ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο Πελάτης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και αν δεν αποδέχεται τους Όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τα Προϊόντα. Όταν ο πελάτης παίξει οποιοδήποτε παιχνίδι, ή τοποθετήσει ένα στοίχημα, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα, ο πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεσμεύεται από τους Κανόνες που ισχύουν από καιρό σε καιρό για τα σχετικά προϊόντα που διατίθενται στην Ιστοσελίδα

2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το Προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο. Ως Πελάτες συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, καταστατικά και κανονισμούς αναφορικά με το Προϊόν και οποιαδήποτε στοιχήματα τέθηκαν επί ή μέσω του Προϊόντος.

3. ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

3.1 Θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε το προϊόν καταβάλλοντας εύλογη δεξιότητα και φροντίδα. Δεν παρέχουμε περαιτέρω εγγύηση ή δέσμευση, είτε ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Προϊόν. Όλες οι σιωπηρές εγγυήσεις ή προϋποθέσεις ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για τον σκοπό ή ακρίβειας εξαιρούνται δια του παρόντος.

3.2 Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι το Προϊόν θα πληρεί τις προϋποθέσεις σας ή ότι θα είναι ανεμπόδιστο, έγκαιρο, ασφαλές ή χωρίς λάθη, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται, ή ότι ο ιστότοπος Meridianbet.com.cy ή ο διακομιστής που τον διαθέτει δεν έχει ιούς ή σφάλματα ή ότι αντικατοπτρίζουν την πλήρη λειτουργικότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία των υλικών ή αναφορικά με τα αποτελέσματα ή την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας αποκτάται από εσάς μέσω του Προϊόντων.

3.3 Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι το Προϊόν θα πληροί τις προϋποθέσεις σας ή ότι θα είναι ανεμπόδιστο, έγκαιρο, ασφαλές ή χωρίς λάθη, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται, ή ότι ο ιστότοπος Meridianbet.com.cy ή ο διακομιστής που τον διαθέτει δεν έχει ιούς ή σφάλματα ή ότι αντικατοπτρίζουν την πλήρη λειτουργικότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία των υλικών ή αναφορικά με τα αποτελέσματα ή την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας αποκτάται από εσάς μέσω του Προϊόντων.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

4.1 Συμφωνείτε ότι η χρήση του Προϊόντος από εσάς αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

4.2 Δεν θα φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας που σχετίζεται με την χρήση που κάνετε στο Προϊόν, έμμεση ή άμεση, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια εργασίας, απώλεια κερδών, διακοπή εργασιών, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών, ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική ή επακόλουθη απώλεια (ακόμη και στις περιπτώσεις που έχουμε ειδοποιήθει για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας).

4.3 Δεν θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε περιεχομένου ή υλικού που μεταφορτώθηκε ή μεταδόθηκε μέσω του Προϊόντος και επιβεβαιώνετε ότι δεν θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή απόσυρση του Προϊόντος.

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε πλήρως να αποζημιώνετε, υπερασπίζεστε και απαλλάσσετε εμάς, και τα στελέχη μας, τους διευθυντές μας, τους εργαζόμενους μας, πράκτορες και προμηθευτές μας, άμεσα κατόπιν αιτήματος, για όλες τις αξιώσεις, υποχρεώσεις, απώλειες, κόστη, ζημίες και δαπάνες, περιλαμβανομένων των νομικών εξόδων, που τυχόν προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων από εσάς ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη προκύπτει από την χρήση του Προϊόντος από εσάς ή την χρήση του από οποιοδήποτε άλλο άτομο έχει πρόσβαση στο Προϊόν κάνοντας χρήση των δικών σας στοιχείων ταυτοποίησης.

6. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

6.1 Μπορούμε να κλείσουμε τον λογαριασμό σας (περιλαμβανομένου του ονόματος χρήστη και του κωδικού σας πρόσβασης) αν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε από τις παρούσες Προϋποθέσεις ή έχετε ενεργήσει με τρόπο ανακόλουθο με το πνεύμα οποιασδήποτε εξ' αυτών ή για οποιονδήποτε λόγο διακόψουμε την παροχή του Προϊόντος.

