ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


 

1.ΓΕΝΙΚΑ

Ο Πελάτης/παίκτης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και αν δεν αποδέχεται τους Όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τα Προϊόντα της Εταιρείας. Όταν ο πελάτης παίξει οποιοδήποτε παιχνίδι, ή τοποθετήσει ένα στοίχημα, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα της Εταιρείας, ο πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεσμεύεται από τους Κανονισμούς που ισχύουν από καιρό σε καιρό για τα σχετικά προϊόντα που διατίθενται στην Ιστοσελίδα.

 

2.ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το Προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο. Οι Πελάτες συμφωνούν και συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, καταστατικά και κανονισμούς αναφορικά με το Προϊόν και οποιαδήποτε στοιχήματα τέθηκαν επί ή μέσω του Προϊόντος.

 

3.ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

 1. Η Meridianbet θα παρέχει το προϊόν καταβάλλοντας εύλογη δεξιότητα και φροντίδα. Παρέχει περαιτέρω εγγύηση ή δέσμευση, είτε ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Προϊόν. Όλες οι σιωπηρές εγγυήσεις ή προϋποθέσεις ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για τον σκοπό ή ακρίβειας εξαιρούνται δια του παρόντος.

 

 1. Η Meridianbet δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι το Προϊόν θα πληρεί τις προϋποθέσεις των πελατών ή ότι θα είναι χωρίς εμπόδια, έγκαιρο, ασφαλές ή χωρίς λάθη, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται, ή ότι ο ιστότοπος ή ο διακομιστής Meridianbet.com.cy που τον διαθέτει δεν έχει ιούς ή σφάλματα ή ότι αντικατοπτρίζουν την πλήρη λειτουργικότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία των υλικών ή αναφορικά με τα αποτελέσματα ή την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας αποκτάται από τους πελάτες μέσω του Προϊόντος.

 

4.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 1. Ο πελάτης συμφωνεί ότι η χρήση του Προϊόντος από αυτόν αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη.

 

 1. Η Meridianbet δεν θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς που σχετίζεται με την χρήση που κάνει ο πελάτης στο Προϊόν, έμμεση ή άμεση, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια εργασίας, απώλεια κερδών, διακοπή εργασιών, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών, ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική ή επακόλουθη απώλεια (ακόμη και στις περιπτώσεις που έχουμε ειδοποιηθεί για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας).

 

 1. Η Meridianbet δεν θα φέρει ευθύνη απέναντί στον πελάτη για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που μεταφορτώθηκε ή μεταδόθηκε μέσω του Προϊόντος και ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι η η Meridianbet δεν θα φέρει ευθύνη απέναντί του ή απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή απόσυρση του Προϊόντος.

 

5.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο πελάτης συμφωνεί πλήρως να αποζημιώνει, υπερασπίζεται και απαλλάσσει την Meridianbet, και τα στελέχη της, τους διευθυντές της, τους εργαζομένους της, πράκτορες και προμηθευτές της, άμεσα κατόπιν αιτήματος, για όλες τις αξιώσεις, υποχρεώσεις, απώλειες, κόστη, ζημίες και δαπάνες, περιλαμβανομένων των νομικών εξόδων, που τυχόν προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων από αυτόν ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη προκύπτει από την χρήση του Προϊόντος από τον ίδιο ή την χρήση του από οποιοδήποτε άλλο άτομο έχει πρόσβαση στο Προϊόν κάνοντας χρήση των δικών του στοιχείων ταυτοποίησης.

 

6.ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

 1. Η Meridianbet μπορεί να κλείσει τον λογαριασμό του πελάτη (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του) αν η Εταιρεία πιστεύει ότι ο πελάτης έχει παραβιάσει οποιαδήποτε από τις παρούσες Προϋποθέσεις ή έχει ενεργήσει με τρόπο ανακόλουθο με το πνεύμα οποιασδήποτε εξ' αυτών ή για οποιονδήποτε λόγο η Εταιρεία διακόψει την παροχή του Προϊόντος.  Σε τέτοιες περιπτώσεις  θα ενημερώνεται η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

 

* Όταν ο παίκτης / ο λογαριασμός βρίσκεται υπό διερεύνηση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει προσωρινά το λογαριασμό του παίκτη.

 

 1. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση που λάβει προηγουμένως τέτοια ειδοποίηση για τυχόν τερματισμό ή αναστολής του λογαριασμού του θα ενημερωθεί μέσω του συστήματος κοινοποίησης.

