ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο Πελάτης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και αν δεν αποδέχεται τους Όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τα Προϊόντα. Όταν ο πελάτης παίξει οποιοδήποτε παιχνίδι, ή τοποθετήσει ένα στοίχημα, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα, ο πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεσμεύεται από τους Κανόνες που ισχύουν από καιρό σε καιρό για τα σχετικά προϊόντα που διατίθενται στην Ιστοσελίδα

2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το Προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο. Ως Πελάτες συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, καταστατικά και κανονισμούς αναφορικά με το Προϊόν και οποιαδήποτε στοιχήματα τέθηκαν επί ή μέσω του Προϊόντος.

3. ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

3.1 Θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε το προϊόν καταβάλλοντας εύλογη δεξιότητα και φροντίδα. Δεν παρέχουμε περαιτέρω εγγύηση ή δέσμευση, είτε ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Προϊόν. Όλες οι σιωπηρές εγγυήσεις ή προϋποθέσεις ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για τον σκοπό ή ακρίβειας εξαιρούνται δια του παρόντος.

3.2 Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι το Προϊόν θα πληρεί τις προϋποθέσεις σας ή ότι θα είναι ανεμπόδιστο, έγκαιρο, ασφαλές ή χωρίς λάθη, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται, ή ότι ο ιστότοπος Meridianbet.com.cy ή ο διακομιστής που τον διαθέτει δεν έχει ιούς ή σφάλματα ή ότι αντικατοπτρίζουν την πλήρη λειτουργικότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία των υλικών ή αναφορικά με τα αποτελέσματα ή την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας αποκτάται από εσάς μέσω του Προϊόντων.

3.3 Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι το Προϊόν θα πληροί τις προϋποθέσεις σας ή ότι θα είναι ανεμπόδιστο, έγκαιρο, ασφαλές ή χωρίς λάθη, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται, ή ότι ο ιστότοπος Meridianbet.com.cy ή ο διακομιστής που τον διαθέτει δεν έχει ιούς ή σφάλματα ή ότι αντικατοπτρίζουν την πλήρη λειτουργικότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία των υλικών ή αναφορικά με τα αποτελέσματα ή την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας αποκτάται από εσάς μέσω του Προϊόντων.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

4.1 Συμφωνείτε ότι η χρήση του Προϊόντος από εσάς αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

4.2 Δεν θα φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας που σχετίζεται με την χρήση που κάνετε στο Προϊόν, έμμεση ή άμεση, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια εργασίας, απώλεια κερδών, διακοπή εργασιών, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών, ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική ή επακόλουθη απώλεια (ακόμη και στις περιπτώσεις που έχουμε ειδοποιήθει για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας).

4.3 Δεν θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε περιεχομένου ή υλικού που μεταφορτώθηκε ή μεταδόθηκε μέσω του Προϊόντος και επιβεβαιώνετε ότι δεν θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή απόσυρση του Προϊόντος.

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε πλήρως να αποζημιώνετε, υπερασπίζεστε και απαλλάσσετε εμάς, και τα στελέχη μας, τους διευθυντές μας, τους εργαζόμενους μας, πράκτορες και προμηθευτές μας, άμεσα κατόπιν αιτήματος, για όλες τις αξιώσεις, υποχρεώσεις, απώλειες, κόστη, ζημίες και δαπάνες, περιλαμβανομένων των νομικών εξόδων, που τυχόν προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων από εσάς ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη προκύπτει από την χρήση του Προϊόντος από εσάς ή την χρήση του από οποιοδήποτε άλλο άτομο έχει πρόσβαση στο Προϊόν κάνοντας χρήση των δικών σας στοιχείων ταυτοποίησης.

6. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

6.1 Μπορούμε να κλείσουμε τον λογαριασμό σας (περιλαμβανομένου του ονόματος χρήστη και του κωδικού σας πρόσβασης) αν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε από τις παρούσες Προϋποθέσεις ή έχετε ενεργήσει με τρόπο ανακόλουθο με το πνεύμα οποιασδήποτε εξ' αυτών ή για οποιονδήποτε λόγο διακόψουμε την παροχή του Προϊόντος.

* Όταν ο παίκτης / ο λογαριασμός βρίσκεται υπό διερεύνηση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει προσωρινά το λογαριασμό του παίκτη.
Ο λογαριασμός του παίκτη θα κλείσει οριστικά μετά την επιβεβαίωση και έγκριση της Εθνικής Αρχής Στοιχηματων Κύπρου.

6.2 Αναγνωρίζετε ότι σε περίπτωση οποιουδήποτε τέτοιου τερματισμού ή αναστολής του λογαριασμού σας θα ενημερωθείτε μέσω του σστήματος κοινοποίησης.

