Home
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Έκδοση 4.2

Ημερομηνίας 19.02.2024

MERIDIAN GAMING (CY) LTD

Αρ. Άδειας Β009
 

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο παίκτης θα πρέπει να αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις διαβάζοντας τους προσεκτικά και αποδέχοντας τους Όρους αυτούς πριν την τοποθέτηση στοιχήματος έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί τα Προϊόντα της Εταιρείας Meridian Gaming (CY) Ltd (εφεξής ως «Meridianbet»). Όταν ο παίκτης παίξει οποιοδήποτε παιχνίδι, ή τοποθετήσει ένα στοίχημα, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα της Εταιρείας, αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεσμεύεται από τους Κανονισμούς που ισχύουν από καιρό σε καιρό για τα σχετικά προϊόντα που διατίθενται στην Ιστοσελίδα.

2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το Προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο. Οι Πελάτες συμφωνούν και συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, καταστατικά και κανονισμούς αναφορικά με το Προϊόν και οποιαδήποτε στοιχήματα τέθηκαν επί ή μέσω του Προϊόντος.

 

3. ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

3.1 Η Meridanbet θα παρέχει το προϊόν καταβάλλοντας εύλογη δεξιότητα και φροντίδα. Παρέχει περαιτέρω εγγύηση ή δέσμευση, είτε ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Προϊόν. Όλες οι σιωπηρές εγγυήσεις ή προϋποθέσεις ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για τον σκοπό ή ακρίβειας εξαιρούνται δια του παρόντος. Η Meridanbet δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι το Προϊόν θα πληρεί τις προϋποθέσεις των πελατών ή ότι θα είναι χωρίς εμπόδια, έγκαιρο, ασφαλές ή χωρίς λάθη, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται, ή ότι ο ιστότοπος ή ο διακομιστής meridianbet.com.cy που τον διαθέτει δεν έχει ιούς ή σφάλματα ή ότι αντικατοπτρίζουν την πλήρη λειτουργικότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία των υλικών ή αναφορικά με τα αποτελέσματα ή την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας αποκτάται από τους πελάτες μέσω του Προϊόντος.

 

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

4.1 Ο παίκτης συμφωνεί ότι η χρήση του Προϊόντος από αυτόν αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη.

4.2 Η Meridanbet δεν θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς που σχετίζεται με την χρήση που κάνει ο παίκτης στο Προϊόν, έμμεση ή άμεση, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια εργασίας, απώλεια κερδών, διακοπή εργασιών, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών, ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική ή επακόλουθη απώλεια (ακόμη και στις περιπτώσεις που έχουμε ειδοποιηθεί για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας).

4.3 Η Meridanbet δεν θα φέρει ευθύνη απέναντί στον πελάτη για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που μεταφορτώθηκε ή μεταδόθηκε μέσω του Προϊόντος και ο παίκτης επιβεβαιώνει ότι η η Meridanbet δεν θα φέρει ευθύνη απέναντί του ή απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή απόσυρση του Προϊόντος.

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο παίκτης συμφωνεί πλήρως να αποζημιώνει, υπερασπίζεται και απαλλάσσει την Meridanbet, και τα στελέχη της, τους διευθυντές της, τους εργαζομένους της, πράκτορες και προμηθευτές της, άμεσα κατόπιν αιτήματος, για όλες τις αξιώσεις, υποχρεώσεις, απώλειες, κόστη, ζημίες και δαπάνες, περιλαμβανομένων των νομικών εξόδων, που τυχόν προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων από αυτόν ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη προκύπτει από την χρήση του Προϊόντος από τον ίδιο ή την χρήση του από οποιοδήποτε άλλο άτομο έχει πρόσβαση στο Προϊόν κάνοντας χρήση των δικών του στοιχείων ταυτοποίησης.

6. ΠΑΓΩΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Το πάγωμα λογαριασμού» γίνεται στις περιπτώσεις όπου ένα πρόσωπο προσπαθεί με δόλιο τρόπο να ξεγελάσει τον Αποδέκτη ή να παραβιάσει συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και αυτού δεδομένου ότι έχει αποδεχτεί και έχει δεσμευτεί κατά την εγγραφή του ότι αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις, π.χ. δημιουργώντας διπλούς λογαριασμούς. 

Κάθε παίκτης επιτρέπεται να έχει μόνο έναν αριθμό λογαριασμού και μόνο ένας λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιεί την ίδια διεύθυνση ΙΡ και τον ίδιο υπολογιστή.  Αν ο παίκτης έχει πάνω από έναν λογαριασμό, όλα τα κέρδη θα είναι ΑΚΥΡΑ και συνάμα θα αναστέλλεται η λειτουργία του λογαριασμού του.

Επίσης πάγωμα λογαριασμού πραγματοποιείται σε περιπτώσεις άρνησης επικύρωσης λογαριασμού, δηλαδή όταν ένας παίκτης αρνείται ή αμελεί να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες που του έχουν ζητηθεί από τον Αποδέκτη για λόγους ταυτοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του ή όταν ο Αποδέκτης αιτείται πρόσθετες πληροφορίες για επικύρωση λογαριασμού για τη δημιουργία του οικονομικού του προφίλ, και αυτός αρνείται χωρίς καμία επαρκή δικαιολογία.

Σε τέτοιές περιπτώσεις ο Αποδέκτης είναι εύλογο να υποθέσει ή να υποψιαστεί ότι ο παίκτης μπορεί να εμπλέκεται σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να προχωρήσει σε προσωρινό πάγωμα του λογαριασμού του παίκτη μέχρι να εξετάσει το προφίλ και τις δραστηριότητες του παίκτη βάση της Οδηγίας για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (15.2023.v3) ή και όπως έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. 

