ΚΑΝΟΝΕΣ


  

1.Κανόνες Στοιχηματισμού

 

 •  Η Meridian Gaming (CY) Ltd (ακολούθως ως «Meridianbet»/ Εταιρεία) διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να προβαίνει σε προσθήκες σε αυτούς τους κανόνες όπως κρίνει κατάλληλο από προηγούμενη έγκριση τους από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων της Κύπρου.
 •  Ο πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί αυτούς τους νέους κανόνες στοιχηματίζοντας στην Meridianbet, παρά μόνον εάν έχει επιβεβαιωθεί κοινοποίηση του για τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις ή προσθήκες.

 

2. Περιορισμοί ηλικίας

 

 

3.Τοποθέτηση στοιχημάτων

 

 • Ένα στοίχημα θα θεωρείται άκυρο εάν δεν μεταδοθεί ολόκληρο.
 • Μια σειρά στοιχημάτων μπορούν να θεωρηθούν ως ένα όταν ο πελάτης/παίκτης τοποθετεί πολλαπλά αντίγραφα του ίδιου στοιχήματος. Η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα στοιχήματα όπου ενδέχεται να υπάρξει απόδειξη αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων πελατών.
 • Η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιοδήποτε στοίχημα ή μέρος ενός στοιχήματος.
 • Το ελάχιστο στοίχημα είναι 0.5 ευρώ.
 • Όταν ένας πελάτης/πάικτης δεν δίνει ακριβή περιγραφή του στοιχήματος  (Βλέπε τον τρόπο πονταρίσματος με Άδειο Στοίχημα στο Διαδίκτυο), η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει το στοίχημα.
 • Τα πολλαπλά στοιχήματα είναι αποδεκτά, όμως κανένα τέτοιο στοίχημα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό όπου το αποτέλεσμα του ενός μέρους επηρεάζει το αποτέλεσμα του άλλου (βλέπε Κανόνα 6 Σχετικά Στοιχήματα).
 • Όλες οι τιμές υπόκεινται σε αυξομειώσεις και γίνονται σταθερές από την στιγμή του στοιχηματισμού απότο πελάτη.
 • Τα στοιχήματα θα γίνονται αποδεκτά μέχρι την διαφημιζόμενη ώρα εκκίνησης. Εάν ένα στοίχημα γίνει δεκτό καταλάθος και το οποίο συμπεριλαμβάνει ένα γεγονός μετά από την ώρα εκκίνησης του, η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όποια στοιχήματα έχουν ληφθεί.
 • Η αξία του Xάντικαπ (Handicap) προστίθεται πάντα  στις ομάδες / στους παίκτες.
 • Μέγιστη Πληρωμή ανά κουπόνι είναι 12.000 ευρώ για όλα τα κουπόνια, που περιέχουν Premier League, Seria A , Bundesliga , Primera Division , Γαλλία Ligue 1 , Champions League και Europa League , και αν ένα κουπόνι περιέχει τουλάχιστον 1 διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο Πρωτάθλημα και Αθλητισμό , η μέγιστη αποπληρωμή είναι 5000 ευρώ.
 • Στην περίπτωση ποδοσφαιρικών στοιχημάτων, στοίχημα επί των αποτελεσμάτων αγώνων με Κυπριακές ομάδες είτε στο έδαφος της Κύπρου είτε στο εξωτερικό επιτρέπεται μόνο όταν γίνεται σε συνδυασμό επί των αποτελεσμάτων τριών τουλάχιστον ομάδων του εξωτερικού. Το ίδιο ισχύει και για στοίχημα επί των αποτελεσμάτων των αγώνων που διεξάγονται με την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Κύπρου. (Ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμος του 1997. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13, παράγραφος 22). Σε περίπτωση κατάργησης του υφιστάμενου πιο πάνω Κανονισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, ο παρών κανονισμός καταργείται.
 • Σε περίπτωση εύλογης υποψίας ή/και αποδεικτικών στοιχείων που οδηγούν σε χειραγωγημένο («στημένο») αθλητικό γεγονός ή παιχνίδι ή αγώνα, η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα να εμποδίζει/αναστέλλει τα στοιχήματα σε σχέση με το θέμα και να αναφέρει τα συμπεράσματα στις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά σε υπεύθυνα παγκόσμια, ηπειρωτικά και εθνικά σώματα διοίκησης του αθλητισμού και διεθνείς εμπορικούς συλλόγους στοιχημάτων.

 

Για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση αμφισβητούμενης ακεραιότητας και χειραγώγησης  του αγώνα, η Meridianbet δικαιούται να παρακρατήσει την πληρωμή για να ελέγξει όλα τα σχετικά γεγονότα και τα ευρήματα μέχρι την τελική απόφαση από τους αρμόδιους φορείς.

Τα αποδεικτικά στοιχεία για την επιλογή οποιουδήποτε περιστατικού ως ένα από τα σενάρια που περιγράφηκαν παραπάνω θα βασίζονται σε ορισμένα/όλα τα στοιχεία των ακόλουθων: πρότυπα στοιχημάτων, συχνότητα, όγκος και ύπαρξη συλλογικών στοιχημάτων ή/και παράτυπων στοιχημάτων, παραβίαση των εφαρμοστέων εθνικών ή/και διεθνών κανόνων που ρυθμίζουν την ακεραιότητα του αγώνα.

Περαιτέρω, σε κάθε περίπτωση όπου τα πορίσματα της Meridianbet για την ακεραιότητα του αγώνα επιβεβαιώνονται από τις αποφάσεις των σχετικών αθλητικών διοικήσεων/δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί επί του θέματος, η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αναστέλλει τυχόν στοιχήματα, είτε από οποιονδήποτε προσδιορίζεται από αυτές τις διοικήσεις/δικαστήρια ή από οποιοδήποτε άλλο άτομο που, κατά την εύλογη γνώμη της Meridianbet, είναι συνδεδεμένο με, ενεργώντας σε συνδυασμό με ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενο σε αυτό το άτομο.

 

4.Εμφανές λάθος

 

 • Η Meridianbet δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε τυπογραφικό ή ανθρώπινο λάθος στις προσφερόμενες αποδόσεις πέραν των προτεινόμενων. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα είτε να ακυρώσει οποιαδήποτε επηρεασθέντα στοιχήματα ή να διορθώσει το λάθος.
 • Ένα Προφανές/ Εμφανές Λάθος  συμβαίνει όταν οι τιμές είναι (α) ουσιαστικά διαφορετικές από αυτές που ήταν διαθέσιμες στην γενική αγορά, την στιγμή που το στοίχημα τοποθετήθηκε ή (β) καθαρά εσφαλμένες δεδομένης της πιθανότητας να συνέβη το γεγονός όταν το στοίχημα τοποθετήθηκε.

 

5.Πληρωμή στοιχήματος

 

 • Όλα τα νικητήρια στοιχήματα θα εξοφλούνται στις τιμές που υποδεικνύονται στην Meridianbet κατά τη στιγμή που έγινε αποδεκτό το στοίχημα. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται τα προφανή λάθη* ή οποιαδήποτε διαφωνία μετά το παιχνίδι από οποιαδήποτε ομάδα η οποία μεταβάλλει το τελικό αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού σε μετέπειτα σημείο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εμφανούς λάθους, τα κερδισμένα δελτία θα διευθετούνται με τις σωστές τιμές.
 • Μια σειρά περιστάσεων ενδέχεται να προκύψουν όταν γίνεται αποδεκτό ένα στοίχημα ή πραγματοποιείται μια πληρωμή, από τη Merdianbet κατά λάθος. Ένας μη εξαντλητικός κατάλογος αυτών των περιπτώσεων είναι ως εξής:
 • όπου έχουμε διατυπώσει λανθασμένα οποιεσδήποτε αποδόσεις ή όρους ενός στοιχήματος ή του πελάτη ως  αποτέλεσμα ενός έκδηλου λάθους κατά την καταχώρηση των πληροφοριών ή κατά το στήσιμο της αγοράς, ή ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίας ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

* Κάθε τιμή που αποκλίνει από τις μέσες αποδόσεις της αγοράς κατά τη στιγμή του παιχνιδιού θα καταβληθεί ως η μεγαλύτερη απόδοση της αγοράς αντί του λάθους που αναγράφεται στο κουπόνι.

Οι πελάτες θα ενημερωθούν για τους λόγους και τις αλλαγές.

 

Παράδειγμα: Υπάρχουν δύο επιλογές για να κερδίσουν το Champions League μεταξύ Γιουβέντους - Ρεάλ Μαδρίτης. Στην προσφορά μας oι τιμές θα είναι, νίκη για την Ρεάλ Μαδρίτη με απόδοση 2,00 και νίκη για τη Γιουβέντους με απόδοση 1,85.  Οι αποδόσεις είναι δεσμευτικές.

Στην περίπτωση αυτή είναι προφανές ότι οι πιθανότητες πρέπει να αντιστραφούν.

 

 • Παρουσιάζεται ένα προφανές σφάλμα, όπου οι τιμές είναι (i) ουσιαστικά διαφορετικές από εκείνες που είναι διαθέσιμες στην ημερήσια προσφορά και τα φυλλάδια την ώρα που έγινε το στοίχημα, ή (ii) είναι σαφώς εσφαλμένο, δεδομένης της πιθανότητας να συμβεί το γεγονός κατά τη στιγμή που έγινε το στοίχημα.

**Παράδειγμα: Σε αγώνα μπάσκετ το όριο των πόντων της ομάδας A και B ήταν 172,5. Καθώς εξελίσσεται ο αγώνας, τα όρια αυξάνονται και απαιτείτο διόρθωση σε 174,5.  Παρόλ’ αυτά, εξαιτίας ενός εμφανούς λάθους, το σύστημα προσφέρει 147,5.

 

 • σε σχέση με τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν να λάβει μέρος ένα γεγονός, οι αποδόσεις/όροι που προσφέρονται διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνους που διατίθενται στη γενική αγορά, ή
 • σχετικά με οποιοδήποτε γεγονός, αποδόσεις/ όρους που προσφέρονται κατά τη στιγμή του στοιχήματος είναι εντελώς λανθασμένα με βάση την ευκαιρία του γεγονότος που συμβαίνει κατά τη στιγμή που έγινε το στοίχημα.

 

** Ένα προφανές λάθος θα μπορούσε να είναι μια λανθασμένη πληροφορία που δημοσιεύεται σε σχέση με ένα γεγονός. Παραδείγματος χάρη, έχει οριστεί λανθασμένα (αντεστραμμένα) ένα χάντικαπ, μια λάθος ομάδα/ομάδες /συμμετέχοντες, λανθασμένες προθεσμίες ή τεχνικά σφάλματα κτλ.

 

6.Σχετικά Στοιχήματα

 

 •  Πολλαπλά στοιχήματα που συνδυάζουν διαφορετικές επιλογές για το ίδιο γεγονός δεν γίνονται αποδεκτά όπου το αποτέλεσμα του ενός επηρεάζει ή επηρεάζεται από το άλλο.

Παραδείγματος χάρη σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα που συμμετέχει η Manchester United, οι δύο επιλογές μπορεί να είναι: να κερδίσει η Manchester United με σκόρ 2-0 και ο Wayne Rooney να είναι ο σκόρερ του πρώτου τέρματος του αγώνα για τη Manchester United.

 

 • Τα στοιχήματα σχετίζονται καθώς η απόδοση στο σκοράρισμα του Wayne Rooney θα επηρεάσει το κερδοφόρο αποτέλεσμα της Manchester United με 2-0. Ένας διπλός συνδυασμός των παραπάνω επιλογών δεν είναι πιθανός χρησιμοποιώντας τις τιμές αγοράς τους.
 • Ειδικές αποδόσεις μπορεί να προσφέρονται για την συνδυασμένη πιθανότητα. Όταν δεν είναι διαθέσιμη μία ειδική απόδοση και ένα τέτοιο στοίχημα γίνεται αποδεκτό από λάθος, θα πληρώνεται ως δύο μονά στοιχήματα με το ποσό πονταρίσματος χωρισμένο ίσα.
 •   Τα πολλαπλά στοιχήματα που συνδυάζουν επιλογές που επιλύονται σε διαφορετικές στιγμές αλλά ωστόσο εντός του ίδιου τουρνουά. Αυτά τα στοιχήματα θα πληρώνονται ως αναφέρεται με την απόδοση της δεύτερης ή της επόμενης επιλογής να καθορίζεται σε ξεχωριστό επίπεδο.

 

Για παράδειγμα, σε ένα Τουρνουά Τένις, δύο επιλογές μπορεί να υπάρχουν: Ο Roger Federer να κερδίσει τον ημιτελικό του Wimbledon και αμέσως ο Roger Federer να αναδειχθεί νικητής του τουρνουά Wimbledon. Καθώς οι αποδόσεις της δεύτερης επιλογής εξαρτώνται από το αποτέλεσμα της πρώτης, οι αποδόσεις να κερδίσει ο Roger Federer το τουρνουά, τη στιγμή που έγινε αποδεκτό το στοίχημα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπολογιστεί το διπλό. Οι σωστές αποδόσεις αφού η αρχική επιλογή έχει συμπληρωθεί θα αποδοθούν αντί γι αυτό.

 

 • Πολλαπλά στοιχήματα τα οποία συνδυάζουν διαφορετικές επιλογές σε διαφορετικούς αγώνες όπου το αποτέλεσμα του ενός επηρεάζει ή επηρεάζεται από το άλλο.
 • Στην περίπτωση όλων των πολλαπλών συμπεριλαμβανομένων και επιλογών με σχετικά αποτελέσματα, εάν ένα στοίχημα γίνει ακούσια αποδεκτό, η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το στοίχημα.

 

7.Στοιχήματα Ante Post (Στοιχήματα εκ των προτέρων)

 

 • Τα στοιχήματα εκ των προτέρων είναι αυτά που παίζονται με αποδόσεις συγκεκριμένων επιλογών για ένα γεγονός προτού να ξεκινήσει . Τα στοιχήματα είναι αποδεκτά με όλα τα μέσα, είτε τρέχουν είτε όχι, είτε έχουν καταχωρηθεί είτε όχι, το οποίο σημαίνει ότι εάν η επιλογή του πελάτη δεν συμμετέχει στο γεγονός, το στοίχημα είναι χαμένο εκτός εάν οι κανόνες της Μeridianbet για κάποιο ξεχωριστό άθλημα ορίζουν διαφορετικά.

 

8.Διακυμάνσεις Αποδόσεων

 

 • Όλες οι αποδόσεις υπόκεινται σε αυξομειώσεις συνεχώς.

 

9.Χρόνος αποδοχής

 

 •  Όλα τα στοιχήματα που επιλέγονται με απόδοση πριν τον αγώνα που ορίζονται από την Meridianbet θα γίνονται αποδεκτά μέχρι την ώρα εκκίνησης του αγώνα που εμφανίζεται στον κατάλογο προσφορών. Εάν ένα στοίχημα το οποίο περιλαμβάνει κάποιον αγώνα που έχει ήδη ξεκινήσει και δεν προσφέρονται έπαθλα σε εξέλιξη (In Play ) και γίνεται αποδεκτό, η επιλογή αυτή θα ακυρώνεται.

 

Εάν προσφέρουμε έπαθλα σε εξέλιξη (In Play) του αγώνα, η επιλογή θα γίνεται αποδεκτή με την τρέχουσα απόδοση που αναφέρεται.

 

10.Αγώνες που έχουν Εγκαταλειφθεί/Αναβληθεί/Μετατεθεί

 

10.1 Περίπτωση Αναβολής / Διακοπής αγώνα σε ΟΛΑ τα αθλήματα εκτός από την Αντισφαίριση

 • Αναβολή:

Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε αγώνες που έχουν αναβληθεί / μετατεθεί χρονικά, εκτός εάν ο αγώνας προγραμματιστεί να παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης και ισχύει ο γενικός κανόνας εκπλήρωσης στοιχημάτων.

 

 • Διακοπή:

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και δεν παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα στις αγορές των οποίων η έκβαση δεν εχει κριθεί θα ακυρώνονται. Στις περιπτώσεις όπου η έκβαση  του γεγονότος έχει ήδη κριθεί από το μέχρις στιγμής αποτέλεσμα, τότε δεν δύναται να ακυρωθεί.

 

 • Aντισφαίριση:


Αν ένας τενίστας αποσυρθεί πριν την έναρξη του αγώνα, θα ακυρωθούν όλα τα στοιχήματα.

Εάν ένας τενίστας αποσυρθεί μετά την έναρξη του αγώνα, εφαρμόζεται o γενικός κανόνας της διακοπής, ήτοι σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και δεν παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα στις αγορές των οποίων η έκβαση δεν εχει κριθεί θα ακυρώνονται. Στις περιπτώσεις όπου η έκβαση  του γεγονότος έχει ήδη κριθεί από το μέχρις στιγμής αποτέλεσμα, τότε δεν δύναται να ακυρωθεί.

Σε περίπτωση καθυστέρησης αγώνα, το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται, εάν και εφόσον ο αγώνας δεν έχει εγκαταλειφθεί ή ακυρωθεί.


Σε περίπτωση αποκλεισμού του τενίστα, το αποτέλεσμα στο τουρνουά θεωρείται έγκυρο, και όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του τενίστα στο τουρνουά.

Εάν τα επίσημα στοιχεία για συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν είναι διαθέσιμα 48 ώρες μετά το τέλος του αγώνα, τα στοιχήματα ακυρώνονται και το ποντάρισμα επιστρέφεται.

 

11.Σε εξέλιξη (In Play)

 

 • Σε περίπτωση που σε έναν αγώνα το παιχνίδι αρχίσει αλλά ματαιωθεί εξαιτίας μιας βλάβης που απορρέει από το σύστημα του αποδέκτη ή που απορρέει από ένα σφάλμα δικτύου ή και πιθανότητα βλάβης του συστήματος της Meridianbet, η Meridianbet θα πρέπει να επιστρέψει το ποσό πονταρίσματος στο συγκεκριμένο παιχνίδι στον πελάτη/παίκτη.
 • Σημειώνεται ότι ο παίκτης ο οποίος στοιχημάτισε ένα δελτίο, το οποίο έχει επικυρωθεί πριν από οποιαδήποτε βλάβη στο σύστημα του αποδέκτη, τότε το δελτίο αυτό πρέπει να διευθετείται αναλόγως. Εάν δεν υπάρχει περαιτέρω δραστηριότητα σε ένα γεγονός όπου έχει γίνει δεκτό ένα στοίχημα στο In Play, αυτά τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός εαν ορίζουν διαφορετικά οι κανόνες του συγκεκριμένου αθλήματος.
 • Σε περίπτωση που η συμμετοχή του παίκτη σε κάποιο παιχνίδι διακοπεί, αφού αυτός έχει ποντάρει, είτε λόγω αποτυχίας των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, είτε λόγω αποτυχίας του προσωπικού του υπολογιστή, ο παίκτης μετά την αποκατάσταση του συστήματος μπορεί να ενημερωθεί για την εξέλιξη και έκβαση του γεγονότος στις σελίδες του λογαριασμού του και σε περίπτωση που έχει κερδίσει, το ποσό θα πρέπει να πιστώνεται άμεσα στον προσωπικό του λογαριασμό.

 

 

12. Αθλητισμός

 

Γενικοί κανόνες

 

Τελικό Αποτέλεσμα / Σκορ - Ο παίκτης στοιχηματίζει στην ομάδα για να κερδίσουν περισσότερα γκολ στο τέλος της κανονικής περιόδου.

