ΧΟΚΕΪ


Τελικό σκορ  
1 Η Ομάδα εντός έδρας κερδίζει
X Ισοπαλία
2 Η Ομάδα εκτός έδρας κερδίζει
Συνολικά τέρματα  
0-5 5 ή λιγότερα τέρματα στον αγώνα
6+ 6 ή λιγότερα τέρματα στον αγώνα
Νικητής  
1 Η Ομάδα εντός έδρας κερδίζει
2 Η Ομάδα εκτός έδρας κερδίζει
Ισοπαλία χωρίς στοίχημα  
D1 Η Ομάδα εντός έδρας κερδίζει (άκυρο στην ισοπαλία)
D2 Η Ομάδα εκτός έδρας κερδίζει (άκυρο στην ισοπαλία)
Διπλή Ευκαιρία  
1X Η Ομάδα εντός έδρας κερδίζει ή ισοπαλία
12 Η Ομάδα εντός ή εκτός έδρας κερδίζει
X2 Ισοπαλία ή η ομάδα εκτός έδρας κερδίζει
Αποτέλεσμα πρώτου μέρους  
I1 Η ομάδα εντός έδρας έχει περισσότερα τέρματα στο Ι μέρος
IX Ισοπαλία στο Ι μέρος
I2 Η ομάδα εκτός έδρας έχει περισσότερα τέρματα στο Ι μέρος
Αποτέλεσμα δεύτερου μέρους  
II1 Η ομάδα εντός έδρας έχει περισσότερα τέρματα στο ΙΙ μέρος
IIX Ισοπαλία στο ΙΙ μέρος
II2 Η ομάδα εκτός έδρας έχει περισσότερα τέρματα στο ΙΙ μέρος
Αποτέλεσμα τρίτου μέρους  
III1 Η ομάδα εντός έδρας έχει περισσότερα τέρματα στο ΙΙΙ μέρος
IIIX Ισοπαλία στο ΙΙΙ μέρος
III2 Η ομάδα εκτός έδρας έχει περισσότερα τέρματα στο ΙΙΙ μέρος
Αριθμός τερμάτων  
0-3 3 ή λιγότερα τέρματα στον αγώνα
0-4 4 ή λιγότερα τέρματα στον αγώνα
0-6 6 ή λιγότερα τέρματα στον αγώνα
0-7 7 ή λιγότερα τέρματα στον αγώνα
I 0-1 Λιγότερα από δύο τέρματα στο πρώτο μέρος
II 0-1 Λιγότερα από δύο τέρματα στο δεύτερο μέρος
III 0-1 Λιγότερα από δύο τέρματα στο τρίτο μέρος
4+ 4 και περισσότερα τέρματα στον αγώνα
5+ 5 και περισσότερα τέρματα στον αγώνα
7+ 7 και περισσότερα τέρματα στον αγώνα
8+ 8 και περισσότερα τέρματα στον αγώνα
I 2+ 2 και περισσότερα τέρματα στο πρώτο μέρος
II 2+ 2 και περισσότερα τέρματα στο δεύτερο μέρος
III 2+ 2 και περισσότερα τέρματα στο τρίτο μέρος
Ζυγός / Μονός  
Even Ζυγός ή 0:0
Odd Μονός
DNB I μέρος  
D1 Η ομάδα εντός έδρας κερδίζει στο Ι μέρος (άκυρο αν είναι ισοπαλία)
D2 Η ομάδα εκτός έδρας κερδίζει στο Ι μέρος (άκυρο αν είναι ισοπαλία)
DNB II μέρος  
D 1 Η ομάδα εντός έδρας κερδίζει στο ΙΙ μέρος (άκυρο αν είναι ισοπαλία)
D 2 Η ομάδα εκτός έδρας κερδίζει στο ΙΙ μέρος (άκυρο αν είναι ισοπαλία)
DNB III μέρος  
D 1 Η ομάδα εντός έδρας κερδίζει στο ΙΙΙ μέρος (άκυρο αν είναι ισοπαλία)
D 2 Η ομάδα εκτός έδρας κερδίζει στο ΙΙΙ μέρος (άκυρο αν είναι ισοπαλία)
Διπλή Ευκαιρία Ι μέρους  
1X Η ομάδα εντός έδρας κερδίζει ή φέρει ισοπαλία στο Ι μέρος
12 Η ομάδα εντός η εκτός έδρας κερδίζει στο Ι μέρος
X2 Ισοπαλία ή η ομάδα εκτός έδρας κερδίζει στο Ι μέρος
Διπλή Ευκαιρία ΙΙ μέρους  
1X Η ομάδα εντός έδρας κερδίζει ή φέρει ισοπαλία στο ΙΙ μέρος
12 Η ομάδα εντός η εκτός έδρας κερδίζει στο ΙΙ μέρος
X2 Ισοπαλία ή η ομάδα εκτός έδρας κερδίζει στο ΙΙ μέρος
Διπλή Ευκαιρία ΙΙΙ μέρους  
1X Η ομάδα εντός έδρας κερδίζει ή φέρει ισοπαλία στο ΙΙΙ μέρος
12 Η ομάδα εντός η εκτός έδρας κερδίζει στο ΙΙΙ μέρος
X2 Ισοπαλία ή η ομάδα εκτός έδρας κερδίζει στο ΙΙΙ μέρος
Ακριβές σκορ  
1:0 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 1:0
2:0 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 2:0
2:1 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 2:1
3:0 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 3:0
3:1 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 3:1
3:2 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 3:2
4:0 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 4:0
4:1 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 4:1
4:2 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 4:2
4:3 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 4:3
5:0 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 5:0
5:1 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 5:1
5:2 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 5:2
5:3 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 5:3
5:4 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 5:4
0:0 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 0:0
1:1 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 1:1
2:2 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 2:2
3:3 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 3:3
4:4 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 4:4
5:5 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 5:5
0:1 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 0:1
0:2 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 0:2
1:2 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 1:2
0:3 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 0:3
1:3 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 1:3
2:3 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 2:3
0:4 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 0:4
1:4 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 1:4
2:4 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 2:4
3:4 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 3:4
0:5 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 0:5
1:5 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 1:5
2:5 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 2:5
3:5 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 3:5
4:5 Ακριβές σκορ για τον αγώνα θα είναι 4:5