7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

7.1 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το υλικό ή το περιεχόμενο που παρέχεται ως τμήμα των υπηρεσιών στοιχηματισμού του Meridianbet.com.cy, ανήκει σε εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας. Σας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το υλικό αυτό μόνο με τον τρόπο που ρητώς εξουσιοδοτείται από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

7.2 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το υλικό και το περιεχόμενο που περιέχεται στον ιστότοπο Meridianbet.com.cy και παρέχεται ως τμήμα του Προϊόντος διατίθεται μόνο για προσωπική σας μη εμπορική χρήση και ότι μπορείτε να μεταφορτώνετε ("κατεβάζετε") το υλικό και το περιεχόμενο αυτό μόνο σε έναν σκληρό δίσκο υπολογιστή για τον σκοπό αυτό. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού και του περιεχομένου αυτού απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε να μην προβαίνετε (και συμφωνείτε να μην υποβοηθάτε ή διευκολύνετε οποιονδήποτε τρίτο στην) αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, έκδοση, εμφάνιση, διανομή, εμπορική εκμετάλλευση, παραβίαση ή δημιουργία παράγωγων εργασιών του υλικού και του περιεχομένου αυτού.

8. ΕΓΓΡΑΦΗ/ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

8.1 Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει εμφανή σφάλματα κατά την προετοιμασία υπολοίπων λογαριασμού. Η εταιρία θα ενημερώσει τους αντίστοιχους χρήστες για τις διορθώσεις άμεσα.

8.2 Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεί χρήστες με ψευδή στοιχεία από την συμμετοχή τους στα παιχνίδια που προσφέρονται και να τους αρνείται την πληρωμή τυχόν κερδών. Κατόπιν αιτήματος της εταιρίας, ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει επίσημο έγγραφο με την φωτογραφία του, που να αποδεικνύει την ταυτότητα (αντίγραφο διαβατηρίου, δίπλωμα οδήγησης ή ταυτότητα).

8.3 Κάθε χρήστης μπορεί να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό. Οι χρήστες που έχουν ήδη εγγραφεί δεν επιτρέπεται να εγγραφούν ως νέοι χρήστες με άλλο όνομα ή με διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Αν ο χρήστης παραβιάσει τον κανόνα αυτό, η εταιρία δικαιούται να ακυρώσει οποιαδήποτε στοιχήματα έχει υποβάλλει καθώς και οποιαδήποτε FreeBets έχουν υποβληθεί στον αντίστοιχο λογαριασμό.

8.4 Σε περίπτωση που υπάρξει υποψία χειραγώγησης ή απάτης, και σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ειδικότερα στην πολλαπλή ταυτόχρονη συμμετοχή σε παιχνίδια και την δημιουργία πολλών λογαριασμών, η εταιρία μπορεί να εξαιρέσει τον αντίστοιχο χρήστη από την υποβολή περαιτέρω στοιχημάτων καθώς και από την συμμετοχή του σε άλλα παιχνίδια. Οποιαδήποτε εγκληματική ή ύποπτη ενέργεια μπορεί να αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές. Σε μια τέτοια περίπτωση, η εταιρία θα πληρώσει στον χρήστη οποιοδήποτε πραγματικό ποσό υπάρχει στο υπόλοιπο του λογαριασμού στοιχηματισμού του, αφού παρακρατήσει μια χρέωση χειρισμού 10% με την προϋπόθεση ότι το ποσό έχει αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο. Τα Freebets ή τα κέρδη που μπορεί να προέρχονται από FreeBets, τα οποία δεν αποκτήθηκαν με νόμιμο τρόπο, θα ακυρώνονται.

8.5 Κάθε πελάτης επιτρέπεται να έχει μόνο έναν αριθμό λογαριασμού και μόνο ένας λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιεί την ίδια διεύθυνση ΙΡ και τον ίδιο υπολογιστή. Σας επιτρέπεται ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ανά άτομο, οικογένεια, νοικοκυριό, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικό αριθμό, αριθμό χρεωστικού/πιστωτικού λογαριασμού και κοινόχρηστο υπολογιστή π.χ. σε σχολείο, δημόσια βιβλιοθήκη ή εργασιακό χώρο. Αν έχετε πάνω από έναν λογαριασμό, όλα τα κέρδη και τα μπόνους θα είναι ΑΚΥΡΑ, θα αναστέλλεται η λειτουργία του λογαριασμού και ο λογαριασμός θα κλείσει και η αρχική κατάθεση θα μεταφερθεί στον υπόλοιπο του λογαριασμό του παίκτη. Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου θα ενεργεί ως ο τελικός διαιτητής σε κάθε διαφορά μεταξύ της Meridianbet και των εγγεγραμμένων παικτών της σύμφωνα με τις πολιτικές της Εταιρείας

8.6 ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΩΣ ΠΑΙΚΤΗΣ

Δια του παρόντος δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

8.6.1 Είστε άνω των 18 ετών ή έχετε την ελάχιστη νόμιμη ηλικία που ορίζεται από την δικαιοδοσία της χώρας διαμονής σας και, βάση των ισχυόντων νόμων για Εσάς, σας επιτρέπεται νομίμως να συμμετέχετε στα παιχνίδια που παρέχονται στον Ιστότοπο.