 

7. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΙΚΤΗ

Ο Αποδέκτης εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας πριν«το κλείσιμο λογαριασμού παίκτη» όπου εξετάζονται επαρκώς οι εξής περιπτώσεις,

 • εάν ένας χρήστης αμελεί ή αρνείται να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες που του έχουν ζητηθεί από τον Αποδέκτη εντός τριάντα ημερών για λόγους ταυτοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του ή για τη δημιουργία του οικονομικού του προφίλ, χωρίς καμία επαρκή δικαιολογία τότε ο Αποδέκτης δύναται να κλείσει τον λογαριασμό του παίκτη αφού πρώτα των ενημερώσει γραπτώς.
 • εάν ένας χρήστης προσπαθεί επανειλημμένα να αποφύγει το όριο των €2.000 βάση της οδηγίας 15.2023.v3 ή και όπως έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (ΕΑΣ) όπως τροποποιήθηκε ή διστάζει να παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα τα οποία ευλόγως αιτείται ο Αποδέκτης όταν χρήστης αποφέρει κέρδη άνω των €2.000.
 • εάν ένας χρήστης αποφασίσει να αυτό-εξαιρεθεί και να αποκλείσει τον εαυτό του από τις στοιχηματικές δραστηριότητες που προσφέρει η σελίδας μας είτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είτε για αόριστη χρονική περίοδο τότε μπορεί να αυτο-εξαιρεθεί από περαιτέρω συμμετοχή σε αθλητικά στοιχήματα ή να κάνει αίτημα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου επικοινωνίας μαζί με τον Αποδέκτη βάση της Οδηγίας 10/2020 ή και όπως έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί της ΕΑΣ. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αυτοαποκλεισμού του παίκτη και λόγω της συμμόρφωσης της Meridianbet αναφορικά με την Οδηγία 10/2020 ή και όπως έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί της ΕΑΣ, η Εταιρεία πρέπει να αποκλείσει αμέσως τον λογαριασμό του παίκτη, σε περίπτωση πληρωμής του παίκτη, η Meridianbet θα διευθετήσει τις τυχόν πληρωμές προς τον παίκτη μέσω του τραπεζικού λογαριασμού από τον οποίο προήλθαν τα ποσά με τα οποία διεξάχθηκε το στοίχημα.

Σε περίπτωση όπου υπάρχει κώλυμα ή/και μεγάλη δυσκολία διευθέτησης των πληρωμών ή αδυναμία εκπλήρωσης της πληρωμής του παίκτη μέσω του τραπεζικού λογαριασμού από τον οποίο προήλθαν τα ποσά με τα οποία διεξάχθηκε το στοίχημα ως προβλέπεται στο άρθρο 63 (3) του περί Στοιχημάτων Νόμου 2019, η Meridianbet θα διευθετήσει τις τυχόν πληρωμές προς τον παίκτη μέσω τραπεζικής μεταφόρας. Αυτοεξαίρεση συγκεκριμένης περιόδου αίρεται αυτομάτως κατά την λήξη της χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένη ενέργεια από τον παίκτη, ενώ αυτοεξαίρεση αόριστης χρονικής περιόδου αίρεται μόνο με το πέρας επτά ημερών από τη λήψη σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης από τον παίκτη και αφού πρώτα ολοκληρωθεί η περίοδος αυτοεξαίρεσης τουλάχιστον 12 μηνών.

 • εάν ο Αποδέκτης μετά από περεταίρω εξέταση του λογαριασμού του χρήστη κρίνει ότι ο χρήστης στοιχηματίζει πανομοιότυπα δελτία ή διατηρεί διπλούς λογαριασμούς με δόλιο τρόπο που αποσκοπεί επιπλέον κέρδη ή/και όταν ο Αποδέκτης έχει αμφιβολίες σχετικά με την εγκυρότητα ή/και την ακρίβεια των δεδομένων του παίκτη.
 • εάν ο χρήστης συγκατατεθεί το κλείσιμο λογαριασμού του μετά από το χρονικό διάστημα 24 (είκοσι-τεσσάρων) μηνών όπου τον διατηρούσε αδρανή χωρίς καμία συναλλαγή μετά από πληροφόρηση του από τον Αποδέκτη βάση της Οδηγίας 11/2020 ή και όπως έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. Ακολούθως, ο αποδέκτης οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην τελευταία γνωστή ηλεκτρονική διεύθυνση του παίκτη, με σκοπό να τον πληροφορήσει σχετικά με το κλείσιμο του λογαριασμού του και την οποιαδήποτε εκτέλεση εμβάσματος σε σχέση με το υπόλοιπο αυτού.
 • εάν η αξιολόγησή Κινδύνου της Εταιρείας κρίνει βάση της πολιτικής μας, τις δραστηριότητες ενός χρήστη υψηλού κινδύνου λόγω του ότι είναι τακτικός παίκτης με διακυμάνσεις ή/και αξιοσημείωτες αλλαγές στην στοιχηματική του δραστηριότητα
 • εάν απορρέει κίνδυνος συναλλαγής μέσω συγκεκριμένων μεθόδων πίστωσης του λογαριασμού του παίκτη οι οποίες θεωρούνται ότι παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κίνδυνος που απορρέει από την πηγή των εσόδων και πηγής πλούτου των εσόδων ή περιουσιακών στοιχείων του χρήστη π.χ. παίκτες που εμφανίζονται σε διεθνείς λίστες κυρώσεων ή παίκτες οι οποίοι είναι κάτοικοι ή πολίτες χωρών που δεν συμμορφώνονται με τα κράτη μέλη ή είναι χώρες υψηλού κινδύνου
 • εάν προκύψει γεωγραφικός κίνδυνος σε λογαριασμό παίκτη λόγω του τόπου διαμονής του,  π.χ. κάτοικοι, πολίτες τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που συνδέονται με δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης τρομοκρατίας.

 

8. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

8.1 Η Meridanbet μπορεί να τερματίσει τον λογαριασμό του πελάτη (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του) αν η Εταιρεία πιστεύει ότι ο παίκτης έχει παραβιάσει οποιαδήποτε από τις παρούσες Προϋποθέσεις ή έχει ενεργήσει με τρόπο ανακόλουθο με το πνεύμα οποιασδήποτε εξ' αυτών ή για οποιονδήποτε λόγο η Εταιρεία διακόψει την παροχή του Προϊόντος.  Σε τέτοιες περιπτώσεις  θα ενημερώνεται η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

* Όταν ο παίκτης / ο λογαριασμός βρίσκεται υπό διερεύνηση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει προσωρινά το λογαριασμό του παίκτη.

8.2 Ο παίκτης αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση που λάβει προηγουμένως τέτοια ειδοποίηση για τυχόν τερματισμό ή αναστολής του λογαριασμού του θα ενημερωθεί μέσω του συστήματος ειδοποίησης.