 

7.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 1. Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το υλικό ή το περιεχόμενο που παρέχεται ως τμήμα των υπηρεσιών στοιχηματισμού του Meridianbet.com.cy, ανήκουν στην Meridianbet ή τους δικαιοπαρόχους της. Επιτρέπεται στον πελάτη νε χρησιμοποιήσει το υλικό αυτό μόνο με τον τρόπο που ρητώς εξουσιοδοτείται από την Meridianbet ή τους δικαιοπαρόχους της.

 

 1. Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το υλικό και το περιεχόμενο που περιέχεται στον ιστότοπο Meridianbet.com.cy και παρέχεται ως τμήμα του Προϊόντος διατίθεται μόνο για προσωπική του μη εμπορική χρήση και ότι μπορεί να μεταφορτώνει ("κατεβάζει") το υλικό και το περιεχόμενο αυτό μόνο σε έναν σκληρό δίσκο υπολογιστή για τον σκοπό αυτό. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού και του περιεχομένου αυτού απαγορεύεται αυστηρά. Ο πελάτης συμφωνεί να μην προβαίνει (και συμφωνεί να μην υποβοηθά ή διευκολύνει οποιονδήποτε τρίτο) στην αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, έκδοση, εμφάνιση, διανομή, εμπορική εκμετάλλευση, παραβίαση ή δημιουργία παράγωγων εργασιών του υλικού και του περιεχομένου αυτού.

 

8.ΕΓΓΡΑΦΗ/ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

 1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει εμφανή σφάλματα κατά την προετοιμασία υπολοίπων λογαριασμού. Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους αντίστοιχους χρήστες για τις διορθώσεις άμεσα.

 

 1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεί χρήστες με ψευδή στοιχεία από την συμμετοχή τους στα αθλητικά γεγονότα που προσφέρονται και να τους αρνείται την πληρωμή τυχόν κερδών. Κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας, ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει επίσημο έγγραφο με την φωτογραφία του, που να αποδεικνύει την ταυτότητα (αντίγραφο διαβατηρίου ή  ταυτότητα).

 

 1. Κάθε χρήστης μπορεί να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό. Οι χρήστες που έχουν ήδη εγγραφεί δεν επιτρέπεται να εγγραφούν ως νέοι χρήστες με άλλο όνομα ή με διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Αν ο χρήστης παραβιάσει τον κανόνα αυτό, η Εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει οποιαδήποτε στοιχήματα έχει υποβάλει καθώς και οποιαδήποτε FreeBets έχουν υποβληθεί στον αντίστοιχο λογαριασμό.

 

 1. Σε περίπτωση που υπάρξει υποψία χειραγώγησης ή απάτης, και σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ειδικότερα στην πολλαπλή ταυτόχρονη συμμετοχή σε παιχνίδια και την δημιουργία πολλών λογαριασμών, η Εταιρεία μπορεί να εξαιρέσει τον αντίστοιχο χρήστη από την υποβολή περαιτέρω στοιχημάτων καθώς και από την συμμετοχή του σε άλλα παιχνίδια. Οποιαδήποτε εγκληματική ή ύποπτη ενέργεια μπορεί να αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές (ΜΟΚΑΣ, ΕΑΣ κλτ) Σε μια τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία θα πληρώσει στον χρήστη οποιοδήποτε πραγματικό ποσό υπάρχει στο υπόλοιπο του λογαριασμού στοιχηματισμού του, αφού παρακρατήσει μια χρέωση χειρισμού 10% με την προϋπόθεση ότι το ποσό έχει αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο. Τα Freebets ή τα κέρδη που μπορεί να προέρχονται από FreeBets, τα οποία δεν αποκτήθηκαν με νόμιμο τρόπο, θα ακυρώνονται.

 

 1. Κάθε πελάτης επιτρέπεται να έχει μόνο έναν αριθμό λογαριασμού και μόνο ένας λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιεί την ίδια διεύθυνση ΙΡ και τον ίδιο υπολογιστή. Η Εταιρεία σας επιτρέπει ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ανά άτομο, οικογένεια, νοικοκυριό, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικό αριθμό, αριθμό χρεωστικού/πιστωτικού λογαριασμού και κοινόχρηστο υπολογιστή π.χ. σε σχολείο, δημόσια βιβλιοθήκη ή εργασιακό χώρο. Αν ο πελάτης έχει πάνω από έναν λογαριασμό, όλα τα κέρδη και τα μπόνους θα είναι ΑΚΥΡΑ, θα αναστέλλεται η λειτουργία του λογαριασμού και ο λογαριασμός θα κλείσει και η αρχική κατάθεση θα μεταφερθεί στον υπόλοιπο του λογαριασμό του παίκτη. Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου θα ενεργεί ως ο τελικός διαιτητής σε κάθε διαφορά μεταξύ της Meridianbet και των εγγεγραμμένων παικτών της σύμφωνα με τις πολιτικές της Εταιρείας.