1 - νίκη η εντός έδρας ομάδα

2 - νίκη η εκτός έδρας ομάδα

Χ - ισοπαλία (0: 0)

Διπλή Ευκαιρία - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο τελικό αποτέλεσμα του αγώνα

1X - νίκη η εντός έδρας ομάδα ή ισοπαλία

X2 - νίκη η εκτός έδρας ομάδα ή ισοπαλία

12 - νίκη εντός έδρας ομάδα ή εκτός έδρας ομάδα

Ισοπαλία ή Κανένα Στοίχημα (Draw No Bet) - Ο παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα νικήσει ή θα σκοράρει στην κανονική διάρκεια του αγώνα, όμως σε περίπτωση ισοπαλίας το στοίχημα θα ορίζεται σαν μονάδα

DNB1 Νίκη γηπεδούχου ομάδας σε περίπτωση ισοπαλίας πάει μονάδα

DNB2 Νίκη φιλοξενούμενης ομάδας σε περίπτωση ισοπαλίας πάει μονάδα

Ημίχρονο ή Τελικό - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο αποτέλεσμα στο τέλος του ημιχρόνου ή στο τέλος του αγώνα

I1 * 1 - Η εντός έδρας ομάδα να νικήσει στο πρώτο ημίχρονο ή να κερδίσει τον αγώνα

IX * X - Ισοπαλία στο ημίχρονο ή στο τέλος του αγώνα

I2 * 2 - Η εκτός έδρας ομάδα να νικήσει στο πρώτο ημίχρονο ή να κερδίσει τον αγώνα

Ημίχρονο / Τελικό - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο αποτέλεσμα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο αποτέλεσμα στο τέλος του αγώνα

1-1 – Νίκη η εντός έδρας ομάδα στο πρώτο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα

X-1 – Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και η εντός έδρας ομάδα κερδίζει τον αγώνα

2-1 - Νίκη η εκτός έδρας ομάδα στο πρώτο ημίχρονο και η εντός έδρας ομάδα κερδίζει τον αγώνα

1-X – Νίκη η εντός έδρας ομάδα στο πρώτο ημίχρονο και ισοπαλία στο τέλος του αγώνα

X-X - Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και ισοπαλία στο τέλος του αγώνα

2-X – Νίκη η εκτός έδρας ομάδα στο πρώτο ημίχρονο και ισοπαλία στο τέλος του αγώνα

1-2 - Νίκη η εντός έδρας ομάδα στο πρώτο ημίχρονο και νίκη η εκτός έδρας ομάδα στο τέλος του αγώνα

X-2 - Το πρώτο ημίχρονο ισοπαλία και η εκτός έδρας όμαδα κερδίζει στο τέλος του αγώνα

2-2 - Νίκη η εκτός έδρας ομάδα στο πρώτο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα

Σκορ στο ημίχρονο - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο σκορ του ημιχρόνου

I1 - Νίκη η εντός έδρας ομάδα στο πρώτο ημίχρονο

IX - Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο

I2 - Νίκη η εκτός έδρας ομάδα στο πρώτο ημίχρονο

II1 - Νίκη η εντός έδρας ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο

IIX - Ισοπαλία στο δεύτερο ημίχρονο

II2 - Νίκη η εκτός έδρας ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο

 

Αποτελέσματα περιόδου (I, II, III, IV) - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο αποτέλεσμα συγκεκριμένης περιόδου

I, II, III, IV 1 - Νίκη η εντός έδρας ομάδα

I, II, III, IV X – Ισοπαλία

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV 2 - Νίκη η εκτός έδρας ομάδα

Χάντικαπ - Ο παίκτης προβλέπει τον νικητή του αγώνα στο τέλος της κανονικής διάρκειας και εφόσον το τελικό σκορ έχει προσαρμοστεί στο χάντικαπ (το πλεονέκτημα που δίνεται σε μία ομάδα ). Το παιχνίδι υπολογίζεται με τον εξής τρόπο: Στα γκολ που έχει πετύχει η εντός έδρας ομάδα προστίθεται ή αφαιρείται το χάντικαπ (αφαιρείται αν στο δελτίο υπάρχει χάντικαπ με το σημείο – μείον).

Τριπλή Επιλογή Χάντικαπ

Η1 - Το στοίχημα κεδίζει όταν η εντός έδρας ομάδα έχει πλεονέκτημα, συμπεριλαμβανομένου του χάντικαπ

ΗΧ - Το στοίχημα κερδίζει αν, συμπεριλαμβανομένου του χάντικαπ, και οι δύο ομάδες έχουν ισάριθμα γκολ

Η2 - Το στοίχημα κερδίζει όταν η εκτός έδρας ομάδα έχει πλεονέκτημα, συμπεριλαμβανομένου του χάντικαπ

 

Διπλή Επιλογή  Χάντικαπ

H1 - Το στοίχημα κεδίζει όταν η εντός έδρας ομάδα έχει πλεονέκτημα, συμπεριλαμβανομένου του χάντικαπ

H2 - Το στοίχημα κερδίζει όταν η εκτός έδρας ομάδα έχει πλεονέκτημα, συμπεριλαμβανομένου του χάντικαπ

Σε περίπτωση ισοπαλίας το στοίχημα πάει μονάδα

Σύνολο/ικά - Ο παίκτης στοιχηματίζει για το αν ο συνολικός αριθμός των γκολ / πόντων / σετ / παιχνίδια / γκολ / μετρήσεις σε απόσταση / προσπάθειες / innings / χρονικό διάστημα / κάρτες / κόρνερς / πέναλτις / χάρτες / σκοτωμοί ... θα είναι πάνω ή κάτω από κάποιο προκαθορισμένο όριο.

< - Κάτω από

> - Πάνω από

 

Μονός/ ζυγός - Ο παίκτης στοιχηματίζει για το αν ο συνολικός αριθμός των γκολ / πόντων στον αγώνα θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός (το τελικό αποτέλεσμα 0:0 θεωρείται ζυγός αριθμός γκολ / πόντων).

Ημίχρονο με περισσότερα γκολ/ Πόντους - Ο παίκτης στοιχηματίζει σε ποιο ημίχρονο θα σημειωθούν τα περισσότερα γκολ

I> - Περισσότεροι γκολ / πόντοι σημειώνονται στο πρώτο ημίχρονο από το δεύτερο ημίχρονο

II> - Περισσότερα γκολ / πόντοι σημειώνονται στο δεύτερο ημίχρονο από το πρώτο ημίχρονο

I = II - Ο ίδιος αριθμός γκολ / πόντων σημειώνεται και στα δύο ημίχρονα ή το ακριβές σκορ του αγώνα είναι 0:0

 

Διπλό/ Πολλαπλό στοίχημα - Ο παίκτης στοιχηματίζει ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα στοιχήματα

Παράδειγμα: 1&-P - Ο παίκτης στοιχηματίζει νίκη για την εντός έδρας ομαδα & αριθμό πόντων/ γκολ

 

Πρώτη ομάδα που σκοράρει - Ο παίκτης στοιχηματίζει ποια ομάδα θα σκοράρει το πρώτο γκολ / πόντο στον αγώνα

Αποτέλεσμα 1ος στόχος - Η εντός έδρας ομάδα σκοράρει το πρώτο γκολ / πόντο

Αποτέλεσμα 2ος στόχος - Η εκτός έδρας ομάδα σκοράρει το πρώτο γκολ / πόντο

Εάν το παιχνίδι τελειώσει 0:0, όλα τα στοιχήματα χάνουν.

 

Ακριβές (Σωστό) σκορ - Ο παίκτης στοιχηματίζει το ακριβές τελικό σκορ στο τέλος του αγώνα

Νίκη στα Ημίχρονα - Ο παίκτης προβλέπει σε πόσα ημίχρονα κατά τη διάρκεια του αγώνα η μία ομάδα θα σημειώσει περισσότερα γκολ από την άλλη (σε πόσα ημίχρονα θα κερδίσει):

 

ΗΟ - Η εντός  έδρας ομάδα δεν κερδίζει σε κανένα ημίχρονο

Η1+ - Η εντός έδρας  ομάδα κερδίζει τουλάχιστον ένα ημίχρονο

Η1 - Η εντός έδρας ομάδα κερδίζει ακριβώς ένα ημίχρονο.Το στοίχημα χάνει αν η εντός έδρας ομάδα κερδίσει και στα δύο ημίχρονα

 

Η2 - Η εντός έδρας ομάδα κερδίζει και στα δύο ημίχρονα

Α0 - Η εκτός έδρας ομάδα δεν κερδίζει σε κανένα ημίχρονο

Α1+ -Η εκτός έδρας ομάδα κερδίζει τουλάχιστον ένα ημίχρονο

Α1 - Η εκτός  έδρας ομάδα κερδίζει ακριβώς ένα ημίχρονο.Το στοίχημα χάνει αν η εντός έδρας ομάδα κερδίσει και στα δύο ημίχρονα

Α2 - Η εκτός έδρας ομάδα κερδίζει και στα δύο ημίχρονα

Νικητής - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο αποτέλεσμα του αγώνα, συμπεριλαμβανομένου του επιπλέον χρόνου

 

W1 - νίκη η εντός έδρας ομάδα

W2 - νίκη η εκτός έδρας ομάδα

 

Επιπλέον χρόνος - Ο παίκτης στοιχηματίζει κατά πόσον θα υπάρξει ή όχι επιπλέον χρόνος

 

Dead Heat - Iσοπαλία μεταξύ δύο ή περισσότερων αγωνιζόμενων παικτών/ ανταγωνιστών. (Το Dead Heat υπολογίζεται διαιρώντας το στοίχημα αναλογικά μεταξύ του αριθμού των νικητών στο γεγονός)

 

Τοποθέτηση / Ομαδική τοποθέτηση - Ο παίκτης στοιχηματίζει στην τοποθέτηση της ομάδας / αγωνιζόμενου παίκτη σε ορισμένους αγώνες.

 

1 – Νικητής

2 - Δεύτερος σε σειρά επιτυχών αγωνιζόμενος παίκτης

1-2 – Φιναλίστ

3 - Τρίτη θέση

1-4 – Μισοί φιναλίστ

3-4 – Ομάδα/ αγωνιζόμενος παίκτης που θα αποκλειστεί στα ημιτελικά (½)

1-8 – Ομάδα που θα πάει στους 8 τις Διοργάνωσης

5-8 - Ομάδα που θα αποκλειστεί από τους 8 της Διοργάνωσης

9-16 Ομάδα που θα αποκλειστεί από τους 16 της Διοργάνωσης

 

Nα προκριθεί - Η ομάδα που θα προκριθεί στον επόμενο γύρο

 

12 – Κατάταξη ομάδων σε όμιλο (1η, 2η)

21 - Κατάταξη ομάδων σε όμιλο ( 2η 1η)

 

Και οι 2 (both)/ Ζεύγος (couple) - Πρόβλεψη Combo (Συνδυασμού)

123 - Κατάταξη ομάδων σε όμιλο (1η, 2η, 3η)

 

Ομάδα Τρίτης Θέσης - Ο παίκτης στοιχηματίζει στην ομάδα Τρίτης Θέσης που θα προκριθεί στο επόμενο γύρο

 

Αγώνας με την μεγαλύτερη βαθμολογία - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον αγώνα με τα περισσότερα γκολ

 

Αγώνας με την μεγαλύτερη βαθμολογία στον όμιλο/ διοργάνωση - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον αγώνα με την μεγαλύτερη βαθμολογία στον όμιλο/ διοργάνωση

 

Ομάδα με την μεγαλύτερη βαθμολογία στον όμιλο/ διοργάνωση - Ο παίκτης στοιχηματίζει στην ομάδα με την μεγαλύτερη βαθμολογία στον όμιλο/ διοργάνωση

                                                                                                                           

Ομάδα με την χαμηλότερο βαθμολογία στον όμιλο - Ο παίκτης στοιχηματίζει στην ομάδα με την χαμηλότερη βαθμολογία στον όμιλο

 

Όμιλος με την υψηλότερη βαθμολογία - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον όμιλο με τις υψηλότερες βαθμολογίες

 

Όμιλος με τη χαμηλότερη βαθμολογία - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον όμιλο με τις χαμηλότερες βαθμολογίες

 

Ομάδα με τις περισσότερες κίτρινες / κόκκινες κάρτες - Ο παίκτης στοιχηματίζει στην ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό κίτρινων/ κόκκινων καρτών

 

Συνολικοί πόντοι στον όμιλο - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον αριθμό του συνολικού αριθμού των πόντων που θα πάρει η ομάδα στην ομαδική φάση

 

Συνολικά γκολ στον όμιλο/ διοργάνωση - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό των γκολ στον όμιλο (ομαδική φάση)/ διοργάνωση

 

Συνδυασμός Ομάδων σε Όμιλο  - Ο παίκτης στοιχηματίζει για τον αριθμό των συνολικών γκολ σε συνδυασμούς ομάδων σε όμιλο (τα κερδισμένα πέναλτι στη φάση της παράτασης και στη διαδικασία των πέναλτι δεν θα υπολογίζονται)

 

Συνολικά γκολ ομίλου  - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο συνολικό αριθμό των γκολ στον όμιλο

 

Συνολικά γκολ ομάδας σε όμιλο/ διοργάνωση - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο συνολικό αριθμό των γκολ που θα σκοράρει η ομάδα σε φάση / διοργάνωση

 

Αγωνιζόμενος παίκτης που θα σκοράρει Hat-Trick - Ο παίκτης στοιχηματίζει κατά πόσον ο συγκεκριμένος αγωνιζόμενος παίκτης θα σκοράρει το hat-trick

 

Πρώτο γκολ/ Λιγότερος χρόνος - Ο παίκτης στοιχηματίζει στην ομάδα που θα πάρει το λιγότερο χρόνο στην επίτευξη του πρώτου γκολ στον αγώνα

 

Ισοπαλία στον Όμιλο - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό των αγώνων που θα τερματίσουν με ισοπαλία

 

Συνολικά πέναλτι ομάδας - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό πέναλτι της ομάδας. (τα κερδισμένα πέναλτι στη φάση της παράτασης και στη διαδικασία των πέναλτι δεν υπολογίζονται).

 

Σύνολο κίτρινων / κόκκινων καρτών ομάδας - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό κίτρινων / κόκκινων καρτών της ομάδας. Οι κάρτες που εμφανίζονται μετά την κανονική ώρα και οι κάρτες που εμφανίζονται σε άλλους υπαλλήλους της ομάδας δεν υπολογίζονται

 

Σύνολο κίτρινων / κόκκινων καρτών στη διοργάνωση - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο σύνολο των κίτρινων / κόκκινων καρτών που εμφανίζονται σε ολόκληρη την διοργάνωση. Οι κάρτες που εμφανίζονται μετά την κανονική ώρα και οι κάρτες που εμφανίζονται στους υπαλλήλους δεν υπολογίζονται

 

Σύνολο κίτρινων / κόκκινων καρτών στον όμιλο - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο σύνολο των κίτρινων / κόκκινων καρτών σε ένα όμιλο. Οι κάρτες που εμφανίζονται μετά την κανονική ώρα και οι κάρτες που εμφανίζονται στους υπαλλήλους δεν υπολογίζονται

 

Σύνολο κίτρινων / κόκκινων καρτών σε φάση - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο σύνολο των κίτρινων / κόκκινων καρτών σε μια φάση (φάση ομίλου / τελικός των 8 / τελικός των 16 / ημιτελικός / τελικός) μίας διοργάνωσης. Οι κάρτες που εμφανίζονται μετά την κανονική ώρα και οι κάρτες που εμφανίζονται στους υπαλλήλους δεν υπολογίζονται

 

Αποκρόυσεις πέναλτι - Ο παίκτης στοιχηματίζει αν ο τερματοφύλακας θα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό αποκρόυσεων πέναλτι

 

MVP - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον επίσημο αναγγελθέντα πιο πολύτιμο παίκτη σε διοργάνωση

 

Τελικό Ζεύγος - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο τελικό ζεύγος της διοργάνωσης

 

Top Σκόρερ (Goalscorer)- Ο παίκτης/πελάτης στοιχηματίζει στον παίχτη που θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Εάν δύο ή περισσότεροι παίχτες έχουν τον ίδιο αριθμό γκολ, εφαρμόζεται ο κανόνας Dead Heat.

 

Top Assistant (Βοηθός)- Ο παίκτης/πελάτης στοιχηματίζει στον παίχτη που θα κάνει τα περισσότερα βοηθήματα (ασσίστ) κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες κάνουν τον ίδιο αριθμό βοηθημάτων (ασσίστ), εφαρμόζεται ο κανόνας Dead Heat

 

Top Σκόρερ (Goalscorer) Ομάδας - Ο παίκτης/πελάτης στοιχηματίζει στον παίκτη ομάδας που θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Εάν δύο ή περισσότεροι παίχτες έχουν τον ίδιο αριθμό γκολ, εφαρμόζεται ο κανόνας Dead Heat

 

Σύνολο αγώνων 0:0 - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό των αγώνων που θα τελειώσουν χωρίς γκολ

Συνολο αγώνων 3+ - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό των αγώνων που θα τελειώσουν με 3 ή περισσότερα γκολ

Συνολο αγώνων 0-2 - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό των αγώνων που θα τελειώσουν με λιγότερα από 3 γκολ

Σύνολο αγώνων 4+ - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό των αγώνων που θα τελειώσουν με 4 ή περισσότερα γκολ

Σύνολο αγώνων 5+ - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό των αγώνων που θα τελειώσουν με 5 ή περισσότερα γκολ

Σύνολο αγώνων 6+ - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό των αγώνων που θα τελειώσουν με 6 ή περισσότερα γκολ

 

Συνολικά Πέναλτι σε φάση (φάση ομίλου / τελικός των 8 / τελικός των 16 / ημιτελικός / τελικός) - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο συνολικό αριθμό πέναλτι σε φάση. (τα κερδισμένα πέναλτι στη φάση της παράτασης και στη διαδικασία των πέναλτι δεν υπολογίζονται)

 

Συνολικά Πέναλτι στον όμιλο που έχουν βαθμολογηθεί - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο συνολικό αριθμό πέναλτι που έχουν βαθμολογηθεί στον όμιλο. (τα κερδισμένα πέναλτι στη φάση της παράτασης και στη διαδικασία των πέναλτι δεν υπολογίζονται).

 

Συνολικά Πέναλτι στον όμιλο που έχουν χαθεί/ άστοχα - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό των άστοχων πέναλτι στον όμιλο. (τα κερδισμένα πέναλτι στη φάση της παράτασης και στη διαδικασία των πέναλτι δεν υπολογίζονται)

 

Duel (Μονομαχίες) - Ο παίκτης στοιχηματίζει σε μονομαχία (ομάδες / αγωνιζόμενοι παίκτες / οδηγoί / δρομέας / κόρνερς / πέναλτι / κόκκινες κάρτες / κίτρινες κάρτες / σκόρερς). Το Duel είναι η επίτευξη συγκριτικά/μεταξύ δύο υποκειμένων. Ο νικητής είναι αυτός με την καλύτερη βαθμολογία/ επίτευξη.

 

Αν και οι δύο ομάδες αποκλειστούν στην ίδια φάση, λαμβάνεται υπόψη η ακόλουθη σειρά:

 

1. Ομάδα που έχει πάρει τους περισσότερους πόντους

2. Ομάδα με την καλύτερη διαφορά γκολ

3. Ομάδα που σκόραρε τα περισσότερα γκολ

 

Αν η επίτευξη και των δύο υποκειμένων είναι ίσο, ισχύει κανόνας Dead Heat

Τα Duel πέναλτι δεν θεωρούνται ως πιθανόν επιπλέον χρόνος

 

Αποκλεισμός ομάδας μετά τα πέναλτι - Ο παίκτης στοιχηματίζει εάν η ομάδα αποκλειστεί μετά από τα πέναλτι

Πρώτο κόρνερ στον τελικό αγώνα - Ο παίκτης στοιχηματίζει στην ομάδα που θα πάρει το πρώτο κόρνερ στον τελικό αγώνα

Έναρξη αγώνα ποδόσφαιρου (Kick-off) - Ο παίκτης στοιχηματίζει στην ομάδα που θα ξεκινήσει τον αγώνα

Πρώτος νικητής - Ο παίκτης στοιχηματίζει στην ομάδα που θα είναι ο πρώτος νικητής μίας διοργάνωσης

Τερματοφύλακας που θα σκοράρει - Ο παίκτης στοιχηματίζει σε οποιονδήποτε τερματοφύλακα για να σκοράρει. (Τα γκολ με πέναλτι δεν μετράνε)

Ο ποδοσφαιριστής να σκοράρει από το δικό του μισό γήπεδο - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον ποδοσφαιριστή που θα σκοράρει από το δικό του μισό γήπεδο

Διαιτητής του τελικού αγώνα - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο όνομα του διαιτητή του τελικού αγώνα

 

Μακροχρόνια Στοιχήματα (Outrights) – Γενικοί Κανόνες

 

Μακροχρόνια στοιχήματα (Outrights) είναι αυτά του οποίου το αποτέλεσμα καθορίζεται στο τέλος ενός πρωταθλήματος ή διοργάνωσης ή στο τέλος συγκεκριμένης φάσης ενός πρωταθλήματος ή διοργάνωσης, ανεξαρτήτως αθλήματος. Τα μακροχρόνια στοιχήματα διευθετούνται με το τέλος της τρέχουσας περιόδου /έτους. Τα μακροχρόνια στοιχήματα αφορούν τόσο τα ομαδικά αθλήματα όσο και τα ατομικά αθλήματα.

 

Νικητής – 1η θέση (Winner-Placement 1) - Ο παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα τερματίσει στην πρώτη θέση ή θα κατακτήσει τον τίτλο με την ολοκλήρωση ενός πρωταθλήματος ή διοργάνωσης, ποιος αθλητής θα κατακτήσει το Χρυσό Μετάλλιο σε μια διοργάνωση κτλ.