 

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

9.1 Ο παίκτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το υλικό ή το περιεχόμενο που παρέχεται ως τμήμα των υπηρεσιών στοιχηματισμού της meridianbet.com.cy, ανήκουν στην Meridianbet ή τους δικαιοπαρόχους της. Επιτρέπεται στον πελάτη να χρησιμοποιήσει το υλικό αυτό μόνο με τον τρόπο που ρητώς εξουσιοδοτείται από την Meridianbet ή τους δικαιοπαρόχους της.

9.2 Ο παίκτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το υλικό και το περιεχόμενο που περιέχεται στον ιστότοπο meridianbet.com.cy και παρέχεται ως τμήμα του Προϊόντος διατίθεται μόνο για προσωπική του μη εμπορική χρήση και ότι μπορεί να μεταφορτώνει ("κατεβάζει") το υλικό και το περιεχόμενο αυτό μόνο σε έναν σκληρό δίσκο υπολογιστή για τον σκοπό αυτό. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού και του περιεχομένου αυτού απαγορεύεται αυστηρά. Ο παίκτης συμφωνεί να μην προβαίνει (και συμφωνεί να μην υποβοηθά ή διευκολύνει οποιονδήποτε τρίτο) στην αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, έκδοση, εμφάνιση, διανομή, εμπορική εκμετάλλευση, παραβίαση ή δημιουργία παράγωγων εργασιών του υλικού και του περιεχομένου αυτού.

 

10. ΕΓΓΡΑΦΗ /ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Εγγραφή παίκτη

(1) Η Εταιρεία επιτρέπεται να εγγράψει ως παίκτη πρόσωπο, εφόσον αυτό υποβάλει σχετική αίτηση για εγγραφή.

 

(2) Η αίτηση για εγγραφή υποβάλλεται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 

(α) Βεβαίωση ότι ο παίκτης έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του·

 

(β) στοιχεία ταυτότητας του παίκτη·

 

(γ) διεύθυνση διαμονής του παίκτη·

 

(δ) έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παίκτη· και

 

(ε) βεβαίωση ότι ο παίκτης έχει ενημερωθεί για τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του στοιχήματος, περιλαμβανομένης της αμοιβής που πιθανό να κληθεί να καταβάλει στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β.

10.1 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει εμφανή σφάλματα κατά την προετοιμασία υπολοίπων λογαριασμού. Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους αντίστοιχους χρήστες για τις διορθώσεις άμεσα.

10.2 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεί χρήστες με ψευδή στοιχεία από την συμμετοχή τους στα αθλητικά γεγονότα που προσφέρονται και να τους αρνείται την πληρωμή τυχόν κερδών. Κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας, ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει επίσημο έγγραφο με την φωτογραφία του, που να αποδεικνύει την ταυτότητα (αντίγραφο διαβατηρίου ή  ταυτότητα).

10.3  Κάθε χρήστης μπορεί να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό. Οι χρήστες που έχουν ήδη εγγραφεί δεν επιτρέπεται να εγγραφούν ως νέοι χρήστες με άλλο όνομα ή με διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Αν ο χρήστης παραβιάσει τον κανόνα αυτό, η Εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει οποιαδήποτε στοιχήματα έχει υποβάλλει καθώς και οποιαδήποτε Free Bets έχουν υποβληθεί στον αντίστοιχο λογαριασμό.

10.4 Σε περίπτωση που υπάρξει υποψία χειραγώγησης ή απάτης, και σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ειδικότερα στην πολλαπλή ταυτόχρονη συμμετοχή σε παιχνίδια και την δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών, η Εταιρεία μπορεί να εξαιρέσει τον αντίστοιχο χρήστη από την υποβολή περαιτέρω στοιχημάτων καθώς και από την συμμετοχή του σε άλλα παιχνίδια. Οποιαδήποτε εγκληματική ή ύποπτη ενέργεια μπορεί να αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές (ΜΟΚΑΣ, Ε.Α.Σ κλτ) Σε μια τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία θα πληρώσει στον χρήστη οποιοδήποτε πραγματικό ποσό υπάρχει στο υπόλοιπο του λογαριασμού στοιχηματισμού του, αφού παρακρατήσει μια χρέωση χειρισμού 10% με την προϋπόθεση ότι το ποσό έχει αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο. Τα Free bets ή τα κέρδη που μπορεί να προέρχονται από Free Bets, τα οποία δεν αποκτήθηκαν με νόμιμο τρόπο, θα ακυρώνονται.

10.5 Κάθε παίκτης επιτρέπεται να έχει μόνο έναν αριθμό λογαριασμού και μόνο ένας λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιεί την ίδια διεύθυνση ΙΡ και τον ίδιο υπολογιστή. Η Εταιρεία σας επιτρέπει ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ανά άτομο, οικογένεια, νοικοκυριό, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικό αριθμό, αριθμό χρεωστικού/πιστωτικού λογαριασμού και κοινόχρηστο υπολογιστή π.χ. σε σχολείο, δημόσια βιβλιοθήκη ή εργασιακό χώρο. Αν ο παίκτης έχει πάνω από έναν λογαριασμό, όλα τα κέρδη και τα μπόνους θα είναι ΑΚΥΡΑ, θα αναστέλλεται η λειτουργία του λογαριασμού και ο λογαριασμός θα κλείσει και η αρχική κατάθεση θα μεταφερθεί στον υπόλοιπο του λογαριασμό του παίκτη. Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου θα ενεργεί ως ο τελικός διαιτητής σε κάθε διαφορά μεταξύ της Meridianbet και των εγγεγραμμένων παικτών της σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας.