 

8.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΙΚΤΗ

Δια του παρόντος ο πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι:

 

 1. Είναι άνω των 18 ετών ή έχει την ελάχιστη νόμιμη ηλικία που ορίζεται από την δικαιοδοσία της χώρας διαμονής του και, βάσει των ισχυόντων νόμων, του επιτρέπεται νομίμως να συμμετέχει στα παιχνίδια που παρέχονται στον Ιστότοπο,

 

 1. Συμμετέχει στα παιχνίδια με αυστηρά μη επαγγελματική ιδιότητα για λόγους ψυχαγωγίας και διασκέδασης μόνο,

 

 1. Συμμετέχει στα παιχνίδια εκπροσωπώντας τον εαυτό του και όχι εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου ατόμου,

 

 1. Όλες οι πληροφορίες που παρέχει στην Meridianbet κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, είναι αληθείς, πλήρεις, και ορθές, και θα ενημερώσει άμεσα την Meridianbet για οποιαδήποτε μεταβολή των πληροφοριών αυτών,

 

 1. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αναφορά και οποιωνδήποτε φορολογικών δηλώσεων που ισχύουν για αυτόν βάσει της σχετικής νομοθεσίας για οποιαδήποτε κέρδη που θα λάβει από την Meridianbet,

 

 1. Όλα τα χρήματα κατατίθονται στον Λογαριασμό παιχνιδιών. Δεν είναι ύποπτος οποιασδήποτε παρανομίας, και ειδικότερα, δεν προέρχεται από οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή πηγή,

 

 1. Γίνεται κατανοητό ότι με την συμμετοχή του στα Παιχνίδια λαμβάνει τον κίνδυνο να χάσει χρήματα που έχουν κατατεθεί στον Λογαριασμό παιχνιδιών του.

 

8.7 Προστασία των κεφαλαίων των πελατών

Η Meridianbet θα είναι, μετά από αίτημα του παίκτη στο όνομα του οποίου έχει δημιουργηθεί ένας λογαριασμός, να αναπέμψει, τα ποσά που οφείλονται στον παίκτη, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αφού πρώτα εξακριβωθεί η εγγραφή του παίκτη, διεξάγονται οι διαδικασίες ασφάλειας σε σχέση με το λογαριασμό του παίκτη και εξασφαλίζεται ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους εγκεκριμένους κανονισμούς σε σχέση με την καταβολή των κερδών στους παίκτες.

 

9. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 1. Η Meridianbet πληρώνει τα έξοδα χειρισμού για τις συναλλαγές των παικτών που πραγματοποιούνται. Εντούτοις, η Εταιρεία, σε κάποιες περιπτώσεις, διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει έξοδα χειρισμού στον παίκτη για τις συναλλαγές του και τυχόν έξοδα χειρισμού - αν υπάρχουν - θα χρεωθούν στον αντίστοιχο παίκτη κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. (Βλ. σχετικό παράδειγμα τον όρο 11.8)

 

           


Ελάχιστη   Κατάθεση  Ανάληψη

     

Skrill             10 €     10 €

Neteller         10 €     10 €

Netbanx        10 €     10 €

Paysafe         10 €      -

Bank Transfer: 1€

Ελάχιστη ημερήσια κατάθεση μέσω Τράπεζας: 1€ Ελάχιστη ημερήσια ανάληψη: 15€

Μέγιστη ημερήσια ανάληψη: 10.000€ Mέγιστη Εβδομαδιαία Ανάληψη: 15.000€

Για συνήθη ανάληψη μέσω Τράπεζας (3-5 εργάσιμες ημέρες)- Χωρίς τέλη μεταβίβασης Για ταχεία ανάληψη μέσω Τράπεζας (ανάληψη την ίδια μέρα)- Τέλη μεταβίβασης: 40€

 

 

10. ΟΡΙΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

 1. Κάθε παίκτης μπορεί να κατέχει μόνο ένα λογαριασμό. Οι παίκτες που έχουν ήδη εγγραφεί δεν επιτρέπεται να εγγραφούν ως νέοι χρήστες με άλλο όνομα ή με άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν ένας παίκτης παραβιάσει αυτόν τον κανόνα, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τυχόν στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί καθώς και να ακυρώσει οποιοδήποτε ποσό μπόνους που έχει κρατηθεί στον αντίστοιχο λογαριασμό.