* Όταν ο παίκτης / ο λογαριασμός βρίσκεται υπό διερεύνηση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει προσωρινά το λογαριασμό του παίκτη.
Ο λογαριασμός του παίκτη θα κλείσει οριστικά μετά την επιβεβαίωση και έγκριση της Εθνικής Αρχής Στοιχηματων Κύπρου.

6.2 Αναγνωρίζετε ότι σε περίπτωση οποιουδήποτε τέτοιου τερματισμού ή αναστολής του λογαριασμού σας θα ενημερωθείτε μέσω του σστήματος κοινοποίησης.

7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

7.1 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το υλικό ή το περιεχόμενο που παρέχεται ως τμήμα των υπηρεσιών στοιχηματισμού του Meridianbet.com.cy, ανήκει σε εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας. Σας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το υλικό αυτό μόνο με τον τρόπο που ρητώς εξουσιοδοτείται από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

7.2 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το υλικό και το περιεχόμενο που περιέχεται στον ιστότοπο Meridianbet.com.cy και παρέχεται ως τμήμα του Προϊόντος διατίθεται μόνο για προσωπική σας μη εμπορική χρήση και ότι μπορείτε να μεταφορτώνετε ("κατεβάζετε") το υλικό και το περιεχόμενο αυτό μόνο σε έναν σκληρό δίσκο υπολογιστή για τον σκοπό αυτό. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού και του περιεχομένου αυτού απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε να μην προβαίνετε (και συμφωνείτε να μην υποβοηθάτε ή διευκολύνετε οποιονδήποτε τρίτο στην) αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, έκδοση, εμφάνιση, διανομή, εμπορική εκμετάλλευση, παραβίαση ή δημιουργία παράγωγων εργασιών του υλικού και του περιεχομένου αυτού.

8. ΕΓΓΡΑΦΗ/ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

8.1 Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει εμφανή σφάλματα κατά την προετοιμασία υπολοίπων λογαριασμού. Η εταιρία θα ενημερώσει τους αντίστοιχους χρήστες για τις διορθώσεις άμεσα.

8.2 Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεί χρήστες με ψευδή στοιχεία από την συμμετοχή τους στα παιχνίδια που προσφέρονται και να τους αρνείται την πληρωμή τυχόν κερδών. Κατόπιν αιτήματος της εταιρίας, ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει επίσημο έγγραφο με την φωτογραφία του, που να αποδεικνύει την ταυτότητα (αντίγραφο διαβατηρίου, δίπλωμα οδήγησης ή ταυτότητα).

8.3 Κάθε χρήστης μπορεί να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό. Οι χρήστες που έχουν ήδη εγγραφεί δεν επιτρέπεται να εγγραφούν ως νέοι χρήστες με άλλο όνομα ή με διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Αν ο χρήστης παραβιάσει τον κανόνα αυτό, η εταιρία δικαιούται να ακυρώσει οποιαδήποτε στοιχήματα έχει υποβάλλει καθώς και οποιαδήποτε FreeBets έχουν υποβληθεί στον αντίστοιχο λογαριασμό.

8.4 Σε περίπτωση που υπάρξει υποψία χειραγώγησης ή απάτης, και σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ειδικότερα στην πολλαπλή ταυτόχρονη συμμετοχή σε παιχνίδια και την δημιουργία πολλών λογαριασμών, η εταιρία μπορεί να εξαιρέσει τον αντίστοιχο χρήστη από την υποβολή περαιτέρω στοιχημάτων καθώς και από την συμμετοχή του σε άλλα παιχνίδια. Οποιαδήποτε εγκληματική ή ύποπτη ενέργεια μπορεί να αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές. Σε μια τέτοια περίπτωση, η εταιρία θα πληρώσει στον χρήστη οποιοδήποτε πραγματικό ποσό υπάρχει στο υπόλοιπο του λογαριασμού στοιχηματισμού του, αφού παρακρατήσει μια χρέωση χειρισμού 10% με την προϋπόθεση ότι το ποσό έχει αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο. Τα Freebets ή τα κέρδη που μπορεί να προέρχονται από FreeBets, τα οποία δεν αποκτήθηκαν με νόμιμο τρόπο, θα ακυρώνονται.

