ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ


Τελικό σκόρ  
1 Η ομάδα εντός έδρας κερδίζει πριν την παράταση
X Ισοπαλία
2 Η ομάδα εκτός έδρας κερδίζει πριν την παράταση
Σύνολο βαθμών  
Under Λιγότεροι βαθμοί από το όριο (κάτω)
Over Περισσότεροι βαθμοί από το όριο (πάνω)
Συνολικοί βαθμοί ομάδας εντός έδρας  
Under Η ομάδα εντός έδρας έχει λιγότερους βαθμούς από το όριο
Over Η ομάδα εκτός έδρας έχει περισσότερους βαθμούς από το όριο
Συνολικοί βαθμοί ομάδας εκτός έδρας  
Under Η ομάδα εκτός έδρας έχει λιγότερους βαθμούς από το όριο
Over Η ομάδα εκτός έδρας έχει περισσότερους βαθμούς από το όριο
Διπλή Ευκαιρία  
1X Η ομάδα εντός έδρας κερδίζει ή φέρει ισοπαλία
12 Η ομάδα εντός έδρας ή εκτός έδρας κερδίζει
X2 Ισοπαλία ή η ομάδα εκτός έδρας κερδίζει
Ζυγός / Μονός  
Even Ζυγός
Odd Μονός
Χάντικαπ  
H 1 Η ομάδα εντός έδρας κερδίζει με χάντικαπ
H 2 Η ομάδα εκτός έδρας κερδίζει με χάντικαπ
Νικητής  
1 Η ομάδα εντός έδρας κερδίζει
2 Η ομάδα εκτός έδρας κερδίζει
Παράταση  
Yes Θα υπάρξει παράταση
No Δεν θα υπάρξει παράταση
Επιπλέον βαθμοί  
I > Περισσότεροι βαθμοί στο πρώτο ημίχρονο (άκυρο αν είναι ακριβώς)
II > Περισσότεροι βαθμοί στο δεύτερο ημίχρονο (άκυρο αν είναι ακριβώς)
Ημίχρονο / Ολόκληρος ο αγώνας  
1-1 Η ομάδα εντός έδρας κέρδισε στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα
1-X Η ομάδα εντός έδρας κέρδισε στο ημίχρονο, στο τέλος ισοπαλία
1-2 Η ομάδα εντός έδρας κέρδισε στο ημίχρονο, ομάδα εκτός έδρας κέρδισε στο τέλος του αγώνα
X-1 ισοπαλία στο ημίχρονο και η ομάδα εντός έδρας κέρδισε
X-X ισοπαλία στο ημίχρονο και ισοπαλία στο τέλος
X-2 ισοπαλία στο ημίχρονο και η ομάδα εκτός έδρας κέρδισε στο τέλος
2-1 Η ομάδα εκτός έδρας κέρδισε στο ημίχρονο, ομάδα εντός έδρας κέρδισε στο τέλος του αγώνα
2-X Η ομάδα εκτός έδρας κέρδισε στο ημίχρονο, στο τέλος ισοπαλία
2-2 Η ομάδα εκτός έδρας κέρδισε στο ημίχρονο και κέρδισε στο τέλος του αγώνα
Συνολικοί βαθμοί στο πρώτο ημίχρονο  
Under Λιγότεροι βαθμοί απο το όριο (κάτω)
Over Περισσότεροι βαθμοί απο το όριο (πάνω)
Συνολικοί βαθμοί στο πρώτο τέταρτο  
Under Λιγότεροι βαθμοί απο το όριο (κάτω)
Over Περισσότεροι βαθμοί απο το όριο (πάνω)
Συνολικοί βαθμοί στο δεύτερο τέταρτο  
Under Λιγότεροι βαθμοί απο το όριο (κάτω)
Over Περισσότεροι βαθμοί απο το όριο (πάνω)
Συνολικοί βαθμοί στο τρίτο τέταρτο  
Under Λιγότεροι βαθμοί απο το όριο (κάτω)
Over Περισσότεροι βαθμοί απο το όριο (πάνω)
Συνολικοί βαθμοί στο τέταρτο τέταρτο  
Under Λιγότεροι βαθμοί απο το όριο (κάτω)
Over Περισσότεροι βαθμοί απο το όριο (πάνω)
Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου  
I 1 Η ομάδα εντός έδρας κέρδισε στο πρώτο ημίχρονο
I X Ισοπαλία στο ημίχρονο
I 2 Η ομάδα εκτός έδρας κέρδισε στο πρώτο ημιχρονο
Αποτέλεσμα πρώτου τέταρτου  
I 1 Η ομάδα εντός έδρας κέρδισε στο πρώτο τέταρτο
I X Ισοπαλία στο πρώτο τέταρτο
I 2 Η ομάδα εκτός έδρας κέρδισε στο πρώτο τέταρτο
Αποτέλεσμα δεύτερου τέταρτου  
II 1 Η ομάδα εντός έδρας κέρδισε στο δεύτερο τέταρτο
II X Ισοπαλία στο δεύτερο τέταρτο
II 2 Η ομάδα εκτός έδρας κέρδισε στο δεύτερο τέταρτο
Αποτέλεσμα τρίτου τέταρτου  
III 1 Η ομάδα εντός έδρας κέρδισε στο τρίτο τέταρτο
III X Ισοπαλία στο τρίτο τέταρτο
III 2 Η ομάδα εκτός έδρας κέρδισε στο τρίτο τέταρτο
Αποτέλεσμα τέταρτου τέταρτου  
IV 1 Η ομάδα εντός έδρας κέρδισε στο τέταρτο τέταρτο
IV X Ισοπαλία στο τέταρτο τέταρτο
IV 2 Η ομάδα εκτός έδρας κέρδισε στο τέταρτο τέταρτο
Χάντικαπ πρώτο ημίχρονο  
HI 1 Η ομάδα εντός έδρας κέρδισε στο πρώτο ημίχρονο με χάντικαπ
HI 2 Η ομάδα εκτός έδρας κέρδισε στο πρώτο ημίχρονο με χάντικαπ
Χάντικαπ πρώτο τέταρτο  
H 1 Η ομάδα εντός έδρας κέρδισε στο πρώτο τέταρτο με χάντικαπ
H 2 Η ομάδα εκτός έδρας κέρδισε στο πρώτο τέταρτο με χάντικαπ
Χάντικαπ δεύτερο τέταρτο  
H 1 Η ομάδα εντός έδρας κέρδισε στο δεύτερο τέταρτο με χάντικαπ
H 2 Η ομάδα εκτός έδρας κέρδισε στο δεύτερο τέταρτο με χάντικαπ
Χάντικαπ τρίτο τέταρτο  
H 1 Η ομάδα εντός έδρας κέρδισε στο τρίτο τέταρτο με χάντικαπ
H 2 Η ομάδα εκτός έδρας κέρδισε στο τρίτο τέταρτο με χάντικαπ
Χάντικαπ τέταρτο τέταρτο  
H 1 Η ομάδα εντός έδρας κέρδισε στο τέταρτο τέταρτο με χάντικαπ
H 2 Η ομάδα εκτός έδρας κέρδισε στο τέταρτο τέταρτο με χάντικαπ
Βαθμοί της ομάδας εντός έδρας στο πρώτο ημίχρονο  
Under Λιγότεροι βαθμοί απο το όριο (κάτω)
Over Περισσότεροι βαθμοί απο το όριο (πάνω)
Βαθμοί της ομάδας εκτός έδρας στο πρώτο ημίχρονο  
Under Λιγότεροι βαθμοί απο το όριο (κάτω)
Over Περισσότεροι βαθμοί απο το όριο (πάνω)