 

 1. Η Meridianbet προωθεί τον υπεύθυνο στοιχηματισμό και ο Ιστότοπος υποστηρίζει την υπεύθυνη συμμετοχή στα παιχνίδια. Ως εκ τούτου, ο Ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για λόγους ψυχαγωγίας και προσωπικής χρήσης. Αν ο πελάτης διαγνωστεί με οποιαδήποτε μορφή ψυχαναγκαστικής διαταραχής εθισμού στα παιχνίδια, απαγορεύεται η συμμετοχή του σε οποιοδήποτε παιχνίδι με πραγματικά χρήματα στους Ιστότοπους. Αν ο πελάτης πιστεύει ότι έχει πρόβλημα με ψυχαναγκαστική ή εθιστική συμπεριφορά απέναντι στα παιχνίδια, παρακαλώ όπως αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια, και αποφύγει το παρόν, και οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο παιχνιδιών.

 

10.3 Σύμφωνα με την Οδηγία 29/2018, ο παίκτης έχει το δικαίωμα μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης να ζητήσει, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα: τον καθορισμό του ορίου του ποσού του στοιχήματος, το μέγιστο όριο που μπορεί να χάσει, τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορεί να τοποθετεί στοιχήματα ή να αποκλέισει τον εαυτό του από την δυνατότητα να στοιχηματίσει, είτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είτε για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

 

Επιπλέον, η ανάκληση ενός ορίου ή οποιαδήποτε τροποποίηση του, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της προστασίας του παίκτη, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο 7 ημέρες από την λήψη του ηλεκτρονικού αιτήματος του παίκτη, ενώ κάθε αλλαγή που έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη προστασία του παίκτη θα έχει άμεση ισχύ και εφαρμογή από τη λήψη της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

 

Ο αυτοαποκλεισμός τερματίζεται αυτόματα με την ολοκλήρωση της επιλεγμένης περιόδου αποκλεισμού και αύξηση της περιόδου αποκλεισμού έχει άμεση ισχύ και εφαρμογή από την παραλαβή του ηλεκτρονικού αιτήματος από τον παίκτη.

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αυτοαποκλεισμού του παίκτη και λόγω του γεγονότος ότι η Meridianbet προς συμμόρφωση με την Οδηγία 29/2018, πρέπει να αποκλείσει αμέσως τον λογαριασμό του παίκτη, σε περίπτωση πληρωμής του παίκτη, η Meridianbet θα διευθετήσει τις τυχόν πληρωμές προς τον παίκτη μέσω του τραπεζικού λογαριασμού από τον οποίο προήλθαν τα ποσά με τα οποία διεξήχθηκε το στοίχημα. Σε περίπτωση όπου υπάρχει κώλυμα και/ ή μεγάλη δυσκολία διευθέτησης των πληρωμών ή αδυναμία εκπλήρωσης την πληρώμης του παίκτη μέσω του τραπεζικού λογαριασμού από τον οποίο προήλθαν τα ποσά με τα οποία διεξήχθηκε το στοίχημα ως προβλέπεται στο άρθρο 59 (3) του περί Στοιχημάτων Νόμου 2019, η Meridianbet θα διευθετήσει τις τυχόν πληρωμές προς τον παίκτη μέσω τραπεζικής μεταφόρας.

 

11.ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ)

 1. Πριν την πρώτη καταβολή πιστωτικού υπολοίπου πραγματικών χρημάτων από έναν λογαριασμό στοιχηματισμού, ο χρήστης πρέπει να αποστείλει ένα πλήρες και ευανάγνωστο αντίγραφο επίσημου εγγράφου με φωτογραφία του που να αποδεικνύει την ταυτότητά του. Με το αντίγραφο αυτό του επίσημου εγγράφου, η Εταιρεία θα ελέγξει τα προσωπικά του στοιχεία κατά την εγγραφή (ειδικότερα το όνομα και την ημερομηνία γέννησης). Σε περίπτωση ασυμφωνιών, τα στοιχήματα που υποβλήθηκαν από τον χρήστη θα ακυρωθούν και τα κέρδη δεν θα καταβληθούν στον χρήστη, εκτός αν ο χρήστης αποδείξει το δικαίωμά του επί του υπολοίπου του λογαριασμού στοιχηματισμού του με άλλο τρόπο. Αν αποδειχθεί ότι ένας χρήστης έχει ανοίξει περισσότερους από έναν λογαριασμούς, η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή των υπολοίπων στους λογαριασμούς αυτούς (με την εξαίρεση του νομίμως αποκτηθέντος υπολοίπου - μείον μια χρέωση χειρισμού 10% επί του λογαριασμού που ανοίχθηκε πρώτος).

 

 1. Οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται σε παίκτη, καταβάλλεται μόνο στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο προήλθαν τα ποσά με τα οποία διεξήχθηκε το στοίχημα. Η πληρωμή των κερδών θα γίνεται μόνο στο όνομα του αντίστοιχου κατόχου λογαριασμού.