10.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΙKΤΗ

Δια του παρόντος ο παίκτης δηλώνει και εγγυάται ότι:

10.6.1 Είναι άνω των 18 ετών ή έχει την ελάχιστη νόμιμη ηλικία που ορίζεται από την δικαιοδοσία της χώρας διαμονής του και, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, του επιτρέπεται νομίμως να συμμετέχει στα παιχνίδια που παρέχονται στον Ιστότοπο,

10.6.2 Συμμετέχει στα παιχνίδια με αυστηρά μη επαγγελματική ιδιότητα για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης μόνο

10.6.3 Συμμετέχει στα παιχνίδια εκπροσωπώντας τον εαυτό του και όχι εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου ατόμου

10.6.4 Όλες οι πληροφορίες που παρέχει στην Meridianbet κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, είναι αληθείς, πλήρεις, και ορθές, και θα ενημερώσει άμεσα την Meridianbet για οποιαδήποτε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,

10.6.5 Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αναφορά και οποιωνδήποτε φορολογικών δηλώσεων που ισχύουν για το άτομο του  βάση της σχετικής νομοθεσίας για οποιαδήποτε κέρδη που θα λάβει από την Meridianbet

10.6.6 Όλα τα χρήματα κατατίθονται στον στοιχηματικό του λογαριασμό. Δεν είναι ύποπτος οποιασδήποτε παρανομίας, και ειδικότερα, δεν προέρχεται από οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή πηγή

10.6.7 Γίνεται κατανοητό ότι με την συμμετοχή του στα Παιχνίδια αναλαμβάνει τον κίνδυνο να χάσει χρήματα που έχουν κατατεθεί στον στοιχηματικό λογαριασμό του.

 

 

10.7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Η Meridianbet, μετά από αίτημα του παίκτη στο όνομα του οποίου έχει δημιουργηθεί ένας λογαριασμός, θα  αποστείλει, τα ποσά που οφείλονται στον παίκτη, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αφού πρώτα εξακριβωθεί η εγγραφή του παίκτη, έχουν διεξαχθεί οι διαδικασίες ασφάλειας σε σχέση με το λογαριασμό του παίκτη και έχει διασφαλίσει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους εγκεκριμένους κανονισμούς σε σχέση με την καταβολή των κερδών στους παίκτες.

11. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

11.1 Η Meridianbet πληρώνει τα έξοδα χειρισμού για τις συναλλαγές των παιχτών. Εντούτοις, η Εταιρεία, σε κάποιες περιπτώσεις, διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει έξοδα χειρισμού στον παίκτη για τις συναλλαγές του και τυχόν έξοδα χειρισμού - αν υπάρχουν - θα χρεωθούν στον αντίστοιχο παίκτη κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. (Βλ. σχετικό παράδειγμα στον όρο 14)

Ελάχιστο ποσό       Κατάθεσης / Ανάληψης

Skrill                           5 €     10 €

Neteller                       5 €     10 €

Paysafe                       5 €     10 €

Blueberry                     5 €     10 €

Credit/Debit Cards       5 €      10 €

Aircash                         5 €      10 €

Abon                             5 €  

Bank Transfer:              € 5

Ελάχιστη ημερήσια ανάληψη: € 15

Μέγιστη ημερήσια αναληψη: € 10,000 

Μέγιστη εβδομαδιαία αναληψη: € 15,000 

Για συνήθη ανάληψη μέσω τραπέζης  (3-5 εργάσιμες μέρες) – Χωρίς τέλη μεταβίβασης 

Για ταχεία ανάληψη μέσω τραπέζης (ανάληψη την ίδια μέρα) - Τέλη μεταβίβασης : € 40

 

12.ΟΡΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

12.1 Κάθε παίκτης μπορεί να κατέχει μόνο ένα λογαριασμό. Οι παίκτες που έχουν ήδη εγγραφεί δεν επιτρέπεται να εγγραφούν ως νέοι χρήστες με άλλο όνομα ή με άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν ένας παίκτης παραβιάσει αυτόν τον κανόνα, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τυχόν στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί καθώς και να ακυρώσει οποιοδήποτε ποσό μπόνους που διατηρείται στον αντίστοιχο λογαριασμό.

12.2 Η Meridianbet προωθεί το Ασφαλές Παιχνίδι και ο Ιστότοπος υποστηρίζει την Υπεύθυνη Συμμετοχή στα παιχνίδια. Ως εκ τούτου, ο Ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για λόγους ψυχαγωγίας και προσωπικής χρήσης. Αν ο παίκτης διαγνωστεί με οποιαδήποτε μορφή ψυχαναγκαστικής διαταραχής εθισμού στα παιχνίδια, απαγορεύεται η συμμετοχή του σε οποιοδήποτε παιχνίδι με πραγματικά χρήματα στους Ιστότοπους. Αν ο παίκτης πιστεύει ότι έχει πρόβλημα με ψυχαναγκαστική ή εθιστική συμπεριφορά απέναντι στα παιχνίδια, παρακαλώ όπως αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια, και αποφύγει τον παρόντα ιστότοπο, και οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο παιχνιδιών.

 

12.3 Σύμφωνα με την Οδηγία 10/2020 ή και όπως έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, ο παίκτης έχει το δικαίωμα μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης να ζητήσει, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα: τον καθορισμό του ορίου του ποσού του στοιχήματος, το μέγιστο όριο που μπορεί να χάσει, τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορεί να τοποθετεί στοιχήματα ή να αποκλέισει τον εαυτό του από την δυνατότητα να στοιχηματίσει, είτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είτε για αόριστη χρονική περίοδο. Αδειούχος αποδέκτης, επιτρέπει σε εγγεγραμμένο παίκτη να συμμετέχει σε στοίχημα υπό την προϋπόθεση ότι έχει καθορίσει όριο κατάθεσης.

 

Επιπλέον, η ανάκληση ενός ορίου ή οποιαδήποτε τροποποίηση του, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της προστασίας του παίκτη, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο 7 ημέρες από την λήψη του ηλεκτρονικού αιτήματος του παίκτη, ενώ κάθε αλλαγή που έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη προστασία του παίκτη θα έχει άμεση ισχύ και εφαρμογή από τη λήψη της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης. 