 

Τελική κατάταξη - Θέσεις 1, 2, 3, 4… (Placement 1,2,3,4…) - Ο παίκτης προβλέπει τη σωστή θέση (1η, 2η, 3η, 4η κτλ) στην οποία θα τερματίσει μια ομάδα ή ένας αθλητής με την ολοκλήρωση ενός πρωταθλήματος ή διοργάνωσης ή στο τέλος συγκεκριμένης φάσης ενός πρωταθλήματος ή διοργάνωσης όπως αυτή ορίζεται από την διοργανώτρια Ομοσπονδία/Χώρα του πρωταθλήματος ή της διοργάνωσης.

 

Τελική κατάταξη - Θέσεις 1-3 (Placement 1-3) - Ο παίκτης προβλέπει εάν μια ομάδα ή ένας αθλητής θα τερματίσει σε μια απ’ τις πρώτες τρεις θέσεις (1,2,3) με την ολοκλήρωση ενός πρωταθλήματος ή διοργάνωσης ή στο τέλος συγκεκριμένης φάσης ενός πρωταθλήματος ή διοργάνωσης όπως αυτή ορίζεται από την διοργανώτρια Ομοσπονδία/Χώρα του πρωταθλήματος ή της διοργάνωσης.

 

Τελική κατάταξη - Θέσεις 1-10 (Placement 1-10) - Ο παίκτης προβλέπει εάν μια ομάδα ή ένας αθλητής θα τερματίσει σε μια απ’ τις πρώτες δέκα θέσεις (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) με την ολοκλήρωση ενός πρωταθλήματος ή διοργάνωσης ή στο τέλος συγκεκριμένης φάσης ενός πρωταθλήματος ή διοργάνωσης όπως αυτή ορίζεται από την διοργανώτρια Ομοσπονδία/Χώρα του πρωταθλήματος ή της διοργάνωσης.

 

Προβιβασμός (Promotion) - Ο παίκτης προβλέπει εάν μια ομάδα θα προβιβαστεί σε κατηγορία που είναι υψηλότερη στην ιεραρχία του συστήματος πρωταθλήματος μιας χώρας.

 

Διαβάθμιση (Relegation) - Ο παίκτης προβλέπει εάν μια ομάδα θα υποβιβαστεί σε κατηγορία που είναι χαμηλότερη στην ιεραρχία του συστήματος πρωταθλήματος μιας χώρας.

 

MVP (Πολυτιμότερος Παίκτης/ Αθλητής) - Ο παίκτης προβλέπει τον πολυτιμότερο παίχτη/ αθλητή όπως αυτός θα βραβευτεί και θα ανακοινωθεί επίσημα από την επίσημη διοργανώτρια Ομοσπονδία/Χώρα του πρωταθλήματος ή της διοργάνωσης, με την ολοκλήρωση ενός πρωταθλήματος ή διοργάνωσης ή στο τέλος συγκεκριμένης φάσης ενός πρωταθλήματος ή διοργάνωσης όπως αυτή ορίζεται από την διοργανώτρια Ομοσπονδία/Χώρα του πρωταθλήματος ή της διοργάνωσης.

 

Πρωτάρης της χρονιάς (Rookie of The Year) - Ο παίκτης προβλέπει τον καλύτερο νέο (πρωτάρη) παίχτη/αθλητή όπως αυτός θα βραβευτεί και θα ανακοινωθεί επίσημα από την επίσημη διοργανώτρια Ομοσπονδία/Χώρα του πρωταθλήματος ή της διοργάνωσης, με την ολοκλήρωση ενός πρωταθλήματος ή διοργάνωσης ή στο τέλος συγκεκριμένης φάσης ενός πρωταθλήματος ή διοργάνωσης όπως αυτή ορίζεται από την διοργανώτρια Ομοσπονδία/Χώρα του πρωταθλήματος ή της διοργάνωσης.

 

Πρωτοπόρος 1ου γύρου (1st Round Leader) - Ο παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα τερματίσει στην πρώτη θέση με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος ή της διοργάνωσης όπως αυτός ορίζεται από την διοργανώτρια Ομοσπονδία/Χώρα του πρωταθλήματος ή της διοργάνωσης.

 

Κάτοχος Τίτλου (Title Holder) - Ο παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα κατακτήσει συγκεκριμένο τίτλο (πρωτάθλημα, κύπελλο κτλ) σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

 

Σύνολο νικών (Total Season Wins) - Ο παίκτης προβλέπει τον συνολικό αριθμό νικών μιας συγκεκριμένης ομάδας με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος ή της διοργάνωσης.

 

Σύνολο Πόντων (Total Season Points) - Ο παίκτης προβλέπει τον συνολικό αριθμό πόντων μιας συγκεκριμένης ομάδας με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος ή της διοργάνωσης.

 

Φιναλίστ Τελικού (To Reach Final) - Ο παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα συμμετέχει στον τελικό αγώνα ενός πρωταθλήματος ή μιας διοργάνωσης.

 

Συμμετοχή σε Ημιτελικά (To Reach Semifinal) - Ο παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα συμμετέχει στον ημιτελικό αγώνα ενός πρωταθλήματος ή μιας διοργάνωσης.

 

Συμμετοχή σε Play Offs (To Reach Play Offs) - Ο παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα συμμετέχει στη Φάση των Play Offs ενός πρωταθλήματος ή μιας διοργάνωσης όπως αυτή ορίζεται από την διοργανώτρια Ομοσπονδία/Χώρα του πρωταθλήματος ή της διοργάνωσης.

 

Πρώτος Σκόρερ (Top Goalscorer) - Ο παίκτης προβλέπει ποιος ποδοσφαιριστής θα αναδειχθεί πρώτος σκόρερ με την ολοκλήρωση ενός πρωταθλήματος ή διοργάνωσης. Όσα τέρματα επιτευχθούν και κατοχυρωθούν ως αυτογκόλ δεν θα μετράνε στον συνολικό αριθμό τερμάτων του ποδοσφαιριστή. Αν δύο ή περισσότεροι ποδοσφαιριστές έχουν πετύχει τον ίδιο αριθμό τερμάτων, τότε θα εφαρμοστεί ο κανόνας ισοπαλίας (Dead Heat Rule).

 

Κανόνας Ισοπαλίας (Dead Heat Rule) - Εάν ο παίκτης στοιχηματίσει σε ποδοσφαιριστή ή σε ομάδα Α, αλλά υπάρχει ισοπαλία με ποδοσφαιριστή ή με ομάδα Β, θα πληρωθεί σε πλήρη απόδοση, αλλά το ποντάρισμα θα χωριστεί μεταξύ του αριθμού των παικτών ή ομάδων με τα ίδια αποτελέσματα. Έτσι, το ποντάρισμά θα πρέπει να χωριστεί σε 2. Αν 3 ποδοσφαιριστές είναι ισόπαλοι, το ποντάρισμά θα πρέπει να χωριστεί σε 3, κτλ.

 

Ορισμοί παιχνιδιών και κανονισμοί αθλημάτων:

 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Τελικό αποτέλεσμα»

Ο Παίκτης επιλέγει ποια ομάδα θα σκοράρει  περισσότερα γκολ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα:

 

Επιλογή 1 - Η εντός έδρας ομάδα να κερδίσει

Επιλογή 2 - Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίσει

Επιλογή Χ - Ισοπαλία (0:0) ή και οι δύο ομάδες να έχουν ίδιο αριθμό γκολ

 

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Διπλή Ευκαιρία»

Ο Παίκτης επιλέγει ποια ομάδα θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα:

 

Επιλογή 1Χ - Νίκη για την εντός έδρας ομάδα ή ισοπαλία

Επιλογή Χ2 - Νίκη για την εκτός έδρας ομάδα ή ισοπαλία

Επιλογή 12 - Νίκη για την εντός ή εκτός έδρας ομάδα

 

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ – ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ

 

I 1X Πρώτο Ημίχρονο διπλή ευκαιρία - Νίκη γηπεδούχου ή ισοπαλία

I 12 Πρώτο Ημίχρονο διπλή ευκαιρία - Νίκη γηπεδούχου ή νίκη φιλοξενούμενης

I X2 Πρώτο Ημίχρονο διπλή ευκαιρία - Ισοπαλία ή νίκη φιλοξενούμενης ομάδας

 

10 Λεπτά Τελικό Αποτέλεσμα - Ο Παίκτης επιλέγει στο αποτέλεσμα στον αγώνα μετά από 10:00 λεπτά παιχνιδιού, που σημαίνει, από τo 00:01 (αρχή) έως τo 09:59 (εννέα λεπτά, πενήντα εννέα δευτερόλεπτα)

 

10 λεπτά 1 - Η εντός έδρας ομάδα να σκοράρει περισσότερα γκολ στην περίοδο

10 λεπτά 2 - Η εκτός έδρας ομάδα να σκοράρει περισσότερα γκολ στην περίοδο

10 λεπτά X - Ισοπαλία, και οι δύο ομάδες να σκοράρουν τον ίδιο αριθμό γκολ ή όχι γκολ στην περίοδο

 

ΓΚΟΛ ΟΜΑΔΩΝ (εντός και εκτός έδρας ) - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Σύνολο/ικά»

Ο παίκτης προβλέπει πόσα γκολ θα σημειώσει η ομάδα στην κανονική διάρκεια του αγώνα ή σε κάποια άλλη περίοδο του αγώνα

 

I - Πρώτο ημίχρονο

II - Δεύτερο ημίχρονο

0 η ομάδα δεν σκοράρει

0-1 η ομάδα σκοράρει λιγότερα από 2 γκολ

1, 2, 3 η ομάδα να σκοράρει ακριβώς 1, 2, 3 γκολ

1+ η ομάδα σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ

2+ η ομάδα σκοράρει τουλάχιστον δύο γκολ

3+ η ομάδα σκοράρει τουλάχιστον τρία γκολ

4+ η ομάδα σκοράρει τουλάχιστον τέσσερα γκολ

I+II η ομάδα σκοράρει και στα δύο ημίχρονα τουλάχιστον από ένα γκολ

 

Παράδειγμα: II2+ η ομάδα σκοράρει 2 ή και περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο

 

ΓΚΟΛ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ

 

H1-2

Η γηπεδούχος  να  σκοράρει ή να σκοράρει 1-2 τέρματα στον αγώνα

H1-3

Η γηπεδούχος να σκοράρει  1-3 τέρματα στον αγώνα

H2-3

Η γηπεδούχος  να σκοράρει 2-3 τέρματα στον αγώνα

H1G

Η γηπεδούχος να σκοράρει ακριβώς 1 τέρμα στον αγώνα

H2G

Η γηπεδούχος να σκοράρει ακριβώς 2 τέρματα στον αγώνα

H3G

Η γηπεδούχος να σκοράρει ακριβώς 3 τέρματα στον αγώνα

H4G

Η γηπεδούχος να σκοράρει ακριβώς 4 τέρματα στον αγώνα

HI1-2

Η γηπεδούχος να σκοράρει 1 ή 2 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο

HI1-3

Η γηπεδούχος να σκοράρει 1-3 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο

HI2-3

Η γηπεδούχος να σκοράρει 2-3 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο

HII1-2

Η γηπεδούχος να σκοράρει 1 ή 2 τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο

HII1-3

Η γηπεδούχος να σκοράρει 1-3 τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο

HII2-3

Η γηπεδούχος να σκοράρει 2-3 τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο

 

ΓΚΟΛ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 

A1-2

Η φιλοξενούμενη  να σκοράρει 1 -2 τέρματα στον αγώνα

A1-3

Η φιλοξενούμενη  να σκοράρει 1 -3 τέρματα στον αγώνα

A2-3

Η φιλοξενούμενη  να σκοράρει 2 -3 τέρματα στον αγώνα

A1G

Η φιλοξενούμενη  να σκοράρει ακριβώς 1 τέρμα στον αγώνα

A2G

Η φιλοξενούμενη  να σκοράρει ακριβώς 2 τέρματα στον αγώνα

A3G

Η φιλοξενούμενη  να σκοράρει ακριβώς 3 τέρματα στον αγώνα

A4G

Η φιλοξενούμενη  να σκοράρει ακριβώς 4 τέρματα στον αγώνα

AI1-2

Η φιλοξενούμενη  να σκοράρει 1 -2 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο

AI1-3

Η φιλοξενούμενη  να σκοράρει 1 -3 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο

AI2-3

Η φιλοξενούμενη  να σκοράρει 2 -3 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο

AII1-2

Η φιλοξενοιύμενη  να σκοράρει 1-2 τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο

AII1-3

Η φιλοξενοιύμενη  να σκοράρει 1-3 τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο

AII2-3

Η φιλοξενοιύμενη  να σκοράρει 2-3 τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο

 

GG/NG (γκολ γκολ / όχι γκολ) - Ο Παίκτης προβλέπει εάν και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν ή όχι στον αγώνα τουλάχιστον από ένα γκολ ή μία ή καμία εκ των ομάδων δε θα σκοράρει:

 

GG - Και οι δύο ομάδες σκοράρουν τουλάχιστον από ένα γκολ

NG - Τουλάχιστον μία εκ των δύο ομάδων να μη σκοράρει κατα τη διάρκεια του αγώνα (τουλάχιστον μία ομάδα να ολοκληρώσει τον αγώνα με 0 γκολ)

IGG - Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν τουλάχιστον από ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο

IIGG - Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν τουλάχιστον από ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο

GGGG - Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν τουλάχιστον από ένα γκολ και στα δύο ημίχρονα

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ Ο Παίκτης προβλέπει αν θα σημειωθεί τουλάχιστον από ένα γκολ και στα δύο ημίχρονα ή όχι

1+1 - Τουλάχιστον ενα γκολ και στα 2 ημίχρονα

0+0 - Κανένα γκολ σε κανένα ημίχρονο

 

ΙΣΟΠΑΛΙΑ Ή ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ (Draw No Bet) - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Draw No Bet »

 

Draw No Bet – ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ

 

I DNB1 Νίκη η εντός έδρας ομάδα στο ημίχρονο - σε περίπτωση ισοπαλίας μονάδα

I DNB2 Νίκη η εκτός έδρας ομάδα στο ημίχρονο - σε περίπτωση ισοπαλίας μονάδα

 

ΗΜΙΧΡΟΝΟ Ή ΤΕΛΙΚΟ

Ο  Παίκτης προβλέπει το αποτέλεσμα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ή το αποτέλεσμα στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Κερδισμένη επιλογή είναι αυτή που έστω και μία φορά προέκυψε στον αγώνα:

 

I1*1- Η εντός έδρας ομάδα να κερδίζει στο πρώτο ημίχρονο ή στο τέλος του αγώνα

IX*X - Ισοπαλία στο ημίχρονο ή στο τέλος του αγώνα

I2*2 - Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο ή στο τέλος του αγώνα

 

ΗΜΙΧΡΟΝΟ/ΤΕΛΙΚΟ

 

Ο Παίκτης προβλέπει το αποτέλεσμα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και το αποτέλεσμα στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα:

 

1-1 Η εντός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα

Χ-1 Ισοπαλία στο ημίχρονο, νίκη για την εντός έδρας ομάδα

2-1 Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο και η εντός έδρας ομάδα στο τέλος του αγώνα

1-Χ Η εντός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο και τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία

Χ-Χ Ισοπαλία στο ημίχρονο και ισοπαλία στο τελικό αποτέλεσμα

2-Χ Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο και τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία

1-2 Η εντός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο και η εκτός να κερδίζει στο τέλος του αγώνα

Χ-2 Ισοπαλία στο ημίχρονο και η εκτός έδρας ομάδα να κερδίζει στο τέλος του αγώνα

2-2 Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα

Όχι 1-1 Κερισμένο στοίχημα είναι αυτό που είναι ότιδηποτε άλλο εκτός από την επιλογή 1-1 (Δηλ. η γηπεδούχος να χάσει το 1ο ημίχρονο και να χάσει τον αγώνα)

Όχι 2-2 Κερισμένο στοίχημα είναι αυτό που είναι ότιδηποτε άλλο εκτός από την επιλογή 2-2 (Δηλ. η φιλοξενούμενη να χάσει το 1ο ημίχρονο και να χάσει τον αγώνα)

Όχι X-1 Στο 1ο ημίχρονο να ΜΗΝ υπάρχει ισόπαλο αποτέλεσμα - η γηπεδούχος να χάσει τον αγώνα

Όχι X-X Στο 1ο ημίχρονο και στο τελικό αποτέλεσμα να ΜΗΝ υπάρχει ισοπαλία

Όχι X-2 Στο 1ο ημίχρονο να ΜΗΝ υπάρχει ισόπαλο αποτέλεσμα - η φιλοξενούμενη να χάσει τον αγώνα

 

Ημίχρονο / Τελικό + - Ο Παίκτης προβλέπει ττο αποτέλεσμα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και το αποτέλεσμα στο τέλος του αγώνα

1X-1 - Διπλή ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου και νίκη η εντός έδρα ομάδα στο τέλος του αγώνα

1X-X - Διπλή ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου και ισοπαλία στο τέλος του αγώνα

1X-2 - Διπλή ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου και νίκη η εκτός έδρα ομάδα στο τέλος του αγώνα

X2-1 - Διπλή ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου και νίκη η εντός έδρας ομάδα στο τέλος του αγώνα

X2-X - Διπλή ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου και ισοπαλία στο τέλος του αγώνα

X2-2 - Διπλή ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου και νίκη η εκτος έδρας ομάδα στο τέλος του αγώνα

X-1X - Ισοπαλία στο τέλος του ημιχρόνου και διπλή ευκαιρία στο τελικό σκορ

X-2X - Ισοπαλία στο τέλος του ημιχρόνου και διπλή ευκαιρία στο τελικό σκορ

12-1 - Διπλή ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου και νίκη η εκτός έδρας ομάδα στο τέλος του αγώνα

12-2 - Διπλή ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου και νίκη η εκτός έδρα ομάδα στο τέλος του αγώνα

 

ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ - Ο Παίκτης προβλέπει αν το πρώτο γκολ του αγώνα θα σημειωθεί πριν ή μετά από κάποια συγκεκριμένη ώρα. Αν δεν σημειωθούν γκολ στον αγώνα τότε όλα τα στοιχήματα χάνουν, ή ο Παίκτης προβλέπει αν το πρώτο γκολ του αγώνα θα σημειωθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (χρονικό διάστημα περιλαμβάνει τα όρια των προτεινόμενων λεπτών, πχ. 0-10 λεπτά, εάν κάποια ομάδα σκοράρει σε αυτό το χρονικό διάστημα, το στοίχημα κερδίζει). Εάν δεν σημειωθεί γκολ στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όλα τα στοιχήματα χάνουν.

 

Για όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται σε περιστατικά ή αποτελέσματα σε σχέση με χρονικές περιόδους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα ακριβή δεδομένα που βασίζονται στο χρόνο που παρέχονται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

 

Στοίχημα  ‘’-‘’ (πριν και κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου λεπτού). Το στοίχημα κερδίζει αν το πρώτο γκολ επιτευχθεί πριν ή κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης ώρας που αναγράφεται στο δελτίο

 

Στοίχημα  ’’+΄΄ (κατά τη διάρκεια ή μετά από συγκεκριμένο λεπτό). Το στοίχημα κερδίζει αν το πρώτο γκολ επιτευχθεί κατα τη διάρκεια ή μετά απο τη συγκεκριμένη ώρα που αναγράφεται στο δελτίο

 

11+ Το πρώτο γκολ θα επιτευχθεί μετά το 11ο λεπτό

16+ Το πρώτο γκολ θα επιτευχθεί μετά το 16ο λεπτό

 

Σε όλα τα παιχνίδια που αφορούν λεπτά ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

 

Το πρώτο λεπτό (σημειώνεται με 1) αρχίζει στην έναρξη του αγώνα (00:00) και λήγει στα 59 δευτερόλεπτα (00:59). Η στιγμή που στο ρολόι αναγράφεται (01:00) υπολογίζεται σαν η στιγμή που ξεκινά το δεύτερο λεπτό του αγώνα. Κάθε ακόλουθο λεπτό προσμετράται κατά αυτόν τον τρόπο.

 

Η λήξη του πρώτου ημιχρόνου υπολογίζεται μέχρι και το 45ο λεπτό ανεξαρτήτου διάρκειας του.

Η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου υπολογίζεται το 46ο λεπτό ανεξαρτήτου διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου.

Λήξη στο τέλος του αγώνα υπολογίζεται ως 90ο λεπτό ανεξαρτήτου διάρκειας του.

