Home
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – MERIDIAN CY AFFILIATES

Όροι και προϋποθέσεις

 

1.1 Εισαγωγή

 

Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει τους Όρους και Προϋποθέσεις μεταξύ της Meridianbet Cy ή/και οποιασδήποτε συνεργαζόμενης με αυτήν εταιρείας και εσάς, σχετικά με την Αίτηση Εγγραφής σας στο Πρόγραμμα Συνεργατών μας, μέσω της δημιουργίας υπερσυνδέσμων ή και άλλων προωθητικών συνδέσμων (π.χ. Banners) στις ιστοσελίδες και τα προωθητικά email σας (κατόπιν έγκρισης μας) προς τις σελίδες της Meridianbet.

 

1.2 Καταχώρηση Πελατών-Μελών(Χρήστες)

 

Θα καταχωρούμε τους Χρήστες της σελιδας σας (νεοι πελατες μας) και θα κρατάμε πλήρη αρχεία των συναλλαγών τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε Πελάτες ή να κλείσουμε τους λογαριασμούς τους αν χρειαστεί να υπάρξει συμμόρφωση με τους όποιους όρους και προϋποθέσεις. Ως “Χρηστες”  ορίζονται οι επισκέπτες που θα εγγραφούν στη βάση δεδομένων μας (με την εγγραφή τους σε ένα από τα προϊόντα/ιστοσελίδες Meridianbet, αφού φτάσουν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα μέσω ενός από τους συνδέσμους μεταφοράς σας , που θα σας είναι διαθέσιμα μέσα από την ιστοσελιδα συνεργατών μας όταν εγγραφείτε. Ανοίγοντας ένα λογαριασμό με εμάς, θα γίνουν πελάτες μας και συνεπώς, όλοι οι κανόνες, πολιτικές και διαδικασίες λειτουργίας θα ισχύουν και για αυτούς.

 

α) Ειδικός κωδικός εγγραφής: σε περίπτωση που κάποιος παίκτης πατήσει στο Partner αλλά στη συνέχεια κάνει χρήση ενός ειδικού κωδικού εγγραφής.

 

1.3 Παρακολούθηση Παιχνιδιού Πελατών

 

Θα παρακολουθούμε τα στοιχήματα και τα παιχνίδια των πελατών (Meridianbet) και θα σας διαθέτουμε μια αναφορά με την περίληψη της δραστηριότητάς τους, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του website συνεργατών μας.

 

1.4 Πληρωμή Προμήθειας Σύστασης

 

Θα σας καταβάλλουμε προμήθεια σύστασης επί του καθαρού κέρδους (ορίζεται παρακάτω) που προκύπτει από Χρήστες προερχόμενους από την ιστοσελίδα σας, αφού ανοίξουν λογαριασμό με εμάς και αφού πραγματοποιήσουν δραστηριότητα με πραγματικά χρήματα στο website μας: Meridianbet

 

Ολοι οι συνεργάτες μας είναι υποχρεωμένοι να ταυτοποιηθούν (προσκόμιση εγγράφων) από το αρμόδιο τμήμα μας εφόσον κριθεί αυτό απαραίτητο και τους ζητηθεί. Σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης αρνηθεί για οποιοδήποτε λόγο τη διαδικασία ταυτοποίησης, είναι στη διακριτική μας ευχέρεια τόσο να κλείσουμε το λογαριασμό affiliate όσο και να κρατήσουμε τις όποιες προμήθειες.

 

1.5 Τροποποίηση των όρων

 

Μπορεί να τροποποιήσουμε οποιονδήποτε από τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή τη Συμφωνία ή να τους αντικαταστήσουμε οποιαδήποτε στιγμή και είναι στη απόλυτη κρίση μας, τοποθετώντας μια σημείωση αλλαγής ή νέα συμφωνία στην ιστοσελίδα μας, για την οποία θα σας ενημερώσουμε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρείχατε όταν εγγραφήκατε στο πρόγραμμα Συνεργατών. Αν κάποια τροποποίηση δεν είναι αποδεκτή από εσάς, η μόνη σας επιλογή είναι να τερματίσετε αυτή τη συμφωνία, αφού μας ενημερώσετε με σχετικό email (στο [email protected]). Η συνεχιζόμενη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα σύστασης αφού τοποθετήσουμε σημείωση αλλαγής ή νέα συμφωνία στην ιστοσελίδα μας θα αποτελεί δεσμευτική αποδοχή της τροποποίησης ή της νέας συμφωνίας.