8.6.2 Συμμετέχετε στα παιχνίδια με αυστηρά μη επαγγελματική ιδιότητα για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης μόνο,

8.6.3 Συμμετέχετε στα παιχνίδια εκπροσωπώντας τον εαυτό σας και όχι εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου ατόμου

8.6.4 Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στην Meridian κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, είναι αληθείς, πλήρεις, και ορθές, και θα ενημερώσετε άμεσα την Meridian για οποιαδήποτε μεταβολή των πληροφοριών αυτών,

8.6.5 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αναφορά και την δήλωση όποιονδηποτε φόρων ισχύουν για Εσάς βάσει της σχετικής νομοθεσίας για οποιαδήποτε κέρδη έχετε λάβει από την Meridian

8.6.6  Όλα τα χρήματα που καταθέτετε στον Λογαριασμό παιχνιδιών. Σας δεν είναι ύποπτα οποιασδήποτε παρανομίας, και ειδικότερα, δεν προέρχονται από οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή πηγή,

8.6.7 Γίνεται κατανοητό ότι με την συμμετοχή σας στα Παίγνια λαμβάνετε τον κίνδυνο να χάσετε χρήματα που έχουν κατατεθεί στον Λογαριασμό παιχνιδιών σας.

8.7 Προστασία των κεφαλαίων των πελατών

Η Meridianbet θα είναι, μετά από αίτημα του παίκτη στο όνομα του οποίου έχει δημιουργηθεί ένας λογαριασμός, να αναπέμψει, τα ποσά που οφείλονται στον παίκτη, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημερές, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αφού πρώτα εξακριβωθεί η εγγραφή του παίκτη, διεξάγονται οι διαδικασίες ασφάλειας σε σχέση με το λογαριασμό του παίκτη και εξασφάλιζεται ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους εγκεκριμένους κανονισμούς σε σχέση με την καταβολή των κερδών στους παίκτες.

9. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9.1 Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει έξοδα χειρισμού για οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιηθεί. Τυχόν έξοδα χειρισμού - αν υπάρχουν - θα χρεωθούν στον αντίστοιχο χρήστη κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

 

Ελάχιστο ποσό

Κατάθεσης

Ανάληψης

Skrill

10€

10€

Neteller

10€

10€

Netbanx

10€

10€

Paysafe

10€

-

Blueberry  10€ 10€
MuchBetter  10€ 10€

 

Bank Transfer: 
Ελάχιστη ημερήσια κατάθεση μέσω Τράπεζας: 1 €
​Μέγιστη ημερήσια κατάθεση: 10.000 €
​Ελάχιστη ημερήσια ανάληψη: 15 €
Μέγιστη ημερήσια ανάληψη: 10.000 €
Mέγιστη Εβδομαδιαία Ανάληψη: 15.000 €
Για συνήθη ανάληψη μέσω Τράπεζας (3-5 εργάσιμες ημέρες)- Χωρίς τέλη μεταβίβασης
Για ταχεία ανάληψη μέσω Τράπεζας (ανάληψη την ίδια μέρα)- Τέλη μεταβίβασης: 75 €

10. ΟΡΙΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

10.1 Τα όρια αυτά αφορούν αξία μόνο κατά προσέγγιση, καθώς επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις του νομίσματος. Αν αποδειχθεί ότι ένας χρήστης έχει ανοίξει αρκετούς λογαριασμούς και έχει υποβάλλει το ίδιο στοίχημα σε αυτούς, σε αντίθεση με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, το όριο κερδών ισχύει επί του συνόλου των κερδών που προέκυψαν από τα στοιχήματα αυτά.

10.2 Ο Ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για λόγους ψυχαγωγίας και προσωπικής χρήσης. Αν έχετε διαγνωστεί με οποιαδήποτε μορφή ψυχαναγκαστικής διαταραχής εθισμού στα παιχνίδια, απαγορεύεται η συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε παιχνίδι με πραγματικά χρήματα στους Ιστότοπους. Αν πιστεύετε ότι έχετε πρόβλημα με ψυχαναγκαστική ή εθιστική συμπεριφορά απέναντι στα παιχνίδια, παρακαλώ αναζητήστε επαγγελματική βοήθεια, και αποφύγετε τον παρόν, και οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο παιχνιδιών. Ο Ιστότοπος υποστηρίζει την υπεύθυνη συμμετοχή στα παιχνίδια.