 

ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ - Ο παίκτης προβλέπει αν το πρώτο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα θα σημείωθει πριν ή μετά από κάποια συγκεκριμένη ώρα. Αν δεν σημειωθούν  γκολ στον αγώνα τότε όλα τα στοιχήματα χάνουν.

Στοίχημα ‘’-‘’ (πριν και κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου λεπτού). Το στοίχημα κερδίζει αν το πρώτο γκολ επιτευχθεί πριν ή κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης ώρας που αναγράφεται στο δελτίο

Στοίχημα’’+΄΄ (κατά τη διάρκεια ή μετά από συγκεκριμένο λεπτό). Το στοίχημα κερδίζει αν το πρώτο γκολ επιτευχθεί κατά τη διάρκεια ή μετά απο τη συγκεκριμένη ώρα που αναγράφεται στο δελτίο

 

Η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου υπολογίζεται από το 46ο λεπτό ανεξαρτήτου διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ (1ο ημίχρονο, 2ο ημίχρονο) - Ο παίκτης προβλέπει το αποτέλεσμα μόνο ενός ημιχρόνου (πρώτου ή δεύτερου)

 

1 -  Η εντός έδρας ομάδα σκοράρει περισσότερα γκολ στο συγκεκριμένο ημίχρονο

Χ - Ισοπαλία στο συγκεκριμένο ημίχρονο

2 - Η εκτός έδρας ομάδα σκοράρει περισσότερα γκολ στο συγκεκριμένο ημίχρονο

 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ (90 λεπτά, 1ο ημίχρονο, 2ο ημίχρονο) - Ο παίκτης προβλέπει πόσα γκολ θα σημειωθούν σε συγκεκριμένη διάρκεια του αγώνα ή σε όλο τον αγώνα:

 

0G - Κανένα γκολ τη συγκεκριμένη περίοδο

1G,2G,3G- Θα σημειωθούν ακριβώς 1,2,3... γκολ

0-1,2-3,4-6,2-5... - Το στοίχημα κερδίζει όταν ο αριθμός των γκολ που έχουν σημειωθεί ανήκει στο συγκεκριμένο όριο, δεδομένου πως μετρούνται το κατώτατο και το ανώτατο όριο γκολ (π.χ. 4-6 το στοίχημα κερδίζει αν στο παιχνίδι σημειωθούν 4,5 ή 6 γκολ )

1+,2+,3+... - Το στοίχημα κερδίζει αν σε συγκεκριμένη περίοδο σημειωθούν τα ελάχιστα γκολ της συγκεκριμένης επιλογής (π.χ. 3+ το στοίχημα κερδίζει αν στον αγώνα σημειωθούν 3 ή και περισσότερα γκολ σε συγκεκριμένη περίοδο)

 

Ι - Το σημείο για γκολ στο 1ο ημίχρονο

ΙΙ - Το σημείο για γκολ στο 2ο ημίχρονο

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ – ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

      1-2

Συνολικά γκολ στον αγώνα 1-2

      4-5

Συνολικά γκολ στον αγώνα 4-5

      1-4

Συνολικά γκολ στον αγώνα 1-4

      1-5

Συνολικά γκολ στον αγώνα 1-5

      1-6

Συνολικά γκολ στον αγώνα 1-6

      2-6

Συνολικα γκολ στον αγώνα 2-6

      3-6

Συνολικά γκολ στον αγώνα 3-6

      1

Ακριβώς 1 γκολ στον αγώνα

      2

Ακριβώς 2 γκολ στον αγώνα

      3

Ακριβώς 3 γκολ στον αγώνα

      4

Ακριβώς 4 γκολ στον αγώνα

      5

Ακριβώς 5 γκολ στον αγώνα

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ – 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ

 

I1G Ακριβώς 1 γκολ στο πρώτο ημίχρονο

I2G Ακριβώς 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο

I3G Ακριβώς 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ – 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ

 

ΙI1G Ακριβώς 1 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο

ΙI2G Ακριβώς 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο

ΙI3G Ακριβώς 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ  Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Ακριβές (Σωστό) Σκορ»

 

ΧΑΝΤΙΚΑΠ Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Χάντικαπ»

 

ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΧΑΝΤΙΚΑΠ - Ο παίκτης προβλέπει τον νικητή του αγώνα στο τέλος της κανονικής διάρκειας και αφού το τελικό αποτέλεσμα έχει προσαρμοστεί στο χάντικαπ (το πλεονέκτημα που δίνεται σε μία ομάδα). Το παιχνίδι υπολογίζεται με τον εξής τρόπο: Στα γκολ που έχει πετύχει η εντός έδρας ομάδα προστίθεται ή αφαιρείται το χάντικαπ (αφαιρείται αν στο δελτίο υπάρχει χάντικαπ με το σημείο – μείον).

 

ΑΗ1 - Το στοίχημα κερδίζει με πραγματικές αποδόσεις όταν, συμπεριλαμβανομένου του χάντικαπ η εντός έδρας ομάδα έχει πλεονέκτημα άνω των 0.25

Το στοίχημα κερδίζει το ήμισυ των αποδόσεων όταν, συμπεριλαμβανομένου του χάντικαπ, η εντός έδρας ομάδα έχει πλεονέκτημα ακριβώς 0.25

Το στοίχημα υπολογίζεται με μονάδα όταν, συμπεριλαμβανομένου του χάντικαπ, καμία ομάδα δεν έχει πλεονέκτημα.

Το στοίχημα υπολογίζεται με απόδοση 0.5 (μισή καταβολή για ένα στοίχημα επιστρέφεται), όταν, συμπεριλαμβανομένου του χάντικαπ, η εντός έδρας ομάδα έχει 0.25 λιγότερα γκολ από την εκτός έδρας ομάδα.

 

ΑΗ2 - Το στοίχημα κερδίζει με πραγματικές αποδόσεις όταν, συμπεριλαμβανομένου του χάντικαπ, η  εκτός  έδρας ομάδα έχει πλεονέκτημα άνω των 0.25

Το στοίχημα κερδίζει το ήμισυ των αποδόσεων όταν, συμπεριλαμβανομένου του χάντικαπ, η εκτός έδρας ομάδα έχει πλεονέκτημα ακριβώς 0.25

Το στοίχημα υπολογίζεται με μονάδα όταν, συμπεριλαμβανομένου του χάντικαπ, καμία ομάδα δεν έχει πλεονέκτημα.

Το στοίχημα υπολογίζεται με απόδοση 0.5 (μισή καταβολή για ένα στοίχημα επιστρέφεται), όταν, συμπεριλαμβανομένου του χάντικαπ, η εκτός έδρας ομάδα έχει 0.25 λιγότερα γκολ από την εντός έδρας ομάδα.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΠΟΝΟΥΣ- Ο Παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα σημειώσει τα περισσότερα γκολ στο τέλος της κανονικής διάρκειας

 

Επιλογή Β1 – Η εντός έδρας ομάδα

Επιλογη Β2 – Η εκτός έδρας ομάδα

Επιλογή ΒΧ - Ισοπαλία (0:0) ή και οι δύο ομάδες να έχουν ίσο αριθμό γκολ

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΚΟΛ - Εφαρμόζεται ο γενικός κανονόνας «Ημίχρονο με περισσότερα γκολ»

 

ΜΟΝΑ/ ΖΥΓΑ - Ο παίκτης προβλέπει αν ο συνολικός αριθμός γκολ στο τέλος της κανονικής διάρκειας θα είναι μονός ή ζυγός (το αποτέλεσμα 0:0υπολογίζεται σαν ζυγός αριθμός).

ΗΜΙΧΡΟΝΑ - Εφαρμόζεται ο γενικός κανονόνας «Ημίχρονα»

Κανένα στοίχημα - Ο πελάτης τοποθετεί διπλό στοίχημα

 

1 NB GG - Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει τον αγώνα. Αν η γηπεδούχος ομάδα δεν κερδίσει και οι δύο ομάδες σκοράρουν τουλάχιστον ένα γκολ, το ποντάρισμα θα επιστραφεί

X NB GG - Ο αγώνας είναι ισοπαλία. Εάν το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι ισοπαλία και οι δύο ομάδες σκοράρουν τουλάχιστον ένα γκολ, το ποντάρισμα θα επιστραφεί

2 NB GG – Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει τον αγώνα. Εάν η φιλοξενούμενη ομάδα δεν κερδίσει και οι δύο ομάδες σκοράρουν τουλάχιστον ένα γκολ, το ποντάρισμα θα επιστραφεί

1 NB 3+ - Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει τον αγώνα. Εάν η γηπεδούχος ομάδα δεν κερδίσει και ο συνολικός αριθμός των γκολ που σημειώνονται στον αγώνα είναι 3 ή περισσότερα, το ποντάρισμα θα επιστραφεί

X NB 3+ - Ο αγώνας είναι ισοπαλία. Εάν το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι ισοπαλία και ο συνολικός αριθμός των γκολ που σημειώνονται στον αγώνα είναι 3 ή περισσότερα, το ποντάρισμα θα επιστραφεί

2 NB 3+ - Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει τον αγώνα. Εάν η φιλοξενούμενη ομάδα δεν κερδίσει και ο συνολικός αριθμός των γκολ που σημειώνονται στον αγώνα είναι 3 ή περισσότερα, το ποντάρισμα θα επιστραφεί

1 NB 0G - Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει τον αγώνα. Αν η γηπεδούχος ομάδα δεν κερδίσει και δεν σημειωθούν γκολ στον αγώνα, το ποντάρισμα θα επιστραφεί

2 NB 0G - Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει τον αγώνα. Αν η φιλοξενούμενη ομάδα δεν κερδίσει και δεν σημειώνονται γκολ στον αγώνα, το ποντάρισμα θα επιστραφεί

GG NB 0G - Και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν τουλάχιστον ένα γκολ στον αγώνα. Εάν τουλάχιστον μία ομάδα δεν σκοράρει στον αγώνα και δεν σημειώνονται γκολ στον αγώνα, το ποντάρισμα θα επιστραφεί

 

ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΣΚΟΡΑΡΕΙ- Ο παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα σκοράρει το πρώτο γκολ του αγώνα:

 

FTS1 - Πρώτο γκολ η εντός έδρας ομάδα

FTS2 - Πρώτο γκολ η εκτός έδρας ομάδα

 

Αν το παιχνίδι τελειώσει χωρίς γκολ (0:0), τότε όλα τα στοιχήματα χάνουν.

 

ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΤΟ 1ο  ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

1-1 Γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει το πρώτο γκολ και να κερδίσει τον αγώνα

1-X Γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει το 1ο γκολ και ισοπαλία τελικό αποτέλεσμα

1-2  Γηπεδούχος να σκοράρει το 1ο γκολ και η φιλοξενούμενη να κερδίσει τον αγώνα

2-1 ΦΙλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει το πρώτο γκολ και η γηπεδούχος να κερδίσει τον αγώνα

2-X Φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει το 1ο γκολ και ισοπαλία τελικό αποτέλεσμα

2-2 Φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει το 1ο γκολ και να κερδίσει τον αγώνα 

 

Η ομάδα που σημειώνει το πρώτο/ τελευταίο γκολ και τελικό αποτέλεσμα του αγώνα

 

FG1&1 - Γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει το 1ο γκολ και να νικήσει τον αγώνα

FG2&1 - Φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει το 1ο γκολ και να νικήσει τον αγώνα

FG1&X - Η γηπεδούχος ομάδα να είναι πίσω στο σκορ και ισοπαλία

FG2&X - Η φιλοξενούμενη ομάδα να είναι πίσω στο σκορ και ισοπαλία

LG1&1 - Γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει το τελευταίο γκολ και να νικήσει τον αγώνα

LG2&1 - Φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει το τελευταίο γκολ και να νικήσει τον αγώνα

LG1&2 - Γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει το τελευταίο γκολ και ισοπαλία

LG2&X - Φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει το τελευταίο γκολ και ισοπαλία

 

Συνολικά κόρνερ - Ο παίκτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό των κόρνερ

Ο παίκτης προβλέπει αν ο αριθμός των κόρνερ θα είναι ακριβώς, λιγότερος ή περισσότερος από ένα συγκεκριμένο αριθμό.

Μόνο τα κόρνερ που έχουν εκτελεστεί υπολογίζονται. Κορνερ τα οποία έχουνε δοθεί, αλλά για τον όποιοδηποτε λόγο δεν εκτελέστηκαν, δεν υπολογίζονται.

Για όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται σε συμβάντα ή αποτελέσματα σε σχέση με τον αριθμό των κόρνερ, τα στοιχήματα θα διευθετηθούν με βάση τα ακριβή δεδομένα που παρέχονται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΡΤΩΝ – Ο παίκτης στιχηματίζει στο συνολικό αριθμό των καρτών

Για όλα τα παιχνίδια που σχετίζονται με το σύνολο καρτών ισχύουν οι εξής κανόνες:

Υπολογίζονται κάρτες που έχουν δοθεί σε παίχτες ανεξαρτήτως αν είναι εντός ή εκτός παιχνιδιού

Δεν υπολογίζονται οι κάρτες που έχουν δοθεί στον προπονητή ή σε επίσημα στελέχη της ομάδας οι οποίοι δεν είναι ποδοσφαιριστές

Δεν υπολογίζονται κάρτες που έχουν δοθεί αφού ο διαιτητής σφυρίξει το τέλος του αγώνα

Η απευθείας κόκκινη κάρτα μετράει ακριβώς όπως μια κόκκινη κάρτα

Η δεύτερη κίτρινη κάρτα που δίνεται στον ίδιο παίχτη, υπολογίζεται σαν κίτρινη και κόκκινη κάρτα ταυτόχρονα

Δύο κίτρινες κάρτες μετράνε σαν δύο κίτρινες κάρτες και μία κόκκινη κάρτα ταυτόχρονα

Και υπάρχει μια πολύ σπάνια κατάσταση όταν ο παίκτης έχει μία κίτρινη κάρτα και από την άλλη παίρνει απευθείας κόκκινη κάρτα, αυτό μετράει σαν μία κίτρινη και μία κόκκινη κάρτα

 

Κίτρινες κάρτες – O παίκτης στοιχηματίζει στον αριθμό των κίτρινων καρτών

Πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα - O παίκτης στοιχηματίζει ποια ομάδα θα πάρει την πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα. Σε περίπτωση που η κίτρινη κάρτα δοθεί και στις δύο ομάδες την ίδια στιγμή, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Κόκκινη κάρτα - O παίκτης στοιχηματίζει στον αριθμό των κόκκινων καρτών (παράδειγμα: ναι, μία ή περισσότερες κόκκινες κάρτες)

Πέναλτι - O παίκτης στοιχηματίζει στον αριθμό των πέναλτι (παράδειγμα: ναι, ένα ή περισσότερα πέναλτι).

ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ - Ο Παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα προκριθεί στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο αγώνας

Σύνολο γκολ ενός πρωταθλήματος - Ο Παίκτης προβλέπει στο συνολικό αριθμό των γκολ σε έναν ορισμένο αριθμό αγώνων σε χρονική περίοδο. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης ενός αγώνα, θεωρείται ότι οι ομάδες σκοράρουν ακριβώς δύο γκολ στον αγώνα. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης δύο ή περισσότερων αγώνων, το στοίχημα είναι ανίσχυρο και το ποντάρισμα επιστρέφεται

ΣΚΟΡΕΡ – Ο παίκτης προβλέπει τον αριθμό γκολ τα οποία συγκεκριμένος παίχτης θα σημειώσει στον επόμενο αγώνα:

 

1+ - Ο επιλεγμένος παίχτης σημειώνει τουλάχιστον ένα γκολ στον αγώνα

2+ - Ο επιλεγμένος παίχτης σημειώνει τουλάχιστον δύο γκολ στον αγώνα

3+ - Ο επιλεγμένος παίχτης σημειώνει τουλάχιστον τρία γκολ (χατ τρικ) στον αγώνα

0 - Ο επιλεγμένος παίχτης δεν σημειώνει γκολ στον αγώνα

FG - Ο επιλεγμένος παίχτης σημειώνει το πρώτο γκολ του αγώνα

LG - Ο επιλεγμένος παίχτης σημειώνει το τελευταίο γκολ του αγώνα

Μόνο - Ο επιλεγμένος παίχτης σημειώνει το μοναδικό γκολ, ο αγώνας τελειώνει με αποτέλεσμα 1:0 και ο σκόρερ έπαιξε στον αγώνα

Υπολογίζονται μόνο τα γκολ τα οποία οι παίχτες σημειώνουν κατά της αντίπαλης ομάδας

Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται

Αν ο παίχτης δεν εμφανιστεί στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα παίρνουν πίσω μονάδα

Θεωρείται πως ο παίχτης πήρε μέρος στον αγώνα  αν παίξει έστω και για 1 δευτερόλεπτο

Για το παιχνίδι FG ο παίχτης θα σημειώσει το πρώτο γκολ, το στοίχημα θα μετρήσει μονάδα αν ο επιλεγμένος παίχτης εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο μετά το πρώτο γκολ

Όλοι οι παίκτες που συμμετέχουν σε έναν αγώνα θα θεωρούνται δρομείς για τον επιλεγμένο παίχτη που σημειώνει το τελευταίο γκολ του αγώνα

 

Παίκτες ποδοσφαίρου / ειδική προσφορά

 

Σκόρερ Duel – Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Duel (Μονομαχίες)»

Εάν και οι δύο παίxτες σημείωσαν τον ίδιο αριθμό γκολ, ισχύει ο γενικός κανόνας «Dead heat». Εάν και οι δύο σκόρερ δεν σκοράρουν, τα στοιχήματα ακυρώνονται και τα πονταρίσματα επιστρέφονται.

Ο ποδοσφαιριστής σημειώνει έναν γκολ και το ακριβές γκολ

Ο ποδοσφαιριστής σημειώνει ένα γκολ και το τελικό σκορ

Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Διπλό/ Πολλαπλό στοίχημα»

Ειδικός παίκτης - O παίκτης στοιχηματίζει στον παίκτη ποδοσφαίρου για να σκοράρει το πρώτο γκολ στον αγώνα στο χρονικό διάστημα:

 

F1-20 - Ο παίκτης σκοράρει το πρώτο γκολ στον αγώνα από το 1ο έως το 20ο λεπτό

F21-45 - Ο παίκτης σκοράρει το πρώτο γκολ στον αγώνα από το 21ο στο 45ο λεπτό

F46+ - Ο παίκτης σκοράρει το πρώτο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο

G1-20 - Ο παίκτης σκοράρει οποιοδήποτε γκολ στον αγώνα από το 1ο έως το 20ο λεπτό

G21-45 - Ο παίκτης σκοράρει οποιοδήποτε γκολ στον αγώνα από το 21ο έως το 45ο λεπτό

G46+ - Ο παίκτης σκοράρει οποιοδήποτε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο

 

Για όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται σε περιστατικά ή αποτελέσματα σε σχέση με χρονικές περιόδους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα ακριβή δεδομένα που βασίζονται στο χρόνο που παρέχονται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

 

Στατιστικά στοιχήματα - Ο παίκτης προβλέπει σε συγκεκριμένη απόδοση ενός ποδοσφαιριστή σε έναν αγώνα

Πρώτη κάρτα στον αγώνα - Ο ποδοσφαιριστής με  την πρώτη κάρτα στον αγώνα (κίτρινη ή κόκκινη). Σε περίπτωση που η κάρτα δοθεί σε περισσότερους από έναν παίκτες ταυτόχρονα, το ποντάρισμα επιστρέφεται

Κίτρινη κάρτα - Ο ποδοσφαιριστής με κίτρινη κάρτα στον αγώνα

Κόκκινη κάρτα - Ο ποδοσφαιριστής με κόκκινη κάρτα στον αγώνα. Η κόκκινη κάρτα που εμφανίζεται στους υπαλλήλους δεν μετράει

Ο βοηθός (ασσίστ) – Ο ποδοσφαιριστής που βοηθά τον συμπαίκτη του να σκοράρει στον αγώνα

Καλύτερος παίκτης του αγώνα - Ο ποδοσφαιριστής που ανακοινώνεται ο "καλύτερος παίκτης του αγώνα" σύμφωνα με στοιχεία από τον επίσημο ιστότοπο του διοργανωτή του αγώνα.