Αυτοεξαίρεση συγκεκριμένης περιόδου αίρεται αυτομάτως κατά την λήξη της χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένη ενέργεια από τον παίκτη, ενώ αυτοεξαίρεση αόριστης χρονικής περιόδου αίρεται μόνο με το πέρας επτά ημερών από τη λήψη σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης από τον παίκτη, αφού πρώτα ολοκληρωθεί περίοδος αυτοεξαίρεσης τουλάχιστον 12 μηνών.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αυτοαποκλεισμού του παίκτη και λόγω της συμμόρφωσης της Meridianbet αναφορικά με την Οδηγία 10/2020, η Εταιρεία πρέπει να αποκλείσει αμέσως τον λογαριασμό του παίκτη, σε περίπτωση πληρωμής του παίκτη, η Meridianbet θα διευθετήσει τις τυχόν πληρωμές προς τον παίκτη μέσω του τραπεζικού λογαριασμού από τον οποίο προήλθαν τα ποσά με τα οποία διεξάχθηκε το στοίχημα. Σε περίπτωση όπου υπάρχει κώλυμα και/ ή μεγάλη δυσκολία διευθέτησης των πληρωμών ή αδυναμία εκπλήρωσης την πληρωμής του παίκτη μέσω του τραπεζικού λογαριασμού από τον οποίο προήλθαν τα ποσά με τα οποία διεξάχθηκε το στοίχημα ως προβλέπεται στο άρθρο 63 (3) του περί Στοιχημάτων Νόμου 2019, η Meridianbet θα διευθετήσει τις τυχόν πληρωμές προς τον παίκτη μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

12.4 H Εθνική Πλατφόρμα Αυτοαποκλεισμού παρέχει δωρεάν τη δυνατότητα στον παίκτη να ελέγξει την στοιχηματική του δραστηριότητα και να αυτοαποκλειστεί από όλους τους παρόχους διαδικτυακού στοιχήματος που δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της ιστοσελίδας https://www.exclusion.cy/ .

Ο αυτοαποκλεισμός είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας ο παίκτης μπορεί να περιορίσει την πρόσβασή του σε ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών στοιχήματος. Ο παίκτης αναγνωρίζει ότι η ενασχόληση του αρχίζει να επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην ζωή του και μπορεί να χρησιμοποιήσει το εργαλείο του αυτοαποκλεισμού για αποτελεσματικότερο έλεγχο της στοιχηματικής του δραστηριότητας.

Ο παίκτης μπορεί να αποκλείσει οικειοθελώς τον εαυτό του είτε προσωρινά είτε επ’ αόριστον από όλες τις ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών στοιχήματος που κατέχουν άδεια από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτοαποκλεισμού, ο παίκτης μπορεί να συνδεθεί με τον υφιστάμενο λογαριασμό του μόνο για την ανάληψη των ποσών που έχει ήδη κατατεθειμένα στον πάροχο και δεν μπορεί να δημιουργήσει νέο λογαριασμό σε αδειοδοτημένη ιστοσελίδα παροχής υπηρεσιών στοιχήματος.

Τύποι Αποκλεισμού

Προσωρινή διακοπή:

 • 24 ώρες
 • 72 ώρες
 • 1 εβδομάδα
 • 1 μήνα
 • Άλλη επιλογή μέχρι τριών μηνών

Διακοπή μεγάλης διάρκειας:

 • 6 μήνες
 • 12 μήνες
 • 5 έτη
 • Επ’ αόριστον
 • Άλλη επιλογή

13. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

13.1 Πριν την πρώτη καταβολή πιστωτικού υπολοίπου πραγματικών χρημάτων από έναν λογαριασμό στοιχηματισμού, ο χρήστης πρέπει να αποστείλει ένα πλήρες και ευανάγνωστο αντίγραφο επίσημου εγγράφου με φωτογραφία του που να αποδεικνύει την ταυτότητά του. Με το αντίγραφο αυτό του επίσημου εγγράφου, η Εταιρεία θα ελέγξει τα προσωπικά του στοιχεία κατά την εγγραφή (ειδικότερα το όνομα και την ημερομηνία γέννησης). Σε περίπτωση ασυμφωνιών, τα στοιχήματα που υποβλήθηκαν από τον χρήστη θα ακυρωθούν και τα κέρδη δεν θα καταβληθούν στον χρήστη, εκτός αν ο χρήστης αποδείξει το δικαίωμά του επί του υπολοίπου του λογαριασμού στοιχηματισμού του με άλλο τρόπο. Αν αποδειχθεί ότι ένας χρήστης έχει ανοίξει περισσότερους από έναν λογαριασμούς, η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή των υπολοίπων στους λογαριασμούς αυτούς (με την εξαίρεση του νομίμως αποκτηθέντος υπολοίπου - μείον μια χρέωση χειρισμού 10% επί του λογαριασμού που ανοίχθηκε πρώτος).

13.2 Οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται σε παίκτη, καταβάλλεται μόνο στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο προήλθαν τα ποσά με τα οποία διεξήχθηκε το στοίχημα. Η πληρωμή των κερδών θα γίνεται μόνο στο όνομα του αντίστοιχου κατόχου λογαριασμού.

13.3 Ο χρήστης συμφωνεί να αποκαλύπτει πληροφορίες που σχετίζονται με τον τραπεζικό του/της λογαριασμό, από τον οποίο θα υποβάλλονται τα στοιχήματα. Ο χρήστης συμφωνεί ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για σκοπούς επιστροφής χρημάτων στον χρήστη.

13.4 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μεθόδου πληρωμής σε ξεχωριστές περιπτώσεις (π.χ. με την έκδοση επιστροφών σε πιστωτικές κάρτες).

13.5 Ο ιστότοπος meridianbet.com.cy δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε αλλαγές σε ποσά καταβολής που προκύπτουν από συναλλαγματικές ισοτιμίες.

13.6 Η Meridianbet θα διεξάγει επιπρόσθετες διαδικασίες επαλήθευσης για οποιαδήποτε καταβολή υπερβαίνει το ισοδύναμο των €2.000 και διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει τέτοιες διαδικασίες επαλήθευσης και σε περιπτώσεις χαμηλότερων καταβολών.