8.5 Κάθε πελάτης επιτρέπεται να έχει μόνο έναν αριθμό λογαριασμού και μόνο ένας λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιεί την ίδια διεύθυνση ΙΡ και τον ίδιο υπολογιστή. Σας επιτρέπεται ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ανά άτομο, οικογένεια, νοικοκυριό, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικό αριθμό, αριθμό χρεωστικού/πιστωτικού λογαριασμού και κοινόχρηστο υπολογιστή π.χ. σε σχολείο, δημόσια βιβλιοθήκη ή εργασιακό χώρο. Αν έχετε πάνω από έναν λογαριασμό, όλα τα κέρδη και τα μπόνους θα είναι ΑΚΥΡΑ, θα αναστέλλεται η λειτουργία του λογαριασμού και ο λογαριασμός θα κλείσει και η αρχική κατάθεση θα μεταφερθεί στον υπόλοιπο του λογαριασμό του παίκτη. Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου θα ενεργεί ως ο τελικός διαιτητής σε κάθε διαφορά μεταξύ της Meridianbet και των εγγεγραμμένων παικτών της σύμφωνα με τις πολιτικές της Εταιρείας

8.6 ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΩΣ ΠΑΙΚΤΗΣ

Δια του παρόντος δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

8.6.1 Είστε άνω των 18 ετών ή έχετε την ελάχιστη νόμιμη ηλικία που ορίζεται από την δικαιοδοσία της χώρας διαμονής σας και, βάση των ισχυόντων νόμων για Εσάς, σας επιτρέπεται νομίμως να συμμετέχετε στα παιχνίδια που παρέχονται στον Ιστότοπο.

8.6.2 Συμμετέχετε στα παιχνίδια με αυστηρά μη επαγγελματική ιδιότητα για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης μόνο,

8.6.3 Συμμετέχετε στα παιχνίδια εκπροσωπώντας τον εαυτό σας και όχι εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου ατόμου

8.6.4 Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στην Meridian κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, είναι αληθείς, πλήρεις, και ορθές, και θα ενημερώσετε άμεσα την Meridian για οποιαδήποτε μεταβολή των πληροφοριών αυτών,

8.6.5 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αναφορά και την δήλωση όποιονδηποτε φόρων ισχύουν για Εσάς βάσει της σχετικής νομοθεσίας για οποιαδήποτε κέρδη έχετε λάβει από την Meridian

8.6.6  Όλα τα χρήματα που καταθέτετε στον Λογαριασμό παιχνιδιών. Σας δεν είναι ύποπτα οποιασδήποτε παρανομίας, και ειδικότερα, δεν προέρχονται από οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή πηγή,

8.6.7 Γίνεται κατανοητό ότι με την συμμετοχή σας στα Παίγνια λαμβάνετε τον κίνδυνο να χάσετε χρήματα που έχουν κατατεθεί στον Λογαριασμό παιχνιδιών σας.

8.7 Προστασία των κεφαλαίων των πελατών

Η Meridianbet θα είναι, μετά από αίτημα του παίκτη στο όνομα του οποίου έχει δημιουργηθεί ένας λογαριασμός, να αναπέμψει, τα ποσά που οφείλονται στον παίκτη, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημερές, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αφού πρώτα εξακριβωθεί η εγγραφή του παίκτη, διεξάγονται οι διαδικασίες ασφάλειας σε σχέση με το λογαριασμό του παίκτη και εξασφάλιζεται ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους εγκεκριμένους κανονισμούς σε σχέση με την καταβολή των κερδών στους παίκτες.

9. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9.1 Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει έξοδα χειρισμού για οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιηθεί. Τυχόν έξοδα χειρισμού - αν υπάρχουν - θα χρεωθούν στον αντίστοιχο χρήστη κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

 

Ελάχιστο ποσό

Κατάθεσης

Ανάληψης

Skrill

10€

10€

Neteller

10€

10€

Netbanx

10€

10€

Paysafe

10€

-

Blueberry  10€ 10€

 

Bank Transfer: 
Ελάχιστη ημερήσια κατάθεση μέσω Τράπεζας: 1 €
​Μέγιστη ημερήσια κατάθεση: 10.000 €
​Ελάχιστη ημερήσια ανάληψη: 15 €
Μέγιστη ημερήσια ανάληψη: 10.000 €
Mέγιστη Εβδομαδιαία Ανάληψη: 15.000 €
Για συνήθη ανάληψη μέσω Τράπεζας (3-5 εργάσιμες ημέρες)- Χωρίς τέλη μεταβίβασης
Για ταχεία ανάληψη μέσω Τράπεζας (ανάληψη την ίδια μέρα)- Τέλη μεταβίβασης: 75 €

10. ΟΡΙΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

10.1 Τα όρια αυτά αφορούν αξία μόνο κατά προσέγγιση, καθώς επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις του νομίσματος. Αν αποδειχθεί ότι ένας χρήστης έχει ανοίξει αρκετούς λογαριασμούς και έχει υποβάλλει το ίδιο στοίχημα σε αυτούς, σε αντίθεση με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, το όριο κερδών ισχύει επί του συνόλου των κερδών που προέκυψαν από τα στοιχήματα αυτά.

10.2 Ο Ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για λόγους ψυχαγωγίας και προσωπικής χρήσης. Αν έχετε διαγνωστεί με οποιαδήποτε μορφή ψυχαναγκαστικής διαταραχής εθισμού στα παιχνίδια, απαγορεύεται η συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε παιχνίδι με πραγματικά χρήματα στους Ιστότοπους. Αν πιστεύετε ότι έχετε πρόβλημα με ψυχαναγκαστική ή εθιστική συμπεριφορά απέναντι στα παιχνίδια, παρακαλώ αναζητήστε επαγγελματική βοήθεια, και αποφύγετε τον παρόν, και οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο παιχνιδιών. Ο Ιστότοπος υποστηρίζει την υπεύθυνη συμμετοχή στα παιχνίδια.

10.3 Μπορείτε να περιορίσετε το ποσό που θα ξοδέψετε στον Ιστότοπο, θέτοντας τα δικά σας όρια. Όλες οι επιλογές αποκλεισμού εκτός από το Μόνιμο κλείσιμο του λογαριασμού είναι διαθέσιμες στην Σελίδα Προσωπικών Ορίων κάτω από τις Ρυθμίσεις του Λογαριασμού σας.

11. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

11.1 Πριν την πρώτη καταβολή πιστωτικού υπολοίπου πραγματικών χρημάτων από έναν λογαριασμό στοιχηματισμού, ο χρήστης πρέπει να αποστείλει ένα πλήρες και ευανάγνωστο αντίγραφο επίσημου εγγράφου με φωτογραφία του που να αποδεικνύει την ταυτότητά του. Με το αντίγραφο αυτό του επίσημου εγγράφου, η εταιρία θα ελέγξει τα προσωπικά του στοιχεία κατά την εγγραφή (ειδικότερα το όνομα και την ημερομηνία γέννησης). Σε περίπτωση ασυμφωνιών, τα στοιχήματα που υποβλήθηκαν από τον χρήστη θα ακυρωθούν και τα κέρδη δεν θα καταβληθούν στον χρήστη, εκτός αν ο χρήστης αποδείξει το δικαίωμά του επί του υπολοίπου του λογαριασμού στοιχηματισμού του με άλλο τρόπο. Αν αποδειχθεί ότι ένας χρήστης έχει ανοίξει περισσότερους από έναν λογαριασμούς, η εταιρία μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή των υπολοίπων στους λογαριασμούς αυτούς (με την εξαίρεση του νομίμως αποκτηθέντος υπολοίπου - μείον μια χρέωση χειρισμού 10% επί του λογαριασμού που ανοίχθηκε πρώτος).