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΟΥΤ

 

(Σημειώνεται ότι τα συνολικά σουτ επαληθεύονται από την επίσημη ιστοσελίδα κάθε πρωταθλήματος)

Αριθμός σουτ προς γκολ - για όλα τα στοιχήματα που σχετίζονται με τα συνολικά σουτ ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

1. Σουτ που αποκρούονται (εκτός από τον τερματοφύλακα) δεν υπολογίζονται

2. Τα δεδομένα λαμβάνονται από τον επίσημο ιστότοπο του διοργανωτή του αγώνα

 

Συνολικός αριθμός σουτ - Οι παίκτες στοιχηματίζουν στον συνολικό αριθμό σουτ (το άθροισμα όλων των σουτ στην εστία του γκολ και εκτός εστίας του γκολ)

Συνολικός αριθμός σουτ στην εστία του γκολ - Οι παίκτες στοιχηματίζουν στον συνολικό αριθμό σουτ στην εστία του γκολ και για τις δύο ομάδες

Ο συνολικός αριθμός σουτ της γηπεδούχου ομάδας στην εστία του γκολ - Ο πάικτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό σουτ στην εστία του γκολ από την γηπεδούχο ομάδα

Ο συνολικός αριθμός σουτ της φιλοξενούμενης ομάδας στην εστία του γκολ - Ο πάικτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό σουτ στην εστία του γκολ από την φιλοξενούμενη ομάδα

Ο συνολικός αριθμός σουτ της γηπεδούχου ομάδας εκτός εστίας - Ο πάικτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό σουτ εκτός εστίας από την γηπεδούχο ομάδα

Ο συνολικός αριθμός σουτ της φιλοξενούμενης ομάδας εκτός εστίας - Ο πάικτης στοιχηματίζει στον συνολικό αριθμό σουτ εκτός εστίας από την φιλοξενούμενη ομάδα

 

Zerobet - Αποκλειστικά και μόνο για live στοιχήματα

Τη στιγμή του στοιχήματος, ανεξάρτητα από το πραγματικό αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι 0-0 και ο παίκτης στοιχηματίζει στο αποτέλεσμα του αγώνα από τη στιγμή του στοιχήματος:

 

Zerobet1 – Νίκη για τη γηπεδούχο ομαδα

ZerobetX – Ισοπαλία

Zerobet2 – Νίκη για τη φιλοξενούμενη ομάδα

 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΓΚΟΛ - Ο Παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα σημειώσει το επόμενο γκολ του αγώνα (πρώτο,δεύτερο,τρίτο...)

 

1 - Η εντός έδρας ομάδα

Χ - Δεν θα υπάρξει άλλο γκολ, ο αγώνας τελείωσε με το αποτέλεσμα που ήταν εγκυρό τη στιγμή του στοιχηματισμού

2 - Η εκτός έδρας ομάδα

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΓΚΟΛ - Ο παίκτης προβλέπει με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί το επόμενο γκολ, ανεξαρτήτως ποια ομάδα θα το σημειώσει

 

Ελεύθερο χτύπημα (απευθείας) - Απευθείας σκοράρισμα από ελεύθερο χτύπημα

Πέναλτυ - Το επόμενο γκολ θα σημειωθεί απο το σημείο του πέναλτυ

Αυτογκολ - Το επόμενο γκολ θα μετρήσει σαν αυτογκολ

Κεφαλιά - Το επόμενο γκολ θα σημειωθεί με κεφαλιά. Το αυτογκόλ που σημειώνεται με κεφαλιά δεν υπολογίζεται

Με σουτ >16 -Το επόμενο γκολ θα σημειωθεί με σουτ έξω απο την μεγάλη περιοχή

Με σουτ <16 -Το επόμενο γκολ θα σημειωθεί με σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή

Α ο αγώνας τελειώσει προτού σημειωθεί γκολ με τη μέθοδο που έχει επιλέξει ο Παίκτης, τότε το στοίχημα θα μετρήσει μονάδα

 

Για όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται σε περιστατικά ή αποτελέσματα σε σχέση με τη μέθοδο του επόμενου γκολ, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα ακριβή δεδομένα που βασίζονται στο χρόνο που παρέχονται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΡΝΕΡ - Ο Παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα κερδίσει το επόμενο κόρνερ του αγώνα. Αν στον αγώνα δεν υπάρξει το κόρνερ για το οποίο ο Παίκτης έχει στοιχηματίσει, τότε το στοίχημα θα μετρήσει μονάδα.

ΔΙΠΛΟ/ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ - Ο παίκτης στιχηματίζει σε δύο ή περισσότερες συσσωρευμένες επιλογές

I1+& II2 - 1 ή περισσότερα γκολ να σημειωθούν στο πρώτο ημίχρονο και 2 ή περισσότερα γκολ να σημειωθούν στο δεύτερο ημίχρονο

1&3+ - Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει και 3 ή περισσότερα γκολ σημειώνονται στον αγώνα

2&3+ - Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει και 3 ή περισσότερα γκολ σημειώνονται στον αγώνα

GG&3+ - Και οι δύο ομάδες σκοράρουν και 3 ή περισσότερα γκολ σημειώνονται στον αγώνα συνολικά

1-1&3+ - Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο πρώτο ημίχρονο και στον αγώνα και 3 ή περισσότερα γκολ σημειώνονται στον αγώνα

2-2&3+ - Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο πρώτο ημίχρονο και στον αγώνα και 3 ή περισσότερα γκολ σημειώνονται στον αγώνα

1&H2+ - Η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σκοράρει δύο ή περισσότερα γκολ

2&A2+ - Η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σκοράρει δύο ή περισσότερα γκολ

1&4+ - Η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ στον αγώνα

2&4+ - Η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ στον αγώνα

1&GG Η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και οι δύο ομάδες να σκοράρουν

X&GG – Ισοπαλία και οι δύο ομάδες να σκοράρουν

2&GG Η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και οι δύο ομάδες να σκοράρουν

1&NG -  Να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα χωρίς να δεχθεί γκολ

2&NG -  Να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα χωρίς να δεχθεί γκολ

1&2-3 - Η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 2 ή 3 γκολ

2&2-3 - Η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 2 ή 3 γκολ

1&0-2 - Η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν λιγότερα από 3 γκολ

2&0-2 - Η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν λιγότερα από 3 γκολ

1X&2+ - Διπλή ευκαιρία και να σημειωθούν 2 ή περισσότερα γκολ

X2 & 2+ - Διπλή ευκαιρία και να σημειωθούν 2 ή περισσότερα γκολ

1X&0-3 - Διπλή ευκαιρία και να σημειωθούν λιγότερα από 4 γκολ

X2 & 0-3 - Διπλή ευκαιρία και να σημειωθούν λιγότερα από 4 γκολ

1X&GG - Διπλή ευκαιρία και οι δύο ομάδες να σκοράρουν

X2&GG - Διπλή ευκαιρία και οι δύο ομάδες σκοράρουν

GGI/II - Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν και στα δύο ημίχρονα

I1&I2+ - Η γηπεδούχος ομάδα να κερδίζει στο πρώτο ημίχρονο και να σημειωθούν 2 ή περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο

I2&I2+ - Η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίζει στο πρώτο ημίχρονο και να σημειωθούν 2 ή περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο

1-1&4+ - Ημίχρονο / Τελικό και να σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ

2-2&4+ - Ημίχρονο / Τελικό και να σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ

I2+&II2+ - 2 ή περισσότερα γκολ να σημειωθούν στο πρώτο ημίχρονο και 2 ή περισσότερα γκολ να σημειωθούν στο δεύτερο ημίχρονο

I2+&4+ - 2 ή περισσότερα γκολ να σημειωθούν στο πρώτο ημίχρονο και 4 ή περισσότερα γκολ να σημειωθούν στον αγώνα

H2+&A2+ - Η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 2 ή περισσότερα γκολ και η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 2 ή περισσότερα γκολ

GG&4+ - Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες 4 ή περισσότερα γκολ

1-1&GG - Ημίχρονο / Τελικό και οι δύο ομάδες να σκοράρουν

2-2&GG - Ημίχρονο / Τελικό και οι δύο ομάδες να σκοράρουν

1X&3+ - Διπλή Ευκαιρία και 3 ή περισσότερα γκολ

X2&3+ - Διπλή Ευκαιρία και 3 ή περισσότερα γκολ

 

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ – ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

X&0-2

Ισοπαλία τελικό αποτέλεσμα και 0-2 γκολ στον αγώνα

X&2+

Ισοπαλία τελικό αποτέλεσμα και 2+ γκολ στον αγώνα

X&4+

Ισοπαλία τελικό αποτέλεσμα και 4+ γκολ στον αγώνα

X-1&0-2

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-1&2-3

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-1&2-4

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-1&2-5

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-1&3-5

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-1&4-6

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-1&2+

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-1&3+

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-1&4+

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-1&GG

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-2&0-2

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-2&2-3

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-2&2-4

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-2&2-5

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-2&3-5

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-2&4-6

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-2&2+

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-2&3+

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-2&4+

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-2&GG

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

X-X&0-2

Ημίχρονο -Τελικό & Συνολικά γκολ

1 or 3+

Νίκη γηπεδούχου ομάδας ή 3+ γκολ στον αγώνα

X or 3+

Ισοπαλία ή 3+ γκολ στον αγώνα

2 or 3+

Νίκη φιλοξενούμενης ομάδας ή 3+ γκολ στον αγώνα

1 or GG

Νίκη γηπεδούχου ομάδας ή και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στον αγώνα

X or GG

Ισοπαλία ή και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στον αγώνα

2 or GG

Νίκη φιλοξενούμενης ομάδας ή και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στον αγώνα

GG or 3+

Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στον αγώνα ή 3+ γκολ στον αγώνα

I2+ or II2+

1ο ημίχρονο 2+ γκολ ή 2ο ημίχρονο 2+ τέρματα

 

 

 

Φιλικοί Αγώνες

Σε περίπτωση που ένας ποδοσφαιρικός αγώνας δεν αποτελείται από δύο ημίχρονα (1ο ημίχρονο 45 '- 2ο ημίχρονο 45') όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως άκυρα.

 

Σε περίπτωση που ο αγώνας διαρκεί λιγότερο από τα καθορισμένα 90 λεπτά, χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος τραυματισμού του διαιτητή, το τρέχον αποτέλεσμα είναι στάσιμο.

 

Η απόφαση για τη διάρκεια του αγώνα από τον διοργανωτή αμέσως πριν από την έναρξη του αγώνα ή την απόφαση του διαιτητή κατά τη διάρκεια του αγώνα να δηλώσει ότι ο αγώνας ολοκληρώθηκε πριν από τη λήξη του 90ου λεπτού είναι έγκυρος.

 

Ποδόσφαιρο Futsal (Futsal)

 

Όλα τα στοιχήματα σε αγώνες ποδοσφαίρου Futsal βασίζονται στο σκορ κατά το τέλος των 40 Λεπτών Αγώνα εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ή εάν το στοίχημα έχει ήδη διευθετηθεί. Η Παράταση και οι Εκτελέσεις Πέναλτι δεν μετρούν.

 

ΝΙΚΗΤΗΣ - Για να είναι κερδοφόρα τα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον νικητή ενός αγώνα.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Χάντικαπ»

ΓΚΟΛ ΟΜΑΔΩΝ (εντός και εκτός έδρας ) - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Σύνολο/ικά»

 

Αναβολή:

Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε αγώνες που έχουν αναβληθεί / μετατεθεί χρονικά, εκτός εάν ο αγώνας προγραμματιστεί να παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης και ισχύει ο γενικός κανόνας εκπλήρωσης στοιχημάτων.


Διακοπή:

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και δεν παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα στις αγορές των οποίων η έκβαση δεν εχει κριθεί θα ακυρώνονται. Στις περιπτώσεις όπου η έκβαση  του γεγονότος έχει ήδη κριθεί από το μέχρις στιγμής αποτέλεσμα, τότε δεν δύναται να ακυρωθεί.

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

 

ΝΙΚΗΤΗΣ - Ο Παίκτης προβλέπει την ομάδα που θα σημειώσει περισσότερους πόντους στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα (48 λεπτά για το NBA και 40 λεπτά για τα υπόλοιπα πρωταθλήματα καλαθόσφαιρας) ή στο τέλος της παράτασης

 

W1 - Η εντός έδρας ομάδα να κερδίσει

W2 - Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίσει

 

Σε περίπτωση ισοπαλίας στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, νικήτρια ομάδα είναι αυτή που κερδίζει στο τέλος της παράτασης

 

ΠΟΝΤΟΙ ΟΜΑΔΑΣ (Εντός έδρας ομάδα, Εκτός έδρας ομάδα) - Ο Παίκτης προβλέπει την ομάδα που θα σημειώσει τους περισσότερους ή λιγότερους πόντους των προκαθορισμένων ορίων πόντων κατά την κανονική διάρκεια του αγώνα (συμπεριλαμβανομένης της παράτασης) ή σε κάποια άλλη περίοδο του αγώνα (ημίχρονο,περίοδος)

 

<Λιγότεροι πόντοι - Το στοίχημα κερδίζει αν η ομάδα σημειώσει λιγότερους πόντους από το καθορισμένο όριο κατά τη συγκεκριμένη περίοδο του αγώνα

Σε περίπτωση που η ομάδα σημειώσει  ακριβώς του πόντους του καθoρισμένου ορίου που αναγράφεται στο δελτίο, τότε το στοίχημα θα μετρήσει μονάδα

 

>Περισσότεροι πόντοι - Το στοίχημα κερδίζει αν η ομάδα σημειώσει περισσότερους πόντους από το καθορισμένο όριο κατά τη συγκεκριμένη περίοδο του αγώνα

Σε περίπτωση που η ομάδα σημειώσει  ακριβώς του πόντους του καθορισμένου ορίου που αναγράφεται στο δελτίο, τότε το στοίχημα θα μετρήσει μονάδα

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ - (σύνολο αγώνα, ημίχρονα, περιόδοι) - Ο παίκτης προβλέπει αν ο αριθμός πόντων που έχουν σημειωθεί θα είναι λιγότεροι ή περισσότεροι από το καθορισμένο όριο στην κανονική διάρκεια του αγώνα ή σε κάποια άλλη χρονική περίοδο του αγώνα

 

<Λιγότεροι πόντοι - Το στοίχημα κερδίζει αν οι ομαδες σημειώσουν λιγότερους πόντους απο το καθορισμένο όριο κατά τη συγκεκριμένη περίοδο του αγώνα

Σε περίπτωση που οι ομάδες σημειώσουν  ακριβώς του πόντους του καθορισμένου ορίου που αναγράφεται στο δελτίο, τότε το στοίχημα θα μετρήσει μονάδα

 

>Περισσότεροι πόντοι - Το στοίχημα κερδίζει αν οι ομαδες σημειώσουν περισσότερους πόντους από το καθορισμένο όριο κατά τη συγκεκριμένη περίοδο του αγώνα

Σε περίπτωση που οι ομάδες σημειώσουν  ακριβώς του πόντους του καθορισμένου ορίου που αναγράφεται στο δελτίο, τότε το στοίχημα θα μετρήσει μονάδα

 

ΜΟΝΑ/ ΖΥΓΑ - Ο Παίκτης προβλέπει αν ο συνολικός αριθμός πόντων στο τέλος της κανονικής διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης, θα είναι μονός ή ζυγός.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Χάντικαπ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Ο Παίκτης προβλέπει αν σε έναν αγώνα καλαθόσφαιρας θα υπάρξει παράταση ή όχι

ΙΣΟΠΑΛΙΑ - Σε περίπτωση που ο αγώνας καλαθόσφαιρας έχει τελειώσει με ισοπαλία και δεν παίζεται επιπλέον χρόνος τα στοιχήματα για Νικητές και όσα σχετίζονται με Νικητές, ακυρώνονται και το ποντάρισμα επιστρέφεται (παράδειγμα: Νικητής, Νικητής&O/U κλπ.).

Όλα τα ήδη κερδισμένα στοιχήματα είναι έγκυρα (Χάντικαπ, O/U κλπ.).

Σε περίπτωση που παίζεται επιπλέον χρόνος και ο αγώνας δεν έχει ολοκληρωθεί με ισοπαλία, όλα τα στοιχήματα είναι έγκυρα, συμπεριλαμβανομένου του επιπλέον χρόνου.
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ - Ο Παίκτης προβλέπει σε ποιο ημίχρονο θα σημειωθούν περισσότεροι πόντοι

 

Ι> -Το στόιχημα κερδίζει αν στο πρώτο ημίχρονο σημειωθούν περισσότεροι πόντοι απο ότι στο δεύτερο ημίχρονο

ΙΙ> - Το στοίχημα κερδίζει αν στο δεύτερο ημίχρονο σημειωθούν περισσότεροι πόντοι από ότι στο πρώτο ημίχρονο

Σε περίπτωση που σημειωθεί ο ίδιος αριθμός πόντων και στα δύο ημίχρονα, τότε τα στοιχήματα θα μετρήσουν μονάδα

Ι =ΙΙ Το στοίχημα κερδίζει αν και στα δύο ημίχρονα σημειωθεί ο ίδιος αριθμός πόντων

 

ΗΜΙΧΡΟΝΟ/ ΤΕΛΙΚΟ - Ο Παίκτης προβλέπει το αποτέλεσμα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και το αποτέλεσμα στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα (συμπεριλαμβανομένης της παράτασης):

 

1-1 Η εντός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα

Χ-1 Ισοπαλία στο ημίχρονο, νίκη η εντός έδρας ομάδα

2-1 Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο και η εντός στο τέλος του αγώνα

1-Χ Η εντός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο και τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία

Χ-Χ  Ισοπαλία στο ημίχρονο και ισοπαλία στο τελικό αποτέλεσμα

2-Χ Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο και τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία

1-2 Η εντός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο και η εκτός να κερδίσει στο τέλος του αγώνα

Χ-2 Ισοπαλία στο ημίχρονο και η εκτός έδρας ομάδα να κερδίσει στο τέλος του αγώνα

2-2 Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ (1ο ημίχρονο, 2ο ημίχρονο) - Ο Παίκτης προβλέπει το αποτέλεσμα ενός μόνο ημιχρόνου (πρώτου ή δεύτερου):

 

1 -  Η εντός έδρας ομάδα σημειώνει περισσότερους πόντους στο συγκεκριμένο ημίχρονο

Χ - Ισοπαλία στο συγκεκριμένο ημίχρονο

2 - Η εκτός έδρας ομάδα σημειώνει  περισσότερους πόντους στο συγκεκριμένο ημίχρονο

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV) - Ο Παίκτης προβλέπει το αποτέλεσμα μίας μόνο περιόδου

 

1 - Η εντός έδρας ομάδα σημειώνει περισσότερους πόντους στη συγκεκριμένη περίοδο

Χ - Ισοπαλία στη συγκεκριμένη περίοδο

2 - Η εκτός έδρας ομάδα σημειώνει περισσότερους πόντους στη συγκεκριμένη περίοδο

 

Διπλό στοίχημα – Εφαρμόζεατι ο γενικός κανόνας «διπλό / πολλαπό στοίχημα»

 

1&-P – νίκη η εντός έδρας ομάδα και συνολικοί πόντοι

1&+P – νίκη η εντός έδρας ομάδα και συνολικοί πόντοι

2&-P – νίκη η εκτός έδρας ομάδα και συνολικοί πόντοι

2&+P – νίκη η εκτός έδρας ομάδα και συνολικοί πόντοι

 

Περιθώριο κέρδους – Ο παίκτης στοιχηματίζει σε συγκεκριμένο σημείο

 

1-3  - 3 ή λιγότερη διαφορά πόντων για οποιαδήποτε ομάδα

1-5  - 5 ή λιγότερη διαφορά πόντων για οποιαδήποτε ομάδα

1-9 - 9 ή λιγότερη διαφορά πόντων για οποιαδήποτε ομάδα

1-12 - 12 ή λιγότερη διαφορά πόντων για οποιαδήποτε ομάδα

3-7 - μεταξύ 3 και 7 πόντων διαφορά για οποιαδήποτε ομάδα

6-11 - μεταξύ 6 και 11 πόντων διαφορά για οποιαδήποτε ομάδα

10+  - 10 ή περισσότερη διαφορά πόντων για οποιαδήποτε ομάδα

12+ - 12 ή περισσότερη διαφορά πόντων για οποιαδήποτε ομάδα

13+ - 13 ή περισσότερη διαφορά πόντων για οποιαδήποτε ομάδα

15+ - 15 ή περισσότερη διαφορά πόντων για οποιαδήποτε ομάδα

20+ - 20 ή περισσότερη διαφορά πόντων για οποιαδήποτε ομάδα

 

Νίκη με διαφορά 10+ πόντων – Ο παίκτης στοιχηματίζει στο νικηφόρο περιθώριο

 

Ατομική απόδοση μπάσκετ:

 

Πόντοι παίκτη μπάσκετ - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο συνολικό αριθμό πόντων ενός παίκτη

Πόντοι παίκτη μπάσκετ (ασσίστ) - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο συνολικό αριθμό των ασσίστ ενός παίκτη

Αναπήδηση παίκτη μπάσκετ - Ο παίκτης στοιχηματίζει στο συνολικό αριθμό αναπηδήσεων του παίκτη

Πόντοι παίκτη μπάσκετ και ασσίστ - Ο παίκτης στοιχηματίζει σε συσσωρευμένο αριθμό πόντων παίκτη και ασσίστ

Πόντοι παίκτη μπάσκετ και αναπηδήσεις - Ο παίκτης στοιχηματίζει σε συσσωρευμένο αριθμό πόντων παίκτη και αναπηδήσεις

Όλα τα στοιχήματα περιλαμβάνουν επιπλέον χρόνο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά

 

Μονομαχία παικτών μπάσκετ - Ο παίκτης στοιχηματίζει για την ατομική απόδοση των καλαθοσφαιριστών συμπεριλαμβανομένων του επιπλέον χρόνου. Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Duel (Μονομαχίες)»

 

       1   - Ο πρώτος καταχωρημένος παίκτης

 1. - Ο δεύτερος καταχωρημένος παίκτης

 

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΠΑΙΧΤΩΝ - Όλα τα στοιχήματα θα μετρήσουν μονάδα για όλα τα παιχνίδια που σχετίζονται με επιτεύγματα παιχτών (αριθμός πόντων που έχουν σημειωθεί, ριμπάουντ, άλματα, ασσίστ) σε περίπτωσει που ο παίχτης δεν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο

 

Για όλους τους τύπους παιχνιδιών θα μετρήσουν οι πόντοι που θα σημειωθούν από παίχτες  και στην παράταση, εάν υπάρξει

 

Αναβολή:

Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε αγώνες που έχουν αναβληθεί / μετατεθεί χρονικά, εκτός εάν ο αγώνας προγραμματιστεί να παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης και ισχύει ο γενικός κανόνας εκπλήρωσης στοιχημάτων.