 

14. ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Η Οδηγία υπ’ αριθμόν 11.2020 ή και όπως έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί συντάσσεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64(2) του Νόμου ο οποίος εν προκειμένω προνοεί ότι, σε περίπτωση που στο λογαριασμό παίκτη δεν σημειωθεί συναλλαγή για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β οφείλει να ενημερώσει τους παίκτες αυτούς ότι ο λογαριασμός τους τίθεται ως αδρανής και ενδέχεται να κλείσει. Ο Αποδέκτης ενημερώνει τον χρήστη για το υπόλοιπο του λογαριασμού του εάν υπάρχει έτσι ώστε να του επιστραφεί το συγκεκριμένο ποσό  σε λογαριασμό που ορίζει ο παίκτης. Ακολούθως, ο αποδέκτης οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην τελευταία γνωστή ηλεκτρονική διεύθυνση του παίκτη, με σκοπό να τον πληροφορήσει σχετικά με το κλείσιμο του λογαριασμού του ή/και για την οποιαδήποτε εκτέλεση εμβάσματος σε σχέση με το υπόλοιπο αυτού. Ακολούθως, μετά από επανειλημμένες προσπάθειες του αποδέκτη, εμβάζει το υπόλοιπο του λογαριασμού στον παίκτη σε λογαριασμό που ορίζει ο παίκτης, ή σε περίπτωση που ο παίκτης δεν δύναται να εντοπιστεί το ποσό εμβάζεται στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Ο δε τρόπος χρήσης των ποσών που κατατίθενται στην Αρχή ρυθμίζεται με κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου. Νοείται ότι, δεν υφίσταται δικαίωμα αξίωσης εναντίον αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β, ο οποίος έχει εμβάσει ποσό από λογαριασμό παίκτη στην Αρχή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου. Αν ένας παίκτης επιθυμεί να διατηρήσει τον λογαριασμό του θα πρέπει να πραγματοποιήσει τουλάχιστο μια συναλλαγή άμεσα έτσι ώστε να τεθεί ως ενεργός παίκτης.

Ο λογαριασμός του πάικτη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως τραπεζική διευκόλυνση και οι καταθέσεις θα πρέπει να γίνονται μόνο προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαια για την υποβολή στοιχημάτων. Στην περίπτωση που ένας παίκτης κάνει επανειλημμένες καταθέσεις και αναλήψεις χωρίς να υποβάλλονται τα ανάλογα στοιχήματα, η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει μέχρι και 10% στον  τραπεζικό λογαριασμού του παίκτη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα επιβάρυναν την Meridianbet προτού προβεί σε κλείσιμο του λογαριασμού.

 

15. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

15.1 Η πολιτική απορρήτου επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο η Meridian Gaming (CY) Ltd διαχειρίζεται τα στοιχεία και τα δεδομένα που μας παρέχετε προκειμένου να τα διαχειριστούμε σε σχέση με την ιστοσελίδα μας.

15.2  Όλα τα προσωπικά στοιχεία και τα δεδομένα που παρέχονται από πλευράς σας, υπόκεινται σε επεξεργασία και κατά τα άλλα διατηρούνται από την Meridianbet σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.  Συλλέγουμε τα προσωπικά στοιχεία και τα δεδομένα σας με διάφορους τρόπους: μέσω ιστοσελίδας, μέσω εφαρμογής στο κινητό, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζωντανή συνομιλία, τηλεφωνικών κλήσεων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

15.3 Με την αποδοχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και δεδομένων όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Με την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου καταλαβαίνετε ότι είναι απαραίτητο για τη Meridianbet να συλλέξει, να κρατήσει και να χειριστεί τα δεδομένα σας προκειμένου να σας επιτραπεί η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και να συμμετάσχετε στην προσφορά μας. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε να μην χρησιμοπoιείτε την ιστοσελίδα της Meridianbet ή να μας παρέχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα.

15.4 Η Meridian Gaming (CY) Ltd ελέγχει τους τρόπους συλλογής, και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τους σκοπούς για τους οποίους αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας meridianbet.com.cy . Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις και ανησυχίες σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected] .

15.5 Η Meridianbet προστατεύει και διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της Εταιρείας μας και τους ισχύοντες νόμους περί Προστασίας Δεδομένων. Οι ισχύοντες νόμοι περί Προστασίας Δεδομένων ορίζουν ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν υπάρχει νομική βάση για τέτοια επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του "έννομου συμφέροντος" που προτείνεται από πλευράς μας. Η νομική βάση για επεξεργασία μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες:

 • Όταν έχετε συναινέσει σε τέτοια επεξεργασία,
 • Όταν είναι απαραίτητο για την σύναψη ή την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης που έχουμε μαζί σας,
 • Όταν είναι απαραίτητο να συμμορφωθείτε με μια νομική υποχρέωση σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των κανονισμών για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες,
 • Όταν αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς (ή από τρίτο μέρος), εκτός αν παραβιάζονται τα συμφέροντά σας, τα θεμελιώδη δικαιώματα σας και οι ελευθερίες σας.
 • Όταν είναι απαραίτητο να προστατεύσετε τα ζωτικά συμφέροντά σας ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο.
 • Όταν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου που είναι απαραίτητο για το δημόσιο συμφέρον

15.6 Με την χρήση της ιστοσελίδας/της εφαρμογής κατά την εγγραφή σας ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω της ιστοσελίδας/της εφαρμογής μας ή επικοινωνώντας μαζί μας, η Πολιτική Απορρήτου θα τίθεται σε ισχύ με τη συγκατάθεσή σας

15.7 Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας έντυπα στην ιστοσελίδα μας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που υποβάλετε μέσω της ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • πληροφορίες που μας παρέχετε σε οποιαδήποτε αλληλογραφία και αρχείο κάθε αλληλογραφίας που έχουμε μαζί σας.
 • λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δεδομένων κίνησης, των δεδομένων τοποθεσίας, ιστολογιών και άλλων δεδομένων επικοινωνίας.
 • πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες εγκληματικές δραστηριότητες, δραστηριότητες απάτης ή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ·
 • λεπτομέρειες των συναλλαγών που πραγματοποιείτε μαζί μας. Η Meridian Gaming (CY) Ltd δύναται να ζητά οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για σκοπούς επιβεβαίωσης της πηγής εσόδων (source of wealth) προς εξακρίβωση των συναλλαγών του παίκτη.
 • πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς
 • τις πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των ερευνών ή των διαγωνισμών που συμμετέχετε.
 • πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.
 • Πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό και τα πρότυπά στοιχημάτων σας.
 • οι τηλεφωνικές κλήσεις προς και από την ομάδα υποστήριξης πελατών μας καταγράφονται για σκοπούς εκπαίδευσης και ασφάλειας σε σχέση  με την επίλυση τυχόν ερωτημάτων που προκύπτουν από την υπηρεσία που λαμβάνετε.
 • Όπου είναι αναγκαίο ή απαιτείται να το πράξουμε ώστε να μην βλάπτουμε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία και δεδομένα από διαθέσιμες στο κοινό πηγές, όπως αναζητήσεις στο διαδίκτυο, δημόσια αρχεία και μέσα ενημέρωσης.