10.3 Μπορείτε να περιορίσετε το ποσό που θα ξοδέψετε στον Ιστότοπο, θέτοντας τα δικά σας όρια. Όλες οι επιλογές αποκλεισμού εκτός από το Μόνιμο κλείσιμο του λογαριασμού είναι διαθέσιμες στην Σελίδα Προσωπικών Ορίων κάτω από τις Ρυθμίσεις του Λογαριασμού σας.

11. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

11.1 Πριν την πρώτη καταβολή πιστωτικού υπολοίπου πραγματικών χρημάτων από έναν λογαριασμό στοιχηματισμού, ο χρήστης πρέπει να αποστείλει ένα πλήρες και ευανάγνωστο αντίγραφο επίσημου εγγράφου με φωτογραφία του που να αποδεικνύει την ταυτότητά του. Με το αντίγραφο αυτό του επίσημου εγγράφου, η εταιρία θα ελέγξει τα προσωπικά του στοιχεία κατά την εγγραφή (ειδικότερα το όνομα και την ημερομηνία γέννησης). Σε περίπτωση ασυμφωνιών, τα στοιχήματα που υποβλήθηκαν από τον χρήστη θα ακυρωθούν και τα κέρδη δεν θα καταβληθούν στον χρήστη, εκτός αν ο χρήστης αποδείξει το δικαίωμά του επί του υπολοίπου του λογαριασμού στοιχηματισμού του με άλλο τρόπο. Αν αποδειχθεί ότι ένας χρήστης έχει ανοίξει περισσότερους από έναν λογαριασμούς, η εταιρία μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή των υπολοίπων στους λογαριασμούς αυτούς (με την εξαίρεση του νομίμως αποκτηθέντος υπολοίπου - μείον μια χρέωση χειρισμού 10% επί του λογαριασμού που ανοίχθηκε πρώτος).

11.2 Τα μέλη ομάδων παικτών θα πρέπει να ρυθμίσουν τις νομικές τους σχέσεις αποκλειστικά μεταξύ τους. Η πληρωμή των κερδών θα γίνεται μόνο στο όνομα του αντίστοιχου κατόχου λογαριασμού.

11.3 Ο χρήστης συμφωνεί να αποκαλύπτει πληροφορίες που σχετίζονται με τον τραπεζικό του/της λογαριασμό, από τον οποίο θα υποβάλλονται τα στοιχήματα. Ο χρήστης συμφωνεί ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την εταιρία για σκοπούς επιστροφής χρημάτων στον χρήστη.

11.4 Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μεθόδου πληρωμής σε ξεχωριστές περιπτώσεις (π.χ. με την έκδοση επιστροφών σε πιστωτικές κάρτες).

11.5 Ο ιστότοπος Meridianbet.com.cy δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε αλλαγές σε ποσά καταβολής που προκύπτουν από συναλλαγματικές ισοτιμίες.

11.6 Η Meridian θα διεξάγει επιπρόσθετες διαδικασίες επαλήθευσης για οποιαδήποτε καταβολή υπερβαίνει το ισοδύναμο των 2.300 GBP (Λίρες Μεγάλης Βρετανίας) και διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει τέτοιες διαδικασίες επαλήθευσης και σε περιπτώσεις χαμηλότερων καταβολών.

11.7 Αδρανείς Λογαριασμοί Παιχνιδιών
Αδρανής Λογαριασμός σημαίνει ότι ο Λογαριασμός Παιχνιδιών έχει παραμείνει ανενεργός για περίοδο 30 (τριάντα) μηνών ή περισσότερο ("Αδρανής Λογαριασμός"). Αδρανής Παίκτης σημαίνει ο Παίκτης που έχει Αδρανή Λογαριασμό ("Αδρανής Παίκτης"). Θα προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε τα χρήματα στον Παίκτη, ο λογαριασμός του οποίου έχει καταστεί Αδρανής, και εάν οι προσπάθειές μας αποβούν άκαρπες το ποσό του Αδρανή Λογαριασμού θα κατατεθεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ.

11.8 Ο λογαριασμός σας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως τραπεζική διευκόλυνση και οι καταθέσει θα πρέπει να γίνονται μόνο προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαια για την υποβολή στοιχημάτων. Στην περίπτωση που κάνετε επανειλημμένες καταθέσεις και αναλήψεις χωρίς να υποβάλλονται τα ανάλογα στοιχήματα, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε τον λογαριασμό σας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα μας επιβάρυναν προτού κλείσουμε τον λογαριασμό.