11.2 Τα μέλη ομάδων παικτών θα πρέπει να ρυθμίσουν τις νομικές τους σχέσεις αποκλειστικά μεταξύ τους. Η πληρωμή των κερδών θα γίνεται μόνο στο όνομα του αντίστοιχου κατόχου λογαριασμού.

11.3 Ο χρήστης συμφωνεί να αποκαλύπτει πληροφορίες που σχετίζονται με τον τραπεζικό του/της λογαριασμό, από τον οποίο θα υποβάλλονται τα στοιχήματα. Ο χρήστης συμφωνεί ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την εταιρία για σκοπούς επιστροφής χρημάτων στον χρήστη.

11.4 Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μεθόδου πληρωμής σε ξεχωριστές περιπτώσεις (π.χ. με την έκδοση επιστροφών σε πιστωτικές κάρτες).

11.5 Ο ιστότοπος Meridianbet.com.cy δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε αλλαγές σε ποσά καταβολής που προκύπτουν από συναλλαγματικές ισοτιμίες.

11.6 Η Meridian θα διεξάγει επιπρόσθετες διαδικασίες επαλήθευσης για οποιαδήποτε καταβολή υπερβαίνει το ισοδύναμο των 2.300 GBP (Λίρες Μεγάλης Βρετανίας) και διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει τέτοιες διαδικασίες επαλήθευσης και σε περιπτώσεις χαμηλότερων καταβολών.

11.7 Αδρανείς Λογαριασμοί Παιχνιδιών
Αδρανής Λογαριασμός σημαίνει ότι ο Λογαριασμός Παιχνιδιών έχει παραμείνει ανενεργός για περίοδο 30 (τριάντα) μηνών ή περισσότερο ("Αδρανής Λογαριασμός"). Αδρανής Παίκτης σημαίνει ο Παίκτης που έχει Αδρανή Λογαριασμό ("Αδρανής Παίκτης"). Θα προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε τα χρήματα στον Παίκτη, ο λογαριασμός του οποίου έχει καταστεί Αδρανής, και εάν οι προσπάθειές μας αποβούν άκαρπες το ποσό του Αδρανή Λογαριασμού θα κατατεθεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ.

11.8 Ο λογαριασμός σας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως τραπεζική διευκόλυνση και οι καταθέσει θα πρέπει να γίνονται μόνο προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαια για την υποβολή στοιχημάτων. Στην περίπτωση που κάνετε επανειλημμένες καταθέσεις και αναλήψεις χωρίς να υποβάλλονται τα ανάλογα στοιχήματα, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε τον λογαριασμό σας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα μας επιβάρυναν προτού κλείσουμε τον λογαριασμό.

12. Πολιτική απορρήτου


Our Privacy Policy marks out the way in which Meridianbet is managing the information and data you provide to us in order to manage the relationship with our website.

All the personal information and data provided by your side is processed and otherwise held by Meridianbet in accordance with this Privacy Policy. We collect the personal information and data by your side through various ways:  website, mobile application, email, chat, telephone calls or any other means.

By accepting this Privacy Policy you hereby acknowledge and accept the use of your personal information and data as set out in this Privacy Policy. By accepting the Privacy Policy you understand that is necessary for Meridianbet to collect, hold and otherwise handle your data in order to allow you the access to the website and participate in our offer. If you do not agree with this Privacy Policy please do not use Meridianbet website or provide us in any other way with your personal information and data.

The capitalized terms not defined in this Privacy Policy shall be as defined in the General Terms and Conditions, for avoidance of any doubt, unless the context otherwise requires.