15.8 Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς και σύμφωνα με τις ακόλουθες νόμιμες προϋποθέσεις:

 • Για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε το λογαριασμό σας ώστε να μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες των υπηρεσιών μας (απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης)
 • Για να μπορέσουμε να λάβουμε ερωτήσεις και σχόλια από εσάς μέσω του κέντρου υποστήριξης και για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτά (απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης)
 • Προς συμμόρφωσή μας με τους σχετικούς κανονισμούς σχετικά με την εγγραφή σας και την επαλήθευση των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης των στοιχειών αυτών σε τρίτους όπως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή οποιαδήποτε αρμόδια Εποπτική Αρχή, (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, την επαλήθευση ηλικίας και τους οργανισμούς αναφοράς πιστώσεων) σε σχέση με αυτούς τους σκοπούς (νομική υποχρέωση)
 • Όταν καθορίζετε όρια κατάθεσης, θα χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένα μέσα για την παρακολούθηση των ποσών κατάθεσης για να βεβαιωθείτε ότι ικανοποιούμε το αίτημά σας (συγκατάθεση)
 • Προετοιμασία στατιστικών στοιχείων, παροχή αναλυτικών αναφορών και αναλύσεων σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς και άλλους πελάτες (νόμιμα συμφέροντα)
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας προς ανακοίνωση σημαντικών αλλαγών στις υπηρεσίες, ενημερώσεις τεχνικών θεμάτων και αλλαγές στους Γενικούς Όρους, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Πολιτικής Απορρήτου (απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης)
 • Για να σας στείλουμε προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (αλλά μόνο όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας)
 • Να σας παρέχουμε εξατομικευμένη χρήση των υπηρεσιών μας, ώστε να σας προσφέρουμε καλύτερη εξυπηρέτηση. Να κατανοήσουμε καλύτερα τις προτιμήσεις σας και ποια προϊόντα και προσφορές θα ήταν καταλληλότερα για εσάς και για παρόμοιους πελάτες με εσάς (νόμιμα συμφέροντα)
 • Προς συμμόρφωσή μας με τα απαιτούμενα μέτρα για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση τυχόν παράνομων, δόλιων ή ακατάλληλων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού ξεπλύματος χρημάτων και της χρήσης προϊόντων εγκλήματος και απάτης (νομική υποχρέωση)
 • Για να συμμορφωθούμε με το ασφαλές παιχνίδι και τις υποχρεώσεις της κοινωνικής ευθύνης, θα παρακολουθούμε τα στοιχήματα επί αθλητικών ή άλλων γεγονότων και/ή τους τρόπους των καταθέσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ανησυχίες όσον αφορά το ασφαλές παιχνίδι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων για να μας βοηθήσετε να προσδιορίσουμε τέτοια πρότυπα (νομική υποχρέωση)

15.9 Εάν επιλέξετε να μην καταχωρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να αποσύρετε τη συγκατάθεση που δόθηκε προηγουμένως, μπορεί να μας εμποδίσει να εκπληρώσουμε νομικές υποχρεώσεις, την εκπλήρωση του συμβολαίου ή την εκτέλεση των υπηρεσιών που απαιτούνται για την λειτουργία του λογαριασμού σας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η μη παροχή των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες.

15.10 Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε καταχωρήσει στην ιστοσελίδα μας www.meridianbet.com.cy θα διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής και δεν δύναται να καταστραφούν οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αφορούν στο λογαριασμό εκτός εάν παρέλθει η περίοδος των πέντε (5) ετών και εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση της Αρχής (Άρθρο 61(2) του Περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 Ν 37(Ι)2019)

15.11 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (ή όπως αυτός τροποποιηθεί).

Σύμφωνα με τον νόμο αυτό η μετάδοση δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία ή προορίζονται για επεξεργασία μετά τη μετάδοσή τους σε οποιαδήποτε χώρα, επιτρέπεται μετά από άδεια του Επιτρόπου. Ο Επίτροπος εκδίδει την άδεια αυτή μόνο εάν θεωρεί ότι η εν λόγω χώρα εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας. Η διαβίβαση δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελεύθερη. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα η οποία δεν εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας, επιτρέπεται κατ 'εξαίρεση μετά από άδεια του Επιτρόπου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

15.12 Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την ανάκληση της Οδηγίας 95/46 /ΕK (Γενικός Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων) έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τον τρόπο που η  Meridianbet χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα: 

 • Μπορείτε να αποσύρετε την αρχική σας συγκατάθεση, ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, αυτό δεν θα ακυρώσει οποιαδήποτε προηγούμενη επεξεργασία, για την οποία έχει δοθεί προηγουμένως συγκατάθεση. Επίσης, η απόσυρση της συγκατάθεσης μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο του λογαριασμού σας, εάν η ανάκληση της συναίνεσης δεν είναι σύμφωνη με τη νομική βάση στην οποία επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα
 • Υποβολή παραπόνου σε οποιαδήποτε σχετική Αρχή Προστασίας Δεδομένων
 • Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε
 • Διόρθωση τυχόν λανθασμένων ή ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων
 • Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις
 • Δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σας σε τρίτο μέρος που προτείνεται από πλευράς σας

15.13 Εάν υπάρξουν οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ειδοποίησης στην ιστοσελίδα ή μέσω άλλων μεθόδων επικοινωνίας που συμφωνήθηκαν, δίνοντας σας  το χρονικό περιθώριο για να εξετάσετε, να κατανοήσετε και να αποδεχτείτε ή όχι τις αλλαγές πριν να τεθούν σε ισχύ.

Δεν θα επιβάλουμε αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Εάν αρνηθείτε να αποδεχτείτε τις αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή διαφορετικά δεν αποδεχτείτε τις αλλαγές εντός της κατάλληλης χρονικής περιόδου, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να παρέχουμε ορισμένα ή και όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς επίσης οποιαδήποτε χρήση ή επεξεργασία από τρίτους (Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή οποιαδήποτε αρμόδια Εποπτική Αρχή).