 

 1. Ο χρήστης συμφωνεί να αποκαλύπτει πληροφορίες που σχετίζονται με τον τραπεζικό του/της λογαριασμό, από τον οποίο θα υποβάλλονται τα στοιχήματα. Ο χρήστης συμφωνεί ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για σκοπούς επιστροφής χρημάτων στον χρήστη.

 

 1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μεθόδου πληρωμής σε ξεχωριστές περιπτώσεις (π.χ. με την έκδοση επιστροφών σε πιστωτικές κάρτες).

 

 1. Ο ιστότοπος Meridianbet.com.cy δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε αλλαγές σε ποσά καταβολής που προκύπτουν από συναλλαγματικές ισοτιμίες.

 

 1. Η Meridianbet θα διεξάγει επιπρόσθετες διαδικασίες επαλήθευσης για οποιαδήποτε καταβολή υπερβαίνει το ισοδύναμο των €2.500 και διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει τέτοιες διαδικασίες επαλήθευσης και σε περιπτώσεις χαμηλότερων καταβολών.

 

 1. Αδρανείς Λογαριασμοί Παιχνιδιών

Αδρανής Λογαριασμός σημαίνει ότι ο Λογαριασμός Παιχνιδιών έχει παραμείνει ανενεργός για περίοδο 24 (εικοσιτεσσάρων μηνών ("Αδρανής Λογαριασμός"). Αδρανής Παίκτης σημαίνει ο Παίκτης που έχει Αδρανή Λογαριασμό ("Αδρανής Παίκτης"). Σε περίπτωση που στο λογαριασμό παίκτη δεν έχει σημειωθεί συναλλαγή για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, η Meridianbet εμβάζει το υπόλοιπο του λογαριασμού στον παίκτη, σε λογαριασμό που θα ορίσει ο παίκτης ή, σε περίπτωση που ο παίκτης δεν δύναται να εντοπιστεί, το ποσό εμβάζεται στην Αρχή.

 

 1.  Ο λογαριασμός του παίκτη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως τραπεζική διευκόλυνση και οι καταθέσεις θα πρέπει να γίνονται μόνο προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαια για την υποβολή στοιχημάτων. Στην περίπτωση που κάνει επανειλημμένες καταθέσεις και αναλήψεις χωρίς να υποβάλλονται τα ανάλογα στοιχήματα, η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον λογαριασμό του μέχρι και 10%, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα επιβάρυναν την Meridianbet προτού προβει σε κλείσιμο του λογαριασμού.

 

12.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

12.1 Η πολιτική απορρήτου επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο η Meridian Gaming (CY) Ltd διαχειρίζεται τα στοιχεία και τα δεδομένα που μας παρέχετε προκειμένου να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα μας.

 

12.2 Όλα τα προσωπικά στοιχεία και τα δεδομένα που παρέχονται από πλευράς σας, υπόκεινται σε επεξεργασία και κατά τα άλλα διατηρούνται από την Meridianbet σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.  Συλλέγουμε τα προσωπικά στοιχεία και τα δεδομένα σας με διάφορους τρόπους: μέσω ιστοσελίδας, μέσω εφαρμογής στο κινητό, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

 

12.3 Με την αποδοχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και δεδομένων όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Με την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου καταλαβαίνετε ότι είναι απαραίτητο για τη Meridianbet να συλλέξει, να κρατήσει και να χειριστεί τα δεδομένα σας προκειμένου να σας επιτραπεί η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και να συμμετάσχετε στην προσφορά μας. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε να μην χρησιμοπoιείτε την ιστοσελίδα της Meridianbet ή να μας παρέχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα.

 

12.4 Η Meridian Gaming (CY) Ltd ελέγχει τους τρόπους συλλογής, και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τους σκοπούς για τους οποίους αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται μεσω της ιστοσελίδας μας www.meridianbet.com.cy. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις και ανησυχίες σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]

 

12.5 Η Meridianbet προστατεύει και διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της Εταιρείας μας και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Οι ισχύοντες νόμοι περί προστασίας δεδομένων ορίζουν ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν υπάρχει νομική βάση για τέτοια επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του "έννομου συμφέροντος" που προτείνεται από πλευράς μας. Η νομική βάση για επεξεργασία μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες:

 

 • Όταν έχετε συναινέσει σε τέτοια επεξεργασία,
 • Όταν είναι απαραίτητο για την σύναψη ή την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης που έχουμε μαζί σας,
 •  Όταν είναι απαραίτητο να συμμορφωθείτε με μια νομική υποχρέωση σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των κανονισμών για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες,
 • Όταν αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς (ή από τρίτο μέρος), εκτός αν παραβιάζονται τα συμφέροντά σας, τα θεμελιώδη δικαιώματα σας και οι ελευθερίες σας.
 • Όταν είναι απαραίτητο να προστατεύσετε τα ζωτικά συμφέροντά σας ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο.
 •  Όταν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου που είναι απαραίτητο για το δημόσιο συμφέρον.