Data Controller
Meridanbet, also referred in this Privacy Policy as “we”, “us” or “our”,  is a brand of Meridian Gaming (CY) Ltd, established in Cyprus with the registered address at 20,Manoli Kalomoiri & Marika Kotopouli, Visionhire Court 3030 Limassol, Cyprus, under registration number HE 314265. Meridian Gaming (CY) Ltd. is a gaming operator licensed in Cyprus, by National Betting Authority. Meridian Gaming (CY) Ltd. is acting as a Data Controller, as defined by General Data Protection Regulation. Meridian Gaming (CY) Ltd. controls the ways your personal data is collected, processed and the purposes for which the data is used by Meridianbet.

Contact details
Should you have any questions and concerns regarding how we deal with the personal information provided by your side, please contact our Data Protection Officer data.protection@meridianbet.com.cy


Protecting Your Personal Data
Meridianbet protects and keeps your personal information and data in accordance with the high standards of our company and with the applicable Data Protection laws. The applicable Data Protection laws define that we can only process your personal data when there is a legal basis for processing, including the “legitimate interest” proposed by our side. The legal basis for processing may be one of the following:

 • When you have consented to the processing
 • When it is necessary for the entry into or performance of any contract that we have with you
 • When it is necessary for compliance with a legal obligation under EU law or national law, including Anti-Money Laundry laws and regulations
 • When it is necessary for the purposes of legitimate interests pursued by us (or by a third party), unless it is overridden by your interests, fundamental rights and freedoms.
 • When it is necessary to protect your vital interests or of another natural person
 • When it is necessary to perform a task carried out in the public interest

 

Legitimate Interests
The Legitimate interests for processing your data is when we have a business or commercial reason to do so. Your personal data is protected on the same level as the data collected for regulatory reasons and any other legal basis, and we will not process it in a way that would be unfair to you or your interests.

 

Type of data we collect and process

By visiting our website and/or using our app, registering to use any of our services offered by us through our website/app, or contacting us this Privacy Policy will apply.

The personal data we collect from you may include the following:

 • information you provide to us when registering for our services by filling in forms on the website or any other information you submit to us via the website or email;
 • information you provide to us in any correspondence and a record of any correspondence we have with you;
 • details of your visits to the website including, but not limited to, traffic data, location data, weblogs and other communication data;
 •  information about any possible criminal, fraudulent, or anti-money laundering activity;
 • details of transactions you carry out with us;
 • information about your use of our Services;
 • information you provide to us through surveys you complete or competitions you enter;
 • information about your preferences;
 • information about your betting history and patterns;
 • telephone calls to and from our Customer Support Team are recorded for training and security purposes along with the resolution of any queries arising from the service you receive.

Where it is reasonable or required for us to do so and not damaging to your rights and freedoms, we also collect personal information and data from publicly available sources such as internet searches, public records, and broadcast media.

 

How we use your personal data

We will process your personal data for the following purposes and in accordance with the following lawful conditions:

 • To enable us to set up and operate your account so that you can make full use of all of the features of our services (necessary for the performance of the contract)
 • To enable us to receive questions and comments from you through our help center, and for us to be able to respond to them (necessary for the performance of the contract)
 • To comply with relevant regulations regarding your registration and to verification of the personal data you provide to us, including disclosure of such information to third parties (including financial institutions, age verification, and credit reporting agencies) in connection with such purposes (legal obligation)
 • When you set deposit limits we will use automated means to track your deposit amounts to make sure that we fulfil your request (consent)
 • Preparing statistics, providing analytical reports and analysis relating to the use of the services by you and other customers (legitimate interests)
 • Periodically sending written communications to you to announce important service changes, technical issue updates and changes to the General Terms, including this Privacy Policy (necessary for the performance of the contract)
 • To send you offers and promotions which may be of interest to your (but only when you have given your consent)
 • To provide you with personalized use of our services so that we can offer you a better service. To profile you so that we can better understand your preferences and which products and offers would be most suitable for you and customers similar to you (legitimate interests).
 • To comply with requested measures to identify and investigate any suspected unlawful, fraudulent or improper activity connected with the services, including possible money laundering, the use of proceeds of crime and fraud (legal obligation)
 • To comply with the responsible gambling and social responsibility obligations we will monitor gambling and/or deposit patterns that may indicate concern in respect of responsible gambling.  We may use automated decision-making processes to help us to identify such patterns (legal obligation).