12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η πολιτική απορρήτου, μας επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο η Meridian Gaming (CY) Ltd (στο εξής “Meridianbet”) διαχειρίζεται τα στοιχεία και τα δεδομένα που μας παρέχετε προκειμένου να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα μας.

Όλα τα προσωπικά στοιχεία και τα δεδομένα που παρέχονται από πλευράς σας, υπόκεινται σε επεξεργασία και κατά τα άλλα διατηρούνται από την Meridianbet σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.  Συλλέγουμε τα προσωπικά στοιχεία και τα δεδομένα σας με διάφορους τρόπους: μέσω ιστοσελίδας, μέσω εφαρμογής στο κινητό, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Με την αποδοχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και δεδομένων όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Με την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου καταλαβαίνετε ότι είναι απαραίτητο για τη Meridianbet να συλλέξει, να κρατήσει και να χειριστεί τα δεδομένα σας προκειμένου να σας επιτραπεί η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και να συμμετάσχετε στην προσφορά μας. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε να μην χρησιμοπoιείτε την ιστοσελίδα της Meridianbet ή να μας παρέχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα.

Οποιοιδήποτε όροι που δεν καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα πρέπει να είναι όπως ορίζονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, ώστε να αποφευχθεί κάθε τυχόν αμφιβολία, εκτός εάν το παρών κείμενο απαιτεί διαφορετικά.

Ελεγκτής Δεδομένων

Η Meridanbet, η οποία αναφέρεται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ως "εμείς", "εμάς" ή "μας", είναι επωνυμία της Meridian Gaming (CY) Ltd, με έδρα την Κύπρο και με εγγεγραμμένο γραφείο την 20 Μανώλη Καλομοίρη & Μαρίκα Κοτοπούλη, Visionhire Court, 3030 Λεμεσός, Κύπρος, με αριθμό εγγραφής HE 314265. Η εταιρεία Meridian Gaming (CY) Ltd είναι παροχέας υπηρεσιών στοιχήματος επί αθλητικών ή άλλων γεγονότων με άδεια στην Κύπρο, εκδιδόμενη από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η εταιρεία Meridian Gaming (CY) Ltd ενεργεί ως ελεγκτής δεδομένων, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γεινκός Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων) και από τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 (138(I)/2001).  Η Meridian Gaming (CY) Ltd. ελέγχει τους τρόπους συλλογής, και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τους σκοπούς για τους οποίους αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται μεσω της ιστοσελίδας μας www.meridianbet.com.cy

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις και ανησυχίες σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: data.protection@meridianbet.com.cy

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Meridianbet προστατεύει και διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της εταιρείας μας και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Οι ισχύοντες νόμοι περί προστασίας δεδομένων ορίζουν ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν υπάρχει νομική βάση για τέτοια επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του "έννομου συμφέροντος" που προτείνεται από πλευράς μας. Η νομική βάση για επεξεργασία μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες:

  • Όταν έχετε συναινέσει σε τέτοια επεξεργασία.
  • Όταν είναι απαραίτητο για την σύναψη ή την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης που έχουμε μαζί σας
  •  Όταν είναι απαραίτητο να συμμορφωθείτε με μια νομική υποχρέωση σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των κανονισμών για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.
  • Όταν αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς (ή από τρίτο μέρος), εκτός αν παραβιάζονται τα συμφέροντά σας, τα θεμελιώδη δικαιώματα σας και οι ελευθερίες σας.
  • Όταν είναι απαραίτητο να προστατεύσετε τα ζωτικά συμφέροντά σας ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο.
  •  Όταν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου που είναι απαραίτητο για το δημόσιο συμφέρον.

 

Έννομα συμφέροντα

Τα έννομα συμφέροντα για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι όταν έχουμε επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο για να το πράξουμε. Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται στο ίδιο επίπεδο με τα δεδομένα που συλλέγονται για κανονιστικούς λόγους και για οποιαδήποτε άλλη νομική βάση και δεν θα τα επεξεργαστούμε με τρόπο που να προκαλείται βλάβη σε εσάς ή στα συμφέροντά σας.

Είδος δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Με την χρήση της ιστοσελίδας/της εφαρμογής κατά την εγγραφή σας ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω της ιστοσελίδας/της εφαρμογής μας ή επικοινωνώντας μαζί μας, η Πολιτική Απορρήτου θα τίθεται σε ισχύ με τη συγκατάθεσή σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας έντυπα στην ιστοσελίδα μας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που υποβάλετε μέσω της ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

- πληροφορίες που μας παρέχετε σε οποιαδήποτε αλληλογραφία και αρχείο κάθε αλληλογραφίας που έχουμε μαζί σας.

- λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δεδομένων κίνησης, των δεδομένων τοποθεσίας, των ιστολόγων και άλλων δεδομένων επικοινωνίας.

- πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες εγκληματικές δραστηριότητες, δραστηριότητες απάτης ή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ·

- λεπτομέρειες των συναλλαγών που πραγματοποιείτε μαζί μας. Η Meridian Gaming (CY) Ltd δύναται να ζητά οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για σκοπούς επιβεβαίωσης της πηγής πλούτου (source of wealth) προς εξακρίβωση των συναλλαγών του παίκτη.

- πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών σας.

- τις πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των ερευνών ή των διαγωνισμών που συμμετέχετε.

- πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

- Πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό στοιχημάτων και τα πρότυπά σας.

- οι τηλεφωνικές κλήσεις προς και από την ομάδα υποστήριξης πελατών μας καταγράφονται για σκοπούς εκπαίδευσης και ασφάλειας μαζί με την επίλυση τυχόν ερωτημάτων που προκύπτουν από την υπηρεσία που λαμβάνετε.

Όπου είναι αναγκαίο ή απαιτείται να το πράξουμε ώστε να μην βλάπτουμε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία και δεδομένα από διαθέσιμες στο κοινό πηγές, όπως αναζητήσεις στο διαδίκτυο, δημόσια αρχεία και μέσα ενημέρωσης.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς και σύμφωνα με τις ακόλουθες νόμιμες προϋποθέσεις:

- Για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε το λογαριασμό σας ώστε να μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως όλα τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών μας (απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης)

- Για να μπορέσουμε να λάβουμε ερωτήσεις και σχόλια από εσάς μέσω του κέντρου βοήθειας και για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτά (απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης).

- Προς συμμόρφωσή μας με τους σχετικούς κανονισμούς σχετικά με την εγγραφή σας και την επαλήθευση των προσωπικών σας δεδομένων που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης των στοιχειών αυτών σε τρίτους όπως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή οποιαδήποτε αρμόδια Εποπτική Αρχή, (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, την επαλήθευση ηλικίας και τους οργανισμούς αναφοράς πιστώσεων) σε σχέση με αυτούς τους σκοπούς (νομική υποχρέωση),

- Όταν καθορίζετε όρια κατάθεσης, θα χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένα μέσα για την παρακολούθηση των ποσών κατάθεσης για να βεβαιωθείτε ότι ικανοποιούμε το αίτημά σας (συγκατάθεση)

- Προετοιμασία στατιστικών στοιχείων, παροχή αναλυτικών αναφορών και αναλύσεων σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς και άλλους πελάτες (νόμιμα συμφέροντα)

- Για να επικοινωνούμε μαζίς σας προς ανακοίνωση σηματνικών αλλαγών στις υπηρεσίες, ενημερώσεις τεχνικών θεμάτων και αλλαγές στους Γενικούς Όρους, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Πολιτικής Απορρήτου (απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης)

- Για να σας στείλουμε προσφορές και προωθήσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (αλλά μόνο όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας)

- Να σας παρέχουμε εξατομικευμένη χρήση των υπηρεσιών μας, ώστε να σας προσφέρουμε καλύτερη εξυπηρέτηση. Για να σας προωθήσουμε ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις προτιμήσεις σας και ποια προϊόντα και προσφορές θα ήταν καταλληλότερα για εσάς και για παρόμοιους πελάτες με εσάς (νόμιμα συμφέροντα)

- Προς συμμόρφωσή μας με τα απαιτούμενα μέτρα για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση τυχόν παράνομων, δόλιων ή ακατάλληλων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού ξεπλύματος χρημάτων και της χρήσης προϊόντων εγκλήματος και απάτης (νομική υποχρέωση)

- Για να συμμορφωθούμε με τον υπεύθυνο στοιχηματισμό και τις υποχρεώσεις της κοινωνικής ευθύνης, θα παρακολουθούμε τα στοιχήματα επί αθλητικών ή άλλων γεγονότων και/ή τα μοντέλα των καταθέσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ανησυχίες όσον αφορά τον υπεύθυνο στοιχηματισμό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων για να μας βοηθήσετε να προσδιορίσουμε τέτοια πρότυπα (νομική υποχρέωση).