 

1.6 Aίτηση Εγγραφής στο Πρόγραμμα Συνεργατών

 

Για να γίνετε μέλος του προγράμματος συνεργατών μας θα πρέπει να αποδεχτείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σημειώνοντας το κουτάκι που δείχνει την αποδοχή σας κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης της φόρμας εγγραφής ως συνεργάτης μας. Θα είναι στην διακριτική μας ευχέρεια να καθορίσουμε αν θα αποδεχτούμε ή όχι την αίτησή σας, η απόφασή μας θα είναι τελική και δεν θα μπορείτε να κάνετε ένσταση. Θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το αν η αίτησή σας είναι επιτυχής.

 

 

 

2. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

 

 

2.1 Σύνδεσμοι για τις Ιστοσελίδες μας

 

Συμφωνώντας να συμμετέχετε στο πρόγραμμα Συνεργατών (Meridianbet), συμφωνείτε να δημιουργήσετε και να διατηρείτε μοναδικούς συνδέσμους από την ιστοσελίδα σας προς τις ιστοσελίδες της εταιρείας μας. Μπορείτε να συνδεθείτε με την εταιρεία μας μέσω banners, text links και σταθερών εικαστικών που περιέχουν σύνδεσμο (link) που θα σας παρέχουμε και θα είναι μοναδικός για εσάς.

 

2.2 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Σύστασης

 

α) Για να έχετε δικαίωμα προμήθειας από τα websites μας, πρέπει αυτά να προβάλλονται (με banners και text links) σε εμφανή σημεία της ιστοσελίδας σας (συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής σελίδας του website σας).

 

β) Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει (κατόπιν ενημέρωσης) λογαριασμό συνεργάτη/affiliate αν σε διάστημα 3 μηνών δεν έχει δημιουργήσει 3 νέες ενεργές εγγραφές. Για την αποζημίωση ισχύει ότι αναφέρεται στον όρο 5.1

 

γ) Αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι κάποιος συνεργάτης/affiliate προσπάθησε να δημιουργήσει διπλοεγγραφές ή εγγραφές που κάνουν απλά κατάθεση/ανάληψη για να “ενεργοποιηθούν” προκειμένου να επιτύχει το στόχο των 5 minimum ενεργών εγγραφών κάθε μήνα, τότε ο λογαριασμός θα διαγράφεται και δεν θα δικαιούται καμία προμήθεια.

 

δ) – Διατηρούμε το δικαίωμα να μην πληρώσουμε προμήθεια σε κάποιο συνεργάτη/affiliate, αν υπάρχει υπόνοια απάτης (2.2.γ) και εφόσον διαπιστώσουμε ότι οι ενεργοί λογαριασμοί δεν είναι ταυτοποιημένοι σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις.

 

– Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης πληρωμής προμήθειας αν κριθεί από την εταιρεία μας ότι ο τρόπος προσέλκυσης νέων εγγραφών δεν είναι ο ενδεδειγμένος (μέσω περιεχομένου, υποστήριξης, προτροπής κλπ.)

 

ε) Τα ποσοστά προμηθειών είναι 20% επί των απωλειών των παικτών).

                                                                                                                                        

στ) Απαγορεύεται ο “παικτικός” λογαριασμος ενός affiliate να είναι συνδεδεμένος με το affiliate account του και να λαμβάνει προμήθεια από αυτόν. Επιτρέπεται να παίζει στα sites μας ως παίκτης αλλά απαγορεύεται να λαμβάνει προμήθεια μέσα από το λογαριασμό συνεργάτη που διατηρεί.

