 

Παίκτης hattrick: στοίχημα για το αν ένας συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής θα σκοράρει τρία ή περισσότερα τέρματα σε έναν αγώνα.

 

Ταχύτερο τέρμα στο Κύπελλο: στοίχημα για το ποια ομάδα θα σκοράρει το γρηγορότερο τέρμα στον αγώνα από έναρξη αυτού.

 

Τέρματα ομίλων ειδικά: στοίχημα για το πόσα τέρματα θα μπουν στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης, συνολικά σε προσφερόμενους συνδυασμούς ομάδων (τα τέρματα που σημειώνονται ανά όμιλο προστίθενται)

 

Ισοπαλίες σε όμιλο: στοίχημα στον αριθμό των αγώνων που θα τελειώσουν χωρίς νίκη σε συγκεκριμένο όμιλο.

 

Κορυφαία ομάδα ομίλου : στοίχημα στο ποια ομάδα  θα σημειώσει τα περισσότερα τέρματα σε όλα τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες έχουν ίσο αριθμό τέρματα Θα ισχύει ο κανονισμός Dead Heat.

 

Αριθμός πέναλτι που απονέμονται για μια ομάδα: στοίχημα στον αριθμό των πέναλτι που θα κερδίσει μια συγκεκριμένη ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο (χωρίς να υπολογίζεται η διαδικασία των πέναλτι)

 

Αριθμός κόκκινων καρτών για την ομάδα: στοίχημα στο πόσες κόκκινες κάρτες θα δοθούν σε μια συγκεκριμένη ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι κόκκινες κάρτες που δίνονται μετά το τέλος του αγώνα, καθώς και οι κάρτες που δίνονται στους προπονητές δεν υπολογίζονται.

 

Ομάδα με τις περισσότερες κόκκινες κάρτες: στοίχημα στο ποια από τις ομάδες θα λάβει τις περισσότερες κόκκινες κάρτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι κόκκινες κάρτες που δίνονται μετά το τέλος του αγώνα, καθώς και οι κάρτες που δίνονται στους προπονητές δεν υπολογίζονται.

 

Ομάδα με τις περισσότερες κίτρινες κάρτες: στοίχημα στο ποια από τις ομάδες θα λάβει τις περισσότερες κίτρινες κάρτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι κίτρινες κάρτες που δίνονται μετά το τέλος του αγώνα, καθώς και οι κάρτες που δίνονται στους προπονητές δεν υπολογίζονται.

 

Αριθμός κίτρινων καρτών για την ομάδα: στοίχημα στο πόσες κίτρινες κάρτες θα δοθούν σε μια συγκεκριμένη ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι κίτρινες κάρτες που δίνονται μετά το τέλος του αγώνα, καθώς και οι κάρτες που δίνονται στους προπονητές δεν υπολογίζονται.

 

Περισσότερες αποκρούσεις πέναλτι: στοίχημα για το ποιος από τους προσφερόμενους τερματοφύλακες θα αποκρούσει τα περισσότερα πέναλτι στο Παγκόσμιο Κύπελλο (η διαδικασία των πέναλτι δεν μετράει).

 

MVPστοίχημα για το ποιος ποδοσφαιριστής θα ανακηρυχθεί Πολυτιμότερος Παίκτης της διοργάνωσης

 

Ζευγάρι τελικού: στοίχημα για το ποιες δύο ομάδες θα παίξουν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

 

Ακριβής σειρά: στοίχημα στην ακριβή σειρά των δύο κορυφαίων ομάδων (πρωταθλητής / δευτεραθλητης) στο Παγκόσμιο Κύπελλο

 

Πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση: στοίχημα για το ποιος παίκτης θα ανακοινωθεί πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης από τη FIFA. Αν περισσότεροι από ένας ποδοσφαιριστές μετρούν τα ίδια τέρματα, θα ισχύει ο κανόνας Dead Heat.

 

Αριθμός τερμάτων του πρώτου σκόρερ στη διοργάνωση: στοίχημα για τον αριθμό τερμάτων που θα πετύχει ο πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση σε σύγκριση με ένα δεδομένο σημείο αναφοράς.

 

Top assists στη διοργάνωση: στοίχημα για το ποιος ποδοσφαιριστής θα έχει τις περισσότερες assists στη διοργάνωση σύμφωνα με τα κριτήρια της FIFA. Εάν πολλοί παίκτες έχουν τον ίδιο αριθμό assist, θα ισχύει ο κανόνας Dead Heat.

 

FIFA WC καλύτερος σκόρερ ομάδας: είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε στοίχημα για το ποιός παίχτης θα σκοράρει τα περισσότερα τέρματα για την ομάδα του. Αν περισσότεροι από ένας ποδοσφαιριστές μετρούν τις ίδιες assists, θα ισχύει ο κανόνας Dead Heat.