Εάν επιλέξετε να μην καταχωρίσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να αποσύρετε τη συγκατάθεση που δόθηκε προηγουμένως, μπορεί να μας αποτρέψετε από την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων, την εκπλήρωση του συμβολαίου ή την εκτέλεση των υπηρεσιών που απαιτούνται για την λειτουργία του λογαριασμού σας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η μη παροχή των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες.

Ενημέρωση των στοιχείων σας

Είναι σημαντικό τα στοιχεία που διατηρούμε σχετικά με εσάς να είναι ακριβείς και ενημερωμένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις και να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία. Ως εκ τούτου, σας ζητάμε να βεβαιωθείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πάντοτε ενημερωμένα.

Διατήρηση δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε καταχωρίσει στην ιστοσελίδα μας www.meridianbet.com.cy θα διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής και δεν δύναται να καταστραφούν οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αφορούν στο λογαριασμό εκτός εάν παρέλθει η περίοδος των πέντε (5) ετών και εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση της Αρχής. (Άρθρο 57 του Περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 Ν. 106(Ι)/2012).

Χρήση των Cookies

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies, ανατρέξτε στην πολιτική μας σχετικά με τα cookies.

Διαβίβαση δεδομένων σε κράτη μέλη του ΕΟΧ και σε τρίτες χώρες

Τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που μας παρέχετε μεταφέρονται για σκοπό έννομου συμφέροντός της εταιρείας Meridian Gaming (CY) Ltd, η οποία είναι ο «ελεγκτής» ή ο «επεξεργαστής δεδομένων».

Σύμφωνα με τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 (138(I)/2001), η μετάδοση δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία ή προορίζονται για επεξεργασία μετά τη μετάδοσή τους σε οποιαδήποτε χώρα, επιτρέπεται μετά από άδεια του Επιτρόπου.

Ο Επίτροπος εκδίδει την άδεια αυτή μόνο εάν θεωρεί ότι η εν λόγω χώρα εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας.

Η διαβίβαση δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελεύθερη.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα η οποία δεν εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας, επιτρέπεται κατ 'εξαίρεση μετά από άδεια του Επιτρόπου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

 

Τα δικαιώματά σας στα προσωπικά σας δεδομένα

Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γεινκός Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων) και τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 (138(I)/2001).έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά την Meridianbet που χειρίζεται τα προσωπικά σας:                                                    

• Μπορείτε να αποσύρετε την αρχική σας συγκατάθεση, ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, αυτό δεν θα ακυρώσει οποιαδήποτε προηγούμενη επεξεργασία, για την οποία έχει δοθεί προηγουμένως συγκατάθεση. Επίσης, η απόσυρση της συγκατάθεσης μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο του λογαριασμού σας, εάν η ανάκληση της συναίνεσης δεν είναι σύμφωνη με τη νομική βάση στην οποία επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα

• Υποβολή παραπόνου σε οποιαδήποτε σχετική Αρχή Προστασίας Δεδομένων

• Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

• Διόρθωση τυχόν εσφαλμένων ή παρωχημένων Προσωπικών Δεδομένων

• Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

• Δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σας σε τρίτο μέρος που προτείνεται από πλευράς σας.

Ενημερώσεις και τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Λάβετε υπόψη ότι η Meridianbet μπορεί να ενημερώνει περιστασιακά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, επομένως σας συνιστούμε να ενημερώνεστε συχνά.

Εάν υπάρξουν οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ειδοποίησης στην ιστοσελίδα ή σε άλλους διαύλους επικοινωνίας που συμφωνήθηκαν, δίνοντας το κατάλληλο χρονικό διάστημα για να εξετάσετε, να κατανοήσετε και να αποδεχτείτε ή όχι τις αλλαγές πριν να τεθούν σε ισχύ.

Δεν θα επιβάλουμε αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Αν αρνηθείτε να αποδεχτείτε τις αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή διαφορετικά δεν αποδεχτείτε τις αλλαγές εντός της κατάλληλης χρονικής περιόδου, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να παρέχουμε ορισμένα ή και όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς επίσης θα σταματήσει οποιαδήποτε χρήση ή επεξεργασία από τρίτους (Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή οποαδήποτε αρμόδια Εποπτική Αρχή).

 

13. ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ

Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο τμήμα υποστήριξης πελατών για την επίλυση όλων των καταγγελιών και των διαφορών.

Η υποστήριξη πελατών θα καταβάλει προσπάθειες για την επίλυση της διαφοράς σε άμεση επαφή με τον πελάτη.

Viber Chat: +35795596522
Γραμμή Υποστήριξης: 70003247
Email: info@meridianbet.com.cy

Αν η Meridan Gaming CY Ltd δεν είναι σε θέση να επιλύσει τη διαφορά, και οι δύο πλευρές έχουν το δικαίωμα να παραπέμψουν τη διαφορά στην Εθνική Αρχή Στοίχηματων μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@nba.gov.cy.