Διακοπή:

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και δεν παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα στις αγορές των οποίων η έκβαση δεν εχει κριθεί θα ακυρώνονται. Στις περιπτώσεις όπου η έκβαση  του γεγονότος έχει ήδη κριθεί από το μέχρις στιγμής αποτέλεσμα, τότε δεν δύναται να ακυρωθεί.

 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (Tennis)

 

Τελικό αποτέλεσμα - Ο Παίκτης προβλέπει ποιος παίχτης θα κερδίσει τον αγώνα:

 

1 - Πρώτος καταχωρημένος παίκτης

2 - Δεύτερος καταχωρημένος παίκτης

 

Αν ο αγώνας τελειώσει με την παραίτηση ενός εκ των δύο συμμετεχόντων, όλα τα παιχνίδια θα μετρήσουν μονάδα, ασχέτως αποτελέσματος του αγώνα την στιγμή της παραίτησης

 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΕΙΜ - (συνολικά, ανά σετ) - Ο Παίκτης προβλέπει αν θα υπάρξουν περισσότερα ή λιγότερα γκέιμ στο σύνολο του αγώνα ή σε συγκεκριμένο σετ από το καθορισμένο όριο

 

< Λιγότερα - Το στοίχημα κερδίζει αν ο αριθμός των γκέιμ είναι λιγότερος απο το καθορισμένο όριο σε συγκεκριμένο σετ ή σε όλο τον αγώνα. Αν το σύνολο γκέιμ είναι ακριβώς όσο και το καθορισμένο όριο, τότε το στοίχημα μετρά μονάδα

> Περισσότερα - Το στοίχημα κερδίζει αν ο αριθμός των γκέιμ είναι μεγαλύτερος από το καθορισμένο όριο σε συγκεκριμένο σετ ή σε όλο τον αγώνα. Αν το σύνολο των γκέιμ είναι ακριβώς όσο και το καθορισμένο όριο, τότε το στοίχημα μετρά μονάδα

 

Παράδειγμα: Αν το όριο των γκέιμ είναι 9,5 και το σετ εγκαταλειφθεί τη στιγμή που το αποτέλεσμα είνα 4:4 ή 5:4 τότε θεωρείται ότι το παιχνίδι του συνόλου των γκέιμ έχει ολοκληρωθεί. Στην περίπτωση αυτή,  κερδισμένο στοίχημα ειναι εκείνο που ποντάρει περισσότερα απο 9.5 γκέιμ γιατί αν το σετ συνεχιζόταν θα έπρεπε να παιχτούν περισσότερα από 9.5 γκέιμ στο συγκεκριμένο σετ

 

ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕΤ (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,...) - Ο παίκτης προβλέπει ποιος θα κερδίσει το συγκεκριμένο σετ:

 

1 - Πρώτος καταχωρημένος παίκτης κερδίζει το συγκεκριμένο σετ (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ..)

2 - Δεύτερος καταχωρημένος παίκτης κερδίζει το συγκεκριμένο σετ (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ..)

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΧΑΝΤΙΚΑΠ - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Χάντικαπ»

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΤ - Ο Παίκτης προβλέπει πόσα σετ θα διεξαχθούν στον αγώνα

 

2 - Ακριβώς 2 σετ στον αγώνα

3 - Ακριβώς 3 σετ στον αγώνα

4 - Ακριβώς 4 σετ στον αγώνα

5 - Ακριβώς 5 σετ στον αγώνα

 

ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΣΕΤ - Ο Παίκτης προβλέπει ποιος τενίστας θα κερδίσει τουλάχιστον ένα σετ κατά τη διάρκεια του αγώνα:

 

1S - Ο πρώτος καταχωρημένος παίχτης κερδίζει τουλάχιστον ένα σετ

2S - Ο δεύτερος καταχωρημένος παιχτης κερδίζει τουλάχιστον ένα σετ

 

ΠΡΩΤΟ ΣΕΤ - ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - Ο παίκτης προβλέπει ποιος τενίστας θα κερδίσει το πρώτο σετ και ποιος θα κερδίσει τον αγώνα:

 

Ι1-1 Ο πρώτος καταχωρημένος παίχτης κερδίζει το πρώτο σετ και τον αγώνα

ΙΙ1-2 Ο πρώτος καταχωρημένος παίχτης κερδίζει το πρώτο σετ και χάνει τον αγώνα

Ι2-1 Ο δεύτερος καταχωρημένος παίχτης κερδίζει το πρώτο σετ και χάνει τον αγώνα

Ι2-2 Ο δεύτερος καταχωρημένος παίχτης κερδίζει το πρώτο σετ και τον αγώνα

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ - Ο Παίκτης προβλέπει το ακριβές σκορ στο τέλος του αγώνα

 

ΙΣΟΠΑΛΙΑ-Ο Παίκτης προβλέπει αν θα υπάρξει ή όχι ισοπαλία

 

Διπλό στοίχημα - Εφαρμμόζεται ο γενικός κανόνας «διπλό/ πολλαπλό στοίχημα»

 

1&-G - νικητής ο πρώτος καταχωρημένος παίχτης  και συνολικά γκείμ στον αγώνα

1&+G - νικητής ο πρώτος καταχωρημένος παίχτης και και συνολικά γκείμ στον αγώνα

2&-G -  νικητής ο δεύτεροςκαταχωρημένος παίχτης  και συνολικά γκείμ στον αγώνα

2&+G - νικητής ο δεύτερος καταχωρημένος παίχτης και και συνολικά γκείμ στον αγώνα

 

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟ ΓΚΕΙΜ - Ο Παίκτης προβλέπει ποιος τενίστας θα κερδίσει συγκεκριμένο γκέιμ κατά τη διάρκεια του αγώνα

 

1 - Πρώτος καταχωρημένος παίκτης

2 - Δεύτερος καταχωρημένος παίκτης

 

ΔΥΟ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ ΓΚΕΙΜ - Ο Παίκτης προβλέπει ποιος θα κερίσει δύο γκέιμ στη σειρά κατά τη διάρκεια ενός αγώνα αντισφαίρισης

 

1 - Ο πρώτος καταχωρημένος παίκτης κερδίζει και τα δύο παιχνίδια στη σειρά

Χ - Ο κάθε παίχτης κερδίζει ένα παιχνίδι στη σειρά

2 - Ο δεύτερος  καταχωρημένος παίκτης κερδίζει και τα δύο παιχνίδια στη σειρά

 

Αν ένας τενίστας αποσυρθεί πριν την έναρξη του αγώνα, θα ακυρωθούν όλα τα στοιχήματα

Εάν ένας τενίστας αποσυρθεί μετά την έναρξη του αγώνα, ισχύει ο κανόνας γενικής εκπλήρωσης στοιχημάτων, ήτοι o γενικός κανόνας της διακοπής (σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και δεν παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα στις αγορές των οποίων η έκβαση δεν εχει κριθεί θα ακυρώνονται. Στις περιπτώσεις όπου η έκβαση  του γεγονότος έχει ήδη κριθεί από το μέχρις στιγμής αποτέλεσμα, τότε δεν δύναται να ακυρωθεί).

Σε περίπτωση καθυστέρησης αγώνα, το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται, εάν και εφόσον ο αγώνας δεν έχει εγκαταλειφθεί ή ακυρωθεί

Σε περίπτωση αποκλεισμού του τενίστα, το αποτέλεσμα στο τουρνουά θεωρείται έγκυρο, και όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του τενίστα στο τουρνουά

Εάν τα επίσημα στοιχεία για συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν είναι διαθέσιμα 48 ώρες μετά το τέλος του αγώνα, τα στοιχήματα ακυρώνονται και το ποντάρισμα επιστρέφεται.

 

ΧΟΚΕΪ

 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - Ο Παίκτης επιλέγει ποια ομάδα θα σκοράρει τους περισσότερους πόντους στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα

 

Επιλογή 1 - Η εντός έδρας ομάδα να κερδίσει

Επιλογή 2 -Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίσει

Επιλογή Χ -Ισοπαλία (0:0) ή και οι δύο ομάδες να έχουν ίδιο αριθμό πόντων

 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (μετά από παράταση) - Ο Παίκτης επιλέγει ποια ομάδα θα σκοράρει τους περισσότερους πόντους στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα ή στο τέλος της παράτασης εάν ο αγώνας τελειώσει ισόπαλος στην κανονική του διάρκεια

 

Επιλογή Ε1 - Η εντός έδρας ομάδα να κερδίσει

Επιλογή Ε2 - Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίσει

Επιλογή ΕΧ - Ισοπαλία (0:0) ή και οι δύο ομάδες να έχουν τον ίδιο αριθμό πόντων

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ - Ο Παίκτης προβλέπει το τελικό σκορ στο τέλος του αγώνα

 

ΝΙΚΗΤΗΣ - Ο Παίκτης προβλέπει την ομάδα που θα σκοράρει τους περισσότερους πόντους με το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα ή ποια θα είναι η νικήτρια ομάδα ανεξάρτητα αν ο αγώνας ολοκληρωθεί στην κανονική διάρκεια, μετά από παράταση ή πέναλτι

 

Επιλογή W1 - Η εντός έδρας ομάδα να κερδίσει

Επιλογή W2 - Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίσει

 

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ - Ο Παίκτης επιλέγει ποια ομάδα θα σκοράρει τους περισσότερους πόντους στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα

 

Επιλογή 1Χ - Νίκη ή ισοπαλία για την εντός έδρας ομάδα

Επιλογή Χ2 - Νίκη ή ισοπαλία για την εκτός έδρας ομάδα

Επιλογή 12 - Νίκη για την εντός ή εκτός έδρας ομάδα

ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ (συνολικά, περίοδοι) - Ο Παίκτης προβλέπει πόσα γκολ θα σημειωθούν σε συγκεκριμένη διάρκεια του αγώνα ή σε όλο τον αγώνα:

 

0G - Κανένα γκολ τη συγκεκριμένη περίοδο

1G,2G,3G - Θα σημειωθούν ακριβώς 1,2,3... γκολ

0-1,2-3,4-6,2-5 - Το στοίχημα κερδίζει όταν ο αριθμός των γκολ που έχουν σημειωθεί ανήκει στο συγκεκριμένο όριο, δεδομένου πως μετρούνται το κατώτατο και το ανώτατο όριο γκολ (π.χ 4-6 το στοίχημα κερδίζει αν στο παιχνίδι σημειωθούν 4,5 ή 6 γκολ )

1+,2+,3+... - Το στοίχημα κερδίζει  αν σε συγκεκριμένη περίοδο σημειωθούν τα ελάχιστα γκολ της συγκεκριμένης επιλογής (π.χ 3+ το στοίχημα κερδίζει αν στον αγώνα σημειωθούν 3 ή και περισσότερα γκολ σε συγκεκριμένη περίοδο)

Ι -Το σημείο για γκολ στην 1η Περίοδο

ΙΙ -Το σημείο για γκολ στην 2η Περίοδο

ΙΙΙ -Το σημείο για γκολ στην 3η Περίοδο

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) - Ο Παίκτης προβλέπει πόσα γκολ θα σημειωθούν σε συγκεκριμένη περίοδο

 

1 -  Η εντός έδρας ομάδα σκοράρει περισσότερα γκολ στη συγκεκριμένη περίοδο

Χ - Ισοπαλία στη συγκεκριμένη περίοδο

2 - Η εκτός έδρας ομάδα σκοράρει  περισσότερα γκολ στη συγκεκριμένη περίοδο

 

ΜΟΝΑ/ΖΥΓΑ - Ο Παίκτης προβλέπει αν ο συνολικός αριθμός γκολ στο τέλος της κανονικής διάρκειας θα είναι μονός ή ζυγός (το αποτέλεσμα 0:0 υπολογίζεται σαν ζυγός αριθμός)

ΙΣΟΠΑΛΙΑ Ή ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ - Ο Παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, όμως σε περίπτωση ισοπαλίας το στοίχημα θα ορίζεται ως μονάδα

 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΓΚΟΛ - Ο Παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα σημειώσει το επόμενο γκολ του αγώνα (πρώτο, δεύτερο, τρίτο...)

 

1 - Η εντός έδρας ομάδα

Χ - Δεν θα υπάρξει άλλο γκολ, ο αγώνας θα τελειώσει με το ήδη υπάρχον αποτέλεσμα που υπάρχει στο δελτίο του τη στιγμή που τοποθέτησε το στοίχημα του

2 - Η εκτός έδρας ομάδα

 

Επόμενο PowerPlay - Ο Παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα είναι η πρώτη που θα έχει ένα παίχτη περισσότερο

 

1 - Η γηπεδούχος ομάδα να έχει παίχτη περισσότερο

2 - Η φιλοξενούμενη ομάδα να έχει παίχτη περισσότερο

 

ΧΑΝΤΙΚΑΠ - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Χάντικαπ»

 

Διπλό στοίχημα - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «διπλό/ πολλαπλό στοίχημα»

 

1&-P – νίκη η γηπεδούχος ομάδα και συνολικά γκολ

1&+P – νίκη η γηπεδούχος ομάδα και συνολικά γκολ

2&-P - νίκη η φιλοξενούμενη ομάδα και συνολικά γκολ

2&+P - νίκη η φιλοξενούμενη ομάδα και συνολικά γκολ

 

Αναβολή:

Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε αγώνες που έχουν αναβληθεί / μετατεθεί χρονικά, εκτός εάν ο αγώνας προγραμματιστεί να παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης και ισχύει ο γενικός κανόνας εκπλήρωσης στοιχημάτων.


Διακοπή:

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και δεν παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα στις αγορές των οποίων η έκβαση δεν εχει κριθεί θα ακυρώνονται. Στις περιπτώσεις όπου η έκβαση  του γεγονότος έχει ήδη κριθεί από το μέχρις στιγμής αποτέλεσμα, τότε δεν δύναται να ακυρωθεί.

 

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - Ο Παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ με το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα

 

Επιλογή 1 - Η εντός έδρας ομάδα να κερδίσει

Επιλογή 2 -Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίσει

Επιλογή Χ -Ισοπαλία (0:0) ή και οι δύο ομάδες να έχουν ίδιο αριθμό γκολ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ (συνολικά αγώνα, ημίχρονα) - Ο Παίκτης προβλέπει αν ο αριθμός των γκολ που έχουν σημειωθεί θα είναι λιγότερος ή περισσότερος από το καθορισμένο όριο στην κανονική διάρκεια του αγώνα ή σε κάποια άλλη χρονική περίοδο του αγώνα

 

<Λιγότερα γκολ - Το στοίχημα θεωρείται κερδισμένο αν οι ομάδες σημειώσουν λιγότερα γκολ από το καθορισμένο όριο

Σε περίπτωση που οι ομάδες σημειώσουν ακριβώς τα γκολ του καθορισμένου ορίου που αναγράφεται στο δελτίο, τότε το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο

>Περισσότερα γκολ - Το στοίχημα θεωρείται κερδισμένο αν οι ομάδες σημειώσουν περισσότερα γκολ από το καθορισμένο όριο.

 

Σε περίπτωση που οι ομάδες σημειώσουν ακριβώς τα γκολ του καθορισμένου ορίου που αναγράφεται στο δελτίο, τότε το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο.

 

ΜΟΝΑ/ ΖΥΓΑ- Ο Παίκτης προβλέπει αν ο συνολικός αριθμός των γκολ στο τέλος της κανονικής διάρκειας θα είναι μονός ή ζυγός (το αποτέλεσμα 0:0 υπολογίζεται ως ζυγός αριθμός)

 

ΧΑΝΤΙΚΑΠ Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Χάντικαπ»

 

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ – Ο Παίκτης επιλέγει ποια ομάδα θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα

 

Επιλογή 1Χ - Νίκη ή ισοπαλία για την εντός έδρας ομάδα

Επιλογή Χ2 - Νίκη ή ισοπαλία για την εκτός έδρας ομάδα

Επιλογή 12 - Νίκη για την εντός ή την εκτός έδρας ομάδα

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ (1ο ημίχρονο, 2ο ημίχρονο) - Ο Παίκτης προβλέπει το αποτέλεσμα ενός μόνο ημιχρόνου (πρώτου ή δεύτερου)

 

1 -  Η εντός έδρας ομάδα σκοράρει περισσότερα γκολ στο συγκεκριμένο ημίχρονο

Χ - Ισοπαλία στο συγκεκριμένο ημίχρονο

2 - Η εκτός έδρας ομάδα σκοράρει περισσότερα γκολ στο συγκεκριμένο ημίχρονο

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΕΡΜΑΤΑ - Ο Παίκτης προβλέπει σε ποιο ημίχρονο θα σημειωθούν τα περισσότερα γκολ από τις ομάδες στην κανονική διάρκεια

 

I> - Το στοίχημα κερδίζει όταν στο πρώτο ημίχρονο υπάρχουν περισσότερα γκολ από το δεύτερο

II> -Το στοίχημα κερδίζει όταν στο δεύτερο ημίχρονο υπάρχουν περισσότερα γκολ από το πρώτο

 

Εάν και στα δύο ημίχρονα σημειωθεί ο ίδιος αριθμός γκολ τότε τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα

I = II - Ο ίδιος αριθμός γκολ/ πόντων σημειώνεται και στα δύο ημίχρονα ή το ακριβές σκορ του αγώνα είναι 0:0

 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΓΚΟΛ - Ο Παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα σημειώσει το επόμενο γκολ του αγώνα (πρώτο, δεύτερο, τρίτο...)

 

1 - Η εντός έδρας ομάδα

Χ - Δεν θα υπάρξει άλλο γκολ, δηλαδή ο αγώνας θα τελειώσει με το ήδη υπάρχον αποτέλεσμα που υπάρχει στο δελτίο του τη στιγμή που τοποθέτησε το στοίχημα του

2 - Η εκτός έδρας ομάδα

 

Διπλό στοίχημα - Εφαρμμόζεται ο γενικός κανόνας «διπλό/ πολλαπλό στοίχημα»

 

1&-G – νίκη η γηπεδούχος ομάδα και συνολικά γκολ

1&+G – νίκη η γηπεδούχος ομάδα και συνολικά γκολ

2&-G - νίκη η φιλοξενούμενη ομάδα και συνολικά γκολ

2&+G - νίκη η φιλοξενούμενη ομάδα και συνολικά γκολ

 

Αναβολή:

Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε αγώνες που έχουν αναβληθεί / μετατεθεί χρονικά, εκτός εάν ο αγώνας προγραμματιστεί να παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης και ισχύει ο γενικός κανόνας εκπλήρωσης στοιχημάτων.


Διακοπή:

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και δεν παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα στις αγορές των οποίων η έκβαση δεν εχει κριθεί θα ακυρώνονται. Στις περιπτώσεις όπου η έκβαση  του γεγονότος έχει ήδη κριθεί από το μέχρις στιγμής αποτέλεσμα, τότε δεν δύναται να ακυρωθεί.