 

Αριθμός αγώνων χωρίς τέρματα: στοίχημα σε πόσους αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα τελειώσουν με σκορ 0: 0.

 

Αριθμός πέναλτι στη φάση των ομίλων: στοίχημα στο πόσα πέναλτι θα δοθούν σε όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων.

 

Αριθμός πέναλτι σε όμιλο: στοίχημα στο πόσα πέναλτι θα δοθούν σε όλους τους αγώνες συγκεκριμένου ομίλου.

 

Αριθμός πέναλτι τα προημιτελικά: στοίχημα για το πόσα πέναλτι θα δοθούν στα προημιτελικά. Η διαδικασία των πέναλτι δεν μετράει.

 

Αριθμός ποινών σε ημιτελικά: στοίχημα για το πόσα πέναλτι θα δοθούν στα ημιτελικά. Η διαδικασία των πέναλτι δεν μετράει.

 

Αριθμός ποινών σε τελικό: στοίχημα για το πόσα πέναλτι θα δοθούν στον τελικό. Η διαδικασία των πέναλτι δεν μετράει. .

 

Αριθμός εύστοχων πέναλτι: στοίχημα για το πόσα τέρματα θα σημειωθούν απευθείας από πέναλτι σε όλους τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η διαδικασία των πέναλτι δεν μετράει.

 

Αριθμός εύστοχων πέναλτι στους ομίλους: στοίχημα για το πόσα τέρματα θα σημειωθούν απευθείας από πέναλτι σε όλους τους αγώνες των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

 

Αριθμός άστοχων πέναλτι: στοίχημα για το πόσα πέναλτι θα χαθούν σε όλους τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η διαδικασία των πέναλτι δεν μετράει.

 

Αριθμός άστοχων πέναλτι στους ομίλους: στοίχημα για το πόσα πέναλτι θα χαθούν σε όλους τους αγώνες των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

 

Αριθμός κόκκινων καρτών στη φάση των ομίλων: στοίχημα για τον αριθμό των κόκκινων καρτών σε αγώνες στη φάση των ομίλων του διαγωνισμού.

 

Αριθμός κόκκινων καρτών στη φάση των ομίλων: στοίχημα για τον αριθμό των κόκκινων καρτών σε αγώνες συγκεκριμένου ομίλου του διαγωνισμού.

 

Αριθμός κόκκινων καρτών σε προημιτελικούς: στοίχημα για τον αριθμό των κόκκινων καρτών στους προημιτελικούς αγώνες.

 

Αριθμός κόκκινων καρτών σε ημιτελικούς: στοίχημα για τον αριθμό των κόκκινων καρτών στους ημιτελικούς αγώνες.

 

Αριθμός κόκκινων καρτών στον τελικό: στοίχημα για τον αριθμό των κόκκινων καρτών στον τελικό αγώνα.

 

Αριθμός κίτρινων καρτών στη φάση των ομίλων: στοίχημα για τον αριθμό των κίτρινων καρτών σε αγώνες στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

 

Αριθμός κίτρινων καρτών σε όμιλο: στοίχημα για τον αριθμό των κίτρινων καρτών σε αγώνες συγκεκριμένου ομίλου της διοργάνωσης.

 

Αριθμός κίτρινων καρτών στα προημιτελικά: στοίχημα για τον αριθμό των κίτρινων καρτών στους αγώνες για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

 

Αριθμός κίτρινων καρτών στα ημιτελικά: στοίχημα για τον αριθμό των κίτρινων καρτών στους αγώνες για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

 

Αριθμός κίτρινων καρτών στον τελικό: στοίχημα για τον αριθμό των κίτρινων καρτών στον τελικό της διοργάνωσης.

 

Συνολικά, στοιχήματα για τα υπόλοιπα:

 

 • Συνολικός αριθμός κίτρινων καρτών σε όλους τους αγώνες του τρέχοντος Παγκοσμίου Κυπέλλου
 • Συνολικός αριθμός κόκκινων καρτών σε όλους τους αγώνες του τρέχοντος Παγκοσμίου Κυπέλλου
 • Συνολικός αριθμός αγώνων που λήγουν ισόπαλοι
 • Συνολικός αριθμός οφσάιντ σε όλους τους αγώνες του τρέχοντος Παγκοσμίου Κυπέλλου
 • Συνολικός αριθμός κόρνερ σε όλους τους αγώνες του τρέχοντος Παγκοσμίου Κυπέλλου
 • Συνολικός αριθμός hattrick σε όλους τους αγώνες του τρέχοντος Παγκοσμίου Κυπέλλου
 • Συνολικός αριθμός πέναλτι σε όλους τους αγώνες του τρέχοντος Παγκοσμίου Κυπέλλου
 • Συνολικός αριθμός αυτογκόλ σε όλους τους αγώνες του τρέχοντος Παγκοσμίου Κυπέλλου
 • Συνολικός αριθμός αγώνων που αποφασίστηκαν μετά από τη διαδικασία των πέναλτι στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο
 • Συνολικός αριθμός αγώνων που κρίθηκαν μετά την παράταση στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο

Συνολικά ειδικά, στοιχήματα για τα υπόλοιπα:

 • Συνολικός αριθμός κίτρινων καρτών στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου
 • Συνολικός αριθμός κόκκινων καρτών στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου
 • Συνολικός αριθμός offsides στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου
 • Συνολικός αριθμός κόρνερ στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου
 • Συνολικός αριθμός πέναλτι στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου
 • Συνολικός αριθμός τέρματα από μπήκαν ως αλλαγή στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου

 

Συνολικά ομάδας, στοιχήματα για τα υπόλοιπα:

 • Συνολικός αριθμός κίτρινων καρτών σε συγκεκριμένη ομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
 • Συνολικός αριθμός κόκκινων καρτών σε συγκεκριμένη ομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
 • Συνολικός αριθμός πέναλτι σε συγκεκριμένη ομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
 • Συνολικός αριθμός κίτρινων καρτών και κερδισμένων πόντων για συγκεκριμένα όρια που θα δοθούν, συγκεκριμένη ομάδα που θα κερδίσει την φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Νικητήριος όμιλος: στοίχημα στον όμιλο του εκ των υστέρων παγκόσμιου πρωταθλητή.

Καλύτερος τερματοφύλακας: στοίχημα σε έναν τερματοφύλακα ο οποίος θα συμπεριληφθεί στην καλύτερη ομάδα της FIFA του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Νικητής και κορυφαίος σκόρερ: στοίχημα στο ποια ομάδα θα κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και ποιος παίκτης θα είναι ο κορυφαίος σκόρερ της διοργάνωσης.

Κίτρινες κάρτες και βαθμοί στον όμιλο: στοίχημα στο συνολικό αριθμό κίτρινων καρτών και πόντων για μια συγκεκριμένη ομάδα στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όλα τα στοιχήματα αναφέρονται στην κανονική ώρα έναρξης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην εξήγηση του στοιχήματος.

Οι κάρτες που δίνονται στους προπονητές και τους επίσημους δεν μετράνε.

Ισχύουν γενικοί κανόνες της βασικής προσφοράς στοιχημάτων της Meridianbet.

Μόνο τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στο FIFA.com θεωρούνται επίσημα αποτελέσματα για όλα τα στοιχήματα.

GG player

 • Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα κατά πόσο δύο ποδοσφαιριστές θα σκοράρουν τουλάχιστον ένα τέρμα κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου.
 • Παράταση και διαδικασία πέναλτι δεν μετράνε.
 • Σε περίπτωση που ένας ή και οι δύο ποδοσφαιριστές δεν αγωνιστούν κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, το δελτίο θα είναι άκυρο (μονάδα).
 • Το στοίχημα μπορεί να παιχτεί μόνο σε μονό δελτίο.

Διαδικασία των πέναλτι στα ημιτελικά

Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα για το αν θα υπάρξει πέναλτι σε ημιτελικούς αγώνες

Διπλή παράταση

Ο παίκτης τοποθετεί στοίχημα για το αν θα υπάρξει παράταση και στους δύο ημιτελικούς αγώνες.

Άρθρο 23)

Για όλα τα γεγονότα εκτός από αυτά που ορίζονται από τους παρόντες κανόνες, η εταιρεία υποχρεούται να ζητήσει μεταγενέστερη έγκριση από την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 24)

Η εταιρεία μπορεί να ακυρώσει τα στοιχήματα λόγω περιστάσεων που δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν, να αποφευχθούν ή να διορθωθούν, και όπου εταιρεία και παίκτης δεν θα μπορούσαν να βασιστούν.

Σε περίπτωση προφανούς σφάλματος, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα στοιχήματα και να επιστρέψει το ποσό πονταρίσματος.

Άρθρο 25)

Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας θεωρούνται ως υπόλογα σε τυχόν υποχρεώσεις έναντι των παικτών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιοδήποτε απόδοση σε οποιαδήποτε στιγμή. Και για τους δύο, παίκτη και εταιρεία, ισχύει η απόδοση που ήταν ενεργή κατά τη στιγμή της τοποθέτησης του στοιχήματος.

Οι όροι στοιχηματισμού μπορούν να αλλάξουν μετά από οποιοδήποτε στοίχημα που έχει τοποθετηθεί χωρίς αποτέλεσμα σε προηγούμενα στοιχήματα.