Οι παίκτες δικαιούνται να αναφέρουν οποιαδήποτε καταγγελία που μπορεί να έχουν, με βάση το άρθρο 13(νομική διαμάχη) των Όρων και Προϋποθέσεων της Εθνικής Αρχής Στοίχηματων (ΝΒΑ) Κύπρου.

14. ΑΚΥΡΩΣΗ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ (ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ)

14.1 Χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητά μας να βασιστούμε σε άλλα διορθωτικά μέσα που μπορεί να είναι διαθέσιμα σε εμάς, μπορούμε να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο, να αναστείλουμε την λειτουργία, να κλείσουμε τον λογαριασμό σας ή να ακυρώσουμε τυχόν στοιχήματα που δεν έγιναν αποδεκτά από την Εταιρεία με τη συναίνεση της Εθνικής Αρχής Στοιχηματων Κύπρου, περιλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) των περιπτώσεων που:

  • υποπτευόμαστε ότι εμπλέκεστε σε παράνομη, δόλια ή ανέντιμη δραστηριότητα ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης θα πρέπει να παράσχει πρόσθετη τεκμηρίωση στην εταιρεία
  • υποπτευόμαστε ότι παραβιάζετε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Συμφωνίας. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα ενημερωθεί μέσω του συστήματος ειδοποίησης.
  • υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα ενημερωθεί μέσω του συστήματος ειδοποίησης.


14.2 Αναφορικά με οποιαδήποτε ακυρωθέντα ή άκυρα στοιχήματα, διατηρούμε το δικαίωμα να παίρνουμε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τον λογαριασμό σας που σχετίζεται με τα στοιχήματα αυτά, ή αν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στον λογαριασμό σας, να απαιτήσουμε να μας πληρώσετε το σχετικό οφειλόμενο ποσό που σχετίζεται με τα στοιχήματα αυτά.

14.3 Κατά το κλείσιμο ή αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε το ποσό που βρίσκεται στον λογαριασμό σε εκκρεμότητα έως την κατάληξη οποιασδήποτε έρευνας (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε σχετικής εξωτερικής έρευνας). Αφότου καταλήξει οποιαδήποτε τέτοια έρευνα διατηρούμε το δικαίωμα να κρατήσουμε το ποσό που βρίσκεται στο λογαριασμό σας αν βεβαιωθούμε ότι έχετε ενεργήσει παραβιάζοντας την παρούσα Συμφωνία.

15. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΝΟΥΣ

15.1 Το χρηματικό ποσό του ποσού στοιχήματος που είναι μπόνους δεν περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε επιστροφή.

15.2 Τα ποσά λογαριασμού σε μπόνους δεν μπορούν να ανταλλαγούν με πραγματικό υπόλοιπο λογαριασμού.

16. ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

16.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να συντομεύσουμε / να παρατείνουμε τη διάρκεια της προσφοράς / προσφοράς / προϊόντος ή των στοιχείων του προϊόντος σε οποιαδήποτε ωρα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των παικτών και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι του πελάτη ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας.

16.2 Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θεωρηθεί παράνομο, άκυρο ή για οποιοδήποτε λόγο ανεκτέλεστο, τότε αυτή η διάταξη θα πρέπει να θεωρηθεί ότι διαχωρίζεται από αυτούς του Όρους και Προϋποθέσεις και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιασδήποτε από τις υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων.

16.3 Αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις περιλαμβάνουν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και εμάς σχετικά με το Προϊόν. Επιβεβαιώνετε πως, συμφωνώντας να αποδεχθείτε τους Όρους, δεν έχετε βασιστεί σε καμία άλλη απεικόνιση (έκφραση), εκτός από την απεικόνιση (έκφραση) που έχει γίνει κατανοητή στους παρόντες Όρους. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε κανένα ένδικο μέσο σε σχέση με οποιαδήποτε ψευδή απεικόνιση (έκφραση) που δεν έχει γίνει όρος αυτών των Κανονισμών εκτός της περίπτωσης που η συμφωνία δεν εφαρμόζεται σε σχέση με οποιαδήποτε δόλια ή εξ αμελείας ψευδή απεικόνιση (έκφραση) ανεξάρτητα από το αν αυτός ο όρος έχει γίνει όρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

16.4 Η Meridian Gaming Ltd CY έχει αδειοδοτηθεί από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ (NBA).

16.5 Η Meridian Gaming CY Ltd δεν είναι Χρηματοοικονομικό Ίδρυμα.

16.6 Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο με τα δικαστήρια της Κύπρου να έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία πάνω τους.