 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ (Volleyball)

 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - Ο Παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα είναι η νικήτρια στο τέλος του αγώνα

 

Επιλογή 1 - Η εντός έδρας ομάδα να κερδίσει

Επιλογή 2 - Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίσει

 

ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕΤ (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ …) - Ο Παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα κερδίσει το σετ

 

Επιλογή 1 - Η εντός έδρας ομάδα να κερδίσει

Επιλογή 2 - Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίσει

 

ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΕΝΑ ΣΕΤ - Ο Παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα κερδίσει τουλάχιστον ένα σετ κατά την διάρκεια του αγώνα

 

Επιλογή 1S - Η εντός έδρας ομάδα να κερδίσει τουλάχιστον ένα σετ

Επιλογή 2S - Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίσει τουλάχιστον ένα σετ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΤ - Ο Παίκτης προβλέπει πόσα σετ θα υπάρξουν στον αγώνα

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ - Ο Παίκτης προβλέπει το ακριβές σκορ του αγώνα ή του σετ

 

ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΟΝΤΩΝ (σύνολο αγώνα, σετ) - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Χάντικαπ»

 

Σε περίπτωση που, συμπεριλαμβανομένου του χάντικαπ, και οι δύο ομάδες έχουν τον ίδιο αριθμό πόντων, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ (σύνολο αγώνα, σετ) - Ο Παίκτης προβλέπει αν ο αριθμός πόντων που έχουν σημειωθεί θα είναι λιγότερος ή περισσότερος από το καθορισμένο όριο στην κανονική διάρκεια του αγώνα ή σε κάποια άλλη χρονική περίοδο του αγώνα

 

<Λιγότεροι πόντοι - Το στοίχημα θεωρείται κερδισμένο αν οι ομάδες σημειώσουν λιγότερους πόντους από το καθορισμένο όριο

Σε περίπτωση που οι ομάδες σημειώσουν ακριβώς τους πόντους του καθορισμένου ορίου που αναγράφεται στο δελτίο, τότε το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο

 

>Περισσότεροι πόντοι - Το στοίχημα θεωρείται κερδισμένο αν οι ομάδες σημειώσουν περισσότερους πόντους από το καθορισμένο όριο

Σε περίπτωση που οι ομάδες σημειώσουν ακριβώς του πόντους του καθορισμένου ορίου που αναγράφεται στο δελτίο, τότε το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο

 

ΜΟΝΑ/ΖΥΓΑ - Ο Παίκτης προβλέπει αν ο συνολικός αριθμός πόντων στο τέλος του αγώνα θα είναι μονός ή ζυγός (το αποτέλεσμα 0:0 καθορίζεται ως ζυγός)

 

ΠΡΩΤΟ ΣΕΤ – ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - Ο Παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα κερδίσει το πρώτο σετ και θα είναι και η νικήτρια του αγώνα

 

Ι1-1 - Η εντός έδρας ομάδα να κερδίσει το πρώτο σετ και τον αγώνα

Ι1-2 - Η εντός έδρας ομάδα να κερδίσει το πρώτο σετ και να χάσει τον αγώνα

Ι2-1 - Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίσει το πρώτο σετ και να χάσει τον αγώνα

Ι2-2 -  Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίσει το πρώτο σετ και τον αγώνα

 

ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟ N-SCORE ΣΕ ΕΝΑ ΣΕΤ - Ο Παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα κερδίσει το n-score σε ένα σετ (20ος πόντος, 30ος πόντος, κτλ.)

 

1 - Η εντός έδρας ομάδα να κερδίσει

2 - Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίσει

 

Αναβολή:

Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε αγώνες που έχουν αναβληθεί / μετατεθεί χρονικά, εκτός εάν ο αγώνας προγραμματιστεί να παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης και ισχύει ο γενικός κανόνας εκπλήρωσης στοιχημάτων.


Διακοπή:

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και δεν παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα στις αγορές των οποίων η έκβαση δεν εχει κριθεί θα ακυρώνονται. Στις περιπτώσεις όπου η έκβαση  του γεγονότος έχει ήδη κριθεί από το μέχρις στιγμής αποτέλεσμα, τότε δεν δύναται να ακυρωθεί.

 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - Ο Παίκτης επιλέγει ποια ομάδα θα σκοράρει τους περισσότερους πόντους στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα

 

Επιλογή 1 - Η εντός έδρας ομάδα να κερδίσει

Επιλογή 2 - Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίσει

Επιλογή Χ - Ισοπαλία (0:0) ή και οι δύο ομάδες να έχουν ίδιο αριθμό πόντων

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ - Ο Παίκτης επιλέγει ποια ομάδα θα σκοράρει τους περισσότερους πόντους στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα

Επιλογή 1Χ - Νίκη ή ισοπαλία για την εντός έδρας ομάδα

Επιλογή Χ2 - Νίκη ή ισοπαλία για την εκτός έδρας ομάδα

Επιλογή 12 - Νίκη για την εντός ή την εκτός έδρας ομάδα

 

ΠΟΝΤΟΙ ΟΜΑΔΑΣ (εντός, εκτός) - Ο Παίκτης προβλέπει εάν η ομάδα θα σημειώσει περισσότερους ή λιγότερους πόντους από το καθορισμένο όριο στην κανονική διάρκεια του αγώνα ή σε κάποια άλλη χρονική περίοδο του αγώνα (ημίχρονο, περίοδος)

 

<Λιγότεροι πόντοι - Το στοίχημα θεωρείται κερδισμένο εάν η ομάδα σημειώσει λιγότερους πόντους από το καθορισμένο όριο

Σε περίπτωση που η ομάδα σημειώσει ακριβώς τους πόντους του καθορισμένου ορίου που αναγράφεται στο δελτίο, τότε το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο

 

>Περισσότεροι πόντοι - Το στοίχημα θεωρείται κερδισμένο εάν η ομάδα σημειώσει περισσότερους πόντους από το καθορισμένο όριο

Σε περίπτωση που η ομάδα σημειώσει ακριβώς τους πόντους του καθορισμένου ορίου που αναγράφεται στο δελτίο, τότε το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ (σύνολο αγώνα, ημίχρονο, περίοδος) - Ο Παίκτης προβλέπει αν ο αριθμός πόντων που έχουν σημειωθεί θα είναι λιγότερος ή περισσότερος από το καθορισμένο όριο στην κανονική διάρκεια του αγώνα ή σε κάποια άλλη χρονική περίοδο του αγώνα

 

<Λιγότεροι πόντοι - Το στοίχημα θεωρείται κερδισμένο αν οι ομάδες σημειώσουν λιγότερους πόντους από το καθορισμένο όριο

Σε περίπτωση που οι ομάδες σημειώσουν ακριβώς του πόντους του καθορισμένου ορίου που αναγράφεται στο δελτίο, τότε το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο

 

>Περισσότεροι πόντοι - Το στοίχημα θεωρείται κερδισμένο αν οι ομάδες σημειώσουν περισσότερους πόντους από το καθορισμένο όριο

Σε περίπτωση που οι ομάδες σημειώσουν ακριβώς του πόντους του καθορισμένου ορίου που αναγράφεται στο δελτίο, τότε το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο

 

ΜΟΝΑ/ ΖΥΓΑ - Ο Παίκτης προβλέπει αν ο συνολικός αριθμός πόντων στο τέλος του αγώνα θα είναι μονός ή ζυγός (το αποτέλεσμα 0:0 καθορίζεται ως ζυγός)

 

ΧΑΝΤΙΚΑΠ (αγώνας, ημίχρονο, περίοδος) - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Χάντικαπ»

 

ΝΙΚΗΤΗΣ - Ο Παίκτης προβλέπει την ομάδα που θα σκοράρει τους περισσότερους πόντους με το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα ή ποια θα είναι η νικήτρια ομάδα ανεξάρτητα αν ο αγώνας ολοκληρωθεί στην κανονική διάρκεια ή μετά από παράταση

 

Επιλογή W1- Η εντός έδρας ομάδα να κερδίσει

Επιλογή W2 -Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίσει

 

Εάν ο αγώνας ολοκληρωθεί στην κανονική διάρκεια, νικήτρια ομάδα είναι εκείνη που θα νικήσει μετά την παράταση

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΕΡΜΑΤΑ - Ο Παίκτης προβλέπει σε ποιο ημίχρονο θα σημειωθούν οι περισσότεροι πόντοι από τις ομάδες στην κανονική διάρκεια

 

I> - Το στοίχημα κερδίζει όταν στο πρώτο ημίχρονο επιτευχθούν περισσότεροι πόντοι από το δεύτερο

II> -Το στοίχημα κερδίζει όταν στο δεύτερο ημίχρονο επιτευχθούν περισσότεροι πόντοι από το πρώτο

 

Εάν και στα δύο ημίχρονα σημειωθεί ο ίδιος αριθμός πόντων τότε τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα

 

I = II - Ο ίδιος αριθμός γκολ σημειώνεται και στα δύο ημίχρονα ή το ακριβές σκορ του αγώνα είναι 0:0

 

ΗΜΙΧΡΟΝΟ/ΤΕΛΙΚΟ - Ο Παίκτης προβλέπει το αποτέλεσμα στο τέλος του ημιχρόνου και το αποτέλεσμα στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα

 

1-1 Η εντός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα

Χ-1 Ισοπαλία στο ημίχρονο, νίκη για την εντός έδρας ομάδα

2-1 Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο και η εντός στο τέλος του αγώνα

1-Χ Η εντός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο και τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία

Χ-Χ  Ισοπαλία στο ημίχρονο και ισοπαλία στο τελικό αποτέλεσμα

2-Χ Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο και τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία

1-2 Η εντός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο και η εκτός να κερδίσει στο τέλος του αγώνα

Χ-2 Ισοπαλία στο ημίχρονο και η εκτός έδρας ομάδα να κερδίσει στο τέλος του αγώνα

2-2 Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ (1ο ημίχρονο, 2ο ημίχρονο) - Ο Παίκτης προβλέπει το αποτέλεσμα ενός μόνο ημιχρόνου (πρώτου ή δεύτερου).

 

1 -  Η εντός έδρας ομάδα πετυχαίνει περισσότερους πόντους στο συγκεκριμένο ημίχρονο

Χ - Ισοπαλία στο συγκεκριμένο ημίχρονο

2 - Η εκτός έδρας ομάδα πετυχαίνει περισσότερους πόντους στο συγκεκριμένο ημίχρονο

 

ΗΜΙΧΡΟΝΑ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

Ι1 - Νίκη για την εντός έδρας ομάδα στο 1ο ημίχρονο

ΙΧ - Ισοπαλία στο 1ο ημίχρονο

Ι2 - Νίκη για την εκτός έδρας ομάδα στο 1ο ημίχρονο

ΙΙ1 - Νίκη για την εντός έδρας ομάδα στο 2ο ημίχρονο

ΙΙΧ - Ισοπαλία στο 2ο ημίχρονο

ΙΙ2 - Νίκη για την εκτός έδρας ομάδα στο 2ο ημίχρονο

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ι, ΙΙ, ΙΙI, ΙV) - Ο Παίκτης προβλέπει το αποτέλεσμα μίας μόνο περιόδου

 

Ι, ΙΙ, ΙΙI, ΙV 1 -  Η εντός έδρας ομάδα πετυχαίνει περισσότερους πόντους στη συγκεκριμένη περίοδο

Ι, ΙΙ, ΙΙI, ΙV Χ - Ισοπαλία στη συγκεκριμένη περίοδο

Ι, ΙΙ, ΙΙI, ΙV 2 - Η εκτός έδρας ομάδα πετυχαίνει περισσότερους πόντους στη συγκεκριμένη περίοδο

 

ΠAΡΑΤΑΣΗ - Ο Παίκτης προβλέπει εάν θα γίνουν οι παρατάσεις στον αγώνα ή όχι

 

Διπλό στοίχημα - Εφαρμμόζεται ο γενικός κανόνας «διπλό/ πολλαπλό στοίχημα»

 

Αναβολή:

Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε αγώνες που έχουν αναβληθεί / μετατεθεί χρονικά, εκτός εάν ο αγώνας προγραμματιστεί να παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης και ισχύει ο γενικός κανόνας εκπλήρωσης στοιχημάτων.


Διακοπή:

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και δεν παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα στις αγορές των οποίων η έκβαση δεν εχει κριθεί θα ακυρώνονται. Στις περιπτώσεις όπου η έκβαση  του γεγονότος έχει ήδη κριθεί από το μέχρις στιγμής αποτέλεσμα, τότε δεν δύναται να ακυρωθεί.

 

ΡΑΓΚΜΠΙ

 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ -  Ο Παίκτης προβλέπει την ομάδα που θα σκοράρει περισσότερους πόντους στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα

 

Επιλογή 1 - Η εντός έδρας ομάδα να κερδίσει

Επιλογή 2 - Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίσει

Επιλογή Χ - Ισοπαλία (0:0) ή και οι δύο ομάδες να έχουν ίδιο αριθμό πόντων

 

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ - Ο Παίκτης επιλέγει ποια ομάδα θα πετύχει τους περισσότερους πόντους στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα

 

Επιλογή 1Χ - Νίκη για την εντός έδρας ομάδα ή ισοπαλία

Επιλογή Χ2 - Νίκη για την εκτός έδρας ομάδα ή ισοπαλία

Επιλογή 12 - Νίκη για την εντός ή την εκτός έδρας ομάδα

 

ΧΑΝΤΙΚΑΠ  - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Χάντικαπ»

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ (σύνολο αγώνα, ημίχρονο, περίοδος) - Ο Παίκτης προβλέπει αν ο αριθμός πόντων που έχουν σημειωθεί θα είναι λιγότερος ή περισσότερος από το καθορισμένο όριο στην κανονική διάρκεια του αγώνα ή σε κάποια άλλη χρονική περίοδο του αγώνα

 

<Λιγότεροι πόντοι - Το στοίχημα θεωρείται κερδισμένο αν οι ομάδες σημειώσουν λιγότερους πόντους από το καθορισμένο όριο.

Σε περίπτωση που οι ομάδες σημειώσουν ακριβώς του πόντους του καθορισμένου ορίου που αναγράφεται στο δελτίο, τότε το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο

 

>Περισσότεροι πόντοι - Το στοίχημα θεωρείται κερδισμένο αν οι ομάδες σημειώσουν περισσότερους πόντους από το καθορισμένο όριο.

Σε περίπτωση που οι ομάδες σημειώσουν ακριβώς του πόντους του καθορισμένου ορίου που αναγράφεται στο δελτίο, τότε το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο

 

ΜΟΝΑ/ ΖΥΓΑ - Ο Παίκτης προβλέπει αν ο συνολικός αριθμός πόντων στο τέλος του αγώνα θα είναι μονός ή ζυγός (το αποτέλεσμα 0:0 καθορίζεται ως ζυγός).

 

Σκορ/ Αποτέλεσμα Ημιχρόνου (1ο ημίχρονο, 2ο ημίχρονο) - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Σκορ στο ημίχρονο»

 

Ημίχρονο / Τελικό - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Ημίχρονο/Τελικό»

 

Αναβολή:

Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε αγώνες που έχουν αναβληθεί / μετατεθεί χρονικά, εκτός εάν ο αγώνας προγραμματιστεί να παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης και ισχύει ο γενικός κανόνας εκπλήρωσης στοιχημάτων.

 

Διακοπή:

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και δεν παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα στις αγορές των οποίων η έκβαση δεν εχει κριθεί θα ακυρώνονται. Στις περιπτώσεις όπου η έκβαση  του γεγονότος έχει ήδη κριθεί από το μέχρις στιγμής αποτέλεσμα, τότε δεν δύναται να ακυρωθεί.

 

ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ

 

Το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα μπέιζμπολ μπορεί να επιτευχθεί:

 

 • Πλήρης χρόνος συμπεριλαμβανομένου του επιπλέον inning
 • Πριν από το τέλος του 9ου inning, εάν οι υπάλληλοι αποφασίσουν να συντομεύσουν τον αγώνα

 

Εάν ο αγώνας Μπέιζμπολ τελειώσει μια ισοπαλία, τα στοιχήματα που σχετίζονται με το νικητή ακυρώνονται και το ποντάρισμα επιστρέφεται.

 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ -  Ο Παίκτης προβλέπει την ομάδα που θα κερδίσει τον αγώνα

 

Επιλογή 1 - Η εντός έδρας ομάδα να κερδίσει

Επιλογή 2 - Η εκτός έδρας ομάδα να κερδίσει

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ (συνολικά, ανά inning) - Ο παίκτης προβλέπει αν ο αριθμός των πόντων σε κάποιο μέρος του αγώνα ή σε όλο τον αγώνα θα είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από το καθορισμένο όριο

 

<Λιγότεροι πόντοι - Το στοίχημα θεωρείται κερδισμένο αν σημειωθούν λιγότεροι πόντοι από το καθορισμένο όριο.

Εάν η ομάδα πετύχει τους ίδιους πόντους όσο είναι το όριο στο δελτίο, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα

 

> Περισσότεροι πόντοι - Το στοίχημα θεωρείται κερδισμένο αν  σημειωθούν περισσότεροι  πόντοι από το καθορισμένο όριο

Εάν η ομάδα πετύχει τους ίδιους πόντους όσο είναι το όριο στο δελτίο, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα

 

ΜΟΝΑ/ ΖΥΓΑ - Ο Παίκτης προβλέπει αν ο συνολικός αριθμός πόντων στο τέλος του αγώνα μπείζμπολ θα είναι μονός ή ζυγός (αποτέλεσμα 0:0 υπολογίζεται ως μονός αριθμός).

 

Πρώτο inning - Ο Παίκτης προβλέπει το αποτέλεσμα μόνο του πρώτου inning

 

Ι1 – Νίκη η εντός έδρας ομάδα στο πρώτο  inning

ΙΧ - Ισοπαλία στο τέλος του πρώτου inning

Ι2 – Νίκη η εκτός έδρας ομάδα στο πρώτο  inning

 

Πρώτα 5 innings - Ο Παίκτης προβλέπει το αποτέλεσμα μετά το τέλος των 5 πρώτων innings

 

V1 –η εντός έδρας ομάδα προηγείται

- Ισοπαλία

V2 –η εκτός έδρας ομάδα προηγείται

 

Τελευταία φορά που θα σκοράρει - Ο Παίκτης προβλέπει:

 

1 - η εντός έδρας ομάδα σκοράρει τελευταία

2 - η εκτός έδρας ομάδα σκοράρει τελευταία

 

Σκορ 1ου inning - Ο Παίκτης προβλέπει στους συνολικούς πόντους που σημειώνονται κατά το πρώτο inning

 

Eιπλέον Inning - Ο Παίκτης προβλέπει για το εάν θα υπάρξει ή όχι επιπλέον inning στον αγώνα

 

1η ομάδα που σκοράρει και κερδίζει τον αγώνα - Ο Παίκτης προβλέπει κατά πόσον κάποια ομάδα θα σκοράρει τον πρώτο πόντο και θα κερδίσει τον αγώνα

 

Νικητής & Σύνολο - Ισχύει ο γενικός κανόνας «διπλό/ πολλαπλό στοίχημα»

 

ΧΑΝΤΙΚΑΠ  - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Χάντικαπ»

 

Αναβολή:

Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε αγώνες που έχουν αναβληθεί / μετατεθεί χρονικά, εκτός εάν ο αγώνας προγραμματιστεί να παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης και ισχύει ο γενικός κανόνας εκπλήρωσης στοιχημάτων.


Διακοπή:

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και δεν παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα στις αγορές των οποίων η έκβαση δεν εχει κριθεί θα ακυρώνονται. Στις περιπτώσεις όπου η έκβαση  του γεγονότος έχει ήδη κριθεί από το μέχρις στιγμής αποτέλεσμα, τότε δεν δύναται να ακυρωθεί.

 

Moto GP, Formula 1

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - Ο Παίκτης προβλέπει ποια θέση θα τελειώσει τον αγώνα κάποιος από τους συμμετέχοντες. Ως έγκυρη λαμβάνεται η σειρά της διέλευσης των συμμετεχόντων από τη γραμμή του τερματισμού, ενώ όλες οι πιθανές μεταγενέστερες τροποποιήσεις (τιμωρίες, αποκλεισμός) δεν θα ληφθούν υπόψη για αυτό το παιχνίδι

 

1 - Νικητής του αγώνα

12 - Πρώτη ή δεύτερη θέση

123 - Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση

1-6 - Ο Συμμετέχων τερματίζει τον αγώνα μεταξύ των πρώτων 6

1-n - Ο Συμμετέχων τερματίζει τον αγώνα μεταξύ των πρώτων n

 

Για το παιχνίδι Τοποθέτησης, το στοίχημα θεωρείται έγκυρο εφόσον ο συμμετέχων τον οποίον αφορά το στοίχημα εμφανίζονται στην έναρξη της κούρσας, άσχετα με το αν θα ξεκινήσει τον αγώνα ή όχι.