 

ζ) Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πρόσβαση στο Συνεργάτη σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

 

η) Εάν η εταιρεία μας αποφασίσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι ο Συνεργάτης έχει προβεί στην αποστολή μαζικών ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή διαφημίζει τις υπηρεσίες μας με άλλο μη επιτρεπόμενο τρόπο, μπορεί η εταιρεία μας (χωρίς να περιορίζονται τα άλλα δικαιώματα ή νομικά μέσα που μπορεί να είναι διαθέσιμα) να παρακρατήσει οποιαδήποτε προμήθεια άλλως πληρωτέα στο Συνεργάτη στο πλαίσιο της παρούσας συμβατικής σχέσης ή/και να προβεί σε καταγγελία της συμβατικής σχέσης με άμεση ισχύ κατόπιν ειδοποίησης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης.

 

η) Προμήθεια δικαιούστε για όσο καιρό διαφημίζετε τα προϊόντα μας (σύμφωνα με τον όρο 2.2.α). Αν για κάποιο λόγο διακοπεί η προβολή από τη μεριά σας ή γίνεται περιορισμένα, αυτόματα έχουμε το δικαίωμα να κλείσουμε το λογαριασμό σας (Για την αποζημίωση ισχύει ότι αναφέρεται στον όρο 5.1)

 

θ) Προμήθεια δικαιούστε εφόσον διαφημίζετε στo website σας τα banners μας σε εμφανή σημεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν παρέχετε τη μέγιστη δυνατή διαφήμιση/προβολή, δικαιούμαστε χωρίς άλλη δικαιολογία να κλείσουμε το λογαριασμό σας με όλες τις σχετικές συνέπειες (απώλεια εσόδων, παικτών κλπ.). Ισχύει και εδώ ο όρος 5.1

 

2.3.1 Εγκεκριμένα δημιουργικά & προωθητικό υλικό

 

Θα χρησιμοποιείτε μόνο τα δημιουργικά (banner, μηνύματα html, άρθρα, εικόνες και εικονίδια) που βρίσκονται στο site Συνεργατών μας και δεν θα έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε την εμφάνιση τους ή να κάνετε καμία παρέμβαση σε αυτά χωρίς την έγγραφη άδεια μας. Η εμφάνιση και σύνταξη των συνδέσμων μεταφοράς trackinglinks είναι σχεδιασμένα από εμάς και αποτελούν τη μόνη εγκεκριμένη και αδειοδοτημένη εκπροσώπηση των ιστοσελίδων μας.

 

 

2.3.2 Επικοινωνία & Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

 

Η Meridianbet συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (ΕΑΣ) και τις επιταγές αυτής. Όλοι οι Συνεργάτες είναι υποχρεωμένοι, αποτελώντας μέλη του προγράμματος Συνεργατών, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τις επιταγές της Αρχής.

 

Ειδικότερα, όλες οι λεκτικές αναφορές, όπως και η προώθηση μέσω δημιουργικών, θα πρέπει να συνάδει απόλυτα με τις υποδείξεις της Αρχής. Αποτελεί υποχρέωση του Συνεργάτη η εναρμόνιση της προώθησης τnς Meridian σύμφωνα με τις προαναφερθείσες υποδείξεις.

 

2.4 Καλή Πίστη

 

Δεν θα επωφεληθείτε σε γνώση σας από γνωστή ή υποψιασμένη κυκλοφορία που δεν πραγματοποιείται με καλή πίστη ανεξάρτητα αν προκαλεί ζημιά σε εμάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε όλα τα ποσά των λογαριασμών που σας οφείλονταν με βάση αυτή τη Συμφωνία αν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτή η κυκλοφορία προκλήθηκε εν γνώση σας. Ακόμη και αν δεν δημιουργήσατε αυτή την κυκλοφορία, διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε την Προμήθεια Σύστασης σχετικά με τέτοια κυκλοφορία.

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε πληρωμές συνεργατών και/ή να αναστείλουμε ή να κλείσουμε λογαριασμούς όπου οι πελάτες συνεργατών κάνουν κατάχρηση προσφορών της εταιρείας μας ανεξάρτητα από το αν έχετε γνώση. Τέτοιες καταστάσεις περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε διαφορετικούς πελάτες που στοιχηματίζουν και στα δύο αποτελέσματα ενός αγωνίσματος ή αγοράς για να περιορίσουν τον κίνδυνο και να ζητήσουν τα μπόνους.