 

12.6 Με την χρήση της ιστοσελίδας/της εφαρμογής κατά την εγγραφή σας ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω της ιστοσελίδας/της εφαρμογής μας ή επικοινωνώντας μαζί μας, η Πολιτική Απορρήτου θα τίθεται σε ισχύ με τη συγκατάθεσή σας.

 

12.7 Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας έντυπα στην ιστοσελίδα μας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που υποβάλετε μέσω της ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

- πληροφορίες που μας παρέχετε σε οποιαδήποτε αλληλογραφία και αρχείο κάθε αλληλογραφίας που έχουμε μαζί σας.

- λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δεδομένων κίνησης, των δεδομένων τοποθεσίας, των ιστολόγων και άλλων δεδομένων επικοινωνίας.

- πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες εγκληματικές δραστηριότητες, δραστηριότητες απάτης ή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ·

- λεπτομέρειες των συναλλαγών που πραγματοποιείτε μαζί μας. Η Meridian Gaming (CY) Ltd δύναται να ζητά οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για σκοπούς επιβεβαίωσης της πηγής πλούτου (source of wealth) προς εξακρίβωση των συναλλαγών του παίκτη.

- πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών σας.

- τις πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των ερευνών ή των διαγωνισμών που συμμετέχετε.

- πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

- Πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό στοιχημάτων και τα πρότυπά σας.

- οι τηλεφωνικές κλήσεις προς και από την ομάδα υποστήριξης πελατών μας καταγράφονται για σκοπούς εκπαίδευσης και ασφάλειας μαζί με την επίλυση τυχόν ερωτημάτων που προκύπτουν από την υπηρεσία που λαμβάνετε.

Όπου είναι αναγκαίο ή απαιτείται να το πράξουμε ώστε να μην βλάπτουμε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία και δεδομένα από διαθέσιμες στο κοινό πηγές, όπως αναζητήσεις στο διαδίκτυο, δημόσια αρχεία και μέσα ενημέρωσης.

 

12.8 Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς και σύμφωνα με τις ακόλουθες νόμιμες προϋποθέσεις:

 

- Για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε το λογαριασμό σας ώστε να μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως όλα τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών μας (απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης)

- Για να μπορέσουμε να λάβουμε ερωτήσεις και σχόλια από εσάς μέσω του κέντρου βοήθειας και για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτά (απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης)

- Προς συμμόρφωσή μας με τους σχετικούς κανονισμούς σχετικά με την εγγραφή σας και την επαλήθευση των προσωπικών σας δεδομένων που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης των στοιχειών αυτών σε τρίτους όπως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή οποιαδήποτε αρμόδια Εποπτική Αρχή, (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, την επαλήθευση ηλικίας και τους οργανισμούς αναφοράς πιστώσεων) σε σχέση με αυτούς τους σκοπούς (νομική υποχρέωση),

- Όταν καθορίζετε όρια κατάθεσης, θα χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένα μέσα για την παρακολούθηση των ποσών κατάθεσης για να βεβαιωθείτε ότι ικανοποιούμε το αίτημά σας (συγκατάθεση)

- Προετοιμασία στατιστικών στοιχείων, παροχή αναλυτικών αναφορών και αναλύσεων σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς και άλλους πελάτες (νόμιμα συμφέροντα)

- Για να επικοινωνούμε μαζίς σας προς ανακοίνωση σηματνικών αλλαγών στις υπηρεσίες, ενημερώσεις τεχνικών θεμάτων και αλλαγές στους Γενικούς Όρους, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Πολιτικής Απορρήτου (απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης)

- Για να σας στείλουμε προσφορές και προωθήσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (αλλά μόνο όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας)

- Να σας παρέχουμε εξατομικευμένη χρήση των υπηρεσιών μας, ώστε να σας προσφέρουμε καλύτερη εξυπηρέτηση. Για να σας προωθήσουμε ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις προτιμήσεις σας και ποια προϊόντα και προσφορές θα ήταν καταλληλότερα για εσάς και για παρόμοιους πελάτες με εσάς (νόμιμα συμφέροντα)

- Προς συμμόρφωσή μας με τα απαιτούμενα μέτρα για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση τυχόν παράνομων, δόλιων ή ακατάλληλων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού ξεπλύματος χρημάτων και της χρήσης προϊόντων εγκλήματος και απάτης (νομική υποχρέωση)

- Για να συμμορφωθούμε με τον υπεύθυνο στοιχηματισμό και τις υποχρεώσεις της κοινωνικής ευθύνης, θα παρακολουθούμε τα στοιχήματα επί αθλητικών ή άλλων γεγονότων και/ή τα μοντέλα των καταθέσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ανησυχίες όσον αφορά τον υπεύθυνο στοιχηματισμό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων για να μας βοηθήσετε να προσδιορίσουμε τέτοια πρότυπα (νομική υποχρέωση).