 

Αν ο συμμετέχων δεν εμφανιστεί στη θέση έναρξης, όλα τα στοιχήματα για αυτό το παιχνίδι θα διευθετηθούν ως άκυρα.

 

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Ο Παίκτης προβλέπει ποιος από τους οδηγούς  θα έχει τον καλύτερο χρόνο στην τελευταία προκριματική προπόνηση για κάποιον αγώνα. Σε αυτό το παιχνίδι δε θα ληφθούν υπόψη πιθανοί αποκλεισμοί ή τιμωρίες

 

1 - Ο καλύτερος χρόνος στην προκριματική προπόνηση

12 - Πρώτος ή δεύτερος καλύτερος χρόνος στην προκριματική προπόνηση

 

Αν ο οδηγός δεν λάβει μέρος στην τελευταία προκριματική κούρσα, όλα τα στοιχήματα σχετικά με αυτόν στο παιχνίδι «Νικητής του προκριματικού αγώνα» θα υπολογίζεται ως μονάδα

 

Pole Position - Ο Παίκτης προβλέπει ποιος από τους οδηγούς θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση στον αγώνα κατάταξης (pole position), ανεξάρτητα αν τη θέση αυτή την κέρδισε στην προκριματική κούρσα ή εξαιτίας αποκλεισμού άλλων οδηγών

 

1 – Νίκη Ρole position

12 - Έναρξη από την πρώτη γραμμή (πρώτη ή δεύτερη θέση εκκίνησης)

 

Αν ο οδηγός δεν εμφανιστεί στην έναρξη του αγώνα, υπολογίζεται ως μονάδα στο παιχνίδι Ρole position για αυτόν τον οδηγό

 

ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ - Ο Παίκτης προβλέπει ποιος οδηγός θα κατακτήσει την καλύτερη τελική θέση. Έγκυρη θεωρείται η σειρά της διέλευσης των οδηγών μέσω της γραμμής του τερματισμού.

 

Όλες οι πιθανές μεταγενέστερες αλλαγές (τιμωρίες, αποκλεισμοί) δε θα ληφθούν υπόψη για το παιχνίδι «Μονομαχίες».

Εάν ένας οδηγός αποχωρήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα, νικητής είναι ο οδηγός που θα τερματίσει τον αγώνα

Αν και οι δύο οδηγοί αποχωρήσουν κατά τη διάρκεια του αγώνα, νικητής είναι ο οδηγός που αποχώρησε αργότερα

Αν και οι δύο οδηγοί αποχωρήσουν την ίδια στιγμή (λόγω σύγκρουσης κοκ.), το στοίχημα θα διευθετηθεί ως άκυρο

Αν ένας ή δύο οδηγοί δεν εμφανιστούν στη θέση εκκίνησης για την εν λόγω μονομαχία, το στοίχημα θα υπολογίζεται ως μονάδα

Αν και οι δύο οδηγοί τερματίσουν στην ίδια θέση, το στοίχημα θα υπολογίζεται ως μονάδα

 

Ο ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ - Ο Παίκτης προβλέπει ποιος από τους οδηγούς θα οδηγήσει ένα γύρο για το συντομότερο χρονικό διάστημα

 

Αναβολή:

Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε αγώνες που έχουν αναβληθεί / μετατεθεί χρονικά, εκτός εάν ο αγώνας προγραμματιστεί να παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης και ισχύει ο γενικός κανόνας εκπλήρωσης στοιχημάτων.


Διακοπή:

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και δεν παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα στις αγορές των οποίων η έκβαση δεν εχει κριθεί θα ακυρώνονται. Στις περιπτώσεις όπου η έκβαση  του γεγονότος έχει ήδη κριθεί από το μέχρις στιγμής αποτέλεσμα, τότε δεν δύναται να ακυρωθεί.

 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - Ο Παίκτης προβλέπει ποια θέση ή σε ποιο μέρος των θέσεων θα τελειώσει τον αγώνα κάποιος από τους συμμετέχοντες. Έγκυρη θεωρείται η τελική κατάταξη η οποία έχει ανακοινωθεί από τον διοργανωτή

 

1 - Νικητής του αγώνα

12 - Πρώτη ή δεύτερη θέση

123 - Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση

1-6 - Οδηγός τερματίζει τον αγώνα μεταξύ των πρώτων 6

1-n - Οδηγός τερματίζει τον αγώνα μεταξύ των πρώτων n

 

Για το παιχνίδι Τοποθέτηση το στοίχημα θεωρείται έγκυρο εάν ο οδηγός τον οποίον αφορά το στοίχημα άρχισε τον αγώνα ή το διαγωνισμό. Εάν ο οδηγός δεν ξεκινήσει τον αγώνα ή το διαγωνισμό, το παιχνίδι θα διευθετηθεί ως άκυρο.

 

Αναβολή:

Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε αγώνες που έχουν αναβληθεί / μετατεθεί χρονικά, εκτός εάν ο αγώνας προγραμματιστεί να παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης και ισχύει ο γενικός κανόνας εκπλήρωσης στοιχημάτων.


Διακοπή:

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και δεν παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα στις αγορές των οποίων η έκβαση δεν εχει κριθεί θα ακυρώνονται. Στις περιπτώσεις όπου η έκβαση  του γεγονότος έχει ήδη κριθεί από το μέχρις στιγμής αποτέλεσμα, τότε δεν δύναται να ακυρωθεί.

 

ΜΑΧΗΤΗΚΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (ΜΜΑ)

ΜΠΟΞ

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - Ο Παίκτης προβλέπει ποιος θα είναι ο νικητής του αγώνα, ανεξάρτητα αν θα κερδίσει με νοκ-άουτ, πόντους ή αποκλεισμό του άλλου μαχητή από τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα

 

Επιλογή 1 - Πρώτος αναφερόμενος μαχητής

Επιλογή 2 - Δεύτερος αναφερόμενος μαχητής

X - Ισοπαλία (χωρίς νικητή)

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ - Ο Παίκτης προβλέπει με ποιο τρόπο θα ολοκληρωθεί κάποια μάχη

 

K.O.1 - Πρώτος αναφερόμενος μαχητής κερδίζει με νοκ-άουτ

 

K.O.2 - Δεύτερος αναφερόμνος μαχητής κερδίζει με νοκ-άουτ

 

Πόντος 1 - Πρώτος αναφερόμενος μαχητής κερδίζει με πόντους

 

Πόντος 2 – Δεύτερος αναφερόμενος μαχητής κερδίζει με πόντους

 

Αν ο αγώνας τελειώνει με ισοπαλία, όλα τα στοιχήματα θα υπολογίζονται με μονάδα

 

Αν ο αγώνας τελειώνει με αποκλεισμό ενός από τους μαχητές από τους διαιτητές, το στοίχημα θα υπολογίζεται με μονάδα

 

Nικητής Μποξ / MMA - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Νικητής»

 

Μποξ - Τελικό αποτέλεσμα - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Τελικό Αποτέλεσμα»

 

MMA - Αποτέλεσμα μάχης - Ο Παίκτης προβλέπει στο:

 

KO1 - Ο πρώτος μαχητής κερδίζει με νοκ-άουτ, τεχνικό νοκ-άουτ ή αποκλεισμό

KO2 - Ο δεύτερος μαχητής κερδίζει με νοκ-άουτ, τεχνικό νοκ-άουτ ή αποκλεισμό

 

1 (από Υποβολή/ Απόσυρση) - Πρώτος μαχητής κερδισμένος από την Υποβολή/ Απόσυρση

2 (από Υποβολή/ Απόσυρση) - Δεύτερος μαχητής κερδισμένος από την Υποβολή/ Απόσυρση

 

1 πόντος - Πρώτη μαχητής κερδίζει με πόντους

2 πόντοι - Δεύτερος μαχητής κερδίζει με πόντους

 

Ισοπαλία - Ισοπαλία ή τεχνική ισοπαλία

 

Μποξ - Μέθοδος της νίκης

 

 

KO1 - Ο πρώτος μαχητής κερδίζει με νοκ-άουτ, τεχνικό νοκ-άουτ ή αποκλεισμό

KO2 - Ο δεύτερος μαχητής κερδίζει με νοκ-άουτ, τεχνικό νοκ-άουτ ή αποκλεισμό

 

1 πόντος – Πρώτος μαχητής κερδίζει με πόντους

2 πόντοι - Δεύτερος μαχητής κερδίζει με πόντους

 

Ισοπαλία - Ισοπαλία ή τεχνική ισοπαλία

 

Mποξ - Ακριβής μέθοδος νίκης

 

KO νοκ άουτ (knockout)

TKO  Τεχνικό νοκ-άουτ

 

Ανικανότητα

Ομόφωνη απόφαση

Διαχωρισμένη απόφαση

Απόφαση πλειοψηφίας

Τεχνική απόφαση

Να χτυπηθεί (knockdowns)

 

Σύνολο/ικά Knockdowns - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Σύνολο/-ικά»

Knockdowns και Νίκη

 

Αγώνας μέχρι το τέλος - Ο Παίκτης προβλέπει σε όλους τους γύρους του αγώνα που θα εκτελεστούν εντελώς

 

Τέλος Αγώνα - Ο Παίκτης προβλέπει στον ακριβές γύρο της νίκης. Αν ο αγώνας πάει μέχρι το τέλος, το στοίχημα χάνει

 

Σύνολο γύρων - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Σύνολο/ ικά». Μόνο οι ολοκληρωμένοι γύροι υπολογίζονται

 

Στοιχήματα γύρου - Ο Παίκτης στοιχηματίζει στο νικητή του αγώνα σε συγκεκριμένο γύρο

 

Τέλος Χρόνου στη μάχη - Ο Παίκτης στοιχηματίζει για το αν θα υπάρξει τέλος χρόνου στον αγώνα

 

Σε ποιο γύρο θα τελειώσει ο αγώνας - Ο Παίκτης στοιχηματίζει στο γύρο που θα λήξει η μάχη/ ο αγώνας.

 

Μέθοδος & Γύρος/ Διπλό στοίχημα - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Διπλό/ πολλαπλό στοίχημα»

 

Alt. Μέθοδος & Γύρος/ Διπλό στοίχημα - Εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας «Διπλό/ πολλαπλό στοίχημα»

 

Αναβολή:

Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε αγώνες που έχουν αναβληθεί / μετατεθεί χρονικά, εκτός εάν ο αγώνας προγραμματιστεί να παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης και ισχύει ο γενικός κανόνας εκπλήρωσης στοιχημάτων.


Διακοπή:

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και δεν παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα στις αγορές των οποίων η έκβαση δεν εχει κριθεί θα ακυρώνονται. Στις περιπτώσεις όπου η έκβαση  του γεγονότος έχει ήδη κριθεί από το μέχρις στιγμής αποτέλεσμα, τότε δεν δύναται να ακυρωθεί.

 

ΣΚΙ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - Ο Παίκτης προβλέπει σε ποια  θέση ή σε ποια ομάδα θέσεων θα τελειώσει τον αγώνα ο σκιέρ. Έγκυρη θεωρείται η τελική κατάταξη που ανακοινώνεται από το διοργανωτή

 

1 - Νικητής του αγώνα

12 - Πρώτη ή δεύτερη θέση

123 - Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση

1-6 - Ο σκιέρ τερματίζει τον αγώνα μεταξύ των πρώτων 6

1- n - Ο σκιέρ τερματίζει  τον αγώνα μεταξύ των πρώτων n

 

Για το παιχνίδι Τοποθέτηση, το στοίχημα θεωρείται έγκυρο εάν ο σκιέρ σχετικά με τον οποίο ο Παίκτης στοιχημάτισε αρχίζει τον πρώτο αγώνα ή στην πρώτη σειρά αλμάτων

 

Αν ο σκιέρ δεν εμφανίζεται στην πρώτη σειρά αλμάτων, όλα τα στοιχήματα για αυτό το παιχνίδι θα διευθετηθούν ως άκυρα

 

ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ - Ο Παίκτης στοιχηματίζει για το ποιος αγωνιζόμενος θα πάρει την καλύτερη τελική θέση

 

Έγκυρη θεωρείται η τελική κατάταξη  που θα ανακοινωθεί από το διοργανωτή του αγώνα

 

Σε περίπτωση που ένας ανταγωνιστής υποχωρήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα, νικητής είναι ανταγωνιστής που θα τελειώσει τον αγώνα

 

Σε περίπτωση που και οι δύο ανταγωνιστές αποχωρήσουν κατά τη διάρκεια του αγώνα (σε οποιοδήποτε αγώνα ή σειρά), τα στοιχήματα που αφορούν τη συγκεκριμένη μονομαχία θα υπολογίζονται με μονάδα

 

Σε περίπτωση που ένας ή και οι δύο ανταγωνιστές δεν ξεκινούν στον πρώτο αγώνα ή την πρώτη σειρά αλμάτων, για τη συγκεκριμένη μονομαχία υπολογίζεται με μονάδα

 

Σε περίπτωση που ανακοινωθεί η διοργάνωση του αγώνα σε ένα μέρος και ο αγώνας πραγματοποιηθεί σε άλλο, για όλα τα στοιχήματα για το συγκεκριμένο αγώνα θα υπολογίζονται με μονάδα

 

Αναβολή:

Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε αγώνες που έχουν αναβληθεί / μετατεθεί χρονικά, εκτός εάν ο αγώνας προγραμματιστεί να παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης και ισχύει ο γενικός κανόνας εκπλήρωσης στοιχημάτων.


Διακοπή:

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και δεν παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα στις αγορές των οποίων η έκβαση δεν εχει κριθεί θα ακυρώνονται. Στις περιπτώσεις όπου η έκβαση  του γεγονότος έχει ήδη κριθεί από το μέχρις στιγμής αποτέλεσμα, τότε δεν δύναται να ακυρωθεί.

 

ΣΤΙΒΟΣ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - Ο Παίκτης προβλέπει σε ποια  θέση ή σε ποια ομάδα θέσεων θα τελειώσει τον αγώνα ο αθλητής. Έγκυρη θεωρείται η τελική κατάταξη που ανακοινώνεται από το διοργανωτή.

 

1 - Νικητής του αγώνα

12 - Πρώτη ή δεύτερη θέση

123 - Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση

1-6 - Ο παίχτης τερματίζει τον αγώνα μεταξύ των πρώτων 6

1- n - Ο παίχτης τερματίζει  τον αγώνα μεταξύ των πρώτων n

 

Για το παιχνίδι Τοποθέτηση, το στοίχημα θεωρείται έγκυρο εάν ο αθλητής σχετικά με τον οποίο ο Παίκτης στοιχηματίζει αρχίζει τον πρώτο αγώνα

 

Αν ο αθλητής δεν εμφανίζεται στην έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα για αυτό το παιχνίδι θα διευθετηθούν ως άκυρα

 

Αναβολή:

Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε αγώνες που έχουν αναβληθεί / μετατεθεί χρονικά, εκτός εάν ο αγώνας προγραμματιστεί να παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης και ισχύει ο γενικός κανόνας εκπλήρωσης στοιχημάτων.


Διακοπή:

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί και δεν παιχτεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα στις αγορές των οποίων η έκβαση δεν εχει κριθεί θα ακυρώνονται. Στις περιπτώσεις όπου η έκβαση  του γεγονότος έχει ήδη κριθεί από το μέχρις στιγμής αποτέλεσμα, τότε δεν δύναται να ακυρωθεί.

 

ΓΚΟΛΦ

 

Τα μακροχρόνια στοιχήματα (outrights) σε παίκτες που είτε δεν έχουν προκριθεί ή δεν παίζουν στο τουρνουά για οποιονδήποτε λόγο, θα ακυρώνονται.

 

ΣΝΟΥΚΕΡ

 

Όλα τα στοιχήματα που κερδίζουν θα διευθετηθούν στις τιμές που εμφανίζονται στην Meridianbet τη στιγμή που έγινε αποδεκτό το στοίχημα.

 

Αυτό δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε διαμάχη μετά το παιχνίδι από οποιονδήποτε παίκτη που μεταβάλλει το τελικό αποτέλεσμα ενός αγώνα σε ένα μεταγενέστερο σημείο.

 

ΝΙΚΗΤΗΣ - Για να είναι κερδοφόρα τα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον νικητή ενός αγώνα.

 

Ειδικές Προσφορές

 

Ο Διοργανωτής μπορεί να προσφέρει αποδόσεις για άλλα γεγονότα εκτός από τον αθλητισμό. Αυτά τα γεγονότα μπορεί να σχετίζονται με:

 

 • Μουσική

Παράδειγμα: Μουσικά Βραβεία Billborard

Νικητής βραβείων Billborard Beyonce

Νικητής βραβείων Billborard The Chainsmokers

 

 • Κινηματογράφος και Χόλιγουντ

Παράδειγμα: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών

Νικητής PALME D’ OR 2017 Michael Haneke

Νικητής PALME D’ OR 2017 Todd Haynes

Νικητής PALME D’ OR 2017 Yorgos Lanthimos

 

 • Τεχνολογία πληροφοριών

Παράδειγμα: Τα κινητά τηλέφωνα να προβάλλουν ολογράμματα μέχρι το 2021

 

 • Εκλογές και Πολιτικά

Παράδειγμα: Βουλευτικές Εκλογές Νορβηγίας

Νικητής 2017 Εργατικό Κόμμα

Νικητής 2017 Συντηρητικό Κόμμα

 

 • Επιχειρήσεις και Οικονομικά

Παράδειγμα: To Facebook να ξεπεράσει το τρισεκατομμύριο σε έσοδα το 2025

 

 • Τηλεόραση και επίδειξη επιχειρήσεων

 

 • Βιβλιογραφία

 

 

14.Άδειο Στοίχημα (EMPTY BET) στο Διαδίκτυο

 

Το Άδειο Στοίχημα είναι μια λειτουργία στον ιστότοπο της Meridianbet, που επιτρέπει στους πελάτες μας να τοποθετήσουν ειδικά διαμορφωμένα στοιχήματα:

 

Ο πελάτης μπορεί να δημιουργήσει στοιχημα με οποιοδήποτε μετρήσιμο γεγονός, και θα του δοθεί μια σχετική τιμή.

 

Σημείωση:

Εάν το στοίχημα βρίσκεται ήδη στις προσφορές μας, το Άδειο Στοίχημα θα απορριφθεί.

 

Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες που είναι συνδεδεμένοι:

Αφού ο πελάτης πατήσει το κουμπί Άδειο Στοίχημα, θα εμφανιστούν 2 πεδία εισαγωγής:

 1. Γεγονός - σύντομη περιγραφή σχετικά με το αντίστοιχο παιχνίδι ή γεγονός
 2. Παιχνίδι - ακριβής περιγραφή του στοιχήματος με όλες τις λεπτομέρειες

 

Σημείωση:

Και τα δύο πεδία έχουν όριο 42 χαρακτήρων

 

Όταν ολοκληρωθεί η περιγραφή, ο πελάτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο ΥΠΟΒΟΛΗ για να προσθέσει το στοίχημα στο κουπόνι του.

 

Το επόμενο βήμα είναι η υποβολή του κουπονιού

Το κουπόνι θα αποσταλεί στους εμπόρους αποδόσεων. Αυτοί θα μπορούν να δουν την περιγραφή

 

Εάν το στοίχημα έχει οριστεί σωστά, η τιμή θα προστεθεί

 

Εάν ο πελάτης πιστεύει ότι η τιμή είναι δίκαιη, θα δεχτεί το στοίχημα

Διαφορετικά, μπορεί να απορρίψει την προσφερόμενη τιμή

 

Σημείωση:

Ο παραλήπτης θα επιστρέψει το στοίχημα στον πελάτη μέσα σε διάστημα 2 λεπτών. Ο πελάτης έχει 30 δευτερόλεπτα για να δεχθεί το στοίχημα. Αν υπερβεί την επιτρεπόμενη ώρα, το στοίχημα θα απορριφθεί αυτόματα.

Αυτή η επιλογή είναι διαμορφωμένη για ολόκληρο τον ιστότοπο ή για τον μεμονωμένο παίκτη.

Εάν ο πελάτης δεν δώσει ακριβή περιγραφή του στοιχήματος, οι χειριστές της Meridinabet θα απορρίψουν το στοίχημα. Εάν το στοίχημα έχει καθοριστεί σωστά, ο παραλήπτης θα παράσχει την τιμή για το στοίχημα.

Το στοίχημα αποτελεί αντικείμενο στοιχήματος μεταξύ του παραλήπτη και των πελατών. Δεν περιλαμβάνεται τρίτο μέρος. Όλοι οι γενικοί κανόνες από τη Meridianbet εφαρμόζονται σύμφωνα με αυτή τη διάταξη.