 

2.5 Υπευθυνότητα για την Ιστοσελίδα σας

 

Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση της ιστοσελίδας σας και για όλη την ύλη που εμφανίζεται σε αυτή. Για παράδειγμα θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να εξασφαλίσετε ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα σας δεν είναι συκοφαντικό ενάντια στα συμφέροντα της εταιρείας μας. Αποποιούμαστε κάθε υποχρέωση για αυτά τα θέματα. Επιπλέον, θα μας αποζημιώσετε και προστατέψετε από όλες τις απαιτήσεις, ζημιές και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νομικών εξόδων) που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας σας.

 

Το πρόγραμμα συνεργατών μας έχει σκοπό την άμεση συμμετοχή σας. Δεν θα ανοίξετε λογαριασμούς συνεργατών εκ μέρους άλλων συμμετεχόντων. Το άνοιγμα ενός λογαριασμού συνεργάτη για ένα τρίτο μέρος, η μεσιτεία λογαριασμού συνεργάτη ή η μεταφορά ενός λογαριασμού συνεργάτη δεν είναι αποδεκτά. Συνεργάτες που επιθυμούν να μεταφέρουν ένα λογαριασμό σε άλλο επωφελούμενο κάτοχο λογαριασμού πρέπει να ζητήσουν άδεια επικοινωνώντας μαζί μας με email στο [email protected]. Η έγκριση ή μή είναι αποκλειστικά στην ευχέρειά μας.

 

2.6 Εμπιστευτικότητα

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της συμφωνίας, μπορεί να σας εμπιστευτούμε με “ευαίσθητες” πληροφορίες σχετικές με την επιχείρησή μας, τις λειτουργίες, ή την τεχνολογία του προγράμματος Συνεργατών . Συμφωνείτε να αποφύγετε αποκάλυψη ή μη επιτρεπόμενη χρήση τέτοιων εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτους εκτός αν έχετε την προηγούμενη γραπτή μας συγκατάθεση ότι θα χρησιμοποιήσετε τις εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο για σκοπούς απαραίτητους για να προωθήσουν τους στόχους αυτής της Συμφωνίας. Οι υποχρεώσεις αναφορικά με εμπιστευτικές πληροφορίες θα διατηρηθούν μετά το τερματισμό της Συμφωνίας.

 

2.7 Προστασία Δεδομένων

 

Ο Συνεργάτης δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα:

 

α) τηρεί σε κάθε περίπτωση όλες τις υποχρεώσεις του σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του ν. 2472/1997 (Α’ 50), και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις ενδέχεται να έχει από άλλη σχετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ισχυουσών τροποποιήσεων κατά περιόδους. Συνακόλουθα, προβλέπεται και η τήρηση των κανονισμών της ΕΕ για την προστασία δεδομένων αναφορικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (Οδηγία 2002 / 58 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως τροποποιήθηκε κατά την οδηγία 2006/24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την οδηγία 2009/136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της). Ο συνεργάτης οφείλει επίσης να συμμορφώνεται στο σύνολο των ισχυόντων νόμων και κανονισμών απορρήτου παγκοσμίως. Σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, οι πληροφορίες (όχι μόνο προσωπικές πληροφορίες) δεν μπορούν να ανακτηθούν ή να αποθηκευτούν σε προσωπικές συσκευές ενός ατόμου, εκτός εάν το άτομο: (i) έχει ενημερωθεί σαφώς και πλήρως για το γιατί συμβαίνει αυτό και / ή (ii) έχει δώσει τη συγκατάθεσή του όταν αυτό ισχύει κατά περίπτωση. Ο Συνεργάτης οφείλει να ενημερώνει τους επισκέπτες του ιστότοπού του ότι η τεχνολογία παρακολούθησης θα εγκατασταθεί στον σκληρό δίσκο τους όταν κάνουν κλικ στους συνδέσμους και πρέπει να λάβει τη συγκατάθεσή τους για αυτήν την παρακολούθηση, προτού ανακτήσει ή αποθηκεύσει πληροφορίες από υπολογιστή, smartphone, κινητό τηλέφωνο, tablet ή άλλης συσκευής τους. Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει ότι όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τους Πελάτες είναι και θα

παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Οποιαδήποτε πρόσβαση σε δεδομένα που σχετίζονται με τον Πελάτη γίνεται αποκλειστικά υπό την ιδιότητά του Συνεργάτη ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του ν. 2472/1997 (Α’ 50) και

 

β) συμμορφώνεται με τυχόν ισχύουσες οδηγίες που παρέχονται από την Εταιρεία κατά καιρούς.