 

12.9 Εάν επιλέξετε να μην καταχωρίσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να αποσύρετε τη συγκατάθεση που δόθηκε προηγουμένως, μπορεί να μας αποτρέψετε από την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων, την εκπλήρωση του συμβολαίου ή την εκτέλεση των υπηρεσιών που απαιτούνται για την λειτουργία του λογαριασμού σας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η μη παροχή των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες.

 

12.10 Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε καταχωρίσει στην ιστοσελίδα μας www.meridianbet.com.cy θα διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής και δεν δύναται να καταστραφούν οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αφορούν στο λογαριασμό εκτός εάν παρέλθει η περίοδος των πέντε (5) ετών και εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση της Αρχής. (Άρθρο 57 του Περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 Ν. 106(Ι)/2012).

 

12.11 Σύμφωνα με τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 (138(I)/2001), η μετάδοση δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία ή προορίζονται για επεξεργασία μετά τη μετάδοσή τους σε οποιαδήποτε χώρα, επιτρέπεται μετά από άδεια του Επιτρόπου. Ο Επίτροπος εκδίδει την άδεια αυτή μόνο εάν θεωρεί ότι η εν λόγω χώρα εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας. Η διαβίβαση δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελεύθερη. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα η οποία δεν εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας, επιτρέπεται κατ 'εξαίρεση μετά από άδεια του Επιτρόπου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

 

12.12 Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων) και τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 (138(I)/2001).έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά την Meridianbet που χειρίζεται τα προσωπικά σας:         

                                               

• Μπορείτε να αποσύρετε την αρχική σας συγκατάθεση, ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, αυτό δεν θα ακυρώσει οποιαδήποτε προηγούμενη επεξεργασία, για την οποία έχει δοθεί προηγουμένως συγκατάθεση. Επίσης, η απόσυρση της συγκατάθεσης μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο του λογαριασμού σας, εάν η ανάκληση της συναίνεσης δεν είναι σύμφωνη με τη νομική βάση στην οποία επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα

• Υποβολή παραπόνου σε οποιαδήποτε σχετική Αρχή Προστασίας Δεδομένων

• Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

• Διόρθωση τυχόν εσφαλμένων ή παρωχημένων Προσωπικών Δεδομένων

• Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

• Δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σας σε τρίτο μέρος που προτείνεται από πλευράς σας.

 

12.13 Εάν υπάρξουν οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ειδοποίησης στην ιστοσελίδα ή σε άλλους διαύλους επικοινωνίας που συμφωνήθηκαν, δίνοντας το κατάλληλο χρονικό διάστημα για να εξετάσετε, να κατανοήσετε και να αποδεχτείτε ή όχι τις αλλαγές πριν να τεθούν σε ισχύ. Δεν θα επιβάλουμε αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Αν αρνηθείτε να αποδεχτείτε τις αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή διαφορετικά δεν αποδεχτείτε τις αλλαγές εντός της κατάλληλης χρονικής περιόδου, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να παρέχουμε ορισμένα ή και όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς επίσης θα σταματήσει οποιαδήποτε χρήση ή επεξεργασία από τρίτους (Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή οποαδήποτε αρμόδια Εποπτική Αρχή).

 

13.ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

13.1 Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο τμήμα υποστήριξης πελατών για την επίλυση όλων των καταγγελιών και των διαφορών.

 

Η υποστήριξη πελατών θα καταβάλει προσπάθειες για την επίλυση της διαφοράς σε άμεση επαφή με τον πελάτη.

 

Viber Chat: +35795596522

ΓραμμήΥποστήριξης:  70003247

Email: [email protected]

 

Αν η Meridianbet δεν είναι σε θέση να επιλύσει τη διαφορά, και οι δύο πλευρές έχουν το δικαίωμα να παραπέμψουν τη διαφορά στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

 

13.2 Οι παίκτες δικαιούνται να αναφέρουν οποιοδήποτε παράπονο που μπορεί να έχουν, αρχικά στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (NBA) σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 (ζ) του Περί Στοιχημάτων Νόμου 2019 και της Οδηγίας 20/2017 («Διαδικασία υποβολής και εξέτασης παραπόνων) που εκδίδεται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

 