If you choose not to provide your Personal Data or to withdraw the previously given consent it may prevent us from meeting legal obligations, fulfilling a contract, or performing services required to run your account. You may withdraw your consent at any time. Not providing your personal data may mean we are unable to provide you with products or services.

 

Updating your information

It is important that the information we hold about you is accurate and up to date in order for us to comply with our regulatory obligations and also to provide you with the best service possible. We therefore request that you ensure your personal data is up to data at all times.


Data Retention

The data you have provided to Meridianbet is kept for the period that you are our customer.
If you are no longer a customer of Meridianbet, we will keep your data for the minimum length of time required to comply with the applicable legal or regulatory obligations. Meridianbet will not retain the data beyond the AML/CFT requirements.

Use of Cookies
To find out more about how we use cookies please see our cookies policy.

 
Transmission of Data to EU member states of EEA and third countries
The personal information and data provided by your side is transferred for the purpose of our legitimate interest to the company Meridian Gaming (CY) Ltd which is the “controller” or “Data Processor”.

According to the Processing of Personal Data Law 138 (I)/2001 Transmission of data which have been processed or are intended for processing after their transmission to any country shall be permitted after a license of the Commissioner.

The Commissioner shall issue this license only if he considers that the said country ensures an adequate level of protection. 

The transmission of data to Member-States of the European Union is free.

The transmission of personal data to a country which does not ensure an adequate level of protection,

is permitted exceptionally after a license of the Commissioner, under certain conditions.


Your rights over your Personal Data
Please note that in accordance with the General Data Protection Regulation you have the following rights in regards to Meridianbet handling your personal data:

• You may withdraw your previously given consent at any time; however, this will not invalidate any previously consented processing. Also, the withdrawal of the consent can result in closing your account if the withdrawal of the consent is not in accordance with the legal basis on which we are processing such data.
• Filing a complaint with any relevant Data Protection Authority
• Access to your Personal Data that we process
• Correction of any Personal Data that is incorrect or out of date
• Erasure of the Personal Data that we process
• Right to restrict processing of your Personal Data in certain circumstances
• Right to transfer your data to a third party proposed by your side

Updates and modifications to the Privacy Policy
Please note that Meridianbet may update this Privacy Policy occasionally, so we recommend reviewing it frequently.

If there are any material changes made to this Privacy Policy we will do our best to inform you in advance by email, notification on the website or other communication channels agreed upon, giving an appropriate amount of time for you to consider and understand the changes before they come into effect.

We will not enforce material changes to the Privacy Policy without your consent. If you decline to accept the changes to the Privacy Policy, or otherwise do not accept the changes within the appropriate time period, we may not be able to continue to provide some or all products and services.

 

13. ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ

Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο τμήμα υποστήριξης πελατών για την επίλυση όλων των καταγγελιών και των διαφορών.

Η υποστήριξη πελατών θα καταβάλει προσπάθειες για την επίλυση της διαφοράς σε άμεση επαφή με τον πελάτη.

Viber Chat: +35795596522
Γραμμή Υποστήριξης: 70003247
Email: info@meridianbet.com.cy

Αν η Meridan Gaming CY Ltd δεν είναι σε θέση να επιλύσει τη διαφορά, και οι δύο πλευρές έχουν το δικαίωμα να παραπέμψουν τη διαφορά στην Εθνική Αρχή Στοίχηματων μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@nba.gov.cy.

Οι παίκτες δικαιούνται να αναφέρουν οποιαδήποτε καταγγελία που μπορεί να έχουν, με βάση το άρθρο 13(νομική διαμάχη) των Όρων και Προϋποθέσεων της Εθνικής Αρχής Στοίχηματων (ΝΒΑ) Κύπρου.