 

γ) διατηρεί και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες καθ ‘όλη τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας που να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή του με τις σχετικές απαιτήσεις.

 

δ) επιβεβαιώνει γραπτώς και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά από ανάλογο γραπτό αίτημα της Εταιρείας την πλήρη συμμόρφωσή του στη συγκεκριμένη ρήτρα.

 

 

 

3. Υπολογισμός Προμήθειας Συνεργάτη (affiliates commission)

 

3.1 Η Προμήθεια Σύστασης

 

Aυτή βασίζεται στο καθαρό κέρδος των πελατών που συστήσατε. Το καθαρό κέρδος ορίζεται ως:

 

όλα τα μικτά χρήματα που γίνονται δεκτά από όλα τα διευθετημένα στοιχήματα μετά την αφαίρεση:

 

α) χρημάτων που πληρώνονται στους πελάτες ως κέρδη

 

β) χρημάτων που πληρώνονται με μορφή φόρων

 

γ) μη εισπραττόμενα χρέη

 

δ) απάτη (fraud – συμπαιγνία κλπ)

 

ε) στοιχήματα που επιστρέφονται

 

στ) συναλλαγές που αντιστρέφονται με οδηγίες της τράπεζας του κατόχου της κάρτας.

 

ζ) άκυρα στοιχήματα και

 

η) μπόνους στοιχήματος/κατάθεσης.

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το ποσοστό προμήθειας και τη μέθοδο υπολογισμού της προμήθειας σύστασης αν κριθεί αναγκαίο χωρίς καμιά δικαιολογία ή προηγούμενη ενημέρωση.

 

 

 

3.2 Υπολογισμοί Πληρωτέας Προμήθειας

 

Οι Συνεργάτες-Αffiliates δικαιούνται πληρωμή στο υπόλοιπο των κερδών των στοιχημάτων. Αρνητικά υπόλοιπα προμήθειας θα αφαιρούνται από διαθέσιμες προμήθειες.

 

4. Πληρωμές Προμηθειών Σύστασης

 

Ο λογαριασμός σας πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 ενεργούς συστημένους Πελάτες για να έχετε δικαίωμα για πληρωμή Προμήθειας Σύστασης (η πληρωμή ολοκληρώνεται έως τις 30 του επόμενου μήνα), εφόσον έχετε εκπληρώσει τις παραπάνω απαιτήσεις για Πελάτες στο τέλος του προηγούμενου μήνα.

 

Οι προμήθειες των Συνεργατών μας πιστώνονται σε έναν υποδεικνυόμενο τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) που ανήκει στον Συνεργάτη ή την Εταιρεία αυτού, όπως αποτυπώνεται στο μηνιαίο τιμολόγιο (Invoice) που είναι υποχρεωμένος να εκδίδει ο κάθε συνεργάτης. Χωρίς την αποστολή του απαιτούμενου τιμολογίου με συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν πραγματοποιείται πληρωμή.

Αν κάποιος Συνεργάτης διαθέτει εταιρεία τότε θα πρέπει στη φόρμα εγγραφής και στην καρτέλα του να συμπληρωσει: στοιχεια εταιρειας (όνομα, διευθυνση), VAT/ΑΦΤ, Tηλέφωνο, Διεύθυνση, Τραπεζικο λογαριασμο (ΙΒΑΝ, Δικαιουχος, Bank, Swift κλπ.). Στις αρχές του μήνα θα πρέπει να στέλνει τιμολογιο στο [email protected] με όλα τα παραπάνω στοιχεία, ποσό προμήθειας και αιτιολογια “Affiliates Commission – July 2023 (παράδειγμα)”

 

Minimum ποσό κατάθεσης προμήθειας ορίζονται τα 100 ευρώ. Αν είναι μικρότερο το ποσό μεταφέρεται στον επόμενο μήνα μέχρι να φτάσει τα 100 ευρώ (θετικό carry over)

 

Ως ενεργός πελάτης ενός affiliate/συνεργάτη μας ορίζεται ως ένας επισκέπτης στην ιστοσελίδα σας που έκανε κλικ στο Meridianbet  διαμέσου του συνδέσμου μεταφοράς, καταχωρήθηκε ως πελάτης, κατέθεσε ποσά στον λογαριασμό πελάτη και διεξήγαγε δραστηριότητα στοιχήματος.