14.ΑΚΥΡΩΣΗ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ (ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ)

 1. Χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα της Εταιρείας να βασιστεί σε άλλα διορθωτικά μέσα που μπορεί να είναι διαθέσιμα, μπορεί να περιορίσει την πρόσβασή του παίκτη στον Ιστότοπο, να αναστείλει την λειτουργία, να κλείσει τον λογαριασμό του ή να ακυρώσει τυχόν στοιχήματα που δεν έγιναν αποδεκτά από την Εταιρεία ενημερώνοντας την Εθνική Αρχή Στοιχηματων, περιλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) των περιπτώσεων που:

 

 • υποπτεύεται ότι ο παίκτης εμπλέκεται σε παράνομη, δόλια ή ανέντιμη δραστηριότητα ενώ χρησιμοποιεί τον ιστότοπο της Εταιρείας,
 • υποπτεύεται ότι παραβιάζει οποιονδήποτε όρο της παρούσας Συμφωνίας,
 • υπρχει τεχνικό πρόβλημα.   

                          

 1. Αναφορικά με οποιαδήποτε ακυρωθέντα ή άκυρα στοιχήματα, η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα να παίρνει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τον λογαριασμό του πελάτη που σχετίζεται με τα στοιχήματα αυτά, ή αν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στον λογαριασμό του, να απαιτήσει να πληρώσει στην Εταιρεία το σχετικό οφειλόμενο ποσό που σχετίζεται με τα στοιχήματα αυτά.

 

 1. Κατά το κλείσιμο ή αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού του παίκτη, η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το ποσό που βρίσκεται στον λογαριασμό σε εκκρεμότητα έως την ολοκλήρωση οποιασδήποτε έρευνας (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε σχετικής εξωτερικής έρευνας). Αφότου καταλήξει οποιαδήποτε τέτοια έρευνα, η Meridianbet διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει το ποσό που βρίσκεται στο λογαριασμό του αν βεβαιωθει ότι έχει ενεργήσει παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
   
 2.  

 

15.ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΝΟΥΣ

 1. Το χρηματικό ποσό του ποσού στοιχήματος που είναι μπόνους δεν περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε επιστροφή.

 

 1. Τα ποσά λογαριασμού σε μπόνους δεν μπορούν να ανταλλαγούν με πραγματικό υπόλοιπο λογαριασμού.

 

 

16.ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

 1. Η Meridianbet Διατηρεί το δικαίωμα να συντομεύσει/να παρατείνει τη διάρκεια της προώθησης / προσφοράς / προϊόντος ή των στοιχείων του προϊόντος. Νοείται ότι οι παίκτες θα λαμβάνουν ενημέρωση.

 

 1. Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θεωρηθεί παράνομο, άκυρο ή για οποιοδήποτε λόγο ανεκτέλεστο, τότε αυτή η διάταξη θα πρέπει να θεωρηθεί ότι διαχωρίζεται από αυτούς του Όρους και Προϋποθέσεις και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιασδήποτε από τις υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων.

 

 1. Αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις περιλαμβάνουν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα στον πελάτη και την Meridianbet σχετικά με το Προϊόν. Ο πελάτης επιβεβαιώνει πως, συμφωνώντας να αποδεχθεί τους Όρους, δεν έχει βασιστεί σε καμία άλλη απεικόνιση (έκφραση), εκτός από την απεικόνιση (έκφραση) που έχει γίνει κατανοητή στους παρόντες Όρους. Συμφωνεί ότι δεν θα έχει κανένα ένδικο μέσο σε σχέση με οποιαδήποτε ψευδή απεικόνιση (έκφραση) που δεν έχει γίνει όρος αυτών των Κανονισμών εκτός της περίπτωσης που η συμφωνία δεν εφαρμόζεται σε σχέση με οποιαδήποτε δόλια ή εξ αμελείας ψευδή απεικόνιση (έκφραση) ανεξάρτητα από το αν αυτός ο όρος έχει γίνει όρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

 

 1. Η Meridian Gaming (CY) Ltd έχει αδειοδοτηθεί από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΑΣ) με Αριθμό Άδειας Αποδέκτη Β009 στην διεύθυνση Leoforos Amathountos 180, Block A, 1st Floor, Parekklisia, 4533 Limassol, Cyprus

 

 1. Η Meridian Gaming (CY) Ltd δεν είναι Χρηματοοικονομικό Ίδρυμα.

 

 1. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο με τα δικαστήρια της Κύπρου να έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία επί αυτών.

 

 1. Η ελληνική εκδοχή υπερισχύει οποιουδήποτε άλλου κειμένου και ως εκ τούτου ο παίκτης δεσμεύεται μόνο από το ελληνικό κείμενο.