 

16. ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ

16.1 Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο τμήμα υποστήριξης πελατών για την επίλυση όλων των καταγγελιών και των διαφορών.

Η υποστήριξη πελατών θα καταβάλει προσπάθειες για την επίλυση της διαφοράς σε άμεση επικοινωνία με τον πελάτη.

Viber Chat: +35795596522

ΓραμμήΥποστήριξης:  70003247

Email: [email protected]

Αν η Meridanbet δεν είναι σε θέση να επιλύσει τη διαφορά, και οι δύο πλευρές έχουν το δικαίωμα να παραπέμψουν τη διαφορά στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου complaints@nba.gov.cy.

16.2 Οι παίκτες δικαιούνται να αναφέρουν οποιοδήποτε παράπονο που μπορεί να έχουν, αρχικά στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (Ε.Α.Σ) σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15  του Περί Στοιχημάτων Νόμου 2019 και της Οδηγίας 20/2017 («Διαδικασία υποβολής και εξέτασης παραπόνων) που εκδίδεται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

17.ΑΚΥΡΩΣΗ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ (ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ)

17.1 Χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα της Εταιρείας να βασιστεί σε άλλα διορθωτικά μέσα που μπορεί να είναι διαθέσιμα, η Meridianbet  μπορεί να περιορίσει την πρόσβασή του παίκτη στον Ιστότοπο, να αναστείλει την λειτουργία, να κλείσει τον λογαριασμό του ή να ακυρώσει τυχόν στοιχήματα που δεν έγιναν αποδεκτά από την Meridianbet  ενημερώνοντας την Εθνική Αρχή Στοιχηματων, περιλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) των περιπτώσεων που:

 • υποπτεύεται ότι ο παίκτης εμπλέκεται σε παράνομη, δόλια ή ανέντιμη δραστηριότητα ενώ χρησιμοποιεί τον ιστότοπο της Εταιρείας
 • υποπτεύεται ότι παραβιάζει οποιονδήποτε όρο της παρούσας Συμφωνίας
 • υπάρχει τεχνικό πρόβλημα

17.2 Αναφορικά με οποιαδήποτε ακυρωθέντα ή άκυρα στοιχήματα, η Meridanbet διατηρεί το δικαίωμα να παίρνει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τον λογαριασμό του πελάτη που σχετίζεται με τα στοιχήματα αυτά, ή αν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στον λογαριασμό του, να απαιτήσει να πληρώσει στην Εταιρεία το σχετικό οφειλόμενο ποσό που σχετίζεται με τα στοιχήματα αυτά.

17.3 Σε όλες τις περιπτώσεις, κατά το κλείσιμο ή αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού του παίκτη, η Meridanbet διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το ποσό που βρίσκεται στον λογαριασμό σε εκκρεμότητα έως την ολοκλήρωση οποιασδήποτε έρευνας (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε σχετικής εξωτερικής έρευνας). Μόλις ολοκληρωθεί μία τέτοια έρευνα, η Meridanbet διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει το ποσό που βρίσκεται στο λογαριασμό του αν βεβαιωθεί ότι έχει ενεργήσει παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

17.4 Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων θα ειδοποιηθεί σε περίπτωση απόσβεσης οποιασδήποτε πληρωμής από το λογαριασμό παίκτη με περαιτέρω εξηγήσεις. 

 

18. ΜΠΟΝΟΥΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

18.1 Το χρηματικό ποσό του μπόνους λογαριασμού ενός στοιχήματος  δεν περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε επιστροφή.

18.2 Τα ποσά λογαριασμού σε μπόνους δεν μπορούν να ανταλλαγούν με πραγματικό υπόλοιπο λογαριασμού.

19.ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

19.1 Η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα να συντομεύσει/να παρατείνει τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας / προσφοράς / προϊόντος ή των στοιχείων του προϊόντος. Νοείται ότι οι παίκτες θα λαμβάνουν ενημέρωση.

19.2 Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θεωρηθεί παράνομο, άκυρο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν μπορεί να εφαρμοστεί, τότε αυτή η διάταξη θα πρέπει να θεωρηθεί ότι διαχωρίζεται από αυτούς του Όρους και Προϋποθέσεις και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιασδήποτε από τις υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων.

19.3 Αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις περιλαμβάνουν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα στον πελάτη και την Meridianbet αναφορικά με το Προϊόν. Ο παίκτης επιβεβαιώνει πως, με την αποδοχή των  Όρων, δεν έχει βασιστεί σε καμία άλλη αναπαράσταση (έκφραση), εκτός από την αναπαράσταση (έκφραση) που έχει γίνει κατανοητή στους παρόντες Όρους. Συμφωνεί ότι δεν θα έχει κανένα ένδικο μέσο σε σχέση με οποιαδήποτε ψευδή αναπαράσταση (έκφραση) που δεν ήταν όρος /προϋπόθεση αυτών των  Κανονισμών εκτός της περίπτωσης που η συμφωνία δεν εφαρμόζεται σε σχέση με οποιαδήποτε δόλια ή εξ αμελείας ψευδή αναπαράσταση (έκφραση) ανεξάρτητα από το αν αυτός ο όρος έχει γίνει όρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

19.4 Η Meridian Gaming (CY) Ltd έχει αδειοδοτηθεί από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ (Ε.Α.Σ ) με αριθμό Άδειας Αποδέκτη Β009 στην εγγεγραμμένη διεύθυνση, Λεωφόρου Αμαθούντος 180, Block A, 1ος  όροφος, Παρεκκλησιά, 4533, Λεμεσός, Κύπρος.

19.5 Η Meridian Gaming (CY) Ltd δεν είναι Χρηματοοικονομικό Ίδρυμα.

19.6 Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο, και τα δικαστήρια της Κύπρου θα μπορούν να  έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία επί αυτών

19.7 Η Ελληνική έκδοση υπερισχύει έναντι οποιασδήποτε άλλης έκδοσης  και ως εκ τούτου ο παίκτης δεσμεύεται μόνο από το Ελληνικό κείμενο.