 

 

 

5. Διάρκεια, Λήξη, Συνέπειες και Ακατάλληλες Ιστοσελίδες

 

5.1 Διάρκεια και Λήξη

 

Η Διάρκεια της μεταξύ μας συμφωνίας θα ξεκινήσει όταν ολοκληρώσετε την διαδικασία εγγραφής και δημιουργήσετε ένα μοναδικό σύνδεσμο για τις ιστοσελίδες μας και θα είναι συνεχής εκτός αν το ένα μέρος ενημερώσει το άλλο γραπτά ότι επιθυμεί να τερματίσει τη Συμφωνία, σε αυτή την περίπτωση η Συμφωνία θα τερματιστεί αμέσως. Ο τερματισμός γίνεται κατά βούληση, με ή χωρίς δικαιολογία, από οποιοδήποτε μέρος. Για σκοπούς κοινοποίησης του τερματισμού, η παράδοση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρείται γραπτός και άμεσος τρόπος κοινοποίησης.

 

Από τη στιγμή που θα λήξει η συνεργασία μας δικαιούστε προμήθεια για το υπόλοιπο του μήνα. Eνδεχόμενο carry over δεν το δικαιούστε αφού για να μην το έχετε λάβει, δεν τηρούσατε τους minimum όρους για την ανάληψη προμηθειών.

 

Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα είτε να τερματίσει μια affiliate συνεργασία, είτε να τροποποιήσει τους όρους αυτής, είτε αλλάζοντας τα ποσοστά (αύξηση/μείωση), είτε μετατρέποντάς τη σε flat fee (με αντίστοιχους όρους), αν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι προστασίας των συμφερόντων της. Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί στο συνεργάτη η όποια αλλαγή στον τρόπο συνεργασίας, αυτός δεν έχει επιλογή πλην της συμμόρφωσης με αυτή.

 

5.2 Συνέπειες

 

Με τον τερματισμό πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα banner/εικονίδια από την ιστοσελίδα σας και να απενεργοποιήσετε όλους τους συνδέσμους από την ιστοσελίδα σας στη δική μας. Όλα τα δικαιώματα και οι άδειες που σας δίνονται με αυτή τη Συμφωνία θα τερματιστούν άμεσα. Θα μας επιστρέψετε όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες και όλα τα αντίγραφα τους που έχετε στην κατοχή, επιμέλεια και έλεγχο σας και θα σταματήσετε όλες τις χρήσεις των Σημάτων μας.

 

5.3 Ακατάλληλες Ιστοσελίδες

 

Μπορεί να τερματίσουμε αυτή τη συμφωνία αν καθορίσουμε (στη διακριτική μας ευχέρεια) ότι η ιστοσελίδα σας είναι ακατάλληλη. Ακατάλληλες ιστοσελίδες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές που: στοχεύουν σε παιδιά, εμφανίζουν πορνογραφία ή άλλες παράνομες σεξουαλικές πράξεις, προωθούν τη βία, προωθούν τις διακρίσεις που βασίζονται σε φυλή, φύλο, θρησκεία, εθνικότητα, αναπηρία, σεξουαλικό προσανατολισμό, ή ηλικία προωθούν παράνομες δραστηριότητες ή παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

5.3.1 Iστοσελίδες σύγκρισης αποδόσεων

 

Απαγορεύεται η προβολή της Meridianbet σε sites συγκρίσεως αποδόσεων (τύπου predictors) χωρίς την έγκρισή μας. Συνεργάτης που θα ανοίξει affiliate λογαριασμό και θα “ανεβάσει” banners/trackers σε τέτοιες ιστοσελίδες (χωρίς έγκριση) δεν δικαιούται καμία προμήθεια από την εταιρεία μας.

 

5.4 Διπλόγραφοι Λογαριασμοί

 

Δεν θα ανοίξετε πάνω από ένα λογαριασμό συνεργάτη χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας ούτε θα κερδίσετε προμήθεια από λογαριασμό δικό σας ή συγγενικού προσώπου. Το πρόγραμμα στοχεύει σε επαγγελματίες εκδότες / ιδιοκτήτες ιστοσελίδων.

 

 

 

 

6. Συνεχής Προώθηση

 

Θα ενσωματώσετε και θα επιδεικνύετε εμφανώς και συνεχώς τους πιο πρόσφατους συνδέσμους που παρέχονται από εμάς σε όλες τις σελίδες με τρόπο και σε θέση που συμφωνείται με εμάς και δεν θα αλλάξετε τη μορφή, θέση των συνδέσμων χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Δικαιούστε προμήθειες Σύστασης που βασίζονται στη συνεχή προώθηση των προϊόντων της Meridianbet. Διατηρούμε το δικαίωμα να μειώσουμε τα ποσοστά της Προμήθειας Σύστασης αν ελαττώσετε τις προσπάθειές σας να προσελκύσετε πελάτες. Η ελάττωση ή αναστολή της προώθησης των ιστοσελίδων μας μπορεί να θεωρηθεί ως διάθεση τερματισμού αυτής της μεταξύ μας συμφωνίας.

 

7. Σχέσεις Μερών

 

Εμείς και εσείς είμαστε ανεξάρτητοι ανάδοχοι και δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη συμφωνία που να δημιουργεί συνεταιρισμό, κοινή επιχείρηση, αντιπροσωπεία, προνόμιο ή σχέση εργασίας μεταξύ μας. Δεν θα έχετε τη δικαιοδοσία να κάνετε ή να δεχτείτε προσφορές ή αντιπροσωπεύσεις εκ μέρους μας. Δεν θα κάνετε καμία δήλωση, στην ιστοσελίδα σας ή αλλού, που θα αντικρούει οτιδήποτε σε αυτή τη συμφωνία.

 

 

 

8. Διάφορα

8.1 Διέπων Νόμος

 

Οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας θα διέπουν αυτή τη Συμφωνία κι εσείς συμφωνείτε για την υπαγωγή σας στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της.Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε αυτή τη Συμφωνία χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση.

 

8.2 Μη-Παραίτηση

 

Η αποτυχία μας να επιβάλουμε την αυστηρή απόδοσή σας σε όποια παροχή αυτής της Συμφωνίας δε θα αποτελεί παραίτηση του δικαιώματός μας να επιβάλουμε μια τέτοια ή άλλη παροχή αυτής της Συμφωνίας. Δεν επιτρέπονται και δε θα αναγνωρίζονται απο εμάς τροποποιήσεις, προσθήκες, διαγραφές ή εισαγωγές μεταξύ των γραμμών αυτής της Συμφωνίας. Κανείς από το προσωπικό μας ή συνεργάτες μας δεν έχει την εξουσιοδότηση να κάνει ή να συμφωνήσει οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη Συμφωνία ή τους όρους της.

 

8.4 Διαχωρισιμότητα / Παραίτηση

 

Όπου είναι δυνατόν, κάθε παροχή αυτής της Συμφωνίας θα ερμηνεύεται με τρόπο που να είναι αποτελεσματικός και έγκυρος με το νόμο, αλλά, αν κάποια παροχή της Συμφωνίας κριθεί άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη από κάθε άποψη, τέτοια παροχή θα είναι μη αποτελεσματική μόνο στο βαθμό κατά τον οποίο ανάλογη εγκυρότητα, ή μη δυνατότητα επιβολής, δεν ακυρώνει το υπόλοιπο της Συμφωνίας ή παροχής του παρόντος. Η μη-παραίτηση θα υποδηλώνεται από την συμπεριφορά ή την αποτυχία επιβολής δικαιωμάτων και πρέπει να είναι γραπτή για να είναι έγκυρη.

 

Συμφωνείτε άμεσα ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας κατεβάζοντας το προωθητικό μας υλικό και δημιουργώντας ένα σύνδεσμο από την ιστοσελίδα σας στις δικές μας.