14. ΑΚΥΡΩΣΗ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ (ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ)

14.1 Χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητά μας να βασιστούμε σε άλλα διορθωτικά μέσα που μπορεί να είναι διαθέσιμα σε εμάς, μπορούμε να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο, να αναστείλουμε την λειτουργία, να κλείσουμε τον λογαριασμό σας ή να ακυρώσουμε τυχόν στοιχήματα που δεν έγιναν αποδεκτά από την Εταιρεία με τη συναίνεση της Εθνικής Αρχής Στοιχηματων Κύπρου, περιλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) των περιπτώσεων που:

 • υποπτευόμαστε ότι εμπλέκεστε σε παράνομη, δόλια ή ανέντιμη δραστηριότητα ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης θα πρέπει να παράσχει πρόσθετη τεκμηρίωση στην εταιρεία
 • υποπτευόμαστε ότι παραβιάζετε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Συμφωνίας. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα ενημερωθεί μέσω του συστήματος ειδοποίησης.
 • υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα ενημερωθεί μέσω του συστήματος ειδοποίησης.


14.2 Αναφορικά με οποιαδήποτε ακυρωθέντα ή άκυρα στοιχήματα, διατηρούμε το δικαίωμα να παίρνουμε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τον λογαριασμό σας που σχετίζεται με τα στοιχήματα αυτά, ή αν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στον λογαριασμό σας, να απαιτήσουμε να μας πληρώσετε το σχετικό οφειλόμενο ποσό που σχετίζεται με τα στοιχήματα αυτά.

14.3 Κατά το κλείσιμο ή αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε το ποσό που βρίσκεται στον λογαριασμό σε εκκρεμότητα έως την κατάληξη οποιασδήποτε έρευνας (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε σχετικής εξωτερικής έρευνας). Αφότου καταλήξει οποιαδήποτε τέτοια έρευνα διατηρούμε το δικαίωμα να κρατήσουμε το ποσό που βρίσκεται στο λογαριασμό σας αν βεβαιωθούμε ότι έχετε ενεργήσει παραβιάζοντας την παρούσα Συμφωνία.

15. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΝΟΥΣ

15.1 Το χρηματικό ποσό του ποσού στοιχήματος που είναι μπόνους δεν περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε επιστροφή.

15.2 Τα ποσά λογαριασμού σε μπόνους δεν μπορούν να ανταλλαγούν με πραγματικό υπόλοιπο λογαριασμού.

16. ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

16.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να συντομεύσουμε / να παρατείνουμε τη διάρκεια της προσφοράς / προσφοράς / προϊόντος ή των στοιχείων του προϊόντος σε οποιαδήποτε ωρα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των παικτών και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι του πελάτη ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας.

16.2 Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θεωρηθεί παράνομο, άκυρο ή για οποιοδήποτε λόγο ανεκτέλεστο, τότε αυτή η διάταξη θα πρέπει να θεωρηθεί ότι διαχωρίζεται από αυτούς του Όρους και Προϋποθέσεις και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιασδήποτε από τις υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων.

16.3 Αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις περιλαμβάνουν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και εμάς σχετικά με το Προϊόν. Επιβεβαιώνετε πως, συμφωνώντας να αποδεχθείτε τους Όρους, δεν έχετε βασιστεί σε καμία άλλη απεικόνιση (έκφραση), εκτός από την απεικόνιση (έκφραση) που έχει γίνει κατανοητή στους παρόντες Όρους. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε κανένα ένδικο μέσο σε σχέση με οποιαδήποτε ψευδή απεικόνιση (έκφραση) που δεν έχει γίνει όρος αυτών των Κανονισμών εκτός της περίπτωσης που η συμφωνία δεν εφαρμόζεται σε σχέση με οποιαδήποτε δόλια ή εξ αμελείας ψευδή απεικόνιση (έκφραση) ανεξάρτητα από το αν αυτός ο όρος έχει γίνει όρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

16.4 Η Meridian Gaming Ltd CY έχει αδειοδοτηθεί από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ (NBA).

16.5 Η Meridian Gaming CY Ltd δεν είναι Χρηματοοικονομικό Ίδρυμα.

16.6 Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο με τα δικαστήρια της Κύπρου να έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία πάνω τους.