ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΩ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ;


Ο λογαριασμός έχει δημιουργηθεί με βάση τα προσωπικά σας δεδομένα από τα έγγραφα ταυτότητας.

Η κατοχή ενός λογαριασμού με ψευδή στοιχεία απαγορεύεται.

Όλοι οι λογαριασμοί με ψευδή στοιχεία θα